Keresés
Close this search box.

EGSZB vélemény: Éves növekedési jelentés

Az EGSZB 2018. januári plenáris ülésén elfogadta a 2018-ra vonatkozó éves növekedési jelentésről szóló véleményét

Az Európai Bizottság dokumentumában a 2018. évi éves növekedési jelentés felvázolja a legsürgetőbb gazdasági és szociális prioritásokat, amelyekre az Európai Uniónak és a tagállamoknak a következő évben összpontosítaniuk kell. Az éves növekedési jelentést az alábbi főbb dokumentumok kísérik:

 • Foglalkoztatáspolitikai iránymutatások: ismertetik a tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó közös prioritásokat és célokat;
 • Közös foglalkoztatási jelentés: a gazdasági, munkaerőpiaci és társadalmi tendenciák elemzése;
 • Ajánlás az euróövezetről: specifikus ajánlás tanácsi ajánlásra az euróövezet gazdaságpolitikájáról;
 • A riasztási mechanizmus keretében készült jelentés: az uniós gazdaságok zavartalan működését akadályozó egyensúlyhiányok elemzése.

 A 2018. évi éves növekedési jelentés a beruházás, a strukturális reformok és a felelősségteljes államháztartás alkotta úgynevezett „bűvös háromszög” gazdaságpolitikai stratégiájára épül. A jelentésben az Európai Bizottság felkéri a tagállamokat, hogy kétszerezzék meg a gazdaságpolitikai háromszög alábbi három elemére irányuló erőfeszítéseiket, és ennek keretében szenteljenek kiemelt figyelmet a társadalmi méltányosságnak, ezáltal biztosítva a növekedés fokozottan inkluzív jellegét:

 Beruházás élénkítés a fellendülés és a hosszú távú növekedés ösztönzése érdekében:

 • Reformokkal a beruházás élénkítésért

Az uniós és a nemzeti költségvetési lehetőségek maradéktalan kiaknázása

 • A strukturális reformok végrehajtása:
 • A jól működő munkaerőpiacok és a korszerű jóléti rendszerek előmozdítása
 • Esélyegyenlőség és munkavállalás
 • Munkahelyteremtés és tisztességes munkakörülmények
 • Szociális védelem és befogadás az egyenlőtlenség és a szegénység kezelése érdekében
 • A jövő termék- és szolgáltatási piacainak kiépítése
 • Felelősségteljes költségvetési politikák:
 • Az egyes országok sajátos körülményeihez illeszkedő költségvetési politikák
 • Hatékonyabb és méltányosabb adórendszer és jobb minőségű közkiadások

 A 2018. évi éves növekedési jelentés a szociális jogok európai pillérét bevezeti az európai szemeszter folyamatába. Ahogy azt a közös foglalkoztatási jelentés kifejti, a szociális jogok európai pillérében azonosított elvek és jogok alakulását a szociális mutatók eredményjelző táblájának segítségével kell nyomon követni.

 Az EGSZB vélemény lényegi tartalma

 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) stratégiai jelentőségűnek tartja az európai szemeszter keretét, és elkötelezett az iránt, hogy a továbbiakban is a lehető legeredményesebben közreműködjön benne.

 Az EGSZB egyetért az Európai Bizottság 2018. évi éves növekedési jelentésében ismertetett prioritásokkal, ugyanakkor ismét rámutat arra, hogy nézete szerint az éves növekedési jelentés nem ölel fel más lényeges szakpolitikai területeket, így például a környezetvédelmi politikát vagy más releváns kérdéseket, például a foglalkoztatás minőségét.

 Az EGSZB támogatja azt a nézetet, mely szerint a hosszú távú növekedés kulcsa a beruházás, az innováció és a tudás, az oktatás és az egész életen át tartó tanulás, különösen a zöld technológiák és a körforgásos gazdaság tekintetében, de a hagyományosabb ágazatokban is. Az EGSZB üdvözli emellett, hogy az Európai Bizottság az éves növekedési jelentésében nagyobb hangsúlyt helyez a közkiadások összetételére és hatékonyságára, valamint a felelősségteljes költségvetési politikára és a megfelelő és hatékony kiadásokra.

 Az EGSZB osztja az Európai Bizottság nézetét, amely szerint a jól működő munkaerő- és termékpiacokon végrehajtott, gazdasági és szociális szempontból is észszerű, kiegyensúlyozott strukturális reformok nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy az európai gazdaság alkalmazkodni tudjon a hosszú távú strukturális változásokhoz és a lehetséges gazdasági és környezeti megrázkódtatásokhoz.

 Az EGSZB elismeri továbbá, hogy az európai szemeszter szociális dimenziója erősödött azzal, hogy a szociális jogok európai pillére közelmúltbeli kihirdetésének kontextusában bevezetésre került a szociális eredménytábla.

Az EGSZB lehetségesnek tartja a szemeszter bővítését annak biztosítása érdekében, hogy az uniós makrogazdasági politikák ne csak gazdasági és társadalmi, hanem környezeti szempontból is fenntarthatók legyenek. A szemeszternek egyformán kell kezelnie a gazdasági, társadalmi és környezeti kihívásokat.

 Az európai szemesztert hozzá kell igazítani a 2020 utáni időszakra szóló jövőbeli stratégiához. E stratégiának a Juncker Bizottság prioritásain és az Európa 2020 stratégiából és annak (az elkövetkező években is releváns) célkitűzéseiből, illetve a Párizsi Megállapodásból kiinduló 2030-as célokon kell alapulnia.

 Az EGSZB végül megismétli, hogy növelni kell a szervezett civil társadalom szerepét az európai szemeszter ciklusában és konkrétan az éves növekedési jelentés elkészítésében.

 A 2018. évi éves növekedési jelentésről szóló EGSZB vélemény összhangban van a korábbi (2015., 2016. és 2017. évi) éves növekedési jelentésekről elfogadott EGSZB véleményekkel.

Az előadó Dimitris Dimitriadis, Görögország, Munkáltatói csoport.

MEGOSZTÁS:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Nyomtatás

EZEKET OLVASTA MÁR?

SZEF Nőnap 2024-ben is!

Nemcsak a virágok hervadnak – a gyermekvédelmi rendszer is!   Időpont: 2024. március 8. (péntek) 10:00 óra Helyszín: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (13. kerület, Visegrádi utca 49.) Felszólalók: Csóti Csaba

Találkozó a belga nagykövettel

2024. február 15-én civil szervezetek és szakszervezetek képviselői lehetőséget kaptak arra, hogy találkozzanak Jeroen Vergeylen budapesti belga nagykövettel, aki az Európai Tanács soros elnökségét betöltő Belgium célkitűzéseiről beszélt. A belga

Megemlékeztünk Somogyi Béláról

2024. február 16-án újból megemlékeztünk a becstelenül meggyilkolt Somogyi Béláról és Bacsó Béláról. Idén először 3 helyszínen, köztük egy városi sétával egybekötve igyekeztünk minél többet megtudni a korról és Józsefváros

A FERPA VB üléséről jelentjük

Jelentés a FERPA végrehajtó bizottság 2024 februári üléséről A FERPA (Nyugdíjasok és Idősek Európai Föderációja) Végrehajtó Bizottsága 2024 február 21-22-én tartotta meg soros ülését Brüsszelben, Hubert SCHWIND elnök vezetésével, Agostino