Keresés
Close this search box.

Tájékoztató a FERPA Végrehajtó Bizottság üléséről

 

Tájékoztató FERPA Végrehajtó Bizottság üléséről, Brüsszel, 2017.március13-14

A VB plenáris ülése előtt a Nőbizottság ülésezett, ahol Ana Martinez Lopez, a Bizottság elnöke beszámolt az elmúlt időszakban végzett munkájukról. Minden erejükkel törekednek a nők ellen elkövetett erőszak megszüntetésére és a nők részére a férfiakéval egyenlő fizetések, valamint a nyugdíjak emelésére a tagországokban, ráirányítva a figyelmek a nyugdíjakban megmutatkozó különbségekre is. Ezt a beszámolót a VB is elfogadta.

Carla Cantone, aki az olasz parlamenti tagsága miatt lemondott a főtitkári tisztségéről, elmondta ennek körülményeit, hogy erre Matteo Renzi, a Demokrata Párt elnöke és volt miniszterelnök kérte fel. Sajnos előzőleg a férjét ért súlyos betegség miatt sem tudott teljes erővel a főtitkári teendőivel foglalkozni. Ígérte, hogy parlamenti (bolognai régió) képviselőként is a szakszervezeti, a nyugdíjas és a nők ügyeivel fog kiemelten foglalkozni. A FERPA ezután is számíthat rá. A VB megköszönte a főtitkár eddigi munkáját. Az eltávozása után kialakult vitában, illetve a hozzászólásokban viszont többen kifejezték neheztelésüket a főtitkár döntése miatt.

Michel Devacht FERPA elnök ezután beszámolt a tevékenységéről és arról, hogy minden olyan uniós fórumon részt vett, ahol a nyugdíj, illetve az idősek érdekeit tárgyalták. Elmondta, hogy a főtitkár nélküli helyzet számára is nehézségeket okozott, mert az ő vállalt feladatai nem azok, amivel kényszerűen dolgozott. A hozzászólók fontosnak tartották, hogy az elnök és a főtitkár kiemelten foglalkozzon a FERPA jogi helyzetének rendezésével az ETUC szervezetén belül. A FERPA szavazati jogának fontosságára egy márciusi „Aktív idősödés és a generációk közötti szolidaritás” című ETUC konferencián én is felhívtam Peter Scherrer ETUC főtitkárhelyettes figyelmét, aki ígérete szerint ezt a törekvést fogja támogatni az ETUC 2019. májusi kongresszusán.

 A tájékoztatást követő felszólalások többsége felhívta a figyelmet a nagyszámú európai idős ember nehéz helyzetére és a növekvő nyomor megállítását követelte az EU-tól. Ezután a Pénzügyi Bizottság elnöke beszámolt a 2017. évi költségvetés lezárásáról és a 2018. évi költségvetés tervezetéről, amely előreláthatólag fedezi az előirányzott program teljesítését. A főtitkár jelenlegi hiánya és bizottság munkájának segítésére kérte, hogy a FERPA VB válasszon meg egy kincstárnokot is, aki felügyeli a Pénzügyi Bizottságot. A VB ezt jelenleg nem látta szükségesnek.

Elhatároztuk, hogy a FERPA VIII. kongresszusát 2018.október 16-17-én tartjuk Brüsszelben, viszont okt. 16-án előbb a VB ülésezik. A kongresszus megválasztja az új elnököt, a főtitkárt, a Nőbizottság és a Pénzügyi Bizottság elnökét (a VB és az Irányító Bizottság új tagjait), a jelöléseket 2018.szeptember 10-ig kell megtenni. Addig az elnök látja el a főtitkár feladatait is, őt az Irányító Bizottság fogja ebben támogatni.

Az Irányító Bizottság felállított egy munkacsoportot (tagjai: Jeannine Martin, Dick de Graaf, Livio Melgari, Ana Martinez Lopez, Henri Lourdell), amely elkészíti a politikai program és a prioritások listájának tervezetét. Ezt a tervezetet az Irányító Bizottság május 29-én tárgyalja meg és a VB elé terjeszti az új alapszabály és az új SZMSZ-el együtt. A tervezethez 2018.szeptember 5-ig fogadnak el javaslatokat.

Dick de Graaf beszámolt az alapszabály és az SZMSZ szövegszerű változtatásairól, amely a kapott mandátum szerint csak a nyilvánvaló szövegegyeztetések, stílus javítására vonatkozott. Tekintettel a kialakult helyzetre, az új alapszabálynak a vezető tisztségviselők helyettesítésére is ki kell terjedni, ezért a VB megadta ehhez a szélesebb körű mandátumot az előkészítő bizottságnak.

A FERPA iroda megfelelő adminisztrációs kapacitásának hiánya miatt a VB úgy határozott, hogy az idén tavaszra tervezett akciónapot a VIII. kongresszus utánra halasztja.

A Végrehajtó Bizottság ülését Michel Devacht elnök összefoglalójában sikeresnek tartotta a VB ülést, ahol sok fontos kérdés merült fel és a kialakult nehéz helyzetet sikerült megfelelően időlegesen rendezni.                                         

Budapest, 2018.március 19.

Dr. Mayer Lajos

Nyugdíjas Választmány elnöke

MEGOSZTÁS:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Nyomtatás

EZEKET OLVASTA MÁR?

A SZEF delegáltja az ILO 112. ülésén

Új társadalmi szerződés szükségessége, veszélyes anyagok a munkahelyeken, az ápolás, mint társadalmi kérdés, az alapvető jogok érvényesülése a munkahelyeken Beszámoló az ENSZ Nemzetközi Munkaügyi Szervezete, az ILO 2024 júniusi, 112.

Új vezetőséget választott a SZEF Ifjúsági Tagozata

2024. június 10-én SZEFIT küldött közgyűlésre került sor, ahol a megjelent delegáltak új elnököt, valamint négy fő alelnököt választottak. A hivatalos részt követően egy rövid ötletelést is tartottak a megjelentek.

EUROFEDOP Minisztériumok Szakmai Tanácsának ülése Budapesten

A Közszolgálati Szakszervezeti Szövetség (KSZSZ) szervezésében megrendezett kétnapos eseményre meghívást kapott a SZEF is. A szemináriumon különböző közszolgáltatási területeken szervezkedő szakszervezetek mutatták be sikereiket, nehézségeiket és hívták fel a figyelmet