2018.03.21-ei Ügyvivő Testületi ülés határozatai

30/2018. (III. 21.) SZEF ÜT határozat

Az Ügyvivő Testület megválasztotta a SZEF XV. Kongresszus Előkészítő Bizottság 7 tagját az alábbiak szerint:

– Földiák András SZEF elnök;
– Boros Péterné SZEF alelnök, MKKSZ;
– Galló Istvánné SZEF alelnök, PSZ;
– Majoros András, BRDSZ;
– dr. Marosi János, MKKSZ-SZÜB;
– dr. Véber János, KKDSZ;
– Nagy Viktória, SZEF Irodavezető.

31/2018. (III. 21.) SZEF ÜT határozat

Az Ügyvivő Testület elfogadta a 2017. évi mérlegbeszámolót.

32/2018. (III. 21.) SZEF ÜT határozat

Az Ügyvivő Testület döntött arról, hogy a következő Ügyvivő Testületi ülésen, amely 2018.  március 29-én lesz, érdemi beszámolóval és tájékoztatóval naprendre tűzi a GINOP pályázatokat.

33/2018. (III. 21.) SZEF ÜT határozat

Az Ügyvivő Testület felkéri Boros Péter alelnök asszonyt az unió által előírt GDPR adatvédelmi szabályzás elkészíttetésének ügyében keressen adatvédelmi jogászt, kérjen ajánlatot mely kiterjed a SZEF tagszervezetire is.

34/2018. (III. 21.) SZEF ÜT határozat

Az Ügyvivő Testület felhatalmazza a Vagyonkezelő Bizottságot – tagjai: Galló Istvánné alelnök, Boros Péterné alelnök, Fehér József FEB elnök, Lázár András AÉSZ Kft. FEB elnök, Földiák András SZEF elnök – a tárgyalások előkészítésére és egy pontos anyag előkészítésére, amit szakampolitikai, vagyonpolitikai állásfoglaláson a SZEF XV. Kongresszusán tárgyalunk.

35/2018. (III. 21.) SZEF ÜT határozat

Az Ügyvivő Testület Árva János javaslatára megszavazta a 2018 évi költségvetésben a SZEF tagszervezetei támogatásának 30 millióra emelését.

36/2018. (III. 21.) SZEF ÜT határozat

Az Ügyvivő Testület felkéri a Földiák András SZEF elnököt, Fehér József FEB elnököt és Nagy Viktória Irodavezetőt a SZEF 2018. évi költségvetési napirendi pont kapcsán az eddig elhangzottak alapján egy új költségvetési verzió elkészítésére a SZEF Akadémia nélkül.

MEGOSZTÁS:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Nyomtatás

EZEKET OLVASTA MÁR?

Összefoglaló az online képzéssorozatunkról

Egy szakszervezeti tag gondolatai a fél éves képzéssorozatunkról Tavaly állapodtunk meg a Szakszervezetek Együttműködési Fórumával (SZEF) egy közös projektben, amely keretében 2022. első felében hat hétfő estét töltöttünk szakszervezeti tagokkal

Előny is lehet a digitalizáció a munkaerőpiacon?

Az európai szociális partnerek 2020 júniusában kötötték meg a Digitalizációról szóló európai autonóm keretmegállapodást. Az európai szintű megállapodás tagállami szintű érvényesülését a nemzeti szintű szociális partnereknek kell biztosítaniuk, a tagállami

Kedves választ kaptunk a TIM-ből

Mint az ismert, a SZEF levélben fordult a Miniszterelnökhöz, hogy támogassa az európai minimálbér irányelv-tervezet megvalósulását. Annak ellenére, hogy Magyarország tartózkodott a szavazás során, a tervezet elfogadásra került, amit szervezetünk