Kezdeményezésünkre összehívják az OKÉT-ot

A miniszternek négy napirendi pontot javasoltunk. Az államtitkár: törekszünk ennek eleget tenni.

 

 

 

 

Levélváltás. Összehívják… Mikor?

Négy napirendi pontot javasoltunk Varga Mihály NGM miniszter úr számára az OKÉT plenáris összehívását kezdeményezve.Cseresnyés Péter  államtitkár úr válaszában hangsúlyozta: “törekszünk ezeknek eleget tenni.” Levélváltásunkat közreadjuk, a majdani eseményekről később tájékoztatunk.

 

 

 

Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács

(OKÉT)

Munkavállalói Oldal Ügyvivő

 

Telefon: 413-1604

Telefax: 413-1605

E-mail: szef@szef.hu

 

Dr. Varga Mihály                                                                   

Nemzetgazdasági miniszter úrnak

 

BUDAPEST

József nádor tér 2-4.

1051

 

 

Tisztelt Miniszter Úr!

 

 

Az Ön személyes részvételével legutóbb 2015. július 8.-án tartott ülést, azOrszágos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács (OKÉT). Azon a tanácskozáson közös szándékként fogalmazódott meg az, hogy (lehetőség szerint) évente egyszer kerüljön sor miniszteri szintű egyeztetésre.

 

Az elmúlt időszakban számos olyan kormányzati intézkedés történt, amelyek alapvető változásokat eredményeztek (illetve indítottak el) a közszolgálati szervezetek működésében, és az ott dolgozók kereseti és munkavégzési feltételeinek alakulásában. 

 

Mindezekre figyelemmel – az OKÉT Alapszabály 15. pontjában foglaltakra hivatkozással- a Munkavállalói Oldal (MVO) kezdeményezi az OKÉT plenáris értekezletének összehívását.

 

Ezúton tisztelettel felkérjük, hogy az ülésen személyesen szíveskedjen részt venni.

 

Javasoljuk, hogy az OKÉT ülésén –a közszolgálat legmagasabb szintű országos érdekegyeztető fórumán –   az alábbi témákban folytassunk konzultációt:

  1. A közszolgálati munkajogi szabályozásrendszerének áttekintése.

Az ágazati életpályatörvények, és a jelenleg még hatályos jogállási törvények kapcsolatrendszere.

(Különös tekintettel a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992 évi XXXIII. törvény szabályainak alkalmazására).

 

  1. A közszolgálatikeresetekés a foglalkoztatás2016-2017 évi alakulása.

A közszolgálatban (a költségvetési szektorban) foglalkoztatottak létszámának meghatározása.

A közfoglalkoztatás megjelenése a közszolgálati munkahelyeken, hatása a közszolgálati jogállású foglalkoztatotti létszámra.

A bérintézkedésből kimaradott több mint kettőszázezer közszolgálati dolgozó keresetének rendezése. A közszolgálati bérkompenzáció „kiváltásának” lehetősége.

 

  

  1. A 2017. évi minimálbér és bérminimum meghatározása a közszolgálat nézőpontjából.

            A költségvetési szektorban dolgozók több egyharmada nem a reá irányadó bértábla szerint kapja fizetését.

 

  1. Szociálpolitika és a béren kívüli juttatások a közszolgálatban

A cafetéria szabályozás felülvizsgálata a közszolgálatban.

A szociális üdültetés jövője a közszolgálatban.

 

A Munkavállalói Oldal a tárgyalásra javasolt témákhoz, összefoglalót készít.

 

 

Ismételten kérjükMiniszter Urat, teljesítse az OKÉT Munkavállalói Oldalának a kérését és az Ön által megjelölt időpontban vegyen részt a tárgyaláson.

 

 

Tisztelettel:

 

                      Fehér József

 

 

Budapest, 2016. október 07.

 

 

 

 

 

Fehér József 

MEGOSZTÁS:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Nyomtatás

EZEKET OLVASTA MÁR?

Az európai szakszervezetek nemet mondanak a megszorításokra

  Az Európai Szakszervezeti Szövetség (ETUC) Gazdasági Munkabizottsága november 16-án tartotta évzáró ülését Brüsszelben. Napirendjén az európai munkavállalók szempontjából különösen időszerű és fontos kérdések szerepeltek: az EU makrogazdasági kilátásai, a