Keresés
Close this search box.

EGSZB vélemény: A digitalizált munkakörnyezetre történő áttérés irányítása

Az EGSZB júniusi plenáris ülése elfogadta “A digitalizált munkakörnyezetre történő áttérés irányítása” című véleményt.

 A vélemény megszületésének háttere:

Az Osztrák Szövetségi Kancellária 2018. február 12-én négy javaslatot nyújtott be a soron következő osztrák elnökség keretében kidolgozandó feltáró vélemények témáival kapcsolatban. Ezek közé tartozott egy „Az EU elképzelései a digitalizált munkakörnyezetre történő áttérés irányításával kapcsolatban – jelentős hozzájárulás egy, a munka jövőjéről szóló fehér könyvhöz” című vélemény kidolgozására tett javaslat is. A vélemény várhatóan hozzájárul majd az informális Foglalkoztatási, Szociálpolitikai, Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi (EPSCO) Tanács munkájához, amelyre 2018. július 19. és 20. között kerül sor.

 A „Befektetés az emberekbe – az előttünk álló feladatok” címmel, 2018. február 15‑16-án, Szófiában rendezett európai konferencia alatt az osztrák elnökség egyik képviselője bejelentette, hogy az osztrák elnökség az észt és a bolgár elnökség által elért eredményeikre fog építeni, ugyanakkor kiemelt figyelmet fordít a szociális biztonságra és a foglalkoztatás minőségére is.

 A digitalizált munkakörnyezet valóban megköveteli majd az áttérés megfelelő kezelését – nemcsak a vállalatok részéről, hanem a humán tőke oldaláról is. Egyrészt a vállalatoknak azonosítaniuk kell és fel kell mérniük az új igényeket, továbbá terveket kell kidolgozniuk és végrehajtaniuk a kockázatok ellenőrzése és az áttérés költségeinek csökkentése érdekében; másrészt pedig a munkavállalókat segíteni kell abban, hogy elfogadják, hogy a dolgok már nem lesznek ugyanúgy, mint régen, és – megfelelő iránymutatás és képzés révén – abban is, hogy tudjanak alkalmazkodni az új realitáshoz, hogy kiaknázhassák a felkínált lehetőségeket, és boldogulni tudjanak.

 A vélemény a közelmúltban elfogadott, a munka jövőjéről szóló feltáró véleményekre (SOC/561, SOC/562, SOC/568, SOC/570), de hasonló tárgykörökben, korában elfogadott véleményekre is támaszkodhat (CCMI/136, SOC/533), továbbá kapcsolódhat a jelenleg kidolgozás alatt álló, INT/845 jelű saját kezdeményezésű véleményhez.

 A vélemény lényegi tartalma

 Az EGSZB:

  • a teljes foglalkoztatást, a társadalmi fejlődést, a magas szintű védelmet, valamint a szegénység és az egyenlőtlenségek csökkentését hirdető európai értékek tiszteletben tartásán alapuló, igazságos digitális átállást támogatja;
  • amellett száll síkra, hogy az új technológiákban rejlő hatalmas lehetőségeknek mindenki – a munkavállalók, a polgárok és a vállalkozások – javát kell szolgálniuk. Ennek az átmenetnek nem lehetnek vesztesei. A szakpolitikáknak elsődlegesen az összes polgár megfelelő készségekkel való felruházása érdekében az egyéni pályák megerősítésére kell irányulniuk;
  • az európai munkavállalók kompetenciafejlesztésére kiemelt figyelmet kell fordítani, különösen azok esetében, akik képesítésük szintje és készségeik elavulása miatt nem tudják betölteni az új vagy olyan munkahelyeket, amelyek a technológia következtében meg fognak változni;
  • további forrásokat tartogathat a digitalizálás által generált hatékonyságnövekedés. Az EGSZB javasolja, hogy a hozzáadott érték elosztásáról szóló társadalmi párbeszédet ágazati és vállalati szinten szervezzék meg annak érdekében, hogy megegyezhessenek azok felhasználásának módjáról;
  • a mesterséges intelligenciával kapcsolatban az EGSZB hangsúlyozza, hogy az algoritmusok működésének átláthatatlansága és az, hogy az emberi ellenőrzés alól kisikló döntéseket milyen módon hozzák meg, hatalmas kihívások elé állítja az EU-t, és alapvető kérdéseket vet fel arról, hogy milyen társadalomban akarunk élni. A gépek feletti emberi ellenőrzésre összpontosító megközelítés alapvető jelentőségű;
  • olyan egyetemes szakpolitikai kereteket támogat a mesterséges intelligenciával kapcsolatban, amelyek versenyelőnyt biztosítanak az EU számára, továbbá ösztönzi a társadalmi szempontból felelős és a közjó szolgálatában álló mesterséges intelligencia fejlesztését;
  • hangsúlyozza, hogy az Uniónak támogatnia kellene a „kognitív ergonómiával” foglalkozó új kutatási területet, melynek célja az emberközpontú intelligens technológiák használatát előmozdító intézkedések elfogadása.

 

 

MEGOSZTÁS:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Nyomtatás

EZEKET OLVASTA MÁR?

A SZEF delegáltja az ILO 112. ülésén

Új társadalmi szerződés szükségessége, veszélyes anyagok a munkahelyeken, az ápolás, mint társadalmi kérdés, az alapvető jogok érvényesülése a munkahelyeken Beszámoló az ENSZ Nemzetközi Munkaügyi Szervezete, az ILO 2024 júniusi, 112.

Új vezetőséget választott a SZEF Ifjúsági Tagozata

2024. június 10-én SZEFIT küldött közgyűlésre került sor, ahol a megjelent delegáltak új elnököt, valamint négy fő alelnököt választottak. A hivatalos részt követően egy rövid ötletelést is tartottak a megjelentek.

EUROFEDOP Minisztériumok Szakmai Tanácsának ülése Budapesten

A Közszolgálati Szakszervezeti Szövetség (KSZSZ) szervezésében megrendezett kétnapos eseményre meghívást kapott a SZEF is. A szemináriumon különböző közszolgáltatási területeken szervezkedő szakszervezetek mutatták be sikereiket, nehézségeiket és hívták fel a figyelmet