2020.07.14.-ei Ügyvivő Testületi ülés határozatai

59/2020. (VII.14.) SZEF ÜT határozat:

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy a levezető elnök által 15. napirendi pontnak javasolt „Határozathozatal a SZEF képviselőjének a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács tagjai közé történő jelöléséről” című napirend ne önálló napirendként kerüljön tárgyalásra, hanem az eredeti napirend szerinti 10. napirendi pont kerüljön kiegészítésre e témával, önálló határozathozatal mellett.

60/2020. (VII.14.) SZEF ÜT határozat:

A SZEF ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy az 1. napirendi pont keretében, a határozati javaslatok sorrendjét megcserélik, így az első határozati javaslat a korábbi határozat visszavonásáról szól, míg a második határozati javaslat a Szövetségi Tanács ülés időpontjának meghatározásáról.

61/2020. (VII.14.) SZEF ÜT határozat:

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy hatályon kívül helyezi az 55/2020. (VI.23.) SZEF ÜT határozatot.

62/2020. (VII.14.) SZEF ÜT határozat:

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy a SZEF soron következő Szövetségi Tanács ülését a SZEF elnöke 2020. augusztus 18-ra hívja össze.

63/2020. (VII.14.) SZEF ÜT határozat:

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy a 56/2020. (VI.23.) SZEF ÜT határozattal megállapított, a SZEF 2020. évi első Szövetségi Tanács ülésének napirendjét módosítja oly módon, hogy 7. napirendi pontként felveszi az „Autonóm Területi Szakszervezet (Miskolc) felvétele a SZEF tagszervezetei közé” című napirendet.

64/2020. (VII.14.) SZEF ÜT határozat:

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy a 56/2020. (VI.23.) SZEF ÜT határozattal megállapított, a SZEF 2020. évi első Szövetségi Tanács ülésének napirendjét módosítja oly módon, hogy 8. napirendi pontként felveszi a SZEF Szövetségi Tanácsa beszámolójának elfogadása című napirendet.

65/2020. (VII.14.) SZEF ÜT határozat:

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy az SZEF 2020. évi első Szövetségi Tanács ülése elé terjeszti a SZEF SZMSZ-e 2. számú mellékletének szövegszerű módosítási javaslatát az alábbiak szerint. (A módosított szövegrész dőlt betűvel jelölve.)

Szűcs Viktória, alelnök összhangban a SZEF 4 éves és éves programjával és munkatervével, felel a SZEF nemzetközi kapcsolatainak koordinálásáért, a nemzetközi képviseleti és együttműködési stratégia kialakításáért, különös tekintettel a nemzetközi tapasztalatcserék lehetőségének biztosításáért. Átadott hatáskörben ellátja a szervezési kutatási feladatok koordinálását, továbbá a progresszív társadalmi célokat megjelenítő projektek felügyeletét. A SZEF Ügyvivő Testületének döntése alapján ellátja az ETUC Végrehajtó Bizottságában a SZEF képviseletét. Feladata ellátása során, megkeresi az egyes tagszervezetek e kérdésben a SZEF-en belüli együttműködésbe bevonható testületeit, vezetőit és tagjait, a SZEF elnökének és a SZEF Ügyvivő Testületének javaslatokat tesz az általa koordinált feladatkörök SZEF szintű együttműködésének és fejlesztésének gyakorlati megvalósítására.

66/2020. (VII.14.) SZEF ÜT határozat:

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy a Szövetségi Tanácsnak javasolt tagszervezeti tagdíj 2020. évi összege 150 Ft/szakszervezeti tag összegben kerül megállapításra.

67/2020. (VII.14.) SZEF ÜT határozat:

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy a SZEF soron következő Szövetségi Tanács ülésének 5. napirendi pontja egyik határozati javaslataként a SZEF elnök terjessze be a Szövetségi Tanács elé a SZEF alelnökeinek és FEB tagjainak az alábbi tiszteletdíjak megállapítását, 2020. január 1-től történő, alábbiak szerinti megállapítását.

– a SZEF alelnöki javadalmazást a korábban megállapított bruttó 140.000 Ft/fő/hó összegét 1.320.000 Ft/fő/év bruttó összegre szükséges módosítani,

– a SZEF FEB tagjainak korábban megállapított bruttó 87.500 Ft/fő/hó összegét bruttó 712.500 Ft/fő/év összegre szükséges módosítani.

A SZEF ÜT javasolja a SZEF Szövetségi Tanácsának, hogy hozzon határozatot arról is, hogy a 2021. évi költségvetési lehetőségek megismerését követően módosítsa a tiszteletdíjakat. Jelen előterjesztés a SZEF Ügyvivő Testületének 30/2020-as számú határozatot módosítja.

68/2020. (VII.14.) SZEF ÜT határozat:

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy a SZEF soron következő Szövetségi Tanács ülésének 5. napirendi pontja egyik határozati javaslataként a Szövetségi Tanács elé a SZEF elnök terjessze be, hogy a FEB elnökének 2019. november 8-ai, a SZEF XVIII. Kongresszusán történő megválasztásától kezdődően évi 1.050.000 Ft.  keretösszegű díjazás kerüljön megállapításra.

69/2020. (VII.14.) SZEF ÜT határozat:

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy a jelen előterjesztés mellékeltét képező, a SZEF 2020. évi programja és cselekvési terve című dokumentumot, a dr. Dúló Károly által tett kiegészítéssel, a SZEF elnöke terjessze be jóváhagyásra a SZEF Szövetségi Tanácsa elé.

70./2020. (VII.14.) SZEF ÜT határozat:

A SZEF Ügyvivő Testülete jelen határozatában felhatalmazza a SZEF elnökét arra, hogy a SZEF alelnökeinek bevonásával a SZEF Szövetségi Tanácsa két kongresszus közötti működéséről készített beszámoló tervezetét készítse el és azt terjessze a SZEF 2020. évi első Szövetségi Tanács ülése elé. A SZEF Ügyvivő Testülete a beszámoló tervezet tematikájaként a SZEF Szövetségi Tanácsa 2019. szeptember 21-ei ülésén és a 2020. évi első ülésén végzett feladatok bemutatását határozza meg. Továbbá meghatározza, hogy a tervezethez, mellékletként, becsatolásra kerüljön a SZEF Ügyvivő Testületének a SZEF Szövetségi Tanácsa számára készített beszámolója is.

71./2020. (VII.14.) SZEF ÜT határozat:

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy tagszervezeti szavazatával a SZEF megerősíti támogatását az ETUC felé, mely szerint a méltányos európai minimálbér javasolt küszöbértéke az átlagbér 50%-a és a medián bér 60%-a legyen, és minden tagországban egyenként kerülne kiszámításra a jelen határozathoz tartozó írásbeli előterjesztésben foglaltaknak megfelelően az európai minimálbér bevezetése kérdésében.

72./2020. (VII.14.) SZEF ÜT határozat:

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy a Kongresszus Előkészítő Bizottság elnökének (vezetőjének) Csóti Csabát választja meg.

73./2020. (VII.14.) SZEF ÜT határozat:

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy a FŐÉT Bizottságokba a következő kollégákat delegálja:

1.Közszolgáltatások, beleértve a közösségi közlekedést, a város működésével kapcsolatos ügyeket, a területfejlesztési és logisztikai kérdéseket is.

– Boros Péterné,
– dr. Sebes József

2.Közfeladatok, beleértve a város lakóinak a közintézményeken keresztül nyújtott szolgáltatásokat, valamint a hatósági, okmányirodai ügyintézést is.

– Árva János,
– Sipos László,
– Köves Ferenc,
– Dobrovits Orsolya

3.Foglalkoztatáspolitika, képzés, szakképzés.

– Gosztonyi Gábor
– Fehér József

4.Okosváros (smart city), zöId gazdaság, beleértve a vállalkozósfejlesztési, gazdaságfejlesztési, munkavédelmi kérdéseket is.

– dr. Agg Géza,

5.Eseti bizottságok:

5.1. Bölcsődei-óvodai eseti bizottság

– Szűcs Viktória
– Totyik Tamás

5.2. Közfoglalkoztatotti bér emelése (kiegészítése) kérdését vizsgáló eseti bizottság

-Dobrovits Orsolya

74./2020. (VII.14.) SZEF ÜT határozat

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsba a SZEF jelenlegi elnökét, Csóti Csabát delegálja.

MEGOSZTÁS:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Nyomtatás

EZEKET OLVASTA MÁR?

Meg kell tanulni közösségben gyakorolni demokratikus jogainkat

Karácsony Szilárd a SZEF oktatási programjának tananyag-fejlesztője, egyúttal talán legnépszerűbb előadónk. Hiteles Szakszervezeti aktivista, aki rengeteg tanáccsal igyekszik segíteni az őt megkereső tagokat. Nyilatkozatában a pedagógusok küzdelme kapcsán általában a

Elhunyt Kordás László

Megdöbbenéssel fogadtuk Kordás László harcostársunk halálhírét. A MASZSZ egykori elnökeként folyamatosan együttműködtünk és segítettük egymás munkáját, küzdelmét. Legközelebbi szövetségesünkként mindig vele vettük fel elsőként a kapcsolatot, vagy elsőként keresett minket.

Külügyi hírek

Beszámoló az Európai Szakszervezeti Szövetség (ETUC) Végrehajtó Bizottsága üléséről Brüsszel, 2022. december 6. Új ETUC főtitkár; felkészülés, jelölések a 2023. évi tisztújító ETUC kongresszusra; mesterséges intelligencia a munka világában; biztonságban

Aktuális EGSZB vélemények

Az EGSZB 2022. októberi Plenáris ülése által elfogadott érdekesebb vélemények Egy egzisztenciális fenyegetés közös kezelése: a szociális partnerek és a civil társadalom az ambiciózus éghajlat-politikai intézkedések végrehajtásáért ÁLLÁSFOGLALÁS Az EGSZB

Csorbuló sztrájkjogok, folytatódó oktatási akciók

Az Európai Szakszervezeti Szövetséghez (ETUC) fordultunk a Magyar Szakszervezeti Szövetséggel együtt, és közös levélben tájékoztattuk a szövetséget a pedagógusok helyzetéről és a tanárok rendkívüli elbocsátását célzó kormányrendeletről. Bővebben a  HírKlikk