Keresés
Close this search box.

2021.03.30-i Ügyvivő Testületi ülés határozatai

15/2021.III.30. SZEF ÜT HATÁROZAT

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, 06. /2021. I.19. SZEF ÜT határozattal a SZEF 2021. május 15-re kitűzött XX. kongresszusát az „502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről rendelkezésének betartása mellett online bonyolítja le.

16/2021.III.30. SZEF ÜT HATÁROZAT

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy a 2021. május 15-re kitűzött online XX. SZEF Kongresszus az alábbi napirendekkel kerüljön megrendezésre:

Napirend előtt
Mandátumvizsgáló Bizottság jelentése és annak elfogadása
Javaslat a kongresszus ügyrendjére, tisztségviselőire, bizottságaira és azok személyi összetételére, A kongresszus tisztségviselőinek megválasztása

Napirendi pontok
1.Beszámoló a SZEF 2020. évi költségvetése végrehajtásáról, gazdálkodásáról, mérleg- és eredmény-kimutatás
2.A FEB véleménye a SZEF 2020. évi költségvetése végrehajtásáról, gazdálkodásáról elkészített mér-leg- és eredmény-kimutatásról
3.Javaslat és döntés a SZEF 2021. évi költségvetés tervezetéről
4.A FEB véleménye a SZEF 2021. évi költségvetés tervezetéről
5.A Szövetségi Tanács beszámolója az előző Kongresszus óta eltelt időszakban végzett munkáról
6.A FEB beszámolója az előző Kongresszus óta eltelt időszakban végzett munkáról
7. Kongresszusi zárónyilatkozat elfogadása

17/2021.III.30. SZEF ÜT HATÁROZAT

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy a XX. 2021. évi kongresszus zárónyilatkozat tervezetének megfogalmazásával a Kongresszusi előkészítő Bizottságot bízza meg.

18/2021.III.30. SZEF ÜT HATÁROZAT

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy a SZEF soron következő Szövetségi Tanács ülését a SZEF elnöke 2021. április 13-ára hívja össze. Az ülés megtartására, az 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről rendelkezéseinek betartása mellett, online kerül sor, az alábbi napirendek szerint:

Napirend előtt
A Mandátummegállapító Bizottság jelentésének elfogadása a 2020. évi taglétszámokról és mandátum számokról. (SZEF Alapszabálya 26. e., 49/A, 83. és SZEF SZMSZ 11. b. pontok alapján.)

Levezető elnök, jegyzőkönyv vezető és 2 (azaz kettő) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása. (SZEF Alapszabálya 57. pontjai, továbbá a SZEF SZMSZ-e 24. a. pontja alapján.)

Napirendi pontok
1. Az Ügyvivő Testület Beszámolója a SZEF Szövetségi Tanács számára az előző Kongresszus óta végzett munkáról
2. A Felügyelő Bizottság tájékoztatója a Szövetségi Tanács számára az előző Kongresszus óta végzett tevékenységéről
3. Döntés a SZEF 2021. évi tagdíjának mértékéről
4. Döntés a SZEF 2021. évi programjáról és cselekvési tervéről
5. Döntés a SZEF Szövetségi Tanácsa által a SZEF 2021. évi (XX.) Kongresszusa számára benyújtandó beszámolójáról.
6. Felhatalmazás megadása a SZEF elnökének a Budapest, Garay u. 36. sz. alatti ingatlan 2021. évi értékesítése kapcsán.

19/2021.III.30. SZEF ÜT HATÁROZAT

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy a SZEF Ügyvivő Testülete két Szövetségi Tanács ülés közötti időszakról szóló beszámolójának tervezetét elfogadja, annak a Szövetségi Tanács ülés elé terjesztését támogatja.

20/2021.III.30. SZEF ÜT HATÁROZAT

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy a Szövetségi Tanácsnak javasolt tagszervezeti tagdíj 2021. évi összege 150 Ft/szakszervezeti tag/év legyen.

21/2021.III.30. SZEF ÜT HATÁROZAT

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy a jelen előterjesztés mellékletét képező beszámoló-tervezetet javasolja a SZEF Szövetségi Tanácsa számára a SZEF XX. Kongresszusa elé benyújtani.

22/2021.III.30. SZEF ÜT HATÁROZAT

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy a jelen előterjesztés mellékeltét képező, a SZEF 2021. évi programja és cselekvési terve című dokumentumot a SZEF elnöke terjessze be elfogadásra a SZEF Szövetségi Tanácsa elé.

23/2021.III.30. SZEF ÜT HATÁROZAT

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy javasolja a SZEF Szövetségi Tanácsának, a SZEF elnökének felhatalmazását a Garay u. 36. sz. alatti ingatlan 220 millió Ft összértékű adásvételi szerződésének aláírására a 2021. évben, annak figyelembevételével, hogy a befolyó vételár felhasználásról a SZEF Szövetségi Tanács jogosult rendelkezni.

24/2021.III.30. SZEF ÜT HATÁROZAT

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy a jelen határozathoz benyújtott előterjesztés alapján a SZEF 2021. évi költségvetésének tervezése kapcsán -az alábbi irányelveket fogadja el.

– a SZEF iroda működtetése kapcsán kerüljenek felülvizsgálatra a külső szolgáltatói szerződések és ahol erre lehetőség nyílik, 2021. július 1-vel alacsonyabb költséggel számoljon a SZEF Iroda a költségvetés tervezése során,
– a 2021. évben az ún. „tagszakszervezetei támogatás” nem kerül tervezésre,
– a 2021. évre ne kerüljön tervezésre koordinátori díjazás, kerüljön tervezésre továbbra is a 2021. évben az oktatási – képzési költség, mint kiemelt projekt, összhangban a SZEF Szövetségi Tanácsa elé terjesztendő 2021. évi stratégiai tervvel.

25/2021.III.30. SZEF ÜT HATÁROZAT

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy a SZEF elnöke által 2021. január 15 – március 25. között a jelen határozat előterjesztésében szereplő hivatalos nyilatkozatokban foglalt álláspontokkal egyetért.

MEGOSZTÁS:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Nyomtatás

EZEKET OLVASTA MÁR?

A munkavédelem kritikus helyzete

Minden évben elkészül egy munkavédelmi jelentés, amelyet a munkavállalói oldal is írásba foglal. Idén sem volt ez másképp. A hivatalos, főosztályvezetőnek címzett levél tartalmát kivonatoltuk, amelyet Dr Dudás Katalin az

Zöld átmenet a közszférában

  Új, tematikus projektet indít a SZEF, amelynek célja a klímaváltozás és annak környezeti, gazdasági és társadalmi hatásainak megértése, kezelése. A nemzetközi és hazai szakszervezeti mozgalom a dolgozók érdekében igyekszik