Keresés
Close this search box.

A T/8016., T/8017. számú és a T/8019. számú törvényjavaslatok véleményezése

A T/8016., T/8017. számú és a T/8019. számú törvényjavaslatok véleményezése

(egyfokú járási hivatali eljárások megteremtése, fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítése, kormányzati igazgatásról szóló Kit. törvény módosítása)

1.A kormány a törvényjavaslatokat 2019. november 12-én nyújtotta be az Országgyűléshez, kihagyva a jogszabályokban előírt egyeztetéseket.

2.Az Országgyűlés honlapján kivehető információk alapján „erőltetett menetben” kívánják a törvényjavaslatokat megtárgyalni és elfogadni.

3.Az előterjesztett törvények egy része már 2020. január 1-jén hatályba lépne.

4.A törvényekhez kapcsolódó kormányrendelet tervezetek nem ismertek.

5.A törvénytervezetek több száz oldalasak, az általuk módosítandó törvények száma közel 250.

6.A kormány 2019. november 6-án rendelt el létszámzárlatot a kormány irányítása és felügyelete alá tartozó szerveknél.

7.A törvénytervezetek között van olyan törvény is (Kit.), amelyik még egy éve sincs hatályban, ugyanakkor a hozzá kapcsolódó törvénymódosítás több mint 100 oldalas

8.A kormány nem vette figyelembe a szakszervezetek egy évvel megfogalmazott véleményét (18 oldal!) amit a Kit. törvény jelenleg hatályos verziójához írtak.

 Fentiek alapján megállapítható, hogy a korszerű és hatékony törvényhozás feltételeinek nem felel meg ez a törvénykezési eljárás. A jogalkotásról és a közigazgatásról szóló törvények végrehajtása sérül ezzel a folyamattal.

 A törvénytervezetekben az alábbi gondolatok támogatandók

egyszerűbb legyen az ügyintézés az állampolgárok és az ügyeket intézők számára is

gyorsuljon az ügymenet

az elektronikus ügyintézés kerüljön előtérbe

a szükségtelen feladatok kerüljenek törlésre

a szükségtelen ellenőrzéseket el kell hagyni

az ellenőrzések gyakoriságát ésszerű módon csökkenteni kell

az engedélyek helyett a bejelentéseket kell preferálni

az e-személyi igazolványok elterjesztését elő kell segíteni.

A kitűzött célokhoz szükséges feltételek megteremtése

informatikai háttér megteremtése: korszerű hardver és szoftver, kompatibilitás

papír alapú dokumentumok digitalizálása

e-személyi igazolványolvasók elterjesztése állami eszközökkel támogatva

a releváns adatokhoz történő elektronikus hozzáférés rendszerének kiépítése

a dolgozók képzése

a szolgáltatásokat igénybe vevő állampolgárok, cégek képzése

az elektronikus ügyintézés vonzóvá tétele, „megszerettetése”.

A törvénytervezetekben nem támogathatóak, ezért az alábbiakat javasoljuk

kormányhivatali ügyekben is lehessen fellebbezni a rendszeren belül

szabálysértések ne kerüljenek át a rendőrséghez

az önkormányzatok szakmai önállósága ne csorbuljon

a hatálybaléptetések tervezett ütemterve módosuljon egy végrehajtható verzióra.

A kormányhivatalokkal kapcsolatos álláspont
A kormányhivatalokhoz került az elmúlt években majdnem minden szakigazgatási szerv.

A törvénytervezetek szerint paradigmaváltás következne be.  Egyes feladatok átkerülnének az alábbi szervekhez:

NAV

rendőrség

bíróság

önkormányzatok

kamarák

anyakönyvvezető.

A tervezett intézkedések újabb átszervezésekkel, bürokráciával, az állampolgárok számára is nehézségekkel járnának, ezért ezen intézkedések megfontolását javasoljuk.

A tervezett állami vezetői béremelésekről

a költségvetési (állami) szférában több százezer dolgozó szégyenletesen alacsony bért kap, megjelent a dolgozói szegénység, sokan kilátástalannak látják anyagi helyzetüket

a magyar keresetek vásárlóerő paritáson mért szintje az Európai Unió tagországai között az utolsó helyek egyikén áll

ilyen társadalmi közegben visszafogottan, kellő önmérséklettel szabad csak az állami vezetők bérét megemelni

szükség lenne egy egységes „állami illetményalap” bevezetésére, mivel jelenleg átláthatatlan, bonyolult az illetmények számítási rendszere

az állami vezetők bérének drasztikus megemelése igazságtalan, elfogadhatatlan

egyes állami alkalmazottak (egy szűk, kiváltságos réteg) bére évente automatikusan emelkedik az átlagbér emelkedésével párhuzamosan (a pedagógus életpálya törvény is így indult, de egy év után megváltoztatták, azóta „helyben járnak” a pedagógusok)

az automatikus, vagy az inflációt követő, vagy az előző átlagbérhez igazodó béremelés a közszféra minden dolgozóját megilletné.

Tekintettel arra, hogy a törvények előkészítésébe a kormány nem vonta be az illetékes szakmai és érdekképviseleti szerveket, ezért az OKÉT és KÉF fórumain alaposan meg kell vitatni a tervezeteket, hogy azok időtálló, jó törvényekké válhassanak.

 

Budapest, 2019. november 25.

 

 

MEGOSZTÁS:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Nyomtatás

EZEKET OLVASTA MÁR?

Megemlékeztünk Somogyi Béláról

2024. február 16-án újból megemlékeztünk a becstelenül meggyilkolt Somogyi Bélára és Bacsó Bélára. Idén újítottunk, hiszen 3 helyszínen egy városi sétával egybekötve igyekeztünk minél többet megtudni a korról és Józsefváros