Keresés
Close this search box.

Élet-és munkakörülmények

Szakszervezeti szempontból is lényeges véleményt fogadott el az EGSZB. Az Eurofound, a Cedefop- és az OSHA-rendeletek felülvizsgálata (SOC/550).

Élet-és munkakörülmények

 

 

 

Szakszervezeti szempontból is lényeges véleményt fogadott el az EGSZB. Az Eurofound, a Cedefop- és az OSHA-rendeletek felülvizsgálata (SOC/550).

 

 

Az európai bizottsági dokumentum

 

 

Az 1975-ben létrehozott Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (Eurofound) a foglalkoztatás, az ipari kapcsolatok, az élet- és a munkakörülmények terén végez kutatást. A szintén 1975-ben létrehozott Európai Szakképzésfejlesztési Központ (Cedefop) fő feladata, hogy segítse az Európai Bizottságot a szakképzés és a továbbképzés ösztönzésének és fejlesztésének előmozdításában, valamint hozzájáruljon a közös szakképzési politika végrehajtásához. Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA) 1994-ben jött létre. Feladata megbízható és releváns információk, elemzések és eszközök kialakítása, összegyűjtése és rendelkezésre bocsátása a munkahelyi egészségvédelem és biztonság területén az ismeretek gyarapítása, a tudatosság növelése és az információk és a bevált módszerek cseréje céljából.

 

A három ügynökséget megalapító rendeleteket számos alkalommal módosították, elsősorban az EU bővítése vagy a Szerződésben bekövetkezett változások figyelembevétele érdekében.

 

A jelen felülvizsgálat célja, hogy a Eurofound, a Cedefop és az EU-OSHA célkitűzéseit és feladatait az ügynökségek szakterületein az európai szakpolitikákban kibontakozó általános társadalmi, intézményi és gazdasági tendenciákhoz igazítva aktualizálja. Ezenkívül az alapító rendeletek felülvizsgálata össze kívánja hangolni azok néhány rendelkezését a decentralizált ügynökségek tekintetében 2012-ben elfogadott közös megközelítéssel. Ez a közös megközelítés az Európai Bizottság, a Parlament és a Tanács együttműködésének eredményeként jött létre. Célja, hogy számos változtatást eszközöljön az ügynökségekre vonatkozóan, köztük az alábbiakat: rendszeres átfogó értékelések (ötévente), az ügynökségek programjainak/tevékenységeinek előzetes és utólagos értékelése, fő teljesítménymutatók kidolgozása, többéves programtervezés a többéves költségvetéshez kapcsolódva, szorosabb kapcsolat az ügynökség által végzett tevékenységek, valamint az emberi és pénzügyi erőforrások között, racionális irányítási struktúra és tisztázott felelősségi körök.

 

 

Az EGSZB véleménye

 

Az EGSZB kifejezetten üdvözli, hogy a közös megközelítés javaslataival szemben megtartják az igazgatótanács egyenrangú, háromoldalú felépítését. Úgy véli, hogy a háromoldalú struktúra egy olyan inkluzív megközelítés kifejeződése, amely a közös megoldások keresése során tekintettel van a szociális partnerek szerepének jelentőségére.

Az EGSZB úgy véli, hogy a három ügynökség általános céljait egységesen és átfogóbban kell meghatározni oly módon, hogy „valamennyi uniós intézmény és testület, a tagállamok és a szociális partnerek szükségleteinek megfeleljenek”.

Az EGSZB amellett foglal állást, hogy az adott ügynökség személyzetével és belső struktúráinak módosításával kapcsolatos hatáskör maradjon az igazgatónál.  Ellenzi a felügyelőtestület létszámának csökkentését, mivel ez hátrányos annak az érdekcsoportnak a számára, amely jelenleg az elnöki posztot tölti be, mivel nekik nem lesz más képviselőjük a felügyelőtestületben.

Az EGSZB üdvözli, hogy az EU-OSHA példáját követő egységes eljárás keretében jelölik az ügyvezető igazgatókat.

Az EGSZB meg van győződve arról, hogy az igazgatóhelyettesi poszt hasznosnak bizonyult, és ahol van ilyen, ott meg kell tartani. Mivel a különböző jelenlegi gyakorlatok jól működnek, az EGSZB bizonyos fokú rugalmasságot kér a három ügynökségre vonatkozóan.

 

Összeállította: Koller Erika

MEGOSZTÁS:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Nyomtatás

EZEKET OLVASTA MÁR?

Veszélyben Európa zöld átállása?

Beszámoló a Eurofound által szervezett webinárról Habár az Európai Unió deklarált célja, hogy 2050-re teljesen klímasemleges lesz, az utóbbi időben felerősödtek azok a hangok, amik több oldalról megkérdőjelezik ezt: vannak,

A Közép-európai Szakszervezeti Hálózat (CETUN) határozata

A Közép-európai Szakszervezeti Hálózat (CETUN) határozata, amely együttműködésnek Magyarországról a SZEF és a MASZSZ a részese. A szociális Európa bővítése: Az EU konvergenciájának és bővítésének szükségszerűsége Brüsszel, 2024. június 24.