Tájékoztató a FERPA Végrehajtó Bizottság üléséről

 

Tájékoztató FERPA Végrehajtó Bizottság üléséről, Brüsszel, 2017.március13-14

A VB plenáris ülése előtt a Nőbizottság ülésezett, ahol Ana Martinez Lopez, a Bizottság elnöke beszámolt az elmúlt időszakban végzett munkájukról. Minden erejükkel törekednek a nők ellen elkövetett erőszak megszüntetésére és a nők részére a férfiakéval egyenlő fizetések, valamint a nyugdíjak emelésére a tagországokban, ráirányítva a figyelmek a nyugdíjakban megmutatkozó különbségekre is. Ezt a beszámolót a VB is elfogadta.

Carla Cantone, aki az olasz parlamenti tagsága miatt lemondott a főtitkári tisztségéről, elmondta ennek körülményeit, hogy erre Matteo Renzi, a Demokrata Párt elnöke és volt miniszterelnök kérte fel. Sajnos előzőleg a férjét ért súlyos betegség miatt sem tudott teljes erővel a főtitkári teendőivel foglalkozni. Ígérte, hogy parlamenti (bolognai régió) képviselőként is a szakszervezeti, a nyugdíjas és a nők ügyeivel fog kiemelten foglalkozni. A FERPA ezután is számíthat rá. A VB megköszönte a főtitkár eddigi munkáját. Az eltávozása után kialakult vitában, illetve a hozzászólásokban viszont többen kifejezték neheztelésüket a főtitkár döntése miatt.

Michel Devacht FERPA elnök ezután beszámolt a tevékenységéről és arról, hogy minden olyan uniós fórumon részt vett, ahol a nyugdíj, illetve az idősek érdekeit tárgyalták. Elmondta, hogy a főtitkár nélküli helyzet számára is nehézségeket okozott, mert az ő vállalt feladatai nem azok, amivel kényszerűen dolgozott. A hozzászólók fontosnak tartották, hogy az elnök és a főtitkár kiemelten foglalkozzon a FERPA jogi helyzetének rendezésével az ETUC szervezetén belül. A FERPA szavazati jogának fontosságára egy márciusi „Aktív idősödés és a generációk közötti szolidaritás” című ETUC konferencián én is felhívtam Peter Scherrer ETUC főtitkárhelyettes figyelmét, aki ígérete szerint ezt a törekvést fogja támogatni az ETUC 2019. májusi kongresszusán.

 A tájékoztatást követő felszólalások többsége felhívta a figyelmet a nagyszámú európai idős ember nehéz helyzetére és a növekvő nyomor megállítását követelte az EU-tól. Ezután a Pénzügyi Bizottság elnöke beszámolt a 2017. évi költségvetés lezárásáról és a 2018. évi költségvetés tervezetéről, amely előreláthatólag fedezi az előirányzott program teljesítését. A főtitkár jelenlegi hiánya és bizottság munkájának segítésére kérte, hogy a FERPA VB válasszon meg egy kincstárnokot is, aki felügyeli a Pénzügyi Bizottságot. A VB ezt jelenleg nem látta szükségesnek.

Elhatároztuk, hogy a FERPA VIII. kongresszusát 2018.október 16-17-én tartjuk Brüsszelben, viszont okt. 16-án előbb a VB ülésezik. A kongresszus megválasztja az új elnököt, a főtitkárt, a Nőbizottság és a Pénzügyi Bizottság elnökét (a VB és az Irányító Bizottság új tagjait), a jelöléseket 2018.szeptember 10-ig kell megtenni. Addig az elnök látja el a főtitkár feladatait is, őt az Irányító Bizottság fogja ebben támogatni.

Az Irányító Bizottság felállított egy munkacsoportot (tagjai: Jeannine Martin, Dick de Graaf, Livio Melgari, Ana Martinez Lopez, Henri Lourdell), amely elkészíti a politikai program és a prioritások listájának tervezetét. Ezt a tervezetet az Irányító Bizottság május 29-én tárgyalja meg és a VB elé terjeszti az új alapszabály és az új SZMSZ-el együtt. A tervezethez 2018.szeptember 5-ig fogadnak el javaslatokat.

Dick de Graaf beszámolt az alapszabály és az SZMSZ szövegszerű változtatásairól, amely a kapott mandátum szerint csak a nyilvánvaló szövegegyeztetések, stílus javítására vonatkozott. Tekintettel a kialakult helyzetre, az új alapszabálynak a vezető tisztségviselők helyettesítésére is ki kell terjedni, ezért a VB megadta ehhez a szélesebb körű mandátumot az előkészítő bizottságnak.

A FERPA iroda megfelelő adminisztrációs kapacitásának hiánya miatt a VB úgy határozott, hogy az idén tavaszra tervezett akciónapot a VIII. kongresszus utánra halasztja.

A Végrehajtó Bizottság ülését Michel Devacht elnök összefoglalójában sikeresnek tartotta a VB ülést, ahol sok fontos kérdés merült fel és a kialakult nehéz helyzetet sikerült megfelelően időlegesen rendezni.                                         

Budapest, 2018.március 19.

Dr. Mayer Lajos

Nyugdíjas Választmány elnöke

MEGOSZTÁS:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Nyomtatás

EZEKET OLVASTA MÁR?

Svéd delegáció fogadása

Budapestre látogatott a Saco-S, azaz a svéd központi közigazgatásban dolgozók szakszervezete. Kollégáink közel 3000 taggal, 60%-os szervezettséggel bírnak az államigazgatásban. A SZEF elnöke és irodavezetője mellett a Közszolgálati Szakszervezetek Szövetsége

SZEF workshop vezetőknek

A legkitartóbb kollégák már az 5. ciklusban járnak a SZEF oktatási programjában. Most 2 napos workshop keretében szakszervezet történelemmel, társadalomismerettel, a szociális Európa intézményvével ismerkedtek és a klíma/válságon gondolkodtak közösen.

Szeptemberi EGSZB vélemények

Sürgős intézkedéseket kell elfogadni az uniós polgárokat és fogyasztókat fenyegető energiaszegénység megelőzése és kezelése érdekében. Az EGSZB szeptemberi Plenáris ülése által elfogadott állásfoglalás és érdekesebb vélemények Az energiaszegénység kezelése és