EGSZB vélemény: Oktatási csomag

Az EGSZB 2018. október Plenáris ülése elfogadta az új Oktatási csomagot. Az előadóTatjana Babrauskiene (Munkavállalói csoport/Litvánia) volt.

A vélemény a következő EU-s javaslatokhoz készült:

 • A Bizottság Közleménye a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek, az Európai gazdasági és Szociális bizottságnak és a Régiók Bizottságának – Az oktatásban, a foglalkoztatásban és a társadalomban a fiatalok teljes körű részvételének elősegítése {SEC(2007) 1084} {SEC(2007) 1093} /* COM/2007/0498 végleges */
 • A TANÁCS AJÁNLÁSA a felsőfokú és a felső középfokú oklevelek, valamint a külföldi tanulmányi időszakok eredményeinek automatikus kölcsönös elismerésének ösztönzéséről {SWD(2018) 170 final}

 • COM (2018) 271: Javaslat A TANÁCS AJÁNLÁSA a magas színvonalú koragyermekkori nevelést és gondozást biztosító rendszerekről
 • A TANÁCS AJÁNLÁSA a nyelvtanítás és a nyelvtanulás átfogó megközelítéséről {SWD(2018) 174 final}

  A vélemény főbb pontjai:

   Az EGSZB 

  üdvözli a javaslatot mint a szociális jogok európai pillére végrehajtásának következő lépését a minőségi és inkluzív oktatáshoz, képzéshez és egész életen át tartó tanuláshoz való hozzáférés egyenlő jogának biztosítása érdekében;

 •  hangsúlyozza, hogy az oktatásnak, a képzésnek és az egész életen át tartó tanulásnak többek között a demokratikus polgári szerepvállalás és a közös európai értékek előmozdítását kell elősegítenie, és fel kell vérteznie a fiatalokat és a felnőtteket egyaránt a tisztességes munkahelyekhez szükséges készségekkel;
 • hangsúlyozza, hogy az európai oktatási térségnek támogatnia kell a migránsok és menekültek oktatási és munkaerőpiaci integrációját, külön hangsúlyt fektetve a képzettségük és munkatapasztalataik érvényesítésére és elismerésére;
 • támogatja, hogy a javaslat több beruházást szorgalmaz a nyelvtanulásba a képesített nyelvtanárok hiányának leküzdése érdekében; hangsúlyozza, hogy a nyelvtanulásnak mindenkire, a kötelező oktatásban részt vevő tanulókra és azon túlra kell irányulnia, és azt a formális, nem formális és informális oktatás keretében figyelembe kell venni;
 • megismétli a magas színvonalú, pénzügyileg hozzáférhető koragyermekkori nevelés és gondozás fontosságát; intézkedést sürget a koragyermekkori nevelésben és gondozásban dolgozók szakmai fejlődésének javítására, a szakma vonzerejének növelésére és a nemek közötti egyenlőtlenségek kérdésének kezelésére ebben a szektorban;
 • hangsúlyozza, hogy az automatikus elismerés területén végzett fellépéseknek a külföldön töltött formális, nem formális és informális oktatás időtartamának elismerésére kell irányulniuk; emlékeztet a különböző érdekelt felek, többek között a civil társadalom szerepére a tanulási eredmények elismerésében; kéri a tanulási eredményekre vonatkozó elv teljes körű végrehajtását az automatikus elismerés elérése érdekében.

MEGOSZTÁS:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Nyomtatás

EZEKET OLVASTA MÁR?

Lakhatás és szakszervezetek konferencia

2023. május 12-én a Szolidáris Gazdasági Központ és a Friedrich Ebert Alapítvány szervezésében került sor a Szakszervezetek a megfizethető és fenntartható lakhatásért című konferenciára, ahol hazai, osztrák, német szakszervezetek és

Podcast a százegyes szobából

Fontosak-e a szakszervezetek a dolgozóknak? Szerintünk nagyon is. Erről és néhány tévhitről beszélgetett a Dvorácskó Balázs a SZEF szervezési titkára és Illés István a MOMSZ elnöke a Podcast a százegyes

A SZEF XXII. Kongresszusa

A SZEF XXII. Kongresszusa 2023. május 13-án elfogadta a 2022. évi pénzügyi beszámolót és a SZEF Szövetségi Tanácsa által beterjesztett 2022. évi szakmai beszámolót, majd elfogadta a 2023. évi költségvetési