2021.01.19-ei Ügyvivő Testületi ülés határozatai

03/2021. I.19. SZEF ÜT Határozat:

A SZEF Ügyvivő Testülete a SZEF alapszabálya 71. f. pontja alapján a SZEF elnöke által a SZEF ÜT 85/2020. (XI.26.) sz. határozatának végrehajtása során hozott döntését, mely szerint nem egy, hanem három civil szervezet bevonásával valósítsa meg a SZEF Iroda a karácsonyi szolidaritási akció lebonyolítását, utólagosan jóváhagyja. A SZEF Ügyvivő Testülete e határozat keretében kijelenti, hogy a 2020. december 2 – 7. között lefolyt elektronikus távszavazás során döntését a testület jelen határozat meghozatalának ismeretében hozta meg.

04/2021. I.19. SZEF ÜT Határozat:

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy a SZEF ÜT 85/2020. (XI.26.) sz. határozatának vonatkozó részét az alábbiak szerint módosítja:

Eredeti szövegrész: „…felhatalmazza a SZEF Irodát, hogy a különösen hátrányos helyzetű társadalmi csoporthoz tartozó személyek támogatásának céljából egy, az Iroda által kiválasztott civil szervezettel együttműködve…”

Módosított szövegrész, a módosítás fettel megjelölve: „…felhatalmazza a SZEF Irodát, hogy a különösen hátrányos helyzetű társadalmi csoporthoz tartozó személyek támogatásának céljából az Iroda által kiválasztott civil szervezetekkel együttműködve…”

05/2021. I.19. SZEF ÜT Határozat:

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy a SZEF vállalja a KKDSZ kezdeményezésére a kulturális terület munkavállói közalkalmazotti jogviszonya megszüntetése során a Kjt. 6. § (1) a., valamint a Kjt. 6. § (6) bekezdése szerint előírt tripartit tárgyalások elmaradása miatti panaszeljárás megindítását az ILO felé

06/2021. I.19. SZEF ÜT Határozat:

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy a SZEF 2021. évi kongresszusának időpontját 2021. május 15-re tűzi ki.

07/2021. I.19. SZEF ÜT Határozat:

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy felkéri a Mandátum-megállapító bizottságot, hogy végezze el a tagszervezeti létszám adatok ellenőrzését és ezek alapján a mandátumszámok megállapítását. Az ellenőrzés során a SZEF Iroda közreműködésével a Mandátum-megállapító Bizottság számára a tagszervezetek 2021. február 5-ig juttassák el a szükséges adatokat. A SZEF Ügyvivő Testülete javasolja a Mandátum-megállapító bizottság számára e feladat elvégzéséhez a jelen határozathoz tartozó előterjesztéshez mellékelt adatlap a záradékon belül a SZEF Mandátum-megállapító Bizottság vezetőjének aláírása szövegrész pontosításával kiegészült adatlap használatát.

08/2021. I.19. SZEF ÜT Határozat:

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy a 2020-2021. évi horvátországi földrengés károsultjainak segítése céljából 100.000, azaz százezer Ft. egyszeri pénzügyi támogatást nyújt az ETUC-ban a SZEF társ-szervezeteként jelen lévő horvát SSSH szakszervezeti konföderáción keresztül. A SZEF egyúttal felhívja a tagszervezeteit további hozzájárulásra.

09/2021. I.19. SZEF ÜT Határozat:

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy 100.000, azaz százezer Ft-tal támogatja a Politikatörténeti Intézet költöztetését.

10/2021. I.19. SZEF ÜT Határozat:

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy a SZEF elnöke által 2020. november 20. – 2021. január 14. között a jelen határozat előterjesztésében szereplő hivatalos nyilatkozatokban foglalt álláspontokkal egyetért.

MEGOSZTÁS:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Nyomtatás

EZEKET OLVASTA MÁR?

Külügyi hírek

Beszámoló az Európai Szakszervezeti Szövetség (ETUC) Végrehajtó Bizottsága üléséről Brüsszel, 2022. december 6. Új ETUC főtitkár; felkészülés, jelölések a 2023. évi tisztújító ETUC kongresszusra; mesterséges intelligencia a munka világában; biztonságban

Meg kell tanulni közösségben gyakorolni demokratikus jogainkat

Karácsony Szilárd a SZEF oktatási programjának tananyag-fejlesztője, egyúttal talán legnépszerűbb előadónk. Hiteles Szakszervezeti aktivista, aki rengeteg tanáccsal igyekszik segíteni az őt megkereső tagokat. Nyilatkozatában a pedagógusok küzdelme kapcsán általában a

Aktuális EGSZB vélemények

Az EGSZB 2022. októberi Plenáris ülése által elfogadott érdekesebb vélemények Egy egzisztenciális fenyegetés közös kezelése: a szociális partnerek és a civil társadalom az ambiciózus éghajlat-politikai intézkedések végrehajtásáért ÁLLÁSFOGLALÁS Az EGSZB

Csorbuló sztrájkjogok, folytatódó oktatási akciók

Az Európai Szakszervezeti Szövetséghez (ETUC) fordultunk a Magyar Szakszervezeti Szövetséggel együtt, és közös levélben tájékoztattuk a szövetséget a pedagógusok helyzetéről és a tanárok rendkívüli elbocsátását célzó kormányrendeletről. Bővebben a  HírKlikk