Keresés
Close this search box.

Aktív idősödés és a generációk közötti közelítés

Beszámoló az Európai Szociális Partnerek tárgyalássorozatának eredményéről

Az Európai Unió szintjén a szociális párbeszéd 1985-ben J. Delors elnök alatt kezdődött. Azóta ezt az EU a versenyképesség és a méltányosság tekintetében létfontosságúnak tartja, amely fokozza a gazdasági és a társadalmi jólétet. Lényeges elem a szociális párbeszéd és az európai szociális modell, amelyben az európai szociális párbeszéd kiegészíti és támogatja a nemzeti társadalmi párbeszédet és az ipari kapcsolatokat.

Ennek érdekében az Európai Szakszervezeti Szövetség (ETUC) a szociális párbeszéd keretében 2016 márciusában egy megállapodás megtárgyalását és kidolgozását kezdte meg az „Aktív idősödés és a generációk közötti szolidaritás” tárgyában. A 2016. december 1-én létrejött megállapodás tervezet egy kilenc hónapos intenzív munka és tárgyalások eredménye. Ugyanakkor ez egy hathetes konzultációs folyamat kezdetét is jelöli, amely 2017.január 13-án fejeződik be, miután írásbeli EU eljárással folytatódik a megállapodás hivatalos elfogadása.

A tárgyaló delegáció az ETUC-tól kapott mandátumot a szöveg kidolgozására, de hasonló mandátummal rendelkezett a munkaadói oldal, a Business Europe is, amely nehéz tárgyalópartnernek mutatkozott. Küldöttei elsősorban felhívták a figyelmet arra, miszerint az aktív idősödésre javasolt megoldásokat főként az erős gazdasági hátterű, sok munkást foglalkoztató nagyvállalatok tudnák maradéktalanul betartani, de gondolni kell a mikro cégekre és kkv-re is, ahol összességében szintén jelentős számú munkavállaló dolgozik és ott a javasolt megoldásokat – csökkentett munkaidő, mentorálás, digitalizáció, idősek továbbképzése – sokkal nehezebb lenne végrehajtani.

A létrejövő megállapodás ágazati megközelítéssel – javaslatunkra – a közszférára is fog vonatkozni, ezért a szöveg általános nyelvezettel készült el, figyelembe véve azonban azt, hogy a közszféra munkáltatója az állam.

Az ETUC a tárgyaló bizottság elnöki tisztére felkérte Yngve Allan Gillis Larsson svéd szociáldemokrata politikust (1990-91 között pénzügyminiszter volt, Jean-Claude Juncker EU főbiztos 2016-ban az ’Európai Szociális Jogok Pillérjének” speciális tanácsadójává nevezte ki), akivel nagyobb súlyt tudtunk adni a megállapodásunknak. A munkáltatói oldalt és a bizottság munkáját a célok és prioritások meghatározásával kezdtük, ezt Peter Scherrer ETUC főtitkár helyettes vezette, a Business Europe munkáltatói oldal szóvivője Stefania Rossi volt.

A tárgyalások során kiemeltük a prioritásainkat: egészségügy, egészséges munkahely iránti elvárások, idősek képességeinek átadása a mentorálás formájában, a fiatalok foglalkoztatásának fontossága, a menedzsment – beleértve a személyügyi igazgatást – szerepe, digitalizációs készségek fejlesztése, a mikró-, a kis- és közepes nagyságú vállalatok speciális helyzete, a korai nyugdíjazással összefüggő kérdések, az európai uniós alapok felhasználási lehetőségeinek áttekintése.

A munkavállalói oldal prioritásai a következők voltak, amelyet nagyrészt belevettünk a megállapodás tervezetének szövegébe:

• annak biztosítása, hogy az idősebb munkavállalók alkalmazása és fenntartott foglalkoztatása egészséges körülmények között történjen egészen a nyugdíjkorhatárig;

• lehetővé tenni a tudás és a készségek átadását a munkavállalók között a különböző korcsoportokban.

A megállapodás kiegészítő célkitűzése az, hogy segítse a fiatalokat a fenntartható és minőségi munkahelyek betöltésében.

A most elfogadott szövegtervezet szerkezetét figyelembe véve érdemes áttekinteni a megállapodás lényegesebb elemeit, amiben a munkavállalói oldal prioritásai is szerepelnek.

Alkalmazási kör:

Annak érdekében, hogy megfeleljen az általános célkitűzéseknek, a megállapodás célja, hogy néhány olyan a kérdést vessen fel, mint az aktív időskor, az idősebb munkavállalók megfelelő cseréjének menedzselése, a mentorálás és a szaktudás átadása.

Ami az intézkedések beillesztését illeti, a megállapodásban a következőket tartottuk szükségesnek:

• egyértelmű diagnózist kell készíteni és a  vállalatokon belül arra kell támaszkodni, figyelemmel a feladatok és készségek menedzselésére;

• értékelni kell, és azokat be kell illeszteni a hosszú távú tervekbe.

A munkaadók kiindulási pontja “kemény” – és néha “ideológiai” megközelítésű volt, változó mértékben összpontosítottak mind az egyéni megközelítésre (foglalkoztathatóság, motiváció) és munkaerő-piaci igényekre és soha, vagy csak ritkán összpontosítottak a kollektív megközelítésre (háttér, környezet, munkaszervezés és munkafeltételek). Továbbá, nem akartak semmiféle kötelező megközelítést, vagy elkötelezettséget előírni. Szerintük a termelékenység és a rugalmasság volt a legfontosabb terület és csak ajánlásokat akartak adni az egyéb érdekelteknek, azonban a munkáltatók hajlandóbbak voltak arra, hogy megvitassák generációk közötti szolidaritás kérdéskörét.

Végül a munkáltatók nem akartak a megállapodás gyakorlati végrehajtásához szükséges több intézkedésről tárgyalni.

Köszönhetően a nagyon jó munkát végző szakszervezeti küldöttségünknek, el tudtuk érni, hogy teljes mértékben betartsuk és kövessük az ETUC mandátumot és meggyőzzük a munkáltatókat, hogy vegyék figyelembe a főbb prioritásainkat és a kiegyensúlyozott megközelítést.

 

Konkrétan ez azt jelenti, a megállapodásban a következő fő szempontokat tárgyalhattuk (a lista nem teljes):

• ezzel a megállapodással, az európai szociális partnerek egy olyan általános cselekvésorientált keretben állapodtak meg, amely összhangban van konkrét célok elérésével az ETUC mandátumnak megfelelően;

• a szociális partnerek fő szempontjai voltak az eszközök, intézkedések és intézkedések alapján a végrehajtás ellenőrzése, ezek: a munkaerő demográfia stratégiai értékelése (ez volt számunkra a kiindulópont), egészség és a munkahelyi biztonság, a készségek és kompetencia menedzsment, munkaszervezés (kollektív szakszervezeti perspektíva!) és generációs megközelítés;

• a szociális partnerek egyértelműen elkötelezettek az együttműködés iránt: az intézkedések kötelező erejűek;

• a kollektív megközelítés, beleértve a munkavállalók képviselőinek a szerepét, egyértelműen benne van, sokkal inkább mint az egyes ember ilyen irányú tevékenysége ami a munkáltatók prioritása volt;

• sikerült javítani a megállapodás végrehajtására vonatkozó szövegezést, amely kimondja:

“abban az esetben ha nincs jelentés és/vagy végrehajtás az értékelést követő 4 év után, akkor a Szociális Párbeszéd Bizottság az európai szociális partnerekkel közös akciókat kezdeményez az érintett országok  nemzeti szociális partnereivel annak érdekében, hogy nemzeti összefüggésekben meghatározzák a legjobb módját e keretmegállapodás végrehajtásának.

Tekintettel a fentiekben ismertetett elemekre, az ETUC Titkárság „Az európai szociális partnerek autonóm keretmegállapodása az aktív idősödés és a generációk közötti közelítés” címmel a szöveget írásbeli EU eljárás során elfogadni ajánlja. Ez a megfelelő adminisztráció és jogalkotói eljárás után EU szabályban fog megjelenni.

A megállapodás angol nyelvű szövege a csatolmányban olvasható.

A tárgyalódelegálcióban a magyar munkavállaló oldalt képviselte és a beszámolót készítette: Dr. Mayer Lajos, SZEF Nyugdíjas Választmány elnöke

MEGOSZTÁS:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Nyomtatás

EZEKET OLVASTA MÁR?

Veszélyben Európa zöld átállása?

Beszámoló a Eurofound által szervezett webinárról Habár az Európai Unió deklarált célja, hogy 2050-re teljesen klímasemleges lesz, az utóbbi időben felerősödtek azok a hangok, amik több oldalról megkérdőjelezik ezt: vannak,

A Közép-európai Szakszervezeti Hálózat (CETUN) határozata

A Közép-európai Szakszervezeti Hálózat (CETUN) határozata, amely együttműködésnek Magyarországról a SZEF és a MASZSZ a részese. A szociális Európa bővítése: Az EU konvergenciájának és bővítésének szükségszerűsége Brüsszel, 2024. június 24.