2019.12.03-ai Ügyvivő Testületi ülés határozatai

87/2019. (XII.3) SZEF ÜT határozat

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy az ETUC Bizottságok közül az alábbi bizottságokba az alábbi személyeket delegálja:

– Foglalkoztatási, mobilitási és munkaerő-piaci bizottság, rendes tag: dr. Véber János (SZEF tagszervezeti tagság: KKDSZ)
– Oktatási és képzési bizottság, rendes tag: Békési Tamás (SZEF tagszervezeti tagság: PSZ)
– Munkaegészségügyi és munkabiztonsági bizottság, első helyettesi tagság: dr. Agg Géza (SZEF tagszervezeti tagság: KSZSZ)
– Szociális védelem bizottság, első helyettesi tagság: Szűcs Viktória (SZEF tagszervezeti tagság: BDDSZ)
– Nemzetközi kereskedelem bizottság, első helyettesi tagság: Nemeskériné Koller Erika, SZEF Iroda, nemzetközi referens
– Fenntartható fejlődés, energia és Klímaváltozás bizottság, második helyettesi tagság: Veér Zsófia, SZEF tagszervezeti tagság: BDDSZ)

88/2019. (XII.3) SZEF ÜT határozat

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy az EU intézményesített bizottságaiba az alábbi személyeket delegálja:

– Szakképzési Tanácsadó Bizottság, rendes tag: Békési Tamás (SZEF tagszervezeti tagság: PSZ)
– EGSZB, Európai Gazdasági és Szociális Bizottság, rendes tag: Nemeskériné Koller Erika, SZEF Iroda, nemzetközi referens
– CEDEFOP, Európai Szakképzés-fejlesztési központ Igazgatótanácsa, póttag: Békési Tamás (SZEF tagszervezeti tagság: PSZ)
– EUROFOUND, Európai Alapítvány az Élet-és munkakörülmények javításáért Igazgatótanácsa, póttag: Szűcs Viktória (SZEF tagszervezeti tagság: BDDSZ)

89/2019. (XII.3) SZEF ÜT határozat

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy, az eredetileg kiküldött határozati javaslat szövegét alapul véve felhatalmazza Csóti Csaba elnököt, hogy kiadjon egy sajtóközleményt. Az említett közlemény magyar és angol nyelven jelenik meg. A végrehajtásban részt vesz a KSZSZ, KMDSZ, Nyugdíjas választmány, nemzetközi ügyekért felelős alelnök és a SZEF Iroda.

MEGOSZTÁS:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Nyomtatás

EZEKET OLVASTA MÁR?