Európai(?) munkakörülmények

Európa szerte a szerkezeti, területi, életkori, nemi egyenlőtlenségek még mindig jelentősek.

 

 

 

 

 

 

 

 

Európai(?) munkakörülmények

 

 

Európa szerte a szerkezeti, területi, életkori, nemi egyenlőtlenségek még mindig jelentősekkismértékű a javulás a munkakörülményekben és a munkaerőpiacon.Beszámolóaz Európai Szakszervezeti Szövetség (ETUC) Foglalkoztatási és Munkaerő-piaci Bizottsága harmadik, tavaszi üléséről(Brüsszel, 2017. április 6.).

 

A bizottság harmadik ülését KatjaLehto-Komulainen, az ETUC főtitkárhelyettese nyitotta meg. Rövid bevezetőjében emlékeztetett rá, hogy e munkabizottság az ETUC párizsi kongresszusának döntése alapján jött létre a munkaerőpiac és a foglalkoztatással kapcsolatos kérdések, a jó gyakorlatok áttekintésére, javaslatok megfogalmazására. Az ülések közti időszakban is számítanak a bizottság tagjainak aktív interakciójára.

Az aktuális kérdések közül kiemelte az európai szociális pillér és a munkahely minőségi index kérdését, amelyekről a nap folyamán külön prezentációk, tájékoztat hangzottak el.

Az első délelőtti prezentáció keretében Ben Egan, az ETUC szakértője ismertette az ETUC által kidolgozott, a munkahelyek minőségére vonatkozó, tervezett kritériumrendszert. A munka minősége a válság súlyos hatásainak csillapodásával egyre fontosabbá válik. (A válság éveiben a kormányzatok a munkahelyek mindenáron való megtartását vagy rosszul fizetett, állami pénzből fenntartott munkahelyek létrehozását szorgalmazták.)

 

Az index és kritériumai

 

A jelenlegi, vonatkozó kritériumrendszert az ETUC, az ETUI, az EUROFUNDés az OECD munkakörülményeket vizsgáló indexei alapján alakította ki. A sok, más szervezet által is alkalmazott indikátor közül az ETUC hat kritériumot választott ki: a megfelelő jövedelem (munkabér),hozzáférés a szociális támogatásokhoz, a munka ésamagánélet összehangolása, megfelelő munkaidő, az egészen életen át tartó tanulás lehetősége, a szakszervezetek elismertsége (működésének biztosítása). A bizottság egyetértett a felvázolt kritériumrendszerrel, ugyanakkor felhívta a figyelmet a gyakorlati alkalmazás és a közös, kapcsolódó európai ajánlások megfogalmazására és annak nehézségeire.

A következő napirendi pontban, az európai szemeszter keretében készített ország-jelentéseket vitatta meg a bizottság KatjaLehto-Komulainenvezetésével. Az ország-jelentések tanúsága szerint a munkaerőpiaci és makrogazdasági mutatók a legtöbb helyen javultak, ugyanakkor még mindig erősen érződik a 2008-as válság és a gazdasági kormányzás hatása. A magyar jelentéssel kapcsolatban megjegyeztem, hogy a munkaerőpiac bővülése mellett még mindig nagy a közmunka aránya, és a minimálbér és a garantált bérminimum emelése – pozitív hatásai ellenére –, nagy problémákat okoz mind a verseny, mind pedig a közszférában (A cégek egy része nem tudja kigazdálkodni a magasabb béreket, és/vagy nem tudja fenntartani a bérkülönbséget a kvalifikált, régebb óta dolgozok és a pályakezdők között. A közszféra egyes bérrendszereiben pedig – az évek óta tartóbérbefagyasztás miatt – teljesen összecsúsznak a bértáblák.)

 

Munkakörülmény-felmérés, 40 ezer megkérdezett

 

A délutáni ülés keretében AgnesParent-Thirion, azEurofound képviseletében számolt be részletesen, a 2015-ben végzett Hatodik európai munkakörülmény-felmérés eredményeiről. A felmérés keretében Európa országaiban közel 40 ezer munkavállalót kérdeztek meg munkakörülményeiről. A felmérés nagy tanúsága, hogy a válság utáni évekhez képest javult a helyzet, ugyanakkor a szerkezeti, területi, életkori, nemi egyenlőtlenségek még mindig jelentősek.

A jelentés magyar nyelven is olvasható, összefoglaló anyagai az alábbi linken érhetőek el: https://www.eurofound.europa.eu/hu/surveys/european-working-conditions-surveys/sixth-european-working-conditions-survey-2015.

Az utolsó blokkban Ben Egan számolt be az Európai Szociális Pillér előkészítésének helyzetéről. A munkavállalói és munkaadói szervezetek véleményezési szakasza lezárult, az ügyet hamarosan tárgyalja az Európai Bizottság.

            Az ülés végén KatjaLehto-Komulainen és Ben Egan elmondták, hogy a bizottsági munka és a tagok együttműködésének elmélyítése érdekében az őszi ülés előtt az Európai Szakszervezeti Intézet (ETUI) bevonásával tréninget szerveznek a bizottság témáit illetően. Az őszi ülés várható időpontja 2017. szeptember, október.

 

 

 

Véber János,

a bizottság tagja,

a Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezetének alelnöke

MEGOSZTÁS:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Nyomtatás

EZEKET OLVASTA MÁR?

Svéd delegáció fogadása

Budapestre látogatott a Saco-S, azaz a svéd központi közigazgatásban dolgozók szakszervezete. Kollégáink közel 3000 taggal, 60%-os szervezettséggel bírnak az államigazgatásban. A SZEF elnöke és irodavezetője mellett a Közszolgálati Szakszervezetek Szövetsége

SZEF workshop vezetőknek

A legkitartóbb kollégák már az 5. ciklusban járnak a SZEF oktatási programjában. Most 2 napos workshop keretében szakszervezet történelemmel, társadalomismerettel, a szociális Európa intézményvével ismerkedtek és a klíma/válságon gondolkodtak közösen.

Szeptemberi EGSZB vélemények

Sürgős intézkedéseket kell elfogadni az uniós polgárokat és fogyasztókat fenyegető energiaszegénység megelőzése és kezelése érdekében. Az EGSZB szeptemberi Plenáris ülése által elfogadott állásfoglalás és érdekesebb vélemények Az energiaszegénység kezelése és