Keresés
Close this search box.

Európai Szakszervezeti Szövetség VB ülés

 

Európai Szakszervezeti Szövetség rendkívüli Végrehajtó Bizottságának ülés

Brüsszel, 2019. szeptember 20.

 

Laurent Berger, az ETUC elnöke megnyitotta az ülést, majd a napirendet megváltoztatva az első pont  a

Kollektív szerződések és az európai minimumbér megtárgyalása volt.

Mivel ez a kérdés már hosszú ideje rendszeresen előkerül, ráadásul az új Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen is felvette a témát a programjába, az ETUC addig akar egy munkaanyagot elkészíteni, és azt a Bizottságnak átadni, amíg a Bizottság nem adja ki a saját javaslatát, mert így nagyobb a lehetőség arra, hogy a munkavállalók számára kedvezőbb bizottsági javaslat szülessen. 

A munkaanyag áttekinti a kollektív szerződések és a bérek helyzetét az EU-n belül, és megállapítja, hogy nem csökkent a nyugat- és kelet-európai bérek közötti különbség annak ellenére sem, hogy a termelékenységben már régen nincs akkor különbség az országok között.  Ráadásul csak nyolc olyan ország van az EU-ban, ahol a munkavállalók 80%-át érintő a kollektív szerződések lefedettsége, ezért az ETUC szerint ez a tendencia nem jó és nem is tartható, és támogatná a Bizottságot az európai minimálbér bevezetésében.

A hozzászólók egy része támogatja a javaslatot, de olyan aggodalmak is elhangzottak, hogy az európai minimálbér bevezetése esetén a nemzeti kollektív szerződéskötés kikerülhetne  nemzeti kompetenciából, és inkább az európai szemeszter keretein belül kell módot találni arra, hogy a konvergencia megvalósuljon a különböző tagországok között. (holland FNV).

A skandináv országok sem támogatják egyértelműen a kezdeményezést, de a szervezetek nagyobb része támogatja a javaslatot, különös tekintettel a közép-kelet-európai országokra, azért is, mert ezekben országokban nagyon gyenge a szociális párbeszéd minden szinten,  ezért jó lenne, ha lennének közös alapok és sztenderdek.

Az európai ágazatok közül az EFBWW (építőipari szövetség) nem támogatja a kezdeményezést, mert nem akarnak semmiféle kötöttséget. A nyugat-európai szervezetek egy része a skandinávokhoz hasonlóan a szociális dömpingtől tart és a saját munkavállalóinak a bérét félti. A svájci szakszervezetek ezzel szemben úgy látják, hogy nem elehet a közép-kelet-európai országok munkavállalóit szegénységbe taszítani.

Ester Lynch a túl szűk időkereteket bírálóknak felhívta a figyelmét, hogy addig kell javaslatot tenni a Bizottságnak, amíg az maga nem tesz valamilyen javaslatot.

Luca Visentini főtitkár azt hangsúlyozta, hogy ez egy történelmi pillanat, és hogy nem Ursula van der Leyen találta ki, hogy az európai minimálbér szerepeljen a programjában, hanem ez egy hosszú évek óta tartó szakszervezeti lobby eredménye és most sürgető a szituáció. A Bizottság biztos, hogy be fog mutatni egy európai minimálbérre vonatkozó javaslatot még február előtt, és ezt kell tudnunk befolyásolni.

 A következő napirendi pont az Éghajlat akcióterv volt.

Az ETUC klímavédelmi akciót hirdetett a tagszervezeteinek, és meghívta a belga környezetvédő fiatalokat a VB-re. A fiatalok klímavédelmi demonstrációkat szerveztek szeptember 20-ra a világ sok országában, a belga demonstrálók közül egy csapat fiatal jött el, akik felszólalásukban elmondták, hogy sürgető a helyzet, cselekedni kell a klímaváltozás miatt.

Az elnök és a főtitkár megerősítették, hogy az ETUC elkötelezett  a klímaváltozás elleni küzdelem mellett, és részt vesz a harcban azért is, mert a klímaváltozásnak beláthatatlan szociális következményei lesznek, melyek nagyban fogják érinteni az európai munkavállalókat.

A főtitkár közleményei

Ennek főbb pontjai a munkaanyag szerint következők voltak:

 • Migránsok: fotóakció
 • Európai Üzemi Tanácsok találkozó
 • Európai Digiitális munkaügyi platformok megfigyelőközpont első ülése
 • A migránsok és menedékkérők megsegítésének kriminalizálása elleni akció
 • Az új Európai Parlamenttel való kapcsolata kiépítése, találkozó a Foglalkoztatási Bizottság tagjaival
 • BREXIT
 • EPSU jogvitája

Mivel az első két napirendi ponttal nagyon sok idő eltelt, ezért csak pár hozzászólás volt. A BREXIT-tel kapcsolatos hozzászólások egyöntetűen ellenzik a megegyezés nélküli kilépést, és mindenki aggódik annak negatív hatásai miatt.

Luca Visentini az új Bizottsággal kapcsolatban elmondta, hogy nem túl optimisták a leendő biztosokat illetően, egyértelműnek látja, hogy az ETUC-nak számos problémája lesz különböző témákban, pl. a migráció, a klímavédelem, szociális ügyek, jogbiztonság stb. Az ETUC próbálja befolyásolni a Bizottság különböző témákhoz történő megközelítését és a biztosok portfólióit, azért, hogy ne legyen antiszociális, környezetvédelem-ellenes bizottsága az EU-nak.

Az ETUC elindította egy szakszervezeti csoport megalapítását a Parlamenten belül, már gyűjtik azoktól a képviselőktől az aláírásokat, kik ezt támogatják.

 Az ETUC jövője, a 14 legfontosabb témakör

1. Európa jövője és a demokrácia
2. Gazdasági kormányzás
3. Bérek és kollektív szerződések
4. Szociális párbeszéd
5. Demokrácia a munkahelyeken
6. Az Európai jogok Szociális Pillére és az ENSZ 2030 programja
7. Iparpolitika és digitalizáció
8. Nem szabványos munka
9. Munkaegészségügy
10. Fenntartható fejlődés, klímaváltozás és energiapolitika
11. Igazságos mobilitás, szabad mozgás, munkavállalók kiküldetése
12. Migráció
13. Nemzetközi kereskedelem
14. Külkapcsolatok

 Alapszabály szerinti bizottságok

Azt eddigi Bizottságok a következők voltak:

 • Sajtó, kommunikáció és kampányok bizottság
 • Gazdasági bizottság
 • Szociális párbeszéd bizottság
 • Foglalkoztatás és munkaerőpiac bizottság
 • Kollektív alku és bér koordináció bizottság
 • Kollektív alku, és bér koordináció bizottság
 • Munkavállalói részvétel és vállalati politikák
 • Munkavédelem bizottság
 • Gazdasági és szociális kohézió, regionális politikák
 • Fenntartható fejlődés, energia és éghajlatváltozás
 • Szociális védelem bizottság
 • Munkajog, belsőpiaci szabályozás
 • Mobilitás, migráció és befogadás
 • Nemzetközi ügyek, világkereskedelem, nemzetközi fejlődés
 • Standardizációs bizottság
 • EU Szemeszter bizottság /TUSLO

Az eddig bizottságokhoz képest csak kisebb változások várhatók.  

A Nemzetközi ügyek, világkereskedelem, nemzetközi fejlődés bizottság –melynek a fő profilja a nemzetközi kereskedelem volt- foglalkozott eddig a nemzetközi kapcsolatokkal is, amelyek már egyre többfelé ágaznak.  Egyre jelentősebb az ETUC által folytatott nemzetközi kapcsolatok mértéke pl. Latin-Amerikával, a Távol-Kelettel, az EU Keleti Partnerség miatt a kelet-európai országokkal, valamint a tagjelölt országokkal is, ezért szükség lenne egy, csak a nemzetközi ügyekkel foglalkozó (ad-hoc) bizottságra is. Erre sajnos nincs anyagi forrás a Bizottságtól, sajnos az a realitás, hogy csak néhány szervezet lenne jelen az üléseken, mert visszatérítés nélkül a legtöbb szervezet nem tudná finanszírozni a küldöttét.

Az viszont biztos, hogy kettéválik a Mobilitás és migráció bizottság, és a TUSLO felvenne más gazdasági ügyekkel foglalkozó témákat is a napirendjére.

A Bizottságokba már hétfőtől lehet beküldeni a jelölést, bár ki fogják küldeni a írásban is a bizottságokba való jelölésről szóló felhívást.

A bizottságokba országonként továbbra is csak egy főt lehet majd delegálni, és lesz két helyettes tag is, de csak a tag, vagy a helyettesek egyike kaphat csak visszatérítést.

Van egy újabb bizottság is, nevezetesen az Alapszabály Bizottság, mely még a kongresszus előtt alakult meg, ide szeptember végéig lehet alapszabályt érintő javaslatokat benyújtani.

Az Ifjúsági Bizottság képviselője üdvözli a bizottságot, kvótát szeretnének a fiataloknak.

Szó esett egy Pénzügyi Bizottság megalakításáról is, de ez majd csak október végétől lesz aktuális.

Az Európai Gazdasági és Monetáris Unió megerősítésével kapcsolatos előterjesztésről nem volt vita, mert ez ügyben nem volt előrelépés.

 

Az ülésen részt vett és a beszámolót készítette Koller Erika

MEGOSZTÁS:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Nyomtatás

EZEKET OLVASTA MÁR?

Új vezetőséget választott a SZEF Ifjúsági Tagozata

2024. június 10-én SZEFIT küldött közgyűlésre került sor, ahol a megjelent delegáltak új elnököt, valamint négy fő alelnököt választottak. A hivatalos részt követően egy rövid ötletelést is tartottak a megjelentek.

EUROFEDOP Minisztériumok Szakmai Tanácsának ülése Budapesten

A Közszolgálati Szakszervezeti Szövetség (KSZSZ) szervezésében megrendezett kétnapos eseményre meghívást kapott a SZEF is. A szemináriumon különböző közszolgáltatási területeken szervezkedő szakszervezetek mutatták be sikereiket, nehézségeiket és hívták fel a figyelmet

1300-an csatlakoztak a munkaképesség-vizsgálatunkhoz!

A SZEF szakszervezeteinek aktivistái 4 héten keresztül papír alapú mérést folytattak a munkahelyeken, intézményekben. A kérdőívezés érintette a kulturális, művészeti, oktatási, szociális ágazatokat, illetve bekapcsolódtak kollégák a telekommunikáció, valamint a