Keresés
Close this search box.

A TISZTES MUNKA VILÁGNAPJA – október 7. – SZEF állásfoglalás

Tisztes Munkát Mindenkinek!

A Tisztes Munka (Decent Work) koncepcióját a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) vezette be és kezdte terjeszteni 1999-ben. A tisztes munka magába foglalja a  produktív munkavégzés lehetőségét, melynek révén tisztes jövedelmet lehet szerezni. Ezáltal biztonságot és szociális védelmet nyújt a munkavállalóknak és családjaiknak. Jobb kilátást biztosít a személyes fejlődésre, támogatja a társadalmi integrációt. Biztosítja a véleménynyilvánítás szabadságát, a szervezkedés alapjogát és hogy a munkavállalók részt vehessenek az őket érintő döntések meghozatalában. Egyúttal garantálja az egyenlő lehetőségeket és bánásmódot mindenki számára.

A Nemzetközi Szakszervezeti Szövetség (ITUC) 2008. óta szervezi meg a Tisztes Munka Világnapját (WDDW) október 7-én. Ezen a napon a világ szakszervezetei felemelik szavukat a tisztes munkáért. Felhívják a kormányok és az állampolgárok figyelmét a tisztes munka fontosságára annak érdekében, hogy a különböző, gazdasági növekedést hozó döntések középpontjába az embert helyezzék. A globális szegénység leküzdése csak tisztes munka által lehetséges. A legtöbb ember számára a tisztes munka hiánya egyenlő a szegénységgel, ami a XXI. században elfogadhatatlan.

Ahhoz, hogy Magyarországon mindenki tisztességes munkához juthasson, szakszervezeti szövetségünk az alábbi tennivalókat tartja fontosnak:

1. Ki kell dolgozni a középtávú (2025-ig megvalósítandó) nemzeti bérfelzárkóztatási programot, külön kitérve az állami foglalkoztatottakra.

2. A bérfelzárkóztatási programmal összhangban ki kell dolgozni a középtávú minimálbér és garantált bérminimum programot. Legalább a közszférában be kell vezetni a diplomás bérminimumot.

3. Minden évben meg kell határozni az éves bérajánlás mértékét.

4. Ki kell dolgozni a közszolgálati életpálya modellek minimális szakmai követelményeit, amitől eltérni az egyes szakmák esetében csak pozitív irányban lehet.

5. Ki kell dolgozni egy hiteles, a munkavállalók érdekeit is tartalmazó foglalkoztatási adatbázist és abból különböző típusú, jól felhasználható „kivonatokat” kell készíteni.

6. A Magyarországon hosszú időn át alkalmazott létminimum számítás módszertanával évente meg kell határozni a létminimum összegét.

7. „A háztartások életszínvonala, 2014. KSH” felmérés figyelembe vételével folyamatosan meg kell határozni az átlagos megélhetéshez szükséges minimális kereset értékét.

8. Ki kell dolgozni egy középtávú (2025-ig megvalósítandó) nemzeti nyugdíj felzárkóztatási programot.

9. Ki kell dolgozni a 2022. és a 2026. évi országgyűlési választásokhoz kapcsolódóan a pártoktól, illetve a kormányoktól megkövetelt minimálbér, garantált bérminimum, átlagbér és nyugdíjemelési elvárásokat.

10. Létre kell hozni az ILO alapokmányoknak megfelelően a nemzeti szintű munkaügyi érdekegyeztető fórumot (Nemzeti Munkaügyi Tanácsot) a munkaadók, a munkavállalók és a kormány részvételével.

11. Vissza kell állítani a közszolgálatban a közösségért dolgozók erkölcsi és anyagi megbecsülését.

Konföderációnk aktívan részt kíván venni a fenti célok megvalósításában, ennek első lépése a háromoldalú szociális párbeszéd rendszer azonnali létrehozása nemzeti, ágazati és munkahelyi szinten egyaránt. A célok elérése érdekében aktív közreműködésre szólítjuk fel a társadalom minden szereplőjét.

Felhívjuk a figyelmet az ETUC (Európai Szakszervezeti Szövetség) nyilatkozatára, mely szerint 2019-ben a Tisztes Munka Világnapján kiemelt figyelmet fordítsunk a szociális területen dolgozókra, akik nehéz körülmények között, alacsony bérrel és alacsony presztízzsel, gyakran túlórákkal végzik felelősségteljes munkájukat. ETUC közlemény

Tisztes Munkát Mindenkinek!

Budapest, 2019. október 7.

                                                                          Szakszervezetek Együttműködési Fóruma

MEGOSZTÁS:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Nyomtatás

EZEKET OLVASTA MÁR?

Új vezetőséget választott a SZEF Ifjúsági Tagozata

2024. június 10-én SZEFIT küldött közgyűlésre került sor, ahol a megjelent delegáltak új elnököt, valamint négy fő alelnököt választottak. A hivatalos részt követően egy rövid ötletelést is tartottak a megjelentek.

EUROFEDOP Minisztériumok Szakmai Tanácsának ülése Budapesten

A Közszolgálati Szakszervezeti Szövetség (KSZSZ) szervezésében megrendezett kétnapos eseményre meghívást kapott a SZEF is. A szemináriumon különböző közszolgáltatási területeken szervezkedő szakszervezetek mutatták be sikereiket, nehézségeiket és hívták fel a figyelmet

1300-an csatlakoztak a munkaképesség-vizsgálatunkhoz!

A SZEF szakszervezeteinek aktivistái 4 héten keresztül papír alapú mérést folytattak a munkahelyeken, intézményekben. A kérdőívezés érintette a kulturális, művészeti, oktatási, szociális ágazatokat, illetve bekapcsolódtak kollégák a telekommunikáció, valamint a