EGSZB vélemény: A mesterséges intelligencia munkavégzésre gyakorolt hatásai

A mesterséges intelligencia munkavégzésre gyakorolt hatásainak előrejelzése a méltányos átállás biztosítása érdekében

 A saját kezdeményezésű vélemény kidolgozásának háttere

A digitalizáció és a mesterséges intelligencia óriási hatást gyakorol bizonyos ágazatokra, ilyen például a bankszektor, a biztosítás, a közlekedés, az információs technológiák és az egészségügy. emellett a munkahelyek számát és minőségét is erőteljesen befolyásolja.

Ahhoz, hogy a munkavállalókra, a vállalkozásokra és a fogyasztókra gyakorolt kedvezőtlen hatásaikat csökkenteni tudjuk, és így méltányos átmenetet tudjunk biztosítani, kezünkbe kell venni e változások és fejlemények irányítását.

 Elengedhetetlen az előrejelzés, az olyan adatok rendelkezésre bocsátása, melyek révén jobban átláthatóak a mesterséges intelligencia Európában és a tagállamokban kifejtett hatásai. E mélyreható változások következményeire való felkészülés érdekében európai és tagállami szinten is szabályozási terveket és politikai opciókat kell kidolgozni.

 A vélemény tartalma

 Az EGSZB hangsúlyozni kívánja a mesterséges intelligenciában és az ezen alapuló alkalmazásokban rejlő lehetőségeket, és hozzá kíván járulni azon társadalmi átalakulások előkészítéséhez, amelyekkel a mesterséges intelligencia és a robotika fellendülése jár majd.

 Az EGSZB:

  • kéri, hogy az Európai Bizottság mozdítsa elő és támogassa, hogy tanulmányok készüljenek a mesterséges intelligencia és a robotika ágazati hatásairól;
  • támogatja egy valódi Európai Átállási Alap létrehozásának gondolatát, mely elősegítené a digitális átállás társadalmi szempontból felelős kezelését;
  • különösen az új technológiák – köztük a mesterséges intelligencia és a robotika – bevezetése esetén a munkavállalók tájékoztatására és a velük folytatandó konzultációra vonatkozóan meglévő szövegekben lefektetett elvek, kötelezettségek és kötelességek alkalmazását és megerősítését javasolja;
  • a mesterséges intelligenciával kapcsolatban egy olyan inkluzív európai programot szorgalmaz, amely ezekre a szövegekre és a szociális jogok európai pillérére épül, és amelyben valamennyi érdekelt fél részt vesz;
  • azt ajánlja, hogy a mesterséges intelligencia területére vonatkozó etikai iránymutatások, amelyek kidolgozására az Európai Bizottság készül, állapítsanak meg egyértelmű határt a munkavállalók és az intelligens gépek közötti kapcsolatban, és javasolja továbbá, hogy ezek az iránymutatások tartalmazzák a munkavállalók felvételére, vezetői értékelésére és ellenőrzésére szolgáló mesterségesintelligencia-rendszerek átlátható használatának elveit;
  • azt javasolja, hogy a mérnökök és az intelligens gépek tervezői kapjanak etikai képzést;
  • fontosnak tartja a jogi felelősség elvének tisztázását, és ambiciózusabb megközelítést sürget a termékfelelősségről szóló irányelv keretében.

 A véleményt az EGSZB Plenáris ülése 2018. szeptemberében fogadta el, az előadó Franca Salis-Madinier (Franciaország) volt.

MEGOSZTÁS:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Nyomtatás

EZEKET OLVASTA MÁR?

EU bővítési konzultáció

Az EU bővítési folyamatának előmozdítása címmel társadalmi konzultációt tartott civil szervezetek és szakszervezetek részvételével 2023. november 24-én az Európai Uniós Ügyek Minisztériuma és az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete Budapesten, az