2018.03.21-ei Ügyvivő Testületi ülés határozatai

30/2018. (III. 21.) SZEF ÜT határozat

Az Ügyvivő Testület megválasztotta a SZEF XV. Kongresszus Előkészítő Bizottság 7 tagját az alábbiak szerint:

– Földiák András SZEF elnök;
– Boros Péterné SZEF alelnök, MKKSZ;
– Galló Istvánné SZEF alelnök, PSZ;
– Majoros András, BRDSZ;
– dr. Marosi János, MKKSZ-SZÜB;
– dr. Véber János, KKDSZ;
– Nagy Viktória, SZEF Irodavezető.

31/2018. (III. 21.) SZEF ÜT határozat

Az Ügyvivő Testület elfogadta a 2017. évi mérlegbeszámolót.

32/2018. (III. 21.) SZEF ÜT határozat

Az Ügyvivő Testület döntött arról, hogy a következő Ügyvivő Testületi ülésen, amely 2018.  március 29-én lesz, érdemi beszámolóval és tájékoztatóval naprendre tűzi a GINOP pályázatokat.

33/2018. (III. 21.) SZEF ÜT határozat

Az Ügyvivő Testület felkéri Boros Péter alelnök asszonyt az unió által előírt GDPR adatvédelmi szabályzás elkészíttetésének ügyében keressen adatvédelmi jogászt, kérjen ajánlatot mely kiterjed a SZEF tagszervezetire is.

34/2018. (III. 21.) SZEF ÜT határozat

Az Ügyvivő Testület felhatalmazza a Vagyonkezelő Bizottságot – tagjai: Galló Istvánné alelnök, Boros Péterné alelnök, Fehér József FEB elnök, Lázár András AÉSZ Kft. FEB elnök, Földiák András SZEF elnök – a tárgyalások előkészítésére és egy pontos anyag előkészítésére, amit szakampolitikai, vagyonpolitikai állásfoglaláson a SZEF XV. Kongresszusán tárgyalunk.

35/2018. (III. 21.) SZEF ÜT határozat

Az Ügyvivő Testület Árva János javaslatára megszavazta a 2018 évi költségvetésben a SZEF tagszervezetei támogatásának 30 millióra emelését.

36/2018. (III. 21.) SZEF ÜT határozat

Az Ügyvivő Testület felkéri a Földiák András SZEF elnököt, Fehér József FEB elnököt és Nagy Viktória Irodavezetőt a SZEF 2018. évi költségvetési napirendi pont kapcsán az eddig elhangzottak alapján egy új költségvetési verzió elkészítésére a SZEF Akadémia nélkül.

MEGOSZTÁS:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Nyomtatás

EZEKET OLVASTA MÁR?

Az európai szakszervezetek nemet mondanak a megszorításokra

  Az Európai Szakszervezeti Szövetség (ETUC) Gazdasági Munkabizottsága november 16-án tartotta évzáró ülését Brüsszelben. Napirendjén az európai munkavállalók szempontjából különösen időszerű és fontos kérdések szerepeltek: az EU makrogazdasági kilátásai, a