Keresés
Close this search box.

Demonstráció, koszorúzás a kultúráért

Kiálltó aránytalanságok. Alulfinanszírozottság. Látványberuházások. Felhívás/Petíció. Levél Navracsicsnak.

 

 

 

 

 

 

Demonstráció, koszorúzás a kultúráért

 

A Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezete (KKDSZ) – Magyar Kultúra Napja alkalmából tartott – sajtótájékoztatóval egybekötött központi demonstrációjára 2017. január 21-én, szombaton kerül sor Budapesten a Batthyány téren, a Kölcsey szobornál 16 óra és 17 óra között. Ezzel párhuzamosan az ország több pontján hasonló KKDSZ demonstráció lesz.

 

A budapesti rendezvényenelhangzik a Himnusz, felolvasásra kerül a kultúráért, oktatásért, ifjúságpolitikai és sportügyekért felelős európai uniós biztosnak, Navracsics Tibornak írt KKDSZ levél, valamint a KKDSZ felhívása, állásfoglalása a Magyar Kultúra Napján a kulturális dolgozók védelmében!

 

Röviden

 

A szövegek felolvasásán kívül a KKDSZ koszorút helyez el a kulturális ágazatban a 2016. év végén történt aránytalan forrásátcsoportosításért, a közgyűjteményi és közművelődési ágazat alulfinanszírozottságáért. A kulturális ágazatban dolgozók bérének elmaradt rendezéséért, a mindenféle bérintézkedésből történt kimaradásáért. Valamint a megszüntetett kulturális háttérintézményekért. Az esemény sajtótájékoztatóval zárul.

 

Nem tehetjük

 

Január 22-én – a Himnusz születésének 194. évfordulóján, a Magyar Kultúra Napján – az lenne a természetes, ha ezen a jeles napon emelkedett lélekkel ünnepelhetnénk szellemi és tárgyi örökségünket, a magyar kultúra értékeit. Nem tehetjük, mert a kulturális szférában kialakult elfogadhatatlan körülmények miatt évről évre több keserűséggel, gyásznapként tekintünk erre az évfordulóra. Kultúra azóta létezik, mióta ember az ember. Egyes társadalmakban mély tisztelet övezi mind a kultúra értékeit, mind a kultúra széleskörű terjesztését, ápolását, kincseit megőrző, átörökítő, gondozó szakembereket.

A nemzetközi trendekkel ellentétben hazánkban nem ez a helyzet. Sőt, a kulturális területen dolgozó szakemberek megbecsülésének teljes hiányát tükrözi az elkeserítő bérezési rendszer. Ezt nem hagyhatjuk szó nélkül!

 

Demonstrációt szervezve

 

2017 január 21-én, egy nappal a Magyar Kultúra Napja előtt a Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezete (KKDSZ) a társszakszervezetek, valamint civil szervezetek bevonásával demonstrációt szervez a kultúra értékeit, intézményeit és az azokban dolgozó szakembereket sértő, lebecsülő és megalázó körülmények ellen!

A kultúra tisztelői, követői és közvetítői ezért találkoznak Budapesten, a Batthyány téri Kölcsey szobornál!

Részletes program

15:30-tól gyülekezés Kölcsey Ferenc szobránál. 16:00-tól köszöntés – Dobrovits Orsolya KKDSZ irodavezető. Kölcsey Ferenc: Himnusz „A magyar nép zivataros századaiból c. művét tolmácsolja Mach András előadóművész. A KKDSZ követeléseit ismerteti Papp Katalin, a KKDSZ alelnöke. Beszédet mond „Balsors akit régen tép…” emlékezetes szavak jelentőségét hangsúlyozva Csóti Csaba, a KKDSZ elnöke.

Mécsesek gyújtása következik ezek utána megszüntetett kulturális háttérintézményekért, ilyen a Nemzeti Művelődési Intézet, Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága, Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ, MaNDA – Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet.

Kölcsey Ferenc szobrát megkoszorúzza: a Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezete – Dr. Véber János alelnök és Vitai Bernadett elnökségi tag, könyvtári tagozatvezető; a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma – Földiák András, a konföderáció elnöke; a Magyar Szakszervezeti Szövetség – Kordás László, a konföderáció elnöke; a Pedagógusok Szakszervezete; a Közszolgálati Szakszervezetek Szövetsége; a Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete; a Magyar Szolidaritás Mozgalom – Belházy Miklós elnökségi tag és Oláh Katalin budapesti koordinátor; a SZEF Ifjúsági Tagozat (SZEFIT) – Kerék Eszter alelnök; a Magyar Népművelők Egyesülete – Bordás István elnök.

További meghívottak: Tanítanék Mozgalom; Humán Platform; Művészeti Szakszervezetek Szövetsége; SZEF Nyugdíjas Választmány; Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés; Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete. Továbbá hívják és várják a könyvtáros egyesületek, a Levéltáros Egyesület, a Pulszky Társaság, Oktatói Hálózat képviselőit is.

17:00 órakor tartanak sajtótájékoztatót, majd a rendezvény zárására kerül sor. Mint említettük: a budapesti rendezvényhez számos vidéki helyszín és esemény is kapcsolódik.

A budapesti Kultúra Napi demonstráció Facebook eseménye elkészült, itt találjátok:

https://www.facebook.com/events/1649865505307525/

 

A KKDSZ felhívása

 

A KKDSZ felhívása a Magyar Kultúra Napján a kulturális dolgozók védelmében!( Közreadásunkkor még tervezet.)A Magyar Kultúra Napján, hagyományainkat, ezer éves európai kultúránkat ünnepeljük és jogos büszkeséggel gondolunk ezen a napon az elődeink által létrehozott kulturális-szellemi értékekre.

A kulturális kormányzat állítja: a magyarság a nyugat-európai népeknél jobban őrzi európai kulturális értékeit. Álláspontja szerint ez azért alakult így, mert az elmúlt években komoly előrelépés történt a kulturális alapellátásban, amely a legkisebb falvakba is eljuttatja a műveltséget, a kultúrát.

Mi ezt másként látjuk.

Úgy látjuk, hogy a kulturális kormányzat elsősorban látványberuházásokkal bizonyítja elkötelezettségét az európai kultúra megőrzése iránt egy olyan korszakban, amikor a közösségek erősítése, a helyi és a globális kulturális értékek egymás mellett élése, egymáshoz kapcsolódása áll szerte Európában a közkultúráról történő gondolkodás középpontjában.

A nemzeti közművelődés alapintézményeinek helyzete, a könyvtárak, múzeumok, művelődési otthonok működési feltételei szinte semmit sem javultak az elmúlt években, sőt nem egyszer romlott a helyezt a „vidéki Magyarországon”. No persze nem mintha a kiemelt nemzeti intézményeink esetében nem tapasztalnánk azt, hogy a támogatásokat inkább csak egyes, az adott intézményekhez telepített projektek, nem pedig az maga az intézmény kap. Egyre több kulturális Kht működik az országban, ami a legtöbbször valójában csak a fenntartó és nem a kulturális közszolgáltatás szempontjából kedvező működtetési forma!

A kulturális ágazatban dolgozók bére még az állami-önkormányzati költségvetésből fizetett többi munkavállaló egyébként sem magas átlagbérét sem éri el. A kormányzat bérpolitikájának eredményeként pedig 2017-től a közgyűjteményi és közművelődési területen foglalkoztatottak háromnegyede már minimálbérért, illetve garantált bérminimumért dolgozik!

Valóban elhiszi valaki, hogy alulfinanszírozott intézményekkel, éhbéren tartott munkavállalókkal meg lehet őrizni és tovább lehet fejleszteni nemzeti kultúránkat? Itt, -Európában?

A KKDSZ ma veszélyeztetve látja a nemzet nagy többsége, a „nép” számára a művelődéshez történő hozzáférés egyenlő esélyét. Azt pedig a történelemből tudjuk: akik elveszítjük képességünket, lehetőségünket a művelődéshez, elveszíthetik az önálló gondolkodásra való képességüket, elveszíthetik szabadságukat is!

Követeljük, hogy látványberuházások, és futball stadionok helyett vidéki könyvtárak, művelődési házak, múzeumok legyenek a kiemelt beruházások kedvezményezettjei! Az országos intézmények, a nemzeti örökség őrzői: az Országos Széchenyi Könyvtár, a Magyar Nemzeti Múzeum, a Magyar Nemzeti Levéltár, stb. ne projektfeladatokat lásson el, hanem folyamatos, kiszámítható működési keretek között az alapfeladatát lássa el, ehhez kapja meg a szükséges forrásokat, nem utolsó sorban a tisztességes megélhetést garantáló bér fedezetét!

Hisszük, hogy okkal és joggal követeljük e napon a Himnusz szavaival: „Balsors akit régen tép, hozz reá víg esztendőt; Megbűnhődte már e nép, a múltat s jövendőt.”

 

Levél Navracsics Tibornak

 

Navracsics Tibor                                                                   

kulturális, oktatási, ifjúságpolitikai és sportügyekért felelős európai uniós biztos

Tisztelt Biztos Úr!

Mi, a Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezete fordulunk Önhöz, miután évek óta az általunk képviselt szakmákban dolgozók munkájának, hivatásának munkahelyének és személyének teljes lebecsülését tapasztaljuk a kormányzat részéről.

A Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezete (KKDSZ) megalakulása, 1989 óta képviseli a levéltári, könyvtári, múzeumi és közművelődési dolgozókat.

2009-től folyamatos küzdelmet folytat azért, hogy a területünkön dolgozók emberhez méltó díjazásban, a kulturális intézmények feladataikhoz méltó finanszírozásban részesüljenek.

Az elmúlt nyolc évben minden magyarországi törvényes lehetőséget igénybe vettünk annak érdekében, hogy változtassunk a 2008 óta változatlan bérezésén a kulturális intézmények és más szervezetek munkavállalóinak. Ott voltunk a törvény erejénél fogva számunkra biztosított minden tárgyalási helyszínen, sajtótájékoztatókon hívtuk fel a figyelmet a kulturális terület munkatársainak dolgozói szegénységére. Flashmobot, demonstrációkat, petíciókat, levélkampányt szerveztünk. Elmondtuk, hogy a bérek kollégáink 80% esetében a 2002.évi szinten „beragadtak”. Miközben mára a 2002. évi fizetések legalább 60%-al kevesebbet érnek!

2015-ben ígéretet kaptunk arra, hogy 2016 év végéig az életpálya alapú finanszírozás kerül majd a kulturális ágazatban bevezetésre, ami plusz források bevonásával béremelést eredményez. Az életpálya-rendszerről történő egyeztetések azonban mind a mai napig el sem kezdődtek!

2016. májustól kezdődően újabb ígéretet kaptunk, ez alkalommal egy úgynevezett kulturális bérpótlék bevezetéséről. Ahogy az életpálya rendszer bevezetése, úgy ez sem valósult meg az ígért határidőre!

Nekünk úgy tűnik, hogy nemzeti elkötelezettségű kormányunk a nemzet alapvető értékeinek védelmét, az azt megőrző, átörökítő, közkinccsé tevő és tovább fejlesztő munkavállalókat és intézményeiket egy „kötelező”, de fölösleges tényezőnek tekinti az állami intézményrendszerben.

Az „új narratívától” és az „új reneszánsztól”, amit az Ön mint a kultúráért is felelős Európai Uniós biztosként képvisel, Magyarország egyre távolabb kerül, nem utolsó sorban a kultúra leértékelődése és a kulturális területen dolgozók lebecsülése miatt.

A KKDSZ évek óta hangoztatott 4 jelmondata fogalmazza meg, hogy mi a szerepe a közkultúrának a magyar és az európai kultúra megőrzése során:

Könyvtár nélkül nincs esélyegyenlőség.

Múzeum nélkül nincs nemzeti emlékezet.

Levéltár nélkül nincs hiteles nemzeti múlt.

Közművelődés nélkül nincs nemzet.

Meggyőződésünk szerint az Ön által is képviselt értékek alapján nincs akadálya annak, hogy támogatásáról biztosítsa a KKDSZ-t, mint a közkultúra fejlesztésért és megőrzéséért kiálló demokratikus szervezetet, hogy üdvözölje követeléseinket, esetleg köszöntse rendezvényeinket. Ez utóbbira kiváló alkalmat nyújt a 2017. január 21-én tartandó megemlékezésünk Budapesten, a Batthyány téren, Kölcsey Ferenc szobránál, ahol a kulturális intézményrendszer intézményi (és nem projektszempontú) finanszírozása és a kulturális dolgozók bérfejlesztése mellett állunk ki.

Megtisztelő és remélt támogatását várva,

Budapest, 2017. január 17.    Csóti Csaba, elnök, KKDSZ

 

 

( A KKDSZ tájékoztató anyagai alapján közreadja: SZEF Sajtóiroda)

MEGOSZTÁS:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Nyomtatás

EZEKET OLVASTA MÁR?

1300-an csatlakoztak a munkaképesség-vizsgálatunkhoz!

A SZEF szakszervezeteinek aktivistái 4 héten keresztül papír alapú mérést folytattak a munkahelyeken, intézményekben. A kérdőívezés érintette a kulturális, művészeti, oktatási, szociális ágazatokat, illetve bekapcsolódtak kollégák a telekommunikáció, valamint a

A munkavédelem kritikus helyzete

Minden évben elkészül egy munkavédelmi jelentés, amelyet a munkavállalói oldal is írásba foglal. Idén sem volt ez másképp. A hivatalos, főosztályvezetőnek címzett levél tartalmát kivonatoltuk, amelyet Dr Dudás Katalin az