Keresés
Close this search box.

2020.04.02-ai Ügyvivő Testületi ülés határozatai

25/2020. (IV.02.) SZEF ÜT határozat:

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy az 1-es napirendi pontra vonatkozó határozati javaslatot bontsák két részre és erről így szavazzanak.

26/2020. (IV.02.) SZEF ÜT határozat:

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy a SZEF Ügyvivő Testülete 1/2020. (II.4.) sz. határozatát, mely a SZEF XIX. Kongresszusát 2020. április 24-ére határozta meg, a jelen határozat előterjesztésében meghatározott okok miatt hatályon kívül helyezi, és a SZEF XIX. kongresszusának új időpontját 2020. május 29-ében határozza meg.

27/2020. (IV.02.) SZEF ÜT határozat:

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy a SZEF Ügyvivő Testülete 15/2020. (III.4.) sz. határozatát, mellyel a SZEF 2020. évi Szövetségi Tanács ülését 2020. április 7-ében határozta meg, a jelen határozat előterjesztésében meghatározott okok miatt hatályon kívül helyezi. A SZEF Ügyvivő Testülete egyúttal jelen határozat keretén belül megbízza a SZEF elnökét azzal, hogy a SZEF Alapszabályának rendelkezéseiből következő határidők betartása mellett tegyen javaslatot a SZEF Ügyvivő Testületének a Szövetségi Tanács ülés megtartásának új időpontjára és javaslatát elektronikus távszavazás útján terjessze elő határozathozatalra a SZEF Ügyvivő Testülete elé.

28/2020. (IV.02.) SZEF ÜT határozat:

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy a SZEF elnöke 2020. március 11 – 21. között a koronavírus járvány munkaügyi és foglalkoztatáspolitikai kérdésekben tett, a jelen határozat előterjesztésében szereplő hivatalos nyilatkozatokban, megkeresésekben foglalt követelésekkel egyetért

29/2020. (IV.02.) SZEF ÜT határozat:

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy támogatólag foglal állást a SZEF elnökének, mint a bejegyzett tulajdonosi jogot képviselőnek az AÉSZ Kft. 2020. március 18-án képviselt és a másik két tulajdonosi képviselővel egybehangzó álláspontjával kapcsoltban, mely a 2020. évi, a tulajdonosoknak fizetendő bérleti díj összegét az AÉSZ eredeti üzleti tervéhez képest 50%-al alacsonyabb összegben állapítja meg.

30/2020. (IV.02.) SZEF ÜT határozat:

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy a SZEF Ügyvivő Testülete által a SZEF 2020. évi költségvetésének koncepcióját elfogadó 5/2020. (II.04.) sz. határozatában foglaltakat az alábbiak szerint módosítja:

1. A hivatkozott határozat 2. pontjában a SZEF a tagszervezeti tisztségviselők számára szervezett szakszervezeti képzések keretösszegét a 2020. év vonatkozásában 5,75 millió Ft-ról 3,1 millió Ft-ra szükséges csökkenteni.
2. A hivatkozott határozat 3. pontja szerint a SZEF ifjúsági szervezetének, a SZEFIT-nek programok rendezését lehetővé tevő támogatására a 2020. év vonatkozásában a 4 millió Ft-os keretösszegről 2,26 millió Ft-ra szükséges csökkenteni.
3. A hivatkozott határozat 5. pontja szerint:
– a SZEF alelnöki javadalmazást a tervezett 175.000 Ft/fő bruttó összegről 100.000 Ft/fő bruttó összegre szükséges csökkenteni,
– a SZEF FEB tagjainak tervezett 100.000 Ft/fő bruttó összegét 50.000 Ft/fő összegre szükséges csökkenteni,
– a SZEF FEB elnökének tervezett 150.000 Ft/fő bruttó összegét 75.000 Ft-ra szükséges csökkenteni,
– a KOMT ügyvivő számára tervezett 150.000 Ft bruttó összeget szükségessé válik a költségvetésből törölni.
4. A hivatkozott határozata 6. pontját, mely szerint a 2020. május 1-e költségeire 1.650.000 Ft bruttó összeget kell tervezni, szükséges törölni.

31/2020. (IV.02.) SZEF ÜT határozat:

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy Papp-Nagy Viktória előzetesen megküldésre került 4. Napirendi ponthoz tartozó módosító javaslatát támogatják.

32/2020. (IV.02.) SZEF ÜT határozat:

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy a SZEF 2020. évi költségvetési tervének elfogadásáról és a SZEF XIX. kongresszusa elé terjesztéséről szóló 16/2020. (III.4.) sz. SZEF ÜT határozatot úgy módosítja, hogy az elfogadott határozat szerinti költségvetési tételeket a jelen előterjesztés mellékletében szereplő változtatások átvezetésével szükséges benyújtani a SZEF XIX. Kongresszusának.

33/2020. (IV.02.) SZEF ÜT határozat:

 A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy a SZEF kiegyensúlyozott és biztonságos 2020. évi gazdálkodásának érdekében javasolja a SZEF XIX. kongresszusának, hogy a 2020. évi költségvetési terv elfogadása mellett hozzon határozatot arról, hogy a

– jubileumi rendezvény költségei, melyek több költségvetési sorban összesen 2.078.000 Ft összeget tesznek ki,
– a 272. költségvetési sorban szereplő koordinációkon keresztül lekérhető támogatások, melyek tervezett összege 3.000.000 Ft,
– a 273. sorban szereplő egyéb támogatások tétel, melynek összege 200.000 Ft,
– a 271/c. sorban szereplő, a tagszervezeteke számára az OKÉT támogatás megérkezését követően nyújtandó pénzbeli támogatások 13.093.995 Ft-os összege.
– negyedik negyedévétől (október-november-december) kerüljön kifizetésre, amennyiben a bevételi oldalon tervezett 2020. évi OKÉT támogatás 100 millió forintos összege és az ingatlan bérleti díjként kapott 20 millió forint addig megérkezik a SZEF számlájára. A tagdíj alapú támogatások kifizetésének további feltétele, hogy a tagszervezet 2020. harmadik negyedévének végéig eleget tett az éves tagdíjfizetési kötelezettségének.

34/2020. (IV.02.) SZEF ÜT határozat:

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy elfogadja a Mandátummegállapító Bizottság jelentését és az azon alapuló mandátumkiosztást a Szövetségi Tanács elé terjeszti.A SZEF Ügyvivő Testület továbbá hiánypótlásra hívja fel a három, igazolt taglétszámmal nem rendelkező SZEF tagszervezetet azzal a kitétellel, hogy amennyiben az érintett tagszervezetek ennek legkésőbb 2020. szeptember 30-ig nem tesznek eleget, úgy a 2020. negyedik negyedévében kifizethető taglétszámarányos támogatás kifizetését részükre a SZEF megtagadja.

35/2020. (IV.02.) SZEF ÜT határozat:

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy a SZEF Alapszabály jogharmonizációs felülvizsgálatának és a SZEF szerkezeti reformjának elősegítése céljából Alapszabály Szerkesztő Bizottságot hoz létre az alábbi személyek részvételével.

– Szabó Zsuzsa, a SZEF Szövetségi Tanácsa felhatalmazása értelmében alapszabály szerkesztését felügyelő SZEF alelnök.
– Fehér József, MKKSZ,
– Kerék Eszter, SZEFIT,
– Majoros András, BRDSZ,
– Papp Katalin, KKDSZ,
– Szűcs Viktória, BDDSZ,
– Tarnay Attila, PSZ, a bizottsági munka koordinálásra a SZEF Ügyvivő Testülete 7/2020. (II.04.) sz. határozatával megbízott személy,

 A jelen határozat részeként a SZEF Ügyvivő Testülete kimondja azt is, hogy az Alapszabály Szerkesztő Bizottságnak munkája során az alábbi ütemtervet kell követnie:

1. A SZEF Alapszabályának, SZMSZ-ének és az SZMSZ 1. számú mellékletének, a választási szabályzatnak a felülvizsgálata az e dokumentumokban meglévő ellentmondások megszüntetésére történő javaslattétel. (Jogharmonizáció.)

E munka során a SZEF Felügyelőbizottsága javaslatait felhasználva, a SZEF jogászának segítségét igénybe véve az ASZ felülvizsgálatára megalakuló bizottság gyűjtse össze a tagszervezeti javaslatokat.

2. A beérkező javaslatokból készítsen a jogharmonizációra vonatkozó előterjesztést a bizottság az ÜT részére. Az ÜT általi elfogadás esetén az ÜT kiküldi véleményezésre a tagszervezeteknek e koncepcionális javaslatot.
3. A véleményezés után készíti el a bizottság a végleges változatot. Az ÜT pedig dönt a módosítás Kongresszus elé terjesztéséről vagy arról, hogy a jogharmonizációs javaslatok a szerkezeti módosításokkal együtt kerüljenek majd csak kongresszus elé.
4. Az ASZ felülvizsgálatára megalakuló bizottság kérje be a SZEF tagszervezeteitől a SZEF szervezeti felépítésére, döntéshozatali mechanizmusára vonatkozó írásbeli javaslatait.
5. A beérkező javaslatokból készítsen előterjesztést a bizottság az ÜT részére. Elfogadás esetén ezt a koncepciót is az ÜT küldi ki véleményezésre a tagszervezeteknek.
6. A véleményezés után készíti el a bizottság a szervezeti felépítésre és a döntéshozatali mechanizmusra vonatkozó végleges módosítási változatot. Az ÜT dönt a módosítás Kongresszus elé kerüléséről.

 Az elfogadott ütemezést, tekintettel a jelenlegi járványhelyzet kiszámíthatatlanságára, a SZEF Ügyvivő Testülete nem köti konkrét dátumokhoz, azok meghatározását a bizottság hatáskörébe utalja, ugyanakkor felhívja a bizottság tagjait, hogy törekedjenek arra, hogy a 2021. évben a SZEF évi rendes vagy külön e célból összehívott kongresszusa az alapszabály-módosítást el tudja végezni.

36/2020. (IV.02.) SZEF ÜT határozat:

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy a Szatmári Lajos alelnök felügyeletével elkészült és a jelen határozathoz tartozó előterjesztés mellékleteként benyújtott oktatási koncepciót elfogadja és a 2020-2021. évben a SZEF oktatási feladatait e koncepcióval összhangban határozza meg ellátni.

MEGOSZTÁS:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Nyomtatás

EZEKET OLVASTA MÁR?

A munkavédelem kritikus helyzete

Minden évben elkészül egy munkavédelmi jelentés, amelyet a munkavállalói oldal is írásba foglal. Idén sem volt ez másképp. A hivatalos, főosztályvezetőnek címzett levél tartalmát kivonatoltuk, amelyet Dr Dudás Katalin az

Zöld átmenet a közszférában

  Új, tematikus projektet indít a SZEF, amelynek célja a klímaváltozás és annak környezeti, gazdasági és társadalmi hatásainak megértése, kezelése. A nemzetközi és hazai szakszervezeti mozgalom a dolgozók érdekében igyekszik