ETUI Pedagógiai Bizottsági ülés

ETUI Pedagógiai Bizottsági ülés

Brüsszel, 2018. március 1-2.    

A megbeszélést Vera dos Santos Costa, az ETUI új oktatási igazgatója nyitotta meg. A nyugdíjba vonuló korábbi igazgató Ulisses Garrido búcsúztatójára előző este került sor a bizottság tagjainak jelenlétében.

Phillippe Pochet az ETUI általános igazgatója szóban ismertette a 2018-2019 évi munkaprogramot. Elmondta, az ETUI 5 prioritása változatlan marad:

 • A válság és a támogatott európai gazdasági kormányzás rendszere
 • Munkavállalói részvétel és munkaügyi kapcsolatok
 • Fenntartható fejlődés és ipari politika
 • Munkakörülmények, szociális standardok és munkaminőség
 • Szakszervezeti megújulás

A korábbi 6 stratégiai célkitűzés helyett azonban csak 3 marad:

 • Európai Üzemi Tanácsok
 • Eurotrainer hálózat fejlesztése
 • Ifjúság támogatása

Ugyanakkor bővíteni kívánják az online képzések portfólióját pl. nyelvi képzések, projekt menedzsment területen és ezzel az elérhető résztvevők számát is. Várhatóan kialakításra kerül egyfajta oktatási központ az ETUI irodájában vagy annak közelében és ezzel párhuzamosan több megbeszélés, képzés lesz Brüsszelben. Illetve az ETUI két részlege is igyekszik minél inkább szinergiában együttműködni a jövőben.

Továbbra is fontos tényező, hogy az ETUI minél inkább támogassa az ETUC politikai prioritásait. Ez a jövő évben a közeledő ETUC Kongresszus miatt még inkább fontos lesz. Az ETUC stratégiai átalakításának, értékelésének célját szolgálja majd a 2018. július 4-5. között Olaszországban, Montepulcianoban megrendezésre kerülő ETUC Summer School is, amelynek megvalósításában az ETUI is szerepet játszik majd.

Az új weboldal működése segíti és növeli is az ETUI ismertségét, mert a nemzeti szintű oktatási koordinátorok már nem a teljes meghívót és a kapcsolódó anyagokat küldik ki a potenciális résztvevőknek, hanem csak a megfelelő linket, amelyen megtalálják az adott kurzus anyagait és ha már ott vannak nagyobb a valószínűsége, hogy kicsit „körülnéznek” és így többet megtudnak az Intézetről és a képzési kínálatról is.

Vera dos Santos Costa tájékoztatta a bizottságot, hogy a következő EDU Days Vilniusban kerül megrendezésre 2018 október végén. A bizottság kis csoportokra osztva dolgozott a potenciális témakörök meghatározásán a konferenciára. A következő javaslatok érkeztek:

Általános javaslatok:

 • legyen inspiráló, dinamikus, energikus
 • a prezentációk, panelbeszélgetések stb. során jobban ügyeljenek a nemek közötti arányokra
 • rövid prezentációk legyenek, sok képpel, jó gyakorlatokkal, egyfajta Ted Talk stílusban

Megvitatásra javasolt témák:

 • az új technológiák alkalmazása a képzések során + módszertani megújulás
 • hogyan tudja segíteni a képzés a szakszervezeti megújulást
 • az új értékelési rendszer, a QIS első eredményei
 • hogyan tudjuk befogadóbbá tenni a képzéseket
 • a munka jövője és hatása a szakszervezeti oktatásra
 • hogyan küzdjünk a populizmus ellen, mint trénerek

Ulisses Garrido beszámolót tartott az előző évi munkaprogram teljesüléséről. Lényegében a korábban meghatározott prioritások mentén elfogadott képzési terv valósult meg. Folyamatban van a képzés előtti tevekénységek egységesítése, bővül az online képzések köre, kialakításra került a QIS, az Eurotrainer hálózat tagjai immár második éve szerezhetnek diplomát a Lille Egyetemen szakszervezeti trénerként. Az ILO Actravval való együttműködés sajnos nem alakult az elvárásoknak megfelelően, ezt a jövőben javítani kellene. Új dolog volt, hogy először foglalkoztak ETUI képzés keretében a demokrácia kérdésével (SZEF – CGT együttműködésben) nem csak a társadalmi környezetünkben, hanem a szakszervezeteken belül is, ami a jövőben nagyobb fókuszt kaphat képzési témaként.

 1. március 2.

Ismét napirendre került az új értékelési rendszer, a QIS (Quality Improvement System), amit Robin Poppe bizottsági tag mutatott be.  A korábbi tanácskozások alkalmával már részletesen megvitatásra került a rendszerrel szemben megfogalmazott kritériumrendszer, hogy pontosan mit is várunk az új típusú értékeléstől, milyen adatokat kívánunk kinyerni belőle stb.

A következő feladat ezzel kapcsolatban, hogy meghirdessünk egy pályázati tendert, melynek keretében a keresünk egy fizikai megvalósító céget, aki a digitális hátterét elkészíti a QIS-nek, hiszen a rendszer teljesen online lesz. Amint ez elkészült szükség lesz egy 6 hónapos próbaidőszakra még az élesítés előtt, hogy kiszűrjük az esetleges hibákat és finomhangoljuk a háttérrendszert. Végül a kivitelező cég átadja az ETUI-nak a szükséges kódokat, ami így képessé válik a rendszer autonóm működtetésére. Ettől a ponttól kezdve a rendszer teljesen működőképes lesz és produkálja majd a kívánt konszolidált adatokat.

Ilaria Constantini oktatási titkár beszámolt az e-learning képzések eredményeiről.
Az európai üzemi tanácsok kapcsán már két, egyenként 100-100 résztvevővel zajló online képzés valósult meg. Sikeresnek mondható a képzés, túljelentkezés volt tapasztalható és jól működött az újonnan alkalmazott webinar rendszer is, ahol a résztvevőknek a tananyag meghallgatása mellett azonnali kérdés-válasz interakcióra is lehetősége volt. Az európai állampolgárság témája is népszerű, jelenleg zajlik a második pilot képzés. Mindkét képzés esetében zajlik a francia nyelvű tananyag készítése, amely hamarosan szintén elérhető lesz.

További online képzések a megújult projekt menedzsment képzés, amely a jövőben szintén online működik tovább, kialakultak az ún. képzés előtti tevékenységek, folytatódik az online angol képzés, amelynek 3 hónapos képzései lesznek külön szakszervezeti tisztségviselők és európai üzemi tanácsi képviselők részére, valamint az ipar 4.0 témakörben is.

Új stratégiát vezetnek be a lobby tevékenységek kapcsán korábban rendezett képzések esetében is. Kialakításra kerül egy új online képzés ebben a témában, ami aztán szintén tesztelésre kerül.

Az online képzésekhez kapcsolódóan szükség van ún. e-tutorokra, akiknek szintén terveznek felkészítő képzéseket a következő éves munkaprogram keretében, illetve szeretnének kialakítani egy partneri kört, akikkel együttműködésben egy olyan hálózat jöhet létre, amely segíti a további fejlődést az online képzési területen.

Vera dos Santos Costa elmondta, hogy a jövőben változni fog a képzési javaslatok beküldésének rendszere is, hogy részletesebb és szakmailag megalapozottabb témajavaslatok érkezzenek be az ETUI részére a nemzeti tagszervezetektől. Ennek keretében jobban figyelembe veszik majd a javaslatoknak az 5 ETUI prioritásba való illeszkedését, kidolgozottságát, a javasolt trénerek személyét és tapasztalatait. (pl. Eurotrainerek e?) Eddig a Pedagógiai Bizottság tagjai szinte csak a képzési javaslatok címe és a javaslatot tevő szervezetek neve alapján tudták értékelni a beérkezett javaslatokat, de ezentúl majd részletesebb információt kapnak. Azt is jobban ellenőrizni fogják, hogy ha egy szervezet kérte a partnerséget egy adott képzésben, akkor valóban biztosítson egy trénert, ill. 4 résztvevőt.

Ugyancsak napirendre került az ETUI pedagógiai módszereinek megújítása. Ennek érdekében létrehoznak egy munkacsoportot, amelyben többek között a bizottság tagjai is részt vesznek majd.

A megbeszélésen részt vett és a beszámolót készítette Nagy Viktória ETUC Ifjúsági Bizottság elnök.

 

 

 

MEGOSZTÁS:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Nyomtatás

EZEKET OLVASTA MÁR?

EU bővítési konzultáció

Az EU bővítési folyamatának előmozdítása címmel társadalmi konzultációt tartott civil szervezetek és szakszervezetek részvételével 2023. november 24-én az Európai Uniós Ügyek Minisztériuma és az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete Budapesten, az