Keresés
Close this search box.

Kollektív szerződés az Országos Mentőszolgálatnál

Ezúttal tagszervezetünk, a Mentődolgozók Önálló Szakszervezete honlapjára látogattunk fel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kollektív szerződés az Országos Mentőszolgálatnál

 

A KSZ hatálya a munkáltatónál foglalkoztatott valamennyi közalkalmazottra kiterjed. A szakszervezet honlapján a like-mutató (elfogadottsági jelzőszám) 68%.

 

Több mint két évtizede a mentődolgozók munkajogviszonya, jogállása alapvetően megváltozott: kiemelésre kerültek a versenyszféra munkajogviszonyából, közalkalmazotti (munka)jogviszony került bevezetésre. Ez a jogviszonyváltás a nevében is kifejeződik: a mentődolgozók nem munkavállalók, hanem közalkalmazottak.

 

Megállapodások sora

 

Az elmúlt több mint két évtizedben az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) és a Mentődolgozók Önálló Szakszervezete (MÖSZ) a mentődolgozók gazdasági-szociális helyzetének, munkakörülményeinek javítására számos közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó megállapodást kötött, kialakult az OMSZ-MÖSZ megállapodások rendszere. A számszerűen 1-77. számú OMSZ-MÖSZ megállapodás, illetve több, dátummal azonosítható megállapodás – a Legfelsőbb Bíróság Ítéletével is megerősítve – jogi természete szerint kollektív szerződéses megállapodásnak, így közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó szabálynak minősül. A megállapodások szabályszerűen kihirdetésre kerültek, illetve az OMSZ Belső Információs Portálján (BIP) folyamatosan elérhetőek. A kollektív szerződés bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól szóló jogszabályi előírás alapján a Munkaügyi Kapcsolatok Információs Rendszere (MKIR) a kollektív szerződéses megállapodásokat egy munkáltatóra kiterjedő kollektív szerződésként nyilvántartásba vette.

Ugyanakkor az elmúlt években a munka világára vonatkozó gyökeres jogszabályváltozások, és a megállapodások módosításai – az egységes alkalmazás érdekében – szükségessé tették az aktualizálást. A mentődolgozók is régóta jogosan igényelték az egységes szerkezetű, egyértelműen értelmezhető kollektív szerződés kiadását.

 

Toma Lajos, MÖSZ elnök

 Toma Lajos, MÖSZ elnök

 

Kezdeményeztük

 

2016 nyarának folyamán kezdeményeztük Máté Gábor Főigazgató Úrnál az egységes szerkezetű kollektív szerződés megvalósítását.A kollektív szerződés a munkáltató és a szakszervezet között megkötött szerződés, amely a munkavállalók (közalkalmazottak) foglalkoztatását, bérezését, munkafeltételeit, illetve a szerződést kötő felek kapcsolatrendszerét szabályozza.A kollektív tárgyalási folyamat eredményeként aláírásra és kihirdetésre került az Országos Mentőszolgálat egységes szerkezetű – most már a címében is – kollektív szerződése.  A 2016. december 9-én megkötött kollektív szerződés szabályozza a közalkalmazotti jogviszonyból származó vagy ezzel kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket. A kollektív szerződés aláírásával és kiadásával a mentődolgozók felé fennálló régi adósságot sikerült jelentősen csökkenteni.(A KSZ az OMSZ BIP portálján is elérhető.)

 

Nem állunk meg

 

Nem állhatunk meg itt, a munka tovább folytatódik. A mentődolgozók helyzetének jobbítására, anyagi, erkölcsi megbecsültségének javítására további kezdeményezéseket teszünk. Ágazati szinten is folytatódik az ágazati kollektív szerződés megkötésére, kiterjesztésére vonatkozó tárgyalás, melyen a MÖSZ is részt vesz. A tárgyalásokról a továbbiakban is folyamatos tájékoztatást adunk.

 

A KSZ módosítása

 

Amint az köztudomású, a béren kívüli juttatások rendszere 2017. január 1-től alapvetően megváltozott. A változások egyikeként az elmúlt években juttatott Erzsébet-utalvány megdrágult: átkerült a 34,22 %-os kedvezményes adózású béren kívüli juttatások közül a 43,66%-os közteherrel adózó egyes meghatározott juttatások közé.

Ez szükségessé tette az OMSZ Kollektív Szerződés módosítását. A 2017. január 26-ai módosítás lényege, hogy az eddigi 5 ezer forint értékű Erzsébet-utalvány kiadása megszűnik, helyette 6 ezer forint összegű „havi rendszeres pénzbeli juttatás” kerül átutalásra. Ezzel a módosítással a béren kívüli juttatások között a pénzbeli juttatás éves 100 ezer forint keretösszegéből évi 72 ezer forint felhasználásra került. A juttatás egyéb feltételei változatlanok. Az első utalás a februárban esedékes bérkifizetéssel együttesen érkezik a fizetési számlákra.

Toma Lajos

elnök

Mentődolgozók Önálló Szakszervezete

 

(A témával kapcsolatosan hamarosan új hír lát napvilágot. Honlapunkon közöljük. – Szerk.)

(Alább csatolmányt találnak, benne az OMSZ kollektív szerződése.)

MEGOSZTÁS:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Nyomtatás

EZEKET OLVASTA MÁR?

SZEF Nőnap 2024-ben is!

Nemcsak a virágok hervadnak – a gyermekvédelmi rendszer is!   Időpont: 2024. március 8. (péntek) 10:00 óra Helyszín: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (13. kerület, Visegrádi utca 49.) Felszólalók: Csóti Csaba

Találkozó a belga nagykövettel

2024. február 15-én civil szervezetek és szakszervezetek képviselői lehetőséget kaptak arra, hogy találkozzanak Jeroen Vergeylen budapesti belga nagykövettel, aki az Európai Tanács soros elnökségét betöltő Belgium célkitűzéseiről beszélt. A belga

Megemlékeztünk Somogyi Béláról

2024. február 16-án újból megemlékeztünk a becstelenül meggyilkolt Somogyi Béláról és Bacsó Béláról. Idén először 3 helyszínen, köztük egy városi sétával egybekötve igyekeztünk minél többet megtudni a korról és Józsefváros

A FERPA VB üléséről jelentjük

Jelentés a FERPA végrehajtó bizottság 2024 februári üléséről A FERPA (Nyugdíjasok és Idősek Európai Föderációja) Végrehajtó Bizottsága 2024 február 21-22-én tartotta meg soros ülését Brüsszelben, Hubert SCHWIND elnök vezetésével, Agostino