Kollektív szerződés az Országos Mentőszolgálatnál

Ezúttal tagszervezetünk, a Mentődolgozók Önálló Szakszervezete honlapjára látogattunk fel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kollektív szerződés az Országos Mentőszolgálatnál

 

A KSZ hatálya a munkáltatónál foglalkoztatott valamennyi közalkalmazottra kiterjed. A szakszervezet honlapján a like-mutató (elfogadottsági jelzőszám) 68%.

 

Több mint két évtizede a mentődolgozók munkajogviszonya, jogállása alapvetően megváltozott: kiemelésre kerültek a versenyszféra munkajogviszonyából, közalkalmazotti (munka)jogviszony került bevezetésre. Ez a jogviszonyváltás a nevében is kifejeződik: a mentődolgozók nem munkavállalók, hanem közalkalmazottak.

 

Megállapodások sora

 

Az elmúlt több mint két évtizedben az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) és a Mentődolgozók Önálló Szakszervezete (MÖSZ) a mentődolgozók gazdasági-szociális helyzetének, munkakörülményeinek javítására számos közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó megállapodást kötött, kialakult az OMSZ-MÖSZ megállapodások rendszere. A számszerűen 1-77. számú OMSZ-MÖSZ megállapodás, illetve több, dátummal azonosítható megállapodás – a Legfelsőbb Bíróság Ítéletével is megerősítve – jogi természete szerint kollektív szerződéses megállapodásnak, így közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó szabálynak minősül. A megállapodások szabályszerűen kihirdetésre kerültek, illetve az OMSZ Belső Információs Portálján (BIP) folyamatosan elérhetőek. A kollektív szerződés bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól szóló jogszabályi előírás alapján a Munkaügyi Kapcsolatok Információs Rendszere (MKIR) a kollektív szerződéses megállapodásokat egy munkáltatóra kiterjedő kollektív szerződésként nyilvántartásba vette.

Ugyanakkor az elmúlt években a munka világára vonatkozó gyökeres jogszabályváltozások, és a megállapodások módosításai – az egységes alkalmazás érdekében – szükségessé tették az aktualizálást. A mentődolgozók is régóta jogosan igényelték az egységes szerkezetű, egyértelműen értelmezhető kollektív szerződés kiadását.

 

Toma Lajos, MÖSZ elnök

 Toma Lajos, MÖSZ elnök

 

Kezdeményeztük

 

2016 nyarának folyamán kezdeményeztük Máté Gábor Főigazgató Úrnál az egységes szerkezetű kollektív szerződés megvalósítását.A kollektív szerződés a munkáltató és a szakszervezet között megkötött szerződés, amely a munkavállalók (közalkalmazottak) foglalkoztatását, bérezését, munkafeltételeit, illetve a szerződést kötő felek kapcsolatrendszerét szabályozza.A kollektív tárgyalási folyamat eredményeként aláírásra és kihirdetésre került az Országos Mentőszolgálat egységes szerkezetű – most már a címében is – kollektív szerződése.  A 2016. december 9-én megkötött kollektív szerződés szabályozza a közalkalmazotti jogviszonyból származó vagy ezzel kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket. A kollektív szerződés aláírásával és kiadásával a mentődolgozók felé fennálló régi adósságot sikerült jelentősen csökkenteni.(A KSZ az OMSZ BIP portálján is elérhető.)

 

Nem állunk meg

 

Nem állhatunk meg itt, a munka tovább folytatódik. A mentődolgozók helyzetének jobbítására, anyagi, erkölcsi megbecsültségének javítására további kezdeményezéseket teszünk. Ágazati szinten is folytatódik az ágazati kollektív szerződés megkötésére, kiterjesztésére vonatkozó tárgyalás, melyen a MÖSZ is részt vesz. A tárgyalásokról a továbbiakban is folyamatos tájékoztatást adunk.

 

A KSZ módosítása

 

Amint az köztudomású, a béren kívüli juttatások rendszere 2017. január 1-től alapvetően megváltozott. A változások egyikeként az elmúlt években juttatott Erzsébet-utalvány megdrágult: átkerült a 34,22 %-os kedvezményes adózású béren kívüli juttatások közül a 43,66%-os közteherrel adózó egyes meghatározott juttatások közé.

Ez szükségessé tette az OMSZ Kollektív Szerződés módosítását. A 2017. január 26-ai módosítás lényege, hogy az eddigi 5 ezer forint értékű Erzsébet-utalvány kiadása megszűnik, helyette 6 ezer forint összegű „havi rendszeres pénzbeli juttatás” kerül átutalásra. Ezzel a módosítással a béren kívüli juttatások között a pénzbeli juttatás éves 100 ezer forint keretösszegéből évi 72 ezer forint felhasználásra került. A juttatás egyéb feltételei változatlanok. Az első utalás a februárban esedékes bérkifizetéssel együttesen érkezik a fizetési számlákra.

Toma Lajos

elnök

Mentődolgozók Önálló Szakszervezete

 

(A témával kapcsolatosan hamarosan új hír lát napvilágot. Honlapunkon közöljük. – Szerk.)

(Alább csatolmányt találnak, benne az OMSZ kollektív szerződése.)

MEGOSZTÁS:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Nyomtatás

EZEKET OLVASTA MÁR?

Svéd delegáció fogadása

Budapestre látogatott a Saco-S, azaz a svéd központi közigazgatásban dolgozók szakszervezete. Kollégáink közel 3000 taggal, 60%-os szervezettséggel bírnak az államigazgatásban. A SZEF elnöke és irodavezetője mellett a Közszolgálati Szakszervezetek Szövetsége

SZEF workshop vezetőknek

A legkitartóbb kollégák már az 5. ciklusban járnak a SZEF oktatási programjában. Most 2 napos workshop keretében szakszervezet történelemmel, társadalomismerettel, a szociális Európa intézményvével ismerkedtek és a klíma/válságon gondolkodtak közösen.

Szeptemberi EGSZB vélemények

Sürgős intézkedéseket kell elfogadni az uniós polgárokat és fogyasztókat fenyegető energiaszegénység megelőzése és kezelése érdekében. Az EGSZB szeptemberi Plenáris ülése által elfogadott állásfoglalás és érdekesebb vélemények Az energiaszegénység kezelése és