Keresés
Close this search box.

Beszámoló az Európai Bizottság Gazdasági és Pénzügyi Főigazgatósága szakszervezeti képviselők számára szervezett szemináriumáról

A Szociális Jogok Európai Pillére gyakorlati megvalósítása; az európai népesedés problémái (idősödés); EU-s támogatási rendszer fontos társadalmi célokra; a gazdasági és monetáris unió elmélyítésére vonatkozó uniós tervek

 Beszámoló

az Európai Bizottság Gazdasági és Pénzügyi Főigazgatósága (ECFIN) szakszervezeti képviselők számára szervezett szemináriumáról  

 (Brüsszel, 2019. április 29-30.)

 Április utolsó két napján az Európai Bizottság Gazdasági és Pénzügyi Főigazgatósága (ECFIN) európai szakszervezeti képviselőinek szóló szemináriumán vehettem részt a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma képviseletében az Európai Bizottság budapesti képviseletének meghívására. A szemináriumon a Szociális Jogok Európai Pillérének alkalmazásáról, továbbá az európai társadalmak demográfiai problémáiról (idősödés, ageing) hallhattunk prezentációkat az Európai Bizottság képviselőitől, majd ehhez kapcsolódóan az Európai Szakszervezeti Szövetség, az ETUC szakértőitől. A Pillér gyakorlati megvalósításának fontos eleme (lenne) a társadalmi párbeszéd, amellyel, ahogy több szakszervezeti képviselő is jelezte, számos tagországban komoly problémák vannak. A kormányzatok csak tájékoztatást nyújtanak a formális egyeztetéseken, valódi párbeszéd nincs.

A szemináriumot az ECFIN képviseletében Iciar Rodriguez, az ECFIN társadalmi partnerek bevonására létrejött munkacsoportjának vezetője és Liina Carr, az ETUC konföderációs titkára nyitották meg. Az ECFIN célja, hogy a hivatalos érdekegyeztetési fórumok mellett informális kapcsolatokat, véleménycserélési lehetőséget biztosítson a fontos társadalmi partnerekkel, így a szakszervezettekel. Az ETUC számára is fontosak az ilyen, informális alkalmak, különösen annak fényében, hogy a társadalmi párbeszédet európai és nemzeti szinten is javítani kell.

Az Európai Szemeszterről és a Szociális Jogok Európai Pillérének bevezetéséről az Európai Bizottság képviseletében Steven Engels (az ECFIN szakpolitikai tanácsadója) és Katia Berti (a Foglalkoztatási és Szociális Ügyekért és Társadalmi Integrációért felelős Főigazgatóság európai szemeszterért felelős főosztályának helyettes vezetője) számoltak be. Elmondták, hogy a 2008-as nagy gazdasági világválság hatásai már múlóban vannak, csökken a munkanélküliség és az országok eladósodottsága. A Bizottságnak is az az álláspontja, hogy Európában növelni kell a közcélú költéseket a gazdaság fejlesztése, a munkanélküliség csökkentése érdekében. Az ETUC részéről Mariana Monaco, a szervezet illetékes szakértője beszélt a szakszervezetek kapcsolódó elvárásairól. Az ETUC szerint a munkavállalók helyzetét Európa-szerte javítani kell. A kapcsolódó vitában több európai szakszervezet képviselői számoltak be a társadalmi párbeszéd intézményeinek nehézkes voltáról. Sok helyen, ahogy Olaszországban és Magyarországon is, a párbeszéd csak formális, a társadalmi partnerek bevonása nem történik meg megfelelően.

A délután utolsó blokkjának témája az európai népesedés problémája, a társadalom elöregedése volt. Per Eckfeldt, az ECFIN Fenntartható Közfinanszírozási Főosztály helyettes vezetője elmondta, hogy az EU tagállamok lakosságának nő az átlagéletkora, ami örvendetes, ugyanakkor a születések száma csökken vagy stagnál. Ez nagyon sok problémát vet fel: az idősgondozásra, az egész életen át tartó tanulásra fordítható forrásokat növelni kell. Az Európai Bizottság fontosnak tartja ezt a kérdést és a szociális célú kiadások növelését. A fenntartható nyugdíjrendszer is nagy probléma.  Fabio Porcelli, az UIL olasz szakszervezeti szövetség szakértője beszámolt az olasz nyugdíjrendszer jelenlegi helyzetéről és a szakszervezeti álláspontról. A nyugdíjkorhatár további emelésével nem értenek egyet. A fenntartható rendszer érdekében növelni kell(ene) az állami hozzájárulást.

A második nap fontos témái voltak az Európai Unió gazdaság- és szociális támogatási rendszeréről, a Juncker-tervről, továbbá az európai pénzügyi unió elmélyítését szolgáló szóló bizottsági munkáról szóló tájékoztatók.

Georgia Efremova, az ECFIN szakpolitikai referense elmondta, hogy ebben a támogatási ciklusban közel 380 milliárd euró támogatást nyújt az EU munkahelyteremtésre, kutatásfejlesztésre, szociális célokra. A támogatási rendszernek van gazdaságfejlesztési és fontos elemként szociális, társadalmai célokat támogató részei is. A társadalmi célok fontos eleme a fenntarhatóság: a munkaerőpiacon olyan álláshelyek létrehozását kell támogatni, amelyek tartósan megmaradnak. Az Európai Bizottság fontosnak tartja a társadalmi célú kormányzati befektetések fenntartását, növelését is. Az ETUC részéről Kristijan Bongelli elmondta, hogy a tagállami szintű társadalmi párbeszéd említett problémái miatt a szakszervezeteknek nincs kellő beleszólási lehetősége az ilyen célú támogatások megfelelő elosztásába. Az európai társadalmi kérdések megoldásához (idősödés, ifjúsági munkanélküliség, migráció) fontosak lennének a közcélú befektetések. Többen elmondtuk, hogy például Magyarországon és több középeurópai országban a humánerőforrásba is jelentős összegeket kellene fektetni. A közszféra sok területén már olyan fokú az elvándorlás és a munkaerőhiány, hogy az akadályozza a közszolgáltatások megfelelő működését.

A szeminárium utolsó blokkjában Gabriele Giudice, az ECFIN európai monetáris politikáért felelős osztályának vezetője ismertette az Európai Bizottságnak az európai monetáris unió elmélyítését célzó terveit. A 2000-es évek végének elhúzódó válságának tanulsága volt, hogy az EU tagállamok gazdaságpolitikáját össze kell hangolni, és az Európai Bizottságnak azt nyomon kell követnie különösen a közös fizetőeszköz, az euró fenntarthatósága érdekében. A Bizottság célja, hogy a kialakított monitoring rendszert tovább fejlessze és fenntartsa. A jövőbeli Európai Bizottságban – megfelelő politikai támogatás mellett – a pénzügyekkel foglalkozó részleget az EU „pénzügyminisztériumává” fejlesztenék.  Matthieu Méaulle, az ETUC közgazdász szakértője rámutatott, hogy a pénzügyi-monetáris egyensúly mellett a társadalmi egyensúly is fontos lenne, az ETUC távlati célja, hogy a különösen kirívó társadalmi egyenlőtlenségek tartósan nem megfelelő kezelése esetében is lehessen a pénzügyi eljárásokhoz hasonló figyelmeztetési eljárásokat alkalmazni az egyes tagországok ellen.

A szeminárium után lehetőségem nyílt az ECFIN Magyarországgal foglalkozó, az európai szemeszter keretében az országjelentéseket feldolgozó és ajánlásokat megfogalmazó egyik munkatársával is találkozni, munkakapcsolatot kialakítani.

 Készítette:

 Véber János

a bizottság tagja, a Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók

Szakszervezetének alelnöke

MEGOSZTÁS:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Nyomtatás

EZEKET OLVASTA MÁR?

A munkavédelem kritikus helyzete

Minden évben elkészül egy munkavédelmi jelentés, amelyet a munkavállalói oldal is írásba foglal. Idén sem volt ez másképp. A hivatalos, főosztályvezetőnek címzett levél tartalmát kivonatoltuk, amelyet Dr Dudás Katalin az

Zöld átmenet a közszférában

  Új, tematikus projektet indít a SZEF, amelynek célja a klímaváltozás és annak környezeti, gazdasági és társadalmi hatásainak megértése, kezelése. A nemzetközi és hazai szakszervezeti mozgalom a dolgozók érdekében igyekszik