EGSZB vélemény: A fogyatékossággal élő nők helyzete

A fogyatékossággal élő nők helyzete című véleményt az EGSZB júniusi plenáris ülése fogadta el.

Az európai parlamenti felkérés lényegi tartalma

Egyértelműen bizonyított, hogy a fogyatékossággal élő nők és lányok az élet legtöbb területén akadályokba ütköznek. Az ilyen akadályok pedig olyan helyzeteket idéznek elő, amelyekben az érintettek a diszkrimináció többféle és egymásra rakodó formájával kénytelenek szembesülni. Elsősorban az alábbiakról van szó: egyforma hozzáférés az oktatási és gazdasági lehetőségekhez, esélyegyenlőség a társas érintkezések és az igazságszolgáltatás terén; törvény előtti egyenlő elismertség; részvételi lehetőség a politikai életben és az, hogy szabadon rendelkezhessenek a saját életük felett például az egészségügy kapcsán (ideértve a szexuális és reproduktív jogokat), illetve azzal kapcsolatban, hogy hol és kivel akarnak együtt élni.

A fogyatékossággal élő személyekkel foglalkozó ENSZ-bizottság 2016-ban közzétette a fogyatékossággal élő lányokról és nőkről szóló 3. számú általános észrevételt.

Az EGSZB-vélemény megvizsgálná, hogy a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény egyes legfontosabb cikkeit illetően, az alábbi szempontokból milyen a fogyatékossággal élő nők aktuális helyzete: az őket övező figyelem, akadálymentesítés, törvény előtti egyforma elismertség, igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés, önálló életvitel, foglalkoztatás, szociális védelem, egészség és rehabilitáció.

A vélemény hasznos adalékkal szolgál majd ahhoz a nem jogalkotási, saját kezdeményezésű jelentéshez, amelyet az Európai Parlament fog készíteni erről a témáról.

A vélemény lényegi tartalma

A fogyatékossággal élő nők és lányok továbbra is a nemükön és fogyatékosságukon alapuló többszörös és interszekcionális diszkriminációval néznek szembe. Túl gyakran ki vannak rekesztve az inkluzív oktatásból és képzésből, a foglalkoztatásból, a szegénység enyhítését célzó programokhoz való hozzáférésből, a megfelelő lakhatásból, valamint a politikai életben és a közéletben való részvételből, és gyakran akadályozva vannak abban, hogy saját életükről döntéseket hozzanak, ideértve szexuális és reproduktív jogaikat. Olyan akadályokkal szembesülnek, amelyek miatt nem élvezhetik az őket uniós polgárként megillető jogokat.

E vélemény felkéri az EU-t és valamennyi tagállamát, hogy hajtsák végre a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezményt (UNCRPD), a fogyatékossággal élő nők és lányok tekintetében az UNCRPD bizottság által 2015-ben az EU-nak címzett ajánlásokat és az ENSZ-bizottság CRPD 6. cikkére vonatkozó, 3. számú általános észrevételét.

Az EGSZB arra kéri az EU-t és tagállamait, hogy a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos jövőbeli stratégiáikba, szakpolitikáikba és programjaikba vegyék fel a fogyatékosság vetületét, fogyatékossággal kapcsolatos stratégiáikba – ezen belül a 2020–2030-as időszakra vonatkozó európai fogyatékosságügyi stratégiába és a szociális jogok európai pillérébe – pedig építsék be a nemek közötti egyenlőség szempontját. Az Európa 2020 stratégiát felváltó jövőbeli stratégiának is magában kell foglalnia a fogyatékossággal élő nők kérdését.

Uniós és nemzeti szinten egyaránt intézkedéseket kell hozni, hogy strukturált párbeszédet alakítsanak ki, amelyhez önálló költségvetési sor társul, garantálva a fogyatékossággal élő személyek, köztük a fogyatékossággal élő nők és lányok részvételét és a velük való érdemi egyeztetést.

Az uniós finanszírozási eszközöket kulcsfontosságú eszközként fel kell használni, hogy ezekből támogassák a tagállamokat az akadálymentesség és a fogyatékossággal élő nőket és lányokat érintő megkülönböztetés mentesség előmozdítása során.

Az EU-nak és tagállamainak csatlakoznia kellene az Európa Tanács nők elleni és a családon belüli erőszak megelőzéséről és felszámolásáról szóló egyezményéhez (Isztambuli Egyezmény).

Az Uniónak és a tagállamoknak minden intézkedést meg kell hozniuk annak biztosítása érdekében, hogy a fogyatékossággal élő nők és lányok egyenlő hozzáféréssel rendelkezzenek a fogyatékossággal kapcsolatos egészségügyi szolgáltatásokhoz, valamint a hozzáférhető általános szolgáltatásokhoz.

MEGOSZTÁS:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Nyomtatás

EZEKET OLVASTA MÁR?

A SZEF Oktatási programja

KURZUSOK CÉLCSOPORT KOMPETENCIA KIMENET Alapszint Bizalmik és bizalmi jelöltek Érdeklődjön a közösségi érdekérvényesítés iránt Segítőkész Jó szervezőkészség Következetes Szakmájában elismert Csapatjátékos Képes legyen a saját közösségét megszervezni és demokratikusan működtetni. Ismerje