Keresés
Close this search box.

ETUC Irányító és Végrehajtó Bizottság ülés

Nagy Viktória SZEFIT elnök beszámolója az ETUC Irányító és Végrehajtó Bizottsági üléseiről, amely 2018. március 7-8-án, Brüsszelben került megrendezésre. A tanácskozás témái voltak többek között a Nemzetközi Nőnap aktualitását kihasználva a Munka és magánélet egyensúlyáról szóló EU-s irányelv, a Szociális Jogok Európai Pillérének megvalósítása, a Brexit tárgyalások következményei a munkavállalókra, az ETUC Béremelési kampányának folytatása, a 2019-es ETUC tisztújító Kongresszus és az azt követő Európai Parlamenti választások és még sok más releváns téma.  

ETUC Irányító Bizottsági ülés – Brüsszel

2018. március 7.

Luca Visentini főtitkár tájékoztatta a bizottságot néhány fontos változásról.

Az egyik, hogy alkalmazniuk kell egy új könyvvizsgálót, mivel az egyik Kongresszuson megválasztott személy lemondott. A meghirdetett pozícióra egyetlen jelentkezést kaptak, a bizottság megkapta az illető önéletrajzát, s jóváhagyta a változást.

A másik változás, hogy a kongresszusi helyszínek elérhetősége miatt megváltozik a jövő évi ETUC Kongresszus időpontja és végül egy héttel korábban 2019. május 21-24. között a Bécsi Vásárcsarnokban (Messe Wien) kerül megrendezésre, amely mind pénzügyi, mind logisztikai szempontból kedvezőbb lehetőség. Az időpontváltozás miatt természetesen módosul a kongresszusi menetrend is.

ETUC Végrehajtó Bizottsági ülés – Brüsszel

2018. március 7.

A Végrehajtó Bizottság ülése szokás szerint az előző ülések jegyzőkönyvének jóváhagyásával kezdődött, majd a költségvetés elfogadásával folytatódott. A költségvetést a korábbi ülések megállapodásai szerint készült el, melynek megfelelően a tagdíjfizetés szolidaritási elvei és mértéke nem változnak 2018-ban. Valamint megmarad a 2%-os béremelés kampány hozzájárulás is. Ugyanakkor látható a kimutatásokból, hogy a kiadások több mint 70%-a személyi költség, ami valószínűleg felülvizsgálatra szorul.

Ez követően került sor a főtitkár beszámolójára. Luca Visentini elmondta, hogy kihirdették az európai parlamenti választások időpontját, ami 2019. május 26-29. között kerül megrendezésre. Az ETUC pedig még ezt megelőzően 2019. május 21-24. között rendezi majd meg a Kongresszusát, hogy maximális médialefedettséget biztosítsanak és hogy a delegáltaknak lehetősége legyen a politikai prioritások mentén vitát folytatni a „fő jelöltekkel” – Spintzenkandidaten – az ETUC prioritásairól.

Az ETUC közös stratégiát kíván kialakítani az európai parlamenti választások befolyásolására, hiszen fontos lenne, hogy teljes európai szakszervezeti mozgalom egy közös hangon szóljon a kampányidőszakban. A közös követelések tervezetét a júniusi bizottsági ülésen mutatják be.

Franciaország kezdeményezésére 2018 áprilistól októberig 27 európai uniós tagállamban európai polgári konzultációkat szerveznek Európa jövőjéről. Csak a magyar kormány döntött úgy, hogy nem vesz részt ebben a folyamatban. Az európai ügyekért felelős miniszter március 1-én találkozót kért az ETUC-tól a témával kapcsolatban. Felkérte az ETUC-t, hogy az európai szakszervezeti mozgalomban vegyen részt e konzultációkban annak érdekében, hogy az európai munkavállalók millióinak hangja is megjelenjen az európai projekt jövőjéről szóló vitában. Az ETUC titkársága üdvözölte ezt a meghívást, és ígéretet tett, hogy megvitatja a témát tagszervezeteivel a Végrehajtó Bizottságban.

A 2018-as országspecifikus ajánlások az Európai Szemeszter keretében éppen a bizottsági ülés napján kerülnek publikálásra. Ez ETUC igyekszik gyorsan feldolgozni az országjelentéseket, amelyeket idén elsősorban a Szociális Jogok Európai Pillére és a Szociális Eredménytábla hatása szempontjából fogják áttekinteni. A TUSLO koordinátorokkal egyeztetve pedig igyekeznek további ajánlásokat megfogalmazni.

A Szociális Jogok Európai Pillére kapcsán a legfontosabb téma jelenleg a megvalósítás, amely három szemponton fog múlni:

  • Ha megszületik a Többéves Pénzügyi Keret (Multiannual Financial Framework) 2020 utánra vonatkozó döntése, lesz e finanszírozása a megvalósításnak. Az ETUC egy az EU GNI 1,3%-át kitevő költségvetést tartana megfelelőnek, valamint fenntarja a GDP 2%-ának megfelelő „Új Utat Európának” befektetési program javaslatát.
  • Megvalósul e a szociális eredménytábla rendszere, amelynek célja, hogy a tendenciákat és teljesítményeket az Unió valamennyi országában 12 területen nyomon lehessen követni és Európa egészét értékelni lehessen a szociális AAA minősítés irányába történő előrehaladás szempontjából.
  • Sikerül-e kötelezővé tenni a 20 alapelvet, hogy azok számonkérhetőek legyenek a tagországokban.

A Bizottság két jogalkotási kezdeményezést nyújtott be a Szociális Pillér keretén belül: a munka és magánélet egyensúlyára vonatkozó csomagot, ideértve a szülői szabadságról szóló irányelvet és a transzparens és kiszámítható munkakörülményekről szóló irányelvet, amely a meglévő írásbeli nyilatkozatról szóló irányelvet helyettesíti. Az ETUC támogatja ezeket a kezdeményezéséket és erre hívja fel tagszervezeteit is nemzeti szinten.

Március 13-án a Bizottság újabb kezdeményezést tesz közzé, amely releváns az EPSR végrehajtásához: a Társadalmi Igazságossági Csomagot (Social Fairness Package), amely magában foglalja majd a Chapeau-közleményt, amely meghatározza az EPSR végrehajtásának kereteit, többek között a szociális eredménytábla megerősítésével és a személyzeti munkadokumentum felülvizsgálatával, amely feladatokat határoz meg az uniós és nemzeti szintű intézmények és szociális partnerek számára; az Európai Munkaügyi Hatóság létrehozásáról szóló rendeletet, amely mint a munkavállalók mobilitásával foglalkozó új európai ügynökség koordinálja az ellenőrző egységeket, az e területen elkövetett visszaélések elleni küzdelemre irányuló intézkedéseket és közvetít vitás kérdésekben, s folytatódnak a megbeszélések az ügynökség irányításával és a szociális partnerek bevonásával kapcsolatban; a szociális partnerek bevonása érdekében az ELA létrehozására irányuló folyamat gyakorlati kialakításával és irányításával foglalkozó tanácsadó bizottság létrehozásáról szóló rendeletet.

A következő Végrehajtó Bizottsági ülés a Bolgár Elnökség keretében 2018. június 25-26-án Szófiában kerül majd megrendezésre. A második napon a Béremelési kampány keretében egy nagyobb kampányeseményt is terveznek, ahol bemutatják az új felhívást, az ún. Bérkonvergencia Szövetséget (Alliance for Wage Convergence) ami a nemzeti és ágazati szintű kollektív tárgyalások erősítését és a munkavállalók szociális helyzetének javítását követeli, kezdve egy felfelé tartó bérkonvergenciával.

A kiküldött munkavállalók irányelv revíziója (posted workers directive) 2018. március 1-jén végül egy megállapodást eredményezett, amelynek értelmében egyenlő javadalmazás jár a kiküldött munkavállalóknak, valamint maradéktalanul be kell tartani az érvényben lévő kollektív szerződéseket és kötelező megtéríteni az utazási, ellátási és szállásköltségeket. Ez nagy eredménynek tekinthető, ugyanakkor a közúti szállítás ágazat kizárása a megállapodásból – amíg nem születik meg egy ún. lex specialis kiegészítő megállapodás –  további lobbymunkát vetít előre, amelyben az ETUC együttműködik az Európai Közlekedési Szakszervezeti Szövetséggel (ETF)

Az UNIEuropa és az EPSU jelezte az ETUC felé, hogy két szociális partner megállapodást az Európai Bizottság nem fogadott el, így ezek nem kerültek átültetésre az EU joganyagába. Az egyik az UNIEuropa és a CoiffureEU által kötött, a fodrászszektorban végzett munka feltételeiről szóló megállapodás, a másik pedig a TUNED (EPSU és CESI) és az EUPAE (Európai Közigazgatási Munkaadók) által megkötött központi kormányzati alkalmazottak tájékoztatási és konzultációs jogairól szóló megállapodás.

Amennyiben a Bizottsággal folytatott további egyeztetéseknek nem lesz eredménye az EPSU jogi pert helyezett kilátásba annak kikényszerítése érdekében, amihez kéri az ETUC politikai és pénzügyi támogatását. Az ETUC eredeti javaslata az volt, hogy az ennek támogatásáról való döntési joggal ruházza fel az április 12-i kibővített Irányító Bizottsági ülést. Mivel azonban nem volt egyetértés a tagszervezetek között és a perköltségeket – ami mintegy 1 millió euró lehet – a tagszervezeteknek kellene fedeznie további szolidaritási hozzájárulás formájában így a végső döntést elhalasztotta a bizottság az áprilisi ülésre, ami emiatt nem Irányító hanem Végrehajtó Bizottsági ülés lesz.

A Szociális Jogok Európai Pillérének első alapelve az Oktatás, képzés és egész életen át tartó tanulás, hogy mindenkinek joga van minőségi és befogadó oktatáshoz, képzéshez és egész életen át tartó tanuláshoz annak érdekében, hogy megszerezze, szinten tartsa és fejlessze azokat a készségeket, amelyek lehetővé teszik számára, hogy teljes mértékben részt vegyen a társadalom életében, és sikeresen alkalmazkodjon a munkaerőpiaci változásokhoz.

Ehhez kapcsolódóan Thiebaut Weber konföderációs titkár vezetésével az ETUC elkészített egy ajánlássorozatot, amelynek segítségével ennek az alapelvnek a megvalósítása elérhető lenne:

  • Európai képzéshez való jog, amely garantálja a magas színvonalú munkavállalói képzést valamennyi munkavállaló, különösen az alacsony képzettségűek számára, beleértve a fizetett oktatási szabadságot.
  • Valódi “készséggarancia”, amely lehetővé teszi az alacsonyan képzett munkavállalók számára, hogy legalább tanúsított alapkészségeket és kulcskompetenciákat szerezzenek.
  • Az oktatásba és képzésbe történő befektetés az EU (és a tagállamok) megfelelő finanszírozásának biztosítása érdekében a 2020 utáni többéves pénzügyi keretben (MFF).
  • Hatékony szociális párbeszéd a szakoktatás és szakképzés területén a szakképzés hatékony irányítását minden szinten.

Ezek mentén az ajánlások mellett lehetőség lenne a képzéshez való hozzáférésben tapasztalható egyenlőtlenségek javítására, amire nagy szükség van, hiszen jelenleg mintegy 70 millió olyan állampolgára van az EU-nak, akiknek még az alapvető írás, olvasás, számolás készsége is problémát okoz, nem beszélve az alapvető digitális készségekről, amelyek a változó munkaerő piacon egyre nagyobb jelentőségűek lesznek.

Peter Scherrer főtitkár-helyettes bemutatta az ETUC által kidolgozott stratégiát a demokrácia a munkában témáról, ami elsősorban a munkavállalói részvétel intézményének bővítése révén érhető el. Az EU parlamenti választásokig egy intenzív kampányt javasolnak, amely a probléma láthatóságának növelését szolgálná. A munkavállalók információs és konzultációs joga mindenkinek jár, ennek az elvnek általánosnak és elismertnek kell lennie Európa-szerte. A javasolt akciók között van tüntetés, helyi szintű lobby tevékenység, jó gyakorlatok terjesztése, nemzeti szintű szemináriumok, viták, stb.

2018. március 8.

A Nemzetközi Nőnap alkalmából egy fotóakcióban vehettek részt a Végrehajtó Bizottság tagjai, amely a munka és a magánélet egyensúlyának fontosságára hívta fel a figyelmet a folyamatban lévő irányelv tárgyalása kapcsán.

Emellett a bizottság elfogadott egy állásfoglalást, ami az irányelv gyors elfogadása mellett a nőket érintő további problémákra is felhívja a figyelmet: nemek közötti bérkülönbség, nemek közötti diszkrimináció, munkahelyi zaklatás és erőszak, nők részvétele a döntéshozásban, nők aránya vezető pozíciókban stb.

A délelőtt folyamán a Végrehajtó Bizottság vendége volt Michel Bernier, az EU főtárgyalója a folyamatban lévő Brexit tárgyalások kapcsán. Az ETUC a Brexit hatására felmerülő szociális és foglalkoztatáspolitikai problémákat hangsúlyozta a megbeszélés során, s erre próbálta felhívni a Bizottság képviselőjének figyelmét is. Az ETUC azt tartaná kívánatosnak, ha ez Egyesült Királyság a közös piac részese maradna.

 

Barnier ugyanakkor elmondta, hogy a jelenlegi helyzet azt mutatja, hogy az Egyesült Királyság 2019 márciusában elhagyja az Európai Uniót, s ezzel együtt annak összes intézményét, a közös piacot és a vámuniót, ill. a korábban közösen elfogadott mintegy 750 megállapodást is. Ezt követően harmadik országként kell kezelni. Amennyiben az Egyesült Királyság ragaszkodik az eddigiekben általuk megfogalmazott „töréspontokhoz”, akkor maximum egy olyan kereskedelmi megállapodást tudunk kötni velük, mint amiről pl. Kanadával tárgyal az EU. (CETA)

A megbeszélésen részt vett és a beszámolót készítette: Nagy Viktória SZEFIT elnök, ETUC Ifjúsági Bizottság elnök

 

MEGOSZTÁS:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Nyomtatás

EZEKET OLVASTA MÁR?

Veszélyben Európa zöld átállása?

Beszámoló a Eurofound által szervezett webinárról Habár az Európai Unió deklarált célja, hogy 2050-re teljesen klímasemleges lesz, az utóbbi időben felerősödtek azok a hangok, amik több oldalról megkérdőjelezik ezt: vannak,

A Közép-európai Szakszervezeti Hálózat (CETUN) határozata

A Közép-európai Szakszervezeti Hálózat (CETUN) határozata, amely együttműködésnek Magyarországról a SZEF és a MASZSZ a részese. A szociális Európa bővítése: Az EU konvergenciájának és bővítésének szükségszerűsége Brüsszel, 2024. június 24.

Munkaidő-csökkentés az igazságos átmenet érdekében

Munkaidő-csökkentés az igazságos átmenet érdekében – ETUI kurzus 2024. 05. 29-31. Bruges A litván Solidarumas és a montenegrói SSCG szakszervezeti szövetségek által szervezett képzésen litván, montenegrói, lett, olasz és spanyol