2021.04.20-i Ügyvivő Testületi ülés határozatai

26/2021.IV.20. SZEF ÜT HATÁROZAT

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy a jelen előterjesztéshez mellékelt 2020. évi költségvetési beszámolót és kiegészítő mellékletét a SZEF 2021. évi XX. Kongresszusa számára be-nyújtja, azt a Kongresszus számára elfogadásra javasolja.

27/2021.IV.20. SZEF ÜT HATÁROZAT

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy a 2021 április 20-i SZEF Ügyvivő Testület ülés 2. napirendi pontjához tartozó mellékletekben a költségvetés 273. Egyéb támogatások sorában a 2021. évre tervezett 100.000 (Egyszázezer) forint keretösszeget 500.000 (Ötszázezer) forint keret-összegre emeli fel.

28/2021.IV.20. SZEF ÜT HATÁROZAT

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy a jelen előterjesztéshez mellékelt 2021. évi költségvetési tervet és annak szöveges magyarázatokkal ellátott változatát a SZEF 2021. évi XX. Kongresszusa számára benyújtja, azt a Kongresszus számára elfogadásra javasolja

29/2021.IV.20. SZEF ÜT HATÁROZAT

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy a SZEF 2021. évi XX. Kongresszusa számára javasolja, hogy hozzon határozatot arra vonatkozóan, hogy a 2022. évben a SZEF 2022. évi költség-vetési tervének elfogadásáig időarányosan a 2021. évi tervezett költségvetés maximum 1/12 része kerülhessen havonta felhasználásra, annak figyelembevételével, hogy ez az elv nem érintheti a költ-ségvetési tervezésen kívülről származó, az adott hónapokban realizálódó nem tervezett pályázati for-rások felhasználását.

30/2021.IV.20. SZEF ÜT HATÁROZAT

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy megbízza a SZEF elnökét azzal, hogy 2021. április 30-ig keresse meg a KOMT MVO ügyvivőjét és tájékoztassa a SZEF azon elhatározásáról, hogy a 2021. év folyamán a KOMT kereti között megkereséssel kíván élni a közszolgálati jogállás-változás kormányzati terveivel, illetve a közép és felső szintű érdekegyeztetés intézményi hiányossá-gaival kapcsolatban. A SZEF elnöke 2021. május 20 – június 10 között, a tagszervezetek megkeresé-sével, mérje fel a SZEF tagszervezetek számára e téren jelenleg adott és hiányzó intézményes lehető-ségeket, majd a felmérés eredményét egységes szerkezetbe foglalva adjon számot ennek eredményéről a SZEF Ügyvivő Testületének, mely ez alapján meghozza döntését a KOMT MVO keretein belül történő kezdeményezés elindításáról.

31/2021.IV.20. SZEF ÜT HATÁROZAT

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy – tekintettel a fennálló pandémiás helyzetre – felkéri a SZEF Mandátum-megállapító Bizottságát, hogy a SZEF Alapszabályában rögzített taglét-szám-ellenőrzési határidőn túl, 2021. október 30-áig végezze el a helyszíni ellenőrzést az EDFSZ és a KSZ esetében és az ellenőrzés eredményéről írásban tájékoztassa a SZEF ügyvivő Testületét.

32/2021.IV.20. SZEF ÜT HATÁROZAT

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy a SZEF elnöke által 2021. március 26 – ápri-lis 15. között a jelen határozat előterjesztésében szereplő hivatalos nyilatkozatban foglalt állásponttal egyetért, továbbá a jelen előterjesztésben ismertetett kongresszusi napirend megfogalmazásának pon-tosítását jóváhagyja.

33/2021.IV.20. SZEF ÜT HATÁROZAT

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy a SZEF elnöke lépjen fel annak érdekében, hogy az ORMB-ben, a Kjt. hatálya alól 2021-ben kiszervezett ágazatok esetében a reprezentativitás ne kerüljön megállapításra.

MEGOSZTÁS:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Nyomtatás

EZEKET OLVASTA MÁR?

Október 1. Az idősek világnapja

Az ENSZ Közgyűlése 1991-ben határozott arról, hogy október elsejét az idősek világnapjává nyilvánítja. A cél az volt, hogy felhívják a világ figyelmét az idősekre annak érdekében, hogy méltányos életkörülmények között

ILO 100 – és egy holnapi határidő

Dr. Agg Géza Magyarország ILO tagságának centenáriumára Az ILO (Nemzetközi Munkaügyi Szervezet) az első világháború befejezése után a szakszervezetek sürgetésére a versailles-i békeszerződés XIII. fejezetében lefektetett elvek alapján 1919. június

Beszámoló a NYOK nyári képzéséről

A Nyugdíjasok Országos Képviselete augusztus 30-án Zamárdiban nagyon tartalmas programmal értekezletet rendezett a szervezet tagjainak. Tekintettel arra, hogy a SZEF Nyugdíjas Választmánya is tagja a NYOK-nak ezért mi is résztvevők

A SZEF elnöke az EVDSZ vendége volt

2022. augusztus 27-én Csóti Csaba, a SZEF elnöke az Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetségének (EVDSZ) vendége volt az EVDSZ családi napján. A kötelen beszélgetések során az EVDSZ egyes vezető tisztségviselőivel elsősorban a