Keresés
Close this search box.

ETUC Ifjúsági Bizottság ülés – 2019. július 1.

Brüsszelben ülésezett az Európai Szakszervezeti Szövetség (ETUC) Ifjúsági Bizottsága 2019. július 1-jén. A tanácskozás főbb témái voltak: a vezetőség beszámolója az előző féléves időszak tevékenységeiről, beszámoló az ETUC Kongresszusáról, tájékoztató a „Fiatalok bevonása a Szociális Jogok Európai Pillérének megvalósításába” című új projekt alakulásáról, „Az ifjúság jövője” című új politika dokumentum átültetése a nemzeti környezetbe, az „Európai standard a minőségi szakmai gyakorlatokért” című projekt keretében elfogadott kritériumrendszer bemutatása, európai fejlemények az oktatás és képzés területén, állásfoglalás elfogadása a klímaváltozásról, képzési lehetőségek.

A tanácskozáson az ETUC tagszervezeteinek mintegy 35-40 fiatal képviselője vett részt, akik először tájékoztatást kaphattak a vezetőség előző fél éves tevékenységéről, majd a jövőre vonatkozó tájékoztatókat hallgathattak meg, illetve döntéseket hoztak szakpolitikai állásfoglalások ügyében is:

  1. Ludovic Voet újonnan megválasztott – az ETUC ifjúságpolitikájáért is felelős – konföderációs titkár és Papp-Nagy Viktória ETUC Ifjúsági Bizottság elnök számolt be az ETUC 2019. május 21-24. között lezajlott Kongresszusáról, illetve az ehhez kapcsolódó ifjúsági rendezvényekről, megmozdulásokról. Kiemelték, hogy már az ifjúsági elnök megnyitó beszéde felhívta a figyelmet a fiatalok jobb bevonásának fontosságára, s ezt az ifjúsági delegáltak fellépése és hozzászólásaik a vitákban csak tovább erősítették. Az ETUC Ifjúsági Bizottsága a fiatalok alacsony részvételi aránya (10%) miatt egy flashmob akcióval is nyomatékosította azt a követelését, miszerint a következő ETUC Kongresszusra, 2023-ra ennek az arányszámnak el kell érnie a 23%-ot.

  2. 2019. januárjában elindult “A fiatalok bevonása a Szociális Jogok Európai Pillérének megvalósításába” projekt, melynek keretében egy kutatási kérdőív került kiküldésre, amelynek célja a nemzeti szakszervezetek által bevált gyakorlatok azonosítása és egy eszköztár létrehozása arról, hogyan alkalmazzunk ifjúsági megközelítést a kollektív tárgyalások és a szociális párbeszéd területén Európában. A felmérés eredményei alapján az ETUC – Ifjúsági Bizottság egy páneurópai szakszervezeti stratégiát fog előterjeszteni az azonosított alcsoportok – fiatalok, azon belül kiemelten fiatal nők és bevándorlók – kollektív tárgyalásokba való bevonásáról.
  3. Tea Jarc online tájékoztatást adott az ILO ACTRAV-val közösen megrendezett Ifjúsági Akadémia képzési projekt fejleményeiről. Az április elején, mintegy 50 résztvevővel megrendezésre került képzési hét után a fiatalok online folytatták a munkát, melynek során akcióterveket dolgoztak ki. Ezeknek az akcióterveknek az összesítése jelenleg zajlik, pontos bemutatásukra, megtárgyalásukra pedig majd a tervezetten 100 fős záró konferencián kerülhet majd sor 2019. december 10-13. között Torinóban. Ugyancsak a záró konferenciára készül majd el a hamarosan kiküldésre kerülő online kérdőív értékelése is, amely a nemzeti konföderációk vezetőit célozza majd meg és így kíván megosztásra érdemes jó gyakorlatokat gyűjteni a fiatalok szakszervezetekbe való bevonása és azon belüli támogatás tekintetében.
  4. Két régiós képviselő megválasztására is sor került. A „franciául beszélő” régió képviselője a vezetőségben ezentúl a francia Chloé Bourguignon (UNSA) lesz, míg az „északi-tenger” régióé a holland Casper Gelderblom (FNV), akik az elmúlt fél évben már informálisan segítették a vezetőség munkáját.
  5. Jeroen van Ranst számolt be az „Európai standard a minősági szakmai gyakorlatokért” című 3 éves projekt keretében elfogadott kritériumrendszerről. Kiemelt témák voltak ezen belül a díjazás, a szerződéskötés és a szakmai gyakorlat hossza. Erre vonatkozóan az elfogadott dokumentum a következőket köti ki: teljes munkaidőben történő szakmai gyakorlat esetén a díjazásnak el kell érnie a nemzeti minimálbért, kötelező írásba foglalni a megállapodást és maximum 6 hónapra szólhat az ilyen típusú foglalkoztatás.
  6. “Fiatal szakszervezetek és bevándorlók: kölcsönös tanulás az alapvető jogok garantálása érdekében mindenki számára” címmel az Európa Tanács támogatásával Strasbourgban rendezünk képzést a VYRE nevű egyesülettel közösen 2019. november 11-15. között, ahol részünkről 20 fő 30 év alatti fiatal szakszervezeti tag vehet majd részt.
  7. A 2018 decemberi ülésen tárgyalt, majd utána további véleményezésre bocsátott, “Az ifjúság jövője” címet viselő új, stratégiai, ifjúságpolitikai dokumentum a tervek szerint még az ETUC Kongresszusa előtt elfogadásra került, így annak terjesztése, bemutatása már ott megtörténhetett. A további átültetést segítendő a bizottság tagjait arra kérte a vezetőség, hogy minél több partnerükhöz juttassák el a dokumentumot, használják referenciapontként saját szakszervezeti munkájukban és lehetőség szerint minél több nyelvre fordítsák le a könnyebb megismerhetőség érdekében.
  8. Az oktatás és képzés területén várható európai fejleményekről az ETUC munkatársa, Agnes Roman tartott rövid tájékoztatót, melyben kiemelte az ETUC Kongresszusán elfogadott Akcióterv oktatás és képzés vonatkozású elemeit és az ehhez kapcsolódó prioritásokat, mint a képzéshez való munkavállalói jog elismertetése, a szociális partnerek bevonása a szakképzési rendszerek kialakításába, a munkáltatók szakképzési hozzájárulásának bevezetése – ahol nincs ilyen -, a kollaboratív tanulási módszerek bevezetése és a szakmai gyakorlati programok minőségi követelmények nemzeti szintű alkalmazása.
  9. Az ETUC Ifjúsági Bizottsága állásfoglalást fogadott el a klímaváltozás témakörében, melyben támogatja a fiatalok ezirányú szerveződését, kiemeli az igazságos átmenetek fontosságát a munkavállalók védelmében és mozgósításra buzdít a 2019. szeptember 27-re meghirdetett nemzetközi „klímasztrájk” kapcsán. Az elfogadott állásfogalalás teljes terjedelmében, angol nyelven a csatolmányban olvasható.

A következő bizottsági ülés várható időpontja: 2019. december 16.

Papp-Nagy Viktória, SZEFIT elnök, ETUC Ifjúsági Bizottság elnök

 

MEGOSZTÁS:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Nyomtatás

EZEKET OLVASTA MÁR?

1300-an csatlakoztak a munkaképesség-vizsgálatunkhoz!

A SZEF szakszervezeteinek aktivistái 4 héten keresztül papír alapú mérést folytattak a munkahelyeken, intézményekben. A kérdőívezés érintette a kulturális, művészeti, oktatási, szociális ágazatokat, illetve bekapcsolódtak kollégák a telekommunikáció, valamint a

A munkavédelem kritikus helyzete

Minden évben elkészül egy munkavédelmi jelentés, amelyet a munkavállalói oldal is írásba foglal. Idén sem volt ez másképp. A hivatalos, főosztályvezetőnek címzett levél tartalmát kivonatoltuk, amelyet Dr Dudás Katalin az