Keresés
Close this search box.

ETUC Youth projekt megbeszélés – 2018. 01. 25., Párizs

ETUC Youth projekt megbeszélés – 2018. 01. 25., Párizs

A projekt 2017-ban indult és elsődleges célja az ifjúsági foglalkoztatási programok pl. az Ifjúsági Garancia Program (YG) , a Tanulószerződéses Gyakorlati Képzés Európai Szövetsége (EAfA), a Minőségi keretrendszer a gyakornokok minőségének javítása érdekében (QFT), stb. megvalósításának monitorozása európai és nemzeti szinten az Európai Unió országaiban. Kiemelten pedig annak vizsgálata, hogy a szociális partnerek milyen mértékben kerülnek bevonásra a megvalósításba az egyes országokban. Ennek elsődleges eszköze a megbízott litván kutatóintézet, a Visionary Analytics által kivitelezett több részből álló feltáró kutatás.

  1. A Visionary Analytics kutatóintézet prezentációja (csatolva)

Audroné Sadauskaité mutatta be a kutatás módszertanát és előzetes eredményeit. A végső beszámoló várhatóan 2018 júliusára készül el.

A kutatóintézet elsődleges célja az volt, hogy megvizsgálja a szociális partnerek európai ifjúsági foglalkoztatási programok megvalósításában való részvételét, meghatározza a jó gyakorlatokat az egyes országokban, majd ezeket összehasonlítva ajánlásokat fogalmazzon meg.

A kutatás a már létező források elemzése mellett kérdőíves kutatást is tartalmazott, majd ezt követően mélyebb e-mailes, ill. telefonos interjúkat is végeztek a jó gyakorlatok részletesebb elemzése és összehasonlítása érdekében. A végső beszámolóba pedig már csak a leválogatott, rövid listára került 8 db jó gyakorlat (javaslat mellékelve) fog bekerülni. A rövid lista összeállítása során igyekeztek törekedni arra, hogy minél szélesebb körben szerepeljenek benne az egyes országok.

A kutatás során a részvétel fajtáinak és módszereinek meghatározása után országspecifikus elemzéseket is végeztek. Kiemelten vizsgálták a részvétel lehetősége és mélysége mellett a megvalósításra kerülő intézkedések minőségét is.

Az előzetes eredmények alapján például egyértelműen látszik, hogy míg az Ifjúsági Garancia Program megvalósításában valamilyen módon szinte minden országban részt vett a szakszervezetek többsége, addig a másik két említett program esetében a részvétel már jóval szórványosabb és alacsonyabb mértékű volt. Ennek oka sok esetben az információhiány, ill. a kormányzati felkérések hiánya volt.

A végső beszámoló ajánlásai külön ajánlásokat fogalmaznak meg ezen problémák elkerülése érdekében.

  1. A francia szakszervezetek beszámolója a francia fiatalok munkaerőpiaci helyzetéről

 A francia szakszervezetek képviselői elmondták, hogy a fiatalok helyzete az országban egyre bizonytalanabb. Az utóbbi években egyre nehezebb stabil munkahelyhez jutni, átlagosan 28 éves korukra érik el ezt a fiatalok. Így egy több éves periódus van a tanulmányaik befejezése és a stabil, határozatlan idejű szerződéshez jutás között, amely általában gyakornoki programokkal, határozott idejű szerződésekkel telik.

Kiemelték a képzettség fontosságát is a munkához jutásban. Diploma nélkül áltagosan 28 hónapig tart az első munkahely megtalálása.

A Francia Munkaügyi Minisztérium munkatársa is jelen volt a megbeszélésen, aki szintén hangsúlyozta, hogy a munkaerőpiacra történő bejutás elsősorban az alacsonyan képzett vagy képzettség nélküli fiataloknak (és idősebbeknek is) nehéz. A képzett fiatalok között radikálisan alacsonyabb, 4-5 % körüli a munkanélküliség. Így az intézkedéseket elsősorban a képzettség nélküliekre fókuszálják.

Ugyanakkor nő a nagyon rövid időre szóló „mikroszerződések” száma, amelyek akár kevesebb mint egy hónapra szólnak, ami valóban növeli az instabilitást.

Kiemelte, hogy nagyon magas a NEET fiatalok száma, mintegy 11 millió fő, akik közül 460 000 fő az ún. „láthatatlan” kategóriába tartozik, ami azt jelenti, hogy semmilyen intézkedés nem irányul az ő támogatásukra.

Éppen bevezetés alatt van az ún. Készségfejlesztési Terv, amelynek keretében 5 év alatt összesen 15 millió eurót költenek oktatásra és munkahelyi átképzésre a helyi ifjúságsegítő központokon keresztül.

Az Ifjúsági Garancia Program keretében egy 1 éves támogatási mechanizmus valósul meg Franciaországban, ahol a fiatalok irányított, személyre szabott támogatást kapnak. Ugyanakkor a szakszervezeti oldalról kritikaként fogalmazódott meg, hogy a programhoz való hozzáférésből sok olyan fiatal ki van zárva, akinek nagy szüksége lenne a segítségre, de valamely kritériumnak (NEET fiatalok alacsony jövedelemmel vagy jövedelem nélkül) nem felelnek meg.

  1. Tanulmányi látogatás – „mission locale”

A francia „mission locale” egyfajta munkakeresési tanácsadó ház, amely non-profit egyesületként működik országszerte, de az állami munkanélküli ellátó rendszer része. Mi az Aubervilliersben található házat látogattuk meg, amely Párizs egyik külvárosa. Az igazgató, Jean-Francois Eloidin fogadta a csoportot és ismertette a házban zajló munkát.

A ház 2015 óta működik és már több, mint 2000 helyi fiatalnak nyújtott segítséget, ami a helyi fiatal lakosság mintegy 20%-a. Ebből eddig 333 fő kapott az Ifjúsági Garancia Programon keresztül támogatást, illetve 171 főnél még folyamatban van a segítségnyújtás. Közülük 219 fő gyakorlati lehetőséget kapott, 185 fő munkához jutott, míg 28 fő szakmát tanult.

A fiatalok személyre szabott tanácsadást és lehetőségeket kapnak, egy 5 hetes intenzív, csoportos workshopot követően, amit a házban tartanak. Ennek során megtanulnak önéletrajzot írni, helyesen viselkedni és kommunikálni az állásinterjún, illetve feltérképezik a meglévő tudásukat is. Egy-egy tanácsadó 120-130 fővel foglalkozik évente. Jó kapcsolatokat ápolnak a környékbeli cégekkel és különböző minitanfolyamok mellett ingyenes számítógéphasználati lehetőséggel is segítik az álláskeresőket.

A megbeszélésen részt vett és a beszámolót készítette: Nagy Viktória ETUC Ifjúsági Bizottsági elnök

MEGOSZTÁS:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Nyomtatás

EZEKET OLVASTA MÁR?

A SZEF delegáltja az ILO 112. ülésén

Új társadalmi szerződés szükségessége, veszélyes anyagok a munkahelyeken, az ápolás, mint társadalmi kérdés, az alapvető jogok érvényesülése a munkahelyeken Beszámoló az ENSZ Nemzetközi Munkaügyi Szervezete, az ILO 2024 júniusi, 112.

Új vezetőséget választott a SZEF Ifjúsági Tagozata

2024. június 10-én SZEFIT küldött közgyűlésre került sor, ahol a megjelent delegáltak új elnököt, valamint négy fő alelnököt választottak. A hivatalos részt követően egy rövid ötletelést is tartottak a megjelentek.

EUROFEDOP Minisztériumok Szakmai Tanácsának ülése Budapesten

A Közszolgálati Szakszervezeti Szövetség (KSZSZ) szervezésében megrendezett kétnapos eseményre meghívást kapott a SZEF is. A szemináriumon különböző közszolgáltatási területeken szervezkedő szakszervezetek mutatták be sikereiket, nehézségeiket és hívták fel a figyelmet