Keresés
Close this search box.

EGSZB vélemény: Légi közlekedés: Nyitott és összekapcsolt Európa

EGSZB vélemény a 2018. januári plenáris ülésről: Légi közlekedés: Nyitott és összekapcsolt Európa

 

1.  Az európai bizottsági dokumentum lényegi tartalma

 2015 decemberében az Európai Bizottság kidolgozta európai légi közlekedési stratégiáját annak érdekében, hogy a légi közlekedés továbbra is előmozdítsa a mobilitást, a növekedést és a munkahelyteremtést az EU-ban. A „Légi közlekedés: Nyitott és összekapcsolt Európa” című közlemény (COM(2017) 286 final) négy kezdeményezést ismertet, melyek támogatják a stratégia céljait.

 Két javaslat azt célozza, hogy az EU megtartsa a nemzetközi légi közlekedésben betöltött vezető szerepét:

  • Jogalkotási javaslat rendeletre a légi közlekedés területén zajló verseny védelméről (COM(2017) 289 final). Ez egy új eszköz annak biztosítására, hogy az európai légitársaságok egyenlő esélyekkel tudjanak versenyezni, és garantálni lehessen az összekapcsoltságot. Lehetővé teszi, hogy az EU megtegye a szükséges lépéseket, ha bizonyos gyakorlatok veszélybe sodornák az EU összekapcsoltságát.
  • Értelmező iránymutatások az európai légitársaságokra vonatkozó tulajdonlási és ellenőrzési szabályokról. Ennek a kezdeményezésnek az a célja, hogy a befektetők és a légitársaságok számára egyértelműbbek legyenek a szabályok, és nagyobb legyen a jogbiztonság, ami megkönnyíti a beruházásokat és segíti a munkahelyteremtést.

 Két további javaslat az európai légtér növekedési korlátaival foglalkozik:

  • Értelmező iránymutatások a közszolgáltatási kötelezettségekről a kapacitási, hatékonysági és összekapcsoltsági problémák kezelésének céljával.
  • Gyakorlatok a folyamatosság elősegítésére a légiforgalmi szolgáltatás terén. Ebben a dokumentumban arra invitálják a tagállamokat és a légiközlekedés szereplőit, hogy vegyenek fontolóra néhány bevált gyakorlatot, melyek segítségével sztrájk esetén biztosítani lehet a légi szolgáltatás folyamatosságát.

 2. A vélemény lényegi tartalma

 A „Légi közlekedés: Nyitott és összekapcsolt Európa” című csomagról szóló véleményében az EGSZB üdvözli az Európai Bizottság javaslatait, mivel azok előrelépést jelentenek a 2015. decemberi uniós légi közlekedési stratégia végrehajtása felé. A légi közlekedési ágazat érdekeltjei előtt álló számos kihívás – például a piacok többirányú fejlődése, az emberekre és a vállalatokra nehezedő egyre nagyobb nyomás, az Unión belüli és kívüli fokozódó verseny, az új forradalmi technológiák és a digitalizáció – ismeretében ez döntő jelentőségű. A „Légi közlekedés: Nyitott és összekapcsolt Európa” című csomag – mely egy jogalkotási javaslatot és három nem jogalkotási javaslatot tartalmaz – választ keres néhány fent említett kihívásra.

 A légi közlekedés területén zajló verseny védelméről szóló (868/2004/EK) rendelet felülvizsgálatára vonatkozó európai bizottsági javaslatot illetően az EGSZB hangsúlyozza, hogy az uniós és Unión kívüli szereplők között egyenlő versenyfeltételek hosszú távon csak akkor biztosíthatók, ha a harmadik országok is tiszteletben tartják az ILO normáiban elfogadott alapvető munkavédelmi elveket, valamint a fogyasztóvédelmi és környezetvédelmi előírásokat. Ebből következően a nemzetközi légi szolgáltatási megállapodások tárgyalása során meg kell állapodni a „tisztességes versenyre” vonatkozó feltételekről, melyeknek a működő szociális párbeszéd kialakítása is részét képezi.

 A tulajdonlási és ellenőrzési rendelkezésekre vonatkozó értelmező iránymutatásokat illetően az EGSZB azt ajánlja, hogy több forgatókönyv alapján végezzenek hatásvizsgálatot. Ez lehetővé tenné a tulajdonlás és ellenőrzés kérdésének tájékozott mérlegelését. A közszolgáltatási kötelezettségek tekintetében javasolt értelmező iránymutatásokat illetően az EGSZB arra kéri az Európai Bizottságot, hogy végezzen nyilvános konzultáció keretében is megerősített, mélyreható gazdasági és társadalmi vizsgálatot arról, hogy hogyan javítható a kicsi hazai piacokkal rendelkező és az EU peremterületein található tagállamokkal való fenntartható összekapcsoltság biztosítása, és ezek alapján tegyen javaslatot az 1008/2008/EK rendelet felülvizsgálatára. A légiforgalmi szolgáltatások folytonossága tekintetében az EGSZB úgy véli, hogy uniós szinten a hálózatirányító (az Eurocontrol egyik igazgatósága) már kezdeményezte a légiforgalmi szolgáltatások fennakadásainak csökkentését szolgáló folyamatot. Ezen kívül a szociális partnereknek már megvannak a közösen elfogadott eszközeik a szervezett fellépések esetleges kedvezőtlen hatásainak enyhítésére. Az EGSZB megerősíti, hogy a sztrájk alapvető munkavállalói jog, amely nem tartozik az uniós szerződések hatókörébe. 

 Az EGSZB általánosságban kiemeli, hogy az uniós légi közlekedési stratégia hatékony végrehajtásához elengedhetetlen, hogy a szakpolitikai viták során figyelembe vegyék a szervezett civil társadalomnak az e kezdeményezések politikai, társadalmi, gazdasági és környezeti következményeivel kapcsolatos meglátásait.

 

A vélemény előadója Jacek Krawczyk, a munkáltatói csoport tagja volt.

MEGOSZTÁS:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Nyomtatás

EZEKET OLVASTA MÁR?

Új vezetőséget választott a SZEF Ifjúsági Tagozata

2024. június 10-én SZEFIT küldött közgyűlésre került sor, ahol a megjelent delegáltak új elnököt, valamint négy fő alelnököt választottak. A hivatalos részt követően egy rövid ötletelést is tartottak a megjelentek.

EUROFEDOP Minisztériumok Szakmai Tanácsának ülése Budapesten

A Közszolgálati Szakszervezeti Szövetség (KSZSZ) szervezésében megrendezett kétnapos eseményre meghívást kapott a SZEF is. A szemináriumon különböző közszolgáltatási területeken szervezkedő szakszervezetek mutatták be sikereiket, nehézségeiket és hívták fel a figyelmet

1300-an csatlakoztak a munkaképesség-vizsgálatunkhoz!

A SZEF szakszervezeteinek aktivistái 4 héten keresztül papír alapú mérést folytattak a munkahelyeken, intézményekben. A kérdőívezés érintette a kulturális, művészeti, oktatási, szociális ágazatokat, illetve bekapcsolódtak kollégák a telekommunikáció, valamint a