Keresés
Close this search box.

EGSZB vélemény:Vezetési idő és pihenőidő, munkaidő és munkavállalók kiküldetése

A 2018. január 18-i Plenáris ülésen került megvitatásra ennek a kiküldetési irányelvhez nagyon

hasonló EU-s irányelv felülvizsgálat tervezetének a vitája, amely az EGSZB-ben nagy vitát váltott ki, mivel a 

munkáltatók itt sem akartak változást, míg a munkavállalói oldal a gépjárművek vezetőinek az

érdekeit helyezte az előtérbe

Az európai bizottsági dokumentumok lényegi tartalma

 A javaslatok a közúti szállításra vonatkozó uniós jogszabályok folyamatban lévő tágabb felülvizsgálatának részét képezik.

A közúti szállításra vonatkozó legfontosabb szociális szabályok közül a 2002/15/EK irányelv a járművezetők munkaidejének szervezéséről, a 2006/22/EK irányelv a végrehajtás minimumfeltételeiről rendelkezik, az 561/2006/EK rendelet szabályozza a vezetési időt, a szüneteket és a pihenőidőt („a vezetési időről szóló rendelet”), a 96/71/EK irányelv és az annak érvényesítését szolgáló 2014/67/EU irányelv pedig a munkavállalók kiküldetésére vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz. Ezen jogi aktusok egy tágabb kezdeményezésbe illeszkednek, amelynek célja, hogy javítsa a járművezetők munkafeltételeit, biztosítsa a gazdasági szereplők közötti tisztességes versenyt, biztonságosabbá tegye Európa közútjait, valamint garantálja az egyensúlyt a járművezetők szociális védelme és a gazdasági szereplők azon szabadsága között, hogy határokon átnyúló szolgáltatásokat nyújtsanak.

A célravezető és hatásos szabályozás program (REFIT) keretében 2015–2017-ben végrehajtott, a közúti szállításra vonatkozó szociális jogszabályokra és azok érvényesítésére kiterjedő utólagos értékelés megállapításai szerint a jelenleg érvényben lévő szabályok nem védenek elég eredményesen és hatékonyan a munkakörülmények romlása és a versenytorzulás ellen. Mindez a jogi keret hiányosságaiból fakad. Bizonyos szabályok nem világosak, nehezen vagy egyáltalán nem végrehajthatók vagy érvényesíthetők, aminek következtében a közös szabályokat a tagállamok különböző módon hajtják végre, és felmerül a belső piac széttagolódásának veszélye.

A COM(2017) 278 javaslat holisztikus megközelítést alkalmazva egy időben kezeli a járművezetők munkakörülményeinek, közöttük a foglalkoztatási feltételeknek a nem megfelelő voltából fakadó kockázatokat, valamint csökkenti a gazdasági szereplőkre nehezedő túlzott adminisztratív terheket, és megelőzi a piactorzulást.

Az utólagos ellenőrzés arra a következtetésre jutott, hogy a felmerült fő problémák maguknak a szabályoknak a hiányosságaiból fakadnak, ugyanakkor nem megfelelő az érvényesítésük sem, illetve alkalmatlanok az ágazat előtt álló szociális és piaci kihívások kezelésére. A COM(2017) 277 javaslat célkitűzése, hogy orvosolja a feltárt hiányosságokat, és javítsa az ágazaton belüli munkakörülményeket és üzleti feltételeket. Mindez egyes rendelkezések egyértelművé tételével és aktualizálásával, valamint a jelenlegi és a jövőbeni menetíró készülékek még korszerűbb használatával, így pedig a költséghatékony végrehajtás biztosításával érhető el.

 

Az EGSZB vélemény lényegi tartalma

 Az EGSZB elismeri, hogy a fuvarozás az uniós gazdaság motorjaként fontos szerepet tölt be, és támogatja az Európai Bizottságot annak biztosítására irányuló törekvéseiben, hogy az EU a jövőre nézve megőrizze vezető helyét a tiszta, versenyképes és összekapcsolt mobilitás terén.

Az EGSZB üdvözli az Európai Bizottság arra irányuló kezdeményezését, hogy pontosítsa a közúti szállítással kapcsolatos szabályozási keretet, valamint biztosítsa annak jobb végrehajtását, illetve a tagállamok közötti szorosabb együttműködést.

Mindazonáltal az EGSZB azon a véleményen van, hogy a vezetési időről és pihenőidőről, valamint a járművezetők kiküldetéséről szóló jogszabállyal kapcsolatban javasolt módosítások valójában számos szempontból nem foglalkoznak a közúti szállítás terén azonosított problémákkal, többek között nem teszik egyszerűbbé, egyértelműbbé és könnyebben végrehajthatóvá a szabályokat.

 Az EGSZB rámutat arra, hogy az Európai Bizottság által elfogadott, a mindenkit megillető tiszta, versenyképes és összekapcsolt mobilitás felé való, társadalmilag igazságos átmenet programjának megvalósításához egyetlen út vezet, mégpedig ha biztosítják a szociális jogokat, egyaránt gondoskodnak a szabályok végrehajtásáról és végrehajthatóságáról, valamint garantálják a tisztességes versenyt, ugyanakkor csökkentik a megterhelő eljárásokat.

 Az EGSZB sajnálatosnak tartja, hogy különösen az autóbusszal végzett személyszállítás esetén a javasolt módosításokhoz kapcsolódóan nem végeztek semmilyen átfogó értékelést az utasok és a járművezetők biztonságát, valamint a biztonságos közúti közlekedést illetően. Az EGSZB ezért örömmel látna egy uniós szintű általános tanulmányt a járművezetők fáradtságával kapcsolatban, és sajnálja, hogy az Európai Bizottság e kérdés kezelésére semmilyen megoldással nem szolgál.

 A vélemény előadója Tanja Buzek, (Németország) a Munkavállalói csoport tagja volt.

MEGOSZTÁS:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Nyomtatás

EZEKET OLVASTA MÁR?

1300-an csatlakoztak a munkaképesség-vizsgálatunkhoz!

A SZEF szakszervezeteinek aktivistái 4 héten keresztül papír alapú mérést folytattak a munkahelyeken, intézményekben. A kérdőívezés érintette a kulturális, művészeti, oktatási, szociális ágazatokat, illetve bekapcsolódtak kollégák a telekommunikáció, valamint a

A munkavédelem kritikus helyzete

Minden évben elkészül egy munkavédelmi jelentés, amelyet a munkavállalói oldal is írásba foglal. Idén sem volt ez másképp. A hivatalos, főosztályvezetőnek címzett levél tartalmát kivonatoltuk, amelyet Dr Dudás Katalin az