Keresés
Close this search box.

A legújabb szervezetünk: SZÁD

Bemutatkozik a Szociális Ágazatban Dolgozók Szakszervezete (SZÁD), a SZEF legújabb szervezete.

 

 

 

 

 

 

 

A legújabb szervezetünk: SZÁD

 

Egyrészt a 2013-15 között lezajlott szociális ágazati bérharc tanulsága, másrészt a hosszú évek óta tartó igazságtalan, szegényellenes, szinte minden szakmaiságot és értéket nélkülöző szociálpolitika hívta életre szervezetünket.

 

Alapítás

 

Alapítóink között van szociális gondozó, szociális asszisztens, szociális munka szakos hallgató, valamint végzett szociális munkás, és egyetemi oktató is. Sokan korábban is szakszervezeti tagok voltunk, mert hisszük, csak a szervezett szakemberek együttes kiállása érhet célt, vagyis azt, hogy megbecsülést szerezzünk hivatásunknak, a szociális munkának.

 

Dr. Flaskár Melinda, titkár

 

Tudjuk, hogy a szakmán belül több szakszervezet működik, azonban az elmúlt évek tapasztalatai – a személyes ellentétek szakmai szintre való emelése, a reformok hangoztatása, miközben az alapműködések változatlanul a 25 évvel ezelőtti struktúrákban gyökereznek, a szakszervezeti vezetők eltávolodása a mindennapi munkát végzőktől, a szakmai kérdések negligálása – mind-mind arra mutattak, hogy az alapokról kell kezdeni az érdekvédelmi munka megreformálását. A SZÁD megalapításakor erre tettünk ígéretet egymásnak.

Azt is ígérjük, hogy a mi részünkről a személyes ellentétek nem lesznek kerékkötői annak, hogy érdekvédelmi és szakmai kérdésekben minden társszervezettel egy asztalhoz üljünk, és a kollégáink érdekeit tartsuk szem előtt.

 

A szakszervezet Mi vagyunk

 

Nem utasítjuk el a szakszervezeti hagyományok pozitív értékeit, de feltétlenül változtatni kell azon, hogy a szakszervezeteket a munkavállalók – a kollégáink – valami felettük álló szervnek képzeljék el, ugyanúgy, ahogy a politikusokat. Azt szeretnénk, ha egy szakszervezet nem önmagáért és néhány tisztségviselő érdekéért működne.

Szeretnénk, ha minden szociális dolgozó elmondhatná, hogy a szakszervezet Mi vagyunk, nem pedig Ti és Ők.

Úgy gondoljuk, hogy ezzel a mentalitással csak úgy tudunk szakítani, ha Mi magunk hozunk létre egy új szakmai alapokon nyugvó, a szakmai és szociálpolitikai kérdésekben is véleményt formáló, de az anyagi megbecsülést sem szem elől tévesztő szakmai szakszervezetet. Érdemes tudni, hogy a „régi” szakszervezetek vezetői közül ketten több ízben is kijelentették, hogy a szakszervezetnek nem dolga szakmai kérdésekben állást foglalni, szakmai rendezvényeket szervezni, támogatni. Mi ezt másként gondoljuk, ezért 2015-ben és 2016-ban is megrendeztük a Szociális Munka Napja c. konferenciát.

Célkitűzéseink között volt, hogy a Szociális Munka napja munkaszüneti nap legyen, a társszakmák (egészségügy, és oktatás) hasonló napjaival együtt.

 

Köves Ferenc, elnök

 

Bérrendezés ügyben az a célunk, hogy a közszolgáltatásban dolgozók, közfeladatot ellátók alapbére átlagosan érje el a nemzetgazdasági átlagot, a köz szolgái ne minimálbérért dolgozzanak.

 

Technikai tudnivalók

 

Fontos tudni, hogy szakszervezetenként eltérő a tagdíjak mértéke, valamint az, hogy hány %-a marad a helyi alapszervezetnél. Igyekeztünk olyan konstrukciót találni, amely nem jelent nagy megterhelést a tagoknak, szimbolikus jelentése is van a mindenkori vezetés irányába, és a lehető legnagyobb mozgástere legyen a helyi szerveződéseknek pénzügyi kérdésekben is.

A konkrétumok:

tagdíj: a bruttó alapfizetés 0,7%-a, ami jóval kedvezőbb a tagra nézve mint a szokásos tagdíjak.

A tagdíj 50%-a marad az alapszervnél. Gyes/gyed/nyugdíjas/diák tag esetén havi 300 Ft a tagdíj.

A tagfelvételről az alapszervezet dönt, csak alapszervezet nem léte esetén dönt az elnökség.

Segélyezés: a jogszabályi keretek adta lehetőségek kihasználásával, a helyi döntéshozatal meghagyásával – az elnökség tájékoztatása mellett –  történhet.

 

Szervezeti működés, felépítés

 

A döntéshozatalt minden szinten átláthatóvá tesszük, ezért például az elnökségi ülések nyitottak, azokról a megfelelő fórumon minden tag értesülhet, hogy hol, mikor milyen fő témák kapcsán lesz a következő ülés, és részt is vehet rajta!

 

Közgyűlés – az alapszervezetek delegáltjai vesznek részt, még a kis, 30 fő alatti is 2 főt delegálhat, és létszámarányosan nő a delegálható tagok száma, arra törekszünk, hogy a tagok a lehető legnagyobb közvetlen beleszólással rendelkezzenek a szervezet működésébe.

Elnökség – 5 tagú, elnök, alelnök, titkár, 2 elnökségi tag

 

Jelenleg Budapesten, Pest megyében, Pécsett, a Pécsi kistérségben, Bonyhádon, Csongrádban, Darvastón, Szolnokon vannak tagjaink, és alapszervezeteink.

 

Minden tisztségviselőnk aktívan dolgozik a szociális területen, különböző pozíciókban, a Phd-s szociális munkástól, a középfokú végzettségű gondozón keresztül.

2017-től részmunkaidőben jogtanácsost foglalkoztatunk, hogy a tagok számára könnyen elérhető legyen a jogi tanácsadás, bármilyen vitás esetben.

Fontosnak tartjuk, hogy ne hagyjuk magára az egyes helyi szervezeteket, például, egy komolyabb munkahelyi vita esetén az elnök/elnökség aktív, személyes részvétellel is segít megoldani a felmerülő problémákat, amennyiben indokolt, és a helyi tisztségviselő túlzottan kiszolgáltatott a munkahelyi vezetésnek.

2016 őszén csatlakoztunk a Szakszervezetek Együttműködési Fórumához (SZEF). A SZEF-hez való csatlakozástól a szociális ágazat érdekérvényesítésének erősödését várjuk, közszférás szolidaritást, a nemzetközi szakszervezeti mozgalomba való bekapcsolódás lehetőségét.

 

További információk: https://www.facebook.com/erdekvedelemSZAD/

                                    http://erdekvedelemszad.blogspot.hu

 

 

 

Köves Ferenc

elnök

 

MEGOSZTÁS:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Nyomtatás

EZEKET OLVASTA MÁR?

Új vezetőséget választott a SZEF Ifjúsági Tagozata

2024. június 10-én SZEFIT küldött közgyűlésre került sor, ahol a megjelent delegáltak új elnököt, valamint négy fő alelnököt választottak. A hivatalos részt követően egy rövid ötletelést is tartottak a megjelentek.

EUROFEDOP Minisztériumok Szakmai Tanácsának ülése Budapesten

A Közszolgálati Szakszervezeti Szövetség (KSZSZ) szervezésében megrendezett kétnapos eseményre meghívást kapott a SZEF is. A szemináriumon különböző közszolgáltatási területeken szervezkedő szakszervezetek mutatták be sikereiket, nehézségeiket és hívták fel a figyelmet

1300-an csatlakoztak a munkaképesség-vizsgálatunkhoz!

A SZEF szakszervezeteinek aktivistái 4 héten keresztül papír alapú mérést folytattak a munkahelyeken, intézményekben. A kérdőívezés érintette a kulturális, művészeti, oktatási, szociális ágazatokat, illetve bekapcsolódtak kollégák a telekommunikáció, valamint a