Keresés
Close this search box.

Európai védelmi cselekvési terv

Az EU képes biztonságot nyújtani? A kkv-k kapjanak különös figyelmet a védelmi célokat szolgáló kutatás és fejlesztés területén! Finanszírozás?

 

Európai védelmi cselekvési terv –

EGSZB vélemény (CCMI/149)

 

A terrorizmussal kapcsolatban gyakran merül fel a védelem kérdése, és nemcsak itthon, hanem az EU szintjén is.  A hazai médiában gyakran halljuk, hogy a tagországoknak közösen kellene az EU határainak védelme érdekében fellépniük.

Bár a migráció megítélése a tagországok között nagyon eltérő, a védelem és a biztonság kérdése az EU szintjén is megjelenik. Bár én nem vagyok az Ipari Szerkezetváltás (CCMI) csoport tagja, mégis érdekesnek találtam az EU védelmi cselekvési tervéről szóló véleményt.

 

Jean-Claude Juncker elnök beszéde

 

Az Unió helyzetéről szóló 2016. évi beszédében Jean-Claude Juncker elnök kiemelte, hogy olyan Európára van szükség, amely védelmet nyújt, eszközöket ad polgárai kezébe és garantálja a biztonságot. Ha nagyobb felelősséget akarunk vállalni biztonságukért, nekünk, európaiaknak be kell ruháznunk az alapvető védelmi képességek fejlesztésébe, hogy a külső fenyegetésekkel szemben legyen erőnk az elrettentésre, a válaszadásra és a védekezésre. A biztonsági és a védelem területén több szolidaritást szorgalmazó hangokra válaszul az Európai Uniónak bizonyítania kell, hogy képes mind katonai biztonságot (hard security), mind nem katonai biztonságot (soft security) nyújtani. Ezt a prioritást nemrégiben a pozsonyi ütemterv, az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa is előtérbe helyezte. Az Európai Bizottság és a Tanács szerint az erősebb európai védelemhez elengedhetetlen, hogy a tagállamok közösen szerezzék be, fejlesszék és tartsák fenn a szárazföldi, légi, világűrbeli és tengeri képességek teljes spektrumát. Az európai védelmi piac széttagolt, ráadásul nem kellő mértékű az iparági együttműködés. A közpénzek hatékonyabb felhasználása és az erősebb ipar megteremtése az egységes védelmi piac megszilárdításával, az átfedések megszüntetésével és az európai védelmi ipar versenyképességének fokozásával érhető el, és be kell ruházni a védelembe.

 

Az Európai Tanács véleménye a cselekvési tervvel kapcsolatban

 

A Tanács üdvözölte a biztonságra és védelemre vonatkozó végrehajtási tervet, és megállapította azokat a kiemelt fontosságú területeket, amelyekbe Európának kellőképpen be kell ruháznia, és amelyek vonatkozásában együttműködésen alapuló megközelítéseket kell kidolgoznia. A Tanács arra ösztönözte az Európai Bizottságot, hogy támogassa a tagállamokat az azonosított képességbeli prioritások végrehajtásában. Az ebben a cselekvési tervben kidolgozott intézkedések révén az Európai Bizottság elkötelezetten támogatja a védelmi képességek fejlesztésének teljes ciklusát, kezdve a kutatás-fejlesztéstől egészen a képességek megvalósításáig.

A Tanács szerint az európai védelmi cselekvési terv keretében javasolt intézkedések nyomán várhatóan megerősödnek az Európai Unió védelmi képességei, ezáltal pedig a NATO is erősebbé válik. Ez a cselekvési terv szorosan kapcsolódik az Unió globális stratégiájának részét képező, a biztonságra és védelemre vonatkozó végrehajtási tervhez – amely ambiciózusabb célokat tűz ki az Unió számára és feltérképezi az ehhez szükséges intézkedéseket –, valamint az Európai Tanács elnöke, az Európai Bizottság elnöke és a NATO főtitkára által aláírt EU–NATO együttes nyilatkozathoz.

 

EGSZB vélemény a tervvel kapcsolatban

 

Az EGSZB az európai védelmi együttműködés terén jelentős minőségi előrelépésre hív fel, mivel az Európai Unió védelmi piaca és ipara túlságosan széttagolt, és ez az erőforrások nem hatékony elosztásához, egymást átfedő illetékességi körökhöz, ami technológiai szakadékokhoz vezet. Támogatja a stratégiai autonómia célkitűzését a meghatározott kritikus fontosságú képességek és technológiák területén. Megállapítja, hogy a közös védelmi képességek fejlesztésének elengedhetetlen feltétele az európai védelmi ipar és technológiai bázis, köztük a magasan képzett munkaerő megerősítése és határozottan támogatja, hogy a kkv-k kapjanak különös figyelmet, többek között a védelmi célokat szolgáló kutatás és fejlesztés területén. Nagyon fontos eleme a véleménynek, hogy egyidejűleg elutasítja a gazdasági és társadalmi célkitűzéseket szolgáló meglévő alapok védelmi célokra való megnyitását, és hogy a Stabilitási és Növekedési Paktum keretében különleges rendelkezést vezessenek be védelemre fordítandó nemzeti költségvetési forrásokra vonatkozóan. A védelmi kiadásoknak nem szabad destabilizálniuk az államháztartást.

Ugyanakkor támogatja egy külön kutatási és külön képességfejlesztési kerettel rendelkező védelmi alap létrehozását. Az uniós költségvetést ugyanakkor növelni kell, mivel a védelmi célú kutatási keret finanszírozása nem történhet a más ágazatokban folytatott kutatás rovására. Az EGSZB támogatja azt az elképzelést, hogy a képességfejlesztési keretet kizárólag nemzeti hozzájárulásokból finanszírozzák. A védelemmel kapcsolatos tagállami beszerzéseket nem szabad az uniós költségvetésből finanszírozni.

 

Összeállította: Koller Erika

 

MEGOSZTÁS:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Nyomtatás

EZEKET OLVASTA MÁR?

Új vezetőséget választott a SZEF Ifjúsági Tagozata

2024. június 10-én SZEFIT küldött közgyűlésre került sor, ahol a megjelent delegáltak új elnököt, valamint négy fő alelnököt választottak. A hivatalos részt követően egy rövid ötletelést is tartottak a megjelentek.

EUROFEDOP Minisztériumok Szakmai Tanácsának ülése Budapesten

A Közszolgálati Szakszervezeti Szövetség (KSZSZ) szervezésében megrendezett kétnapos eseményre meghívást kapott a SZEF is. A szemináriumon különböző közszolgáltatási területeken szervezkedő szakszervezetek mutatták be sikereiket, nehézségeiket és hívták fel a figyelmet

1300-an csatlakoztak a munkaképesség-vizsgálatunkhoz!

A SZEF szakszervezeteinek aktivistái 4 héten keresztül papír alapú mérést folytattak a munkahelyeken, intézményekben. A kérdőívezés érintette a kulturális, művészeti, oktatási, szociális ágazatokat, illetve bekapcsolódtak kollégák a telekommunikáció, valamint a