Keresés
Close this search box.

Szociális védelem

Rövid beszámoló az ETUC Szociális védelem bizottsági üléséről. Szociális Pillér. EMIN.

 

 

 

 

 

 

 

Szociális védelem

 

Rövid beszámoló az ETUC Szociális védelem bizottsági üléséről: szociális pillérek (20 alapelv), nyugdíjak, EMIN, nemzeti EMIN hálózatok, minimálbér.

 

 

Montserrat Mir bemutatja a Szociális Pillér csomagot (a 20 alapelvet), és általánosságban megjegyzi az első olvasatban előterjesztett elvárásokat és hézagokat. Elnézést kér, hogy az utolsó pillanatban lettek kiküldve a bizottsági ülés írásos anyagai, de mivel április 26-án fogadta el az Európai Bizottság a dokumentumot, így nekik sem volt sok idejük a tervezetek elkészítésére.

CCOO (Spanyolo.): A szociális pillér új eszközt ad a szakszervezetek kezébe. De még mindig nem tisztázott, milyen lesz a pillér konkrét eredménye.

FGTB (Belgium): ha Göteborg a cél, akkor talán figyelmet kell fordítanunk arra, hogy a szociális pillér egyes elemei belefoglalódjanak egy általános vitába és tárgyalásra minden intézményben (figyelemmel a EU-i Tanács és az EU-i Bizottság törekvéseire). A Szociális Pillér nem egy üres doboz. Az ETUC anyaga túl pozitív, nekünk az egyensúlyt meg kellene tartani.

 

 

Szociális Pillér

 

 

Montserrat Mir: Mi tudomásul vesszük, hogy vannak pozitív pontok, de óvatosnak kell lennünk. Felhívjuk a figyelmet arra, nemzeti szinten az országok a felelősek a szociális pillér megvalósulásáért. Az európai tanács EU-szinten tud lépni, igaz ez az ETUC-ra is. Ezért az ETUC tagországi szinten nem tud semmit sem csinálni, a „Ti felelősségetek a megvalósulás”. A szociális pillér csak egy jogi alapú megközelítést javasol a tagállamoknak, amíg a tagországok részéről nagy kreativitásra van szükség a Szociális Pillér végrehajtásához.

Az ÖGB (Ausztria) pozitív dolgokat lát, de a valódi konkrét javaslatokat viszont hiányolja. Az elvek szintjén megjelenik a szegénység és a munkanélküliség, mint nagy probléma. A szociális beruházás és a szociális jogok nem ugyanazok! Hiányolja a konkrét eredményeket.

S. Maio, CSIR (Olaszország) üdvözli a készült tervezetet. Nagy jelentőségűnek tartja a dokumentumot és hogy az ETUC hangsúlyt helyez minden munkavállaló védelmére, különösen bizonytalan munkavállalók számára, illetve az időszakos munkát végzők számára, akiknek nincsen hozzáférésük az alapvédelemhez.

A szerb CATUS képviselő hangsúlyozta, hogy a munkáltatók erősek. Ezért itt volt az ideje annak, hogy a munkavállalók számára is szülessen egy jó anyag. Fontosnak tarja annak szükségességét, hogy olyan javaslatokat dolgozzanak ki, amelyekből Szerbia is tudja alakítani az intézményi rendelkezéseit.

Az CGTP (portugál) hangsúlyozza, hogy sürgősen foglalkozni kell az egyenlőtlenségekkel és a szegénységgel. A kockázat az, hogy a pillér alapelvei továbbra is a gazdasági prioritások mögé fognak kerülni.

TCO (svéd), üdvözli a Szociális Pillért. Problémaként jelzi, hogy az EU nem ad kompetenciát a szociális védelem terén, így az továbbra is nemzeti hatáskörben kellene, hogy maradjon. A jó gyakorlatok cseréje azonban segíthet előremozdítani, és azt a TCO támogatja.

CGTB (Portugál): szükségesnek tart egy felmérést a tekintetben, hogy milyen értéket veszítettünk az elmúlt évben; hiányolja az integrált megközelítést; Milyen a kapcsolat a gazdasági kormányzással?; Milyen finanszírozási aspektusokra utalnak?; Mi a célja?

CSC (Belga): a digitális platformok munkatársai leginkább a be nem jelentett munkavállalói rizikóknak vannak kitéve. Az adókedvezmények lehetővé tették a digitális platformok elismerését, de egyetlen nagy játékos sem reagált, ragaszkodtak a javasolt kezdeményezésekhez, hogy növeljék a munka standardokat. Fontos a kollektív alkuhoz való jog, amely nem korlátozódhat csak a foglalkoztatottakra és a bérekre.

CGT (francia): nem volt idő egy közös vitára az Eu-i Szociális Pillérrel kapcsolatban. Bár a pillért jó dolognak tartják. Fontos, hogy ragaszkodjunk egy koherens integrált megközelítéshez.

A női bizottság elnöke megjegyezte, hogy a nemek dimenziójára minden témában figyelemmel kell lenni.

 

Monserrat Mir összefoglalta az eddig elhangzottakat: A Szociális pillér fejleszt és vezet minket. Az ETUC üdvözli a szociális pillért. Az ülést megelőző napon nyomatékosították a tanácsnál, hogy várnak a szabályozásra és a konzultációra. Az ETUC hiszi, hogy a pillér erősít minket. Fel akarják hívni a tanács figyelmét a tagállamok felelősségére. A csatlakozó deklaráció egy lehetőség a tagországok szakszervezeteinek presszionálni a kormányt a célok és elvek elérésében. A szociális pillér nem egy katasztrófa, az országoknak is szükségük van egy szociális pillérre.

A Marina Monaco meghatározza a munka időkeretét a következő napokra. Az eljárás lényege az SPC és a javasolt dokumentum elfogadására vonatkozóan.

UIL (Olaszo): Nagyon rövid volt az idő az anyagok elolvasására. A szociális pillért értékelni kell milyen a kapacitása az alapvető jogok védelme és a szociális innovációs potenciál szempontjából, fontos kapcsolódás a 2030-as tervekhez.

 

Nyugdíjak

 

 

A szünet után az alapelveikről folytatott megbeszélés a nyugdíjakkal kapcsolatban kezdődik.

Ferpa emlékeztet a megfelelő javaslatok fontosságára. Adózási szempontokat is figyelembe kell venni a megfelelőségre gyakorolt hatásban. Az idős emberek szegénységének megoldása szükséges lenne, ahogyan a fiataloké is. Továbbá fontos, hogy a nyugdíjrendszerek fenntarthatóak legyenek.

Az ÖGB (Ausztria) a szakszervezeteknek speciális és adekvátlaknak kell lenni. Ausztriában a cél az, hogy egy teljes karrier után a nyugdíj mértéke az utolsó fizetés 80%-a legyen. Ellentmondás az Eu-i Tanács-javaslatban: egyrészt a félév, másrészt a pillér, de ki fizet mindezért?

A RÉSZTVEVŐK MEGÁLLAPODTAK, HOGY A TOVÁBBIAKBAN ÍRÁSOS JAVASLATOKAT KÜLDENEK VALAMENNYI ELVRE VONATKOZÓAN május 12-ig!

 

EMIN

 

Az EMIN bemutatása = European Minimum Income Network (Európai Minimum Bevétel Hálózat) Az EMIN egy olyan informális Hálózat, amely elkötelezett a megfelelő, elérhető és lehetővé tevő minimáljövedelem-rendszerek fokozatos megvalósítása mellett. Az EMIN-t uniós és nemzeti szinten, az Európai Unió valamennyi tagállamában, valamint Izlandon, Norvégiában, Macedóniában és Szerbiában szervezik. Az EMIN-t az Európai Szegénységellenes Hálózat (EAPN) koordinálja. További információ az EMIN-ről a www.emin-eu.net oldalon található.

A 2017 és 2018 közötti időszakra az EMIN az Európai Unió Foglalkoztatási és Szociális Innovációs Programja (EaSI) pénzügyi támogatásában részesül, hogy munkájukat az EU tagállamaiban és uniós szinten fejlesszék (EMIN2 projekt).

Az EMIN2 projekt célja a megfelelő, hozzáférhető és lehetővé tevő minimáljövedelmi rendszerek fokozatos megvalósítása a következők révén:

–          EMIN hálózatok megerősítése uniós és nemzeti szinten

–          Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a megfelelő és elérhető jövedelem nem csak a közvetlenül az érintetteknek, hanem az egész társadalomnak is jó.

–          Biztosítja a haladást a megfelelő politikai vitákban és kezdeményezésekben uniós és nemzeti szinten egyaránt.

 

Vezető Partner: EAPN (Európai Szegénységellenes Hálózat)

Kulcsfontosságú partnerek továbbá:

–          Európai Szakszervezetek Szövetsége (ETUC)

–          A belgiumi szociális integrációs szövetségi közszolgálat

–          Az antwerpeni Egyetem

–          Tapasztalattal rendelkező tudományos szakértők és szakértők

–           

 

Nemzeti EMIN hálózatok

 

 

A Nemzeti EMIN hálózatok:

Egy EU szintű támogató csoport – olyan szervezetek és szereplők számára nyitott, akik elkötelezték magukat a megfelelő és elérhető minimális jövedelemrendszerek biztosítására.

Az Európai Parlament szerepe: az Európai Parlament a kezdetektől támogatta az EMIN-hálózatot, és rendszeres tanácsadói üléseket tartanak a Parlamenttel való folyamatos kapcsolattartás érdekében.

A minimáljövedelem-rendszereket olyan jövedelemtámogatási rendszernek határozták meg, amelyek a munkaképes korúak számára biztonsági hálót biztosítanak, függetlenül attól, hogy dolgoznak-e vagy sem, azoknak, akik nem rendelkeznek megfelelő pénzügyi támogatási eszközökkel, és akik nem jogosultak társadalombiztosítási ellátásra. Ezek végső rendszerként szolgálnak, amelyek célja az érintett személyek és eltartottaik minimális életszínvonalának biztosítása.

 

Az EMIN célja a megfelelő, elérhető és lehetővé tevő minimáljövedelmi rendszerek fokozatos megvalósítása.

 

Az EMIN 2 projektben tervezett tevékenységek:

–          Az európai és nemzeti szintű jövedelemhálózatok megerősítése.

–          Kontextus jelentések: nemzeti jelentések, amelyek a tagállamokon belüli releváns fejleményeket és lehetőségeket vázolják fel, valamint egy európai összefoglaló jelentést.

–          A tagállamokban a minimáljövedelmekért felelős közszolgáltatások közötti együttműködés fokozása.

–          “Egy hajón evezünk” Európában, fontos, hogy elősegítsék a minimáljövedelmek fontosságának tudatosítását és megértését.

–          Szemináriumok és figyelemfelkeltő események minden EU-tagállamban és uniós szinten

–          3 szakértői vélemény a következő témákban: 1) Felkészülés, 2) Referencia-költségvetés és 3) Aktív befogadás

–          Az európai konferencia lezárása: a haladás felmérése és a jövőbeli fellépések meghatározása

–          Kommunikáció: kommunikációs stratégiát fognak kidolgozni ami EMIN2 projekt központi eleme lesz.

 

További információ: Fintan Farrell, projektvezető fintan.farrell@eapn.eu

Anne Van Lancker, projektpolitikai koordinátor anne.vanlancker@telenet.be

Elke Vandermeerschen, kommunikációs tisztviselő Elke.vandermeerschen@eapn.eu

www.emin-eu.net

 

 

Minimálbér

 

 

A szakszervezeteknek fontos tevékenysége lenne felhívni arra a figyelmet, hogy a minimálbér elérje a medián 60% –át. Mindenkinek joga van a tisztességes élethez!

Vita a minimáljövedelmekről szóló szakszervezeti javaslatról. Európa Tanács: a szociális biztonságról szóló kódex?

CSC: Fontos lenne a méltóság fogalmára összpontosítani.
1. a medián jövedelem 60% -a szükséges ahhoz, hogy az emberek méltóságban élhessenek? A problémás szempontokat is figyelembe kell venni:

2. Milyen eszközöket biztosít a MIS (Minimum Income Scheemes = minimum bevétel terv), hogy az emberek méltóságban éljenek? Ha nem egy irányelv?

3. A minimáljövedelemhez való hozzáférés feltételei: a kondíciók, és a követelmények nem lehetnek túl szigorúak.

4. Levegő-marketing: Milyen módon lehet biztosítani minimál bevétel juttatásokat?

5. Az ellenőrzést akár kamerákkal is vezérelheti. A figyelmet a hozzáférésen kell tartani.

 

Az UGTP: az minimál bevétel főként az adóbevételekből finanszírozható, segítheti a munkaerő-piaci integrációt és a befogadási politikákhoz való integrációt.

Woess (ÖGB Ausztria): minimál bevétel az egyfajta utolsó megoldás? Amely beavatkozik minden társadalombiztosítási rendszer után? Javasolja összekapcsolni a szegénységi célokkal: új cél kitűzése az eu2020 tekintetében, például országonként?

CSC: 1. Ha a minimál bevétel a végső intézkedésnek kell lennie, a szociális védelmi rendszereket garantálni kell és tovább kell fejleszteni kezdve a magasabb standardoktól. 2. A célok léteznek, nem az eu 2020-ban, amelyek elveszettek, de az SDG-kben a szegénységre vonatkozó célok: minden korosztály esetében mínusz 15%, stb.

UIL (Olaszo): egészség: a WHO által kitűzött cél és hasznos referenciaindikátor lehet a minimális közkiadás.

 

 

Konzultációs dokumentum

 

 

Konzultációs dokumentum:

IDoreste részt vesz a megbeszélésen, feljegyzi az önfoglalkoztató tevékenységgel kapcsolatos szempontokat.

A vita az előző megbeszélésekre hivatkozik: vajon az önfoglalkoztatókra vonatkozó állásfoglalás volt félreértelmezhető-e? Mennyire releváns erre utalni? Megfelelően foglalkozik a személyi kör tisztázásának szükségességével: vajon itt van-e minősítés? Minden nem szabványos munka, be nem jelentett munka? Természetesen a szociális dömping kockázata valóságos. De milyen messze van a versenyképesség problémája a munkaerőköltségek csökkentésétől? Ez az adóterhek kontrollálásának kérdése?

Leányvállalatok: a legproblémásabbak értékelése a prioritásokhoz? Mi a helyzet a munkáltatók felelősségével? Munkaügyi védelem a szociális védelem előtt.

A RÉSZTVEVŐK MEGÁLLAPODTAK, HOGY A BIZOTTSÁGI TAGOK A TOVÁBBI MEGJEGYZÉSEIKET – SZÖVEGMÓDOSÍTÁSI JAVASLATUKAT – EMAILBEN KÜLDK MEG.

 

A 2017. május 9-ei esemény összefoglalóját készítette:

Szűcs Viktória

BDDSZ

MEGOSZTÁS:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Nyomtatás

EZEKET OLVASTA MÁR?

Megemlékeztünk Somogyi Béláról

2024. február 16-án újból megemlékeztünk a becstelenül meggyilkolt Somogyi Béláról és Bacsó Béláról. Idén először 3 helyszínen, köztük egy városi sétával egybekötve igyekeztünk minél többet megtudni a korról és Józsefváros