Keresés
Close this search box.

2021.04.20-i Ügyvivő Testületi ülés határozatai

26/2021.IV.20. SZEF ÜT HATÁROZAT

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy a jelen előterjesztéshez mellékelt 2020. évi költségvetési beszámolót és kiegészítő mellékletét a SZEF 2021. évi XX. Kongresszusa számára be-nyújtja, azt a Kongresszus számára elfogadásra javasolja.

27/2021.IV.20. SZEF ÜT HATÁROZAT

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy a 2021 április 20-i SZEF Ügyvivő Testület ülés 2. napirendi pontjához tartozó mellékletekben a költségvetés 273. Egyéb támogatások sorában a 2021. évre tervezett 100.000 (Egyszázezer) forint keretösszeget 500.000 (Ötszázezer) forint keret-összegre emeli fel.

28/2021.IV.20. SZEF ÜT HATÁROZAT

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy a jelen előterjesztéshez mellékelt 2021. évi költségvetési tervet és annak szöveges magyarázatokkal ellátott változatát a SZEF 2021. évi XX. Kongresszusa számára benyújtja, azt a Kongresszus számára elfogadásra javasolja

29/2021.IV.20. SZEF ÜT HATÁROZAT

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy a SZEF 2021. évi XX. Kongresszusa számára javasolja, hogy hozzon határozatot arra vonatkozóan, hogy a 2022. évben a SZEF 2022. évi költség-vetési tervének elfogadásáig időarányosan a 2021. évi tervezett költségvetés maximum 1/12 része kerülhessen havonta felhasználásra, annak figyelembevételével, hogy ez az elv nem érintheti a költ-ségvetési tervezésen kívülről származó, az adott hónapokban realizálódó nem tervezett pályázati for-rások felhasználását.

30/2021.IV.20. SZEF ÜT HATÁROZAT

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy megbízza a SZEF elnökét azzal, hogy 2021. április 30-ig keresse meg a KOMT MVO ügyvivőjét és tájékoztassa a SZEF azon elhatározásáról, hogy a 2021. év folyamán a KOMT kereti között megkereséssel kíván élni a közszolgálati jogállás-változás kormányzati terveivel, illetve a közép és felső szintű érdekegyeztetés intézményi hiányossá-gaival kapcsolatban. A SZEF elnöke 2021. május 20 – június 10 között, a tagszervezetek megkeresé-sével, mérje fel a SZEF tagszervezetek számára e téren jelenleg adott és hiányzó intézményes lehető-ségeket, majd a felmérés eredményét egységes szerkezetbe foglalva adjon számot ennek eredményéről a SZEF Ügyvivő Testületének, mely ez alapján meghozza döntését a KOMT MVO keretein belül történő kezdeményezés elindításáról.

31/2021.IV.20. SZEF ÜT HATÁROZAT

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy – tekintettel a fennálló pandémiás helyzetre – felkéri a SZEF Mandátum-megállapító Bizottságát, hogy a SZEF Alapszabályában rögzített taglét-szám-ellenőrzési határidőn túl, 2021. október 30-áig végezze el a helyszíni ellenőrzést az EDFSZ és a KSZ esetében és az ellenőrzés eredményéről írásban tájékoztassa a SZEF ügyvivő Testületét.

32/2021.IV.20. SZEF ÜT HATÁROZAT

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy a SZEF elnöke által 2021. március 26 – ápri-lis 15. között a jelen határozat előterjesztésében szereplő hivatalos nyilatkozatban foglalt állásponttal egyetért, továbbá a jelen előterjesztésben ismertetett kongresszusi napirend megfogalmazásának pon-tosítását jóváhagyja.

33/2021.IV.20. SZEF ÜT HATÁROZAT

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy a SZEF elnöke lépjen fel annak érdekében, hogy az ORMB-ben, a Kjt. hatálya alól 2021-ben kiszervezett ágazatok esetében a reprezentativitás ne kerüljön megállapításra.

MEGOSZTÁS:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Nyomtatás

EZEKET OLVASTA MÁR?

Új vezetőséget választott a SZEF Ifjúsági Tagozata

2024. június 10-én SZEFIT küldött közgyűlésre került sor, ahol a megjelent delegáltak új elnököt, valamint négy fő alelnököt választottak. A hivatalos részt követően egy rövid ötletelést is tartottak a megjelentek.

EUROFEDOP Minisztériumok Szakmai Tanácsának ülése Budapesten

A Közszolgálati Szakszervezeti Szövetség (KSZSZ) szervezésében megrendezett kétnapos eseményre meghívást kapott a SZEF is. A szemináriumon különböző közszolgáltatási területeken szervezkedő szakszervezetek mutatták be sikereiket, nehézségeiket és hívták fel a figyelmet

1300-an csatlakoztak a munkaképesség-vizsgálatunkhoz!

A SZEF szakszervezeteinek aktivistái 4 héten keresztül papír alapú mérést folytattak a munkahelyeken, intézményekben. A kérdőívezés érintette a kulturális, művészeti, oktatási, szociális ágazatokat, illetve bekapcsolódtak kollégák a telekommunikáció, valamint a