Szakszervezeti részvétel az európai szemeszterben: közreműködés a tagországok munkaerőpiacának, szociális helyzetének elemzésében a szociális jogok európai pillérének fényében

 

Szakszervezeti részvétel az európai szemeszterben: közreműködés a tagországok munkaerőpiacának, szociális helyzetének elemzésében a szociális jogok európai pillérének fényében

Beszámoló az Európai Szakszervezeti Szövetség (ETUC) és az Európai Szakszervezeti Intézet (ETUI) közös,az Európai Szemeszter szociális dimenziói című képzéséről

(Brüsszel, 2018. június 19-20.)

A képzést Katja Lehto-Komulainen, az ETUC főtitkárhelyettese nyitotta meg. Elmondta, hogy az európai munkaerőpiac és szociális rendszer monitorozásában való szakszervezeti részvétel rendkívül fontos. A szemináriumot azért szervezték, hogy a szemeszterben közreműködő szakszervezeti tisztségviselők munkáját segítsék. A képzésre a TUSLO képviselők (az adott tagországokban a szakszervezeteket az európai szemeszterben képviselő tisztségviselő) mellett több ETUC Bizottság képviselői is meghívást kaptak, emellett más szervezetek olyan munkatársakat delegáltak, akik szakértőként vesznek részt az európai szakszervezeti együttműködésben.

            A tréner, Luciole Sauviat (ETUI) és résztvevők rövid bemutatkozását követően Marco Cilento, az ETUC vezető szakértője beszélt röviden az európai szemeszterben kulcsszerepet játszó TUSLO-k munkájáról. Az ezt követő csoportmunka során a résztvevők a TUSLO-kkal szembeni elvárásokról, szükséges kompetenciáikról beszéltek. Fontos a megfelelő külső és belső kommunikáció, a szakmai ismeretek, az erős lobbi tevékenység és az egymástól olykor eltérő vélemények megfelelő kiegyensúlyozása. Azokban az országokban, ilyen Magyarország is, ahol több szakszervezeti konföderáció működik, fontos, hogy a TUSLO valamennyi szereplővel rendszeresen egyeztessen és az ország egészét képviselje.

            A következő tematikus egységben, szintén Marco Cilento bevezető előadása után az európai szemeszter időbeli ütemezésével ismerkedhetnek meg a résztvevők csoportmunka keretében. (Az európai szemeszterrel kapcsolatban itt érhetőek el részletes, magyar nyelvű információk: http://www.consilium.europa.eu/hu/policies/european-semester/how-european-semester-works/) Az ETUC az Európai Bizottsággal párhuzamosan vesz részt az európai szemeszter munkájában. Az egyes országok szakszervezetei a TUSLO-k koordinálásában aktívan közreműködnek az ország-jelentések és egyéb dokumentumok kialakításában, véleményezésében. A határidők betartása, az egyezetések lefolytatása ebben is kulcsfontosságú.

            A következő tematikus egységben az ország-jelentések szerkesztésébe, nyelvezetébe kaptak a résztvevők bepillantást csoportmunkában. Egy-egy jól vagy kevésbé jól sikerült, a szakszervezetek által szolgáltatott adatokból, a TUSLO-k által szerkesztett jelentést tekintettünk át kisebb csoportokban. Fontos tanulság volt, hogy az adott ország problémáit, helyzetét röviden, ugyanakkor, informatívan, érthetően kell statisztikai adatokkal alátámasztva bemutatni az esetleges megoldási lehetőségeket is felvázolva.

            Az első nap utolsó tematikus egységében a szociális partnerek, elsősorban a szakszervezetek szociális párbeszédbe való bevonásáról volt szó. Az ETUC ennek mérésére alakította ki a szakszervezeti részvételi indexet, amely egy kérdéssoron alapul, amelyet a TUSLO tölt ki. Ennek alapján lehet megítélni, hogy az adott ország társadalmi párbeszéde hogyan működik szakszervezeti szempontból. Magyarországon még sokat kellene javítani az ezzel kapcsolatos helyzeten.

            A második napon az Európai Bizottság képviseletében Jeroen Jutte, az Európai Bizottság Foglalkoztatási, Társadalmai Párbeszédért és Integrációért felelős igazgatóságának illetékes főosztályvezetője az Európai Szemeszter főbb céljait ismertette az EU szemszögéből, különös tekintettel a Szociális Jogok Európai Pillérére.  Elmondta, hogy az európai szemeszter célja az volt, hogy folyamatosan nyomon követhessék az európai országok gazdasági, társadalmi helyzetét. A szemeszter a Szociális Pillérnek is fontos eszköze. A Pillér életre hívását többek között az indokolta, hogy a 2008-as nagy gazdasági válság hatásai mérséklődtek, az egyes európai országok GDP-je megközelítette a korábbi szintet, a relatíve szegénységben élők száma és a munkanélküliség, különösen az ifjúsági munkanélküliség magas. Az Európai Bizottság számít a szakszervezetekre és a többi szociális partnerre. Az egyes európai országok helyzetének összehasonlítására különösen fontos eszköz az európai szociális eredménytábla (social scoreboard), amely olyan fontos indikátorokról nyújt áttekintést. (Ezzel kapcsolatban itt érhető el információ: https://composite-indicators.jrc.ec.europa.eu/social-scoreboard/ )

            A képzés zárásaképp Kristian Bongelli és Marco Cilento az ETUC európai szemeszterrel kapcsolatos álláspontjáról, aktuális terveiről beszélt. Elmondták, hogy az ETUC erősíteni kívánja a TUSLO-kkal az együttműködést, továbbképzésükre, a rendszeres információcserére a jelenleginél több lehetőséget igyekeznek biztosítani.  Külön figyelmet fordítanak majd a szakszervezeti részvételi indexre, azaz arra, hogy az egyes országokban milyen, mennyire hatékonyan működik a társadalmi párbeszéd intézményrendszere.

            A képzés résztvevői a tartalmas programnak köszönhetően alapos áttekintést kaptak az európai szemeszter működéséről.

           

Készítette:

Véber János

a Közművelődési és Közgyűjteményi és Dolgozók Szakszervezete

(KKDSz) alelnöke

 

 

MEGOSZTÁS:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Nyomtatás

EZEKET OLVASTA MÁR?

Elhunyt Kordás László

Megdöbbenéssel fogadtuk Kordás László harcostársunk halálhírét. A MASZSZ egykori elnökeként folyamatosan együttműködtünk és segítettük egymás munkáját, küzdelmét. Legközelebbi szövetségesünkként mindig vele vettük fel elsőként a kapcsolatot, vagy elsőként keresett minket.

Külügyi hírek

Beszámoló az Európai Szakszervezeti Szövetség (ETUC) Végrehajtó Bizottsága üléséről Brüsszel, 2022. december 6. Új ETUC főtitkár; felkészülés, jelölések a 2023. évi tisztújító ETUC kongresszusra; mesterséges intelligencia a munka világában; biztonságban

Meg kell tanulni közösségben gyakorolni demokratikus jogainkat

Karácsony Szilárd a SZEF oktatási programjának tananyag-fejlesztője, egyúttal talán legnépszerűbb előadónk. Hiteles Szakszervezeti aktivista, aki rengeteg tanáccsal igyekszik segíteni az őt megkereső tagokat. Nyilatkozatában a pedagógusok küzdelme kapcsán általában a

Aktuális EGSZB vélemények

Az EGSZB 2022. októberi Plenáris ülése által elfogadott érdekesebb vélemények Egy egzisztenciális fenyegetés közös kezelése: a szociális partnerek és a civil társadalom az ambiciózus éghajlat-politikai intézkedések végrehajtásáért ÁLLÁSFOGLALÁS Az EGSZB

Csorbuló sztrájkjogok, folytatódó oktatási akciók

Az Európai Szakszervezeti Szövetséghez (ETUC) fordultunk a Magyar Szakszervezeti Szövetséggel együtt, és közös levélben tájékoztattuk a szövetséget a pedagógusok helyzetéről és a tanárok rendkívüli elbocsátását célzó kormányrendeletről. Bővebben a  HírKlikk