Az MKKSZ is ünnepel a helyi önkormányzatok napján

Érdemi tárgyalásokat és fizetésemelést követelünk a kormánytól! Nem csak a tagjaink, de a kistelepülési lakosság érdekében is.

Az MKKSZ is ünnepel a helyi önkormányzatok napján

 

Ez a nap, szeptember 30. 2000 óta, az akkori Országgyűlés döntése alapján lett a Helyi Önkormányzatok Napja! Eredetileg úgy volt, hogy sokunknak Ünnepnap! A helyi társadalom és a települési tisztviselők, a helyi társadalom felemelkedésének ünnepe.

 

Mert „az önszerveződő község körül érdekek, szenvedélyek, kötelességek és jogok csoportosulnak”– mondta közel háromszáz éve egy francia klasszikus (Tocqueville). A demokrácia és a társadalmi egyenlőség kérdése mindenkor itt dől el. A község a legalapvetőbb egysége a társadalomnak. A község az egyetlen egyesülés, ahol az emberek a maguk természetességével összegyűlnek, s életük terében önkormányzásra szövetkeznek…

Az ünnep -az évforduló, az emléknap, az évnap,ahogy a régiek mondták –azért jön el évente, hogy rendszeresen szembenézzünk a múló idővel.

Mi most nyolc évet látunk egyszerre

Sorstársaink, a 37 ezer önkormányzati dolgozó, éskülönösen annak a 27 ezer dolgozónak a nevében, akiknek a bére most már nyolc éve nem emelkedett,a Helyi Önkormányzatok Napján tisztelgünk a helyi lakosság velünk szolidáris tagjai előtt. Köszönjük mindazok kiállását, akik béremelési követeléseink mellé álltak.

Sztrájkjaink sikeresek voltak, de még eredménytelenek.Szakszervezetünk az önkormányzati polgármesteri hivatalok működőképességéért, az ott dolgozók megtartásáért, a térségi társadalom tagjaiért is küzd, amikor 30 % általános béremelést követel az ott dolgozó tisztviselőknek.Látható, hogy követelésünk határidejét ehhez a mai ünnephez igazítottuk! Ám a Kormány nekünk még nem adott okot az ünnepre.

Ezen a napon – minden évben szeptember 30-án – az első önkormányzati választásra emlékezünk. 1990 szeptemberében ekkor volt az önkormányzati választások első fordulója. Ekkor születtek meg a magyar nép valódi önkormányzatai, vagyonnal, saját iskolával, orvosi rendelővel, művelődési intézményekkel, adóbevételekkel, és az összes fontos jogkörrel, amelyek a helyi társadalom életviszonyait meghatározzák. Ezt ünnepelte, ezt örökítette meg a 2000-ben elrendelt ünnep.

 

Ezek természetesen olyan értékek,

amelyek megérdemlik az ünneplést

 

„A szabad község a hazafiságnak és a szabadságnak elemi iskolája mindenütt.” –foglalja össze a lényeget Szegfű Gyula!” Mert „a szabad községi rendszer az első láncszem, mely a család után az embert az államhoz köti!” – mutat rá szintén Ő.

Hisszük, amikor szeptember 30-a a Helyi Önkormányzatok Napja lett, akkor mindenki tudta; a község működésképtelen a saját tisztviselői nélkül. Mindez tizenhat éve történt.

De mára sok minden megváltozott. A vagyon, a jogkör, a bevétel erősen megfogyatkozott az önkormányzatokban, a választásokon sincs már második forduló, és a kollégáinknak nyolc éve változatlan a bére. A helyi társadalom, a lakosság legközvetlenebb ügyei és érdekei kerülnek veszélybe, ha a maradék feladataikkal működésképtelenné válnak az önkormányzatok hivatalai.

Az MKKSZ a Helyi Önkormányzatok Napján ünnepel és fizetésemelést, korrekt életpálya szabályozást követel az önkormányzati tisztségviselőknek. De nem csak rólunk van szó! Az alábbiakra is szeretnénk felhívni az ünneplők figyelmét:

Az állam felelősséget visel a szegény, a hátrányos helyzetű települések sorsáért, az ottani lakossági szolgáltatások minőségéért.

Emlékeztetnünk kell a tényre; a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájáról szóló, eredetileg 1985. október 15-én kelt nyilatkozat magyar szövegét a Magyar Köztársaság megerősítő nyilatkozatával 1994. március 21-én helyezték letétbe az Európa Tanács Főtitkáránál, s később törvényben is kihírdették.

A Charta szövege annak leszögezésével indul, hogy – „a helyi önkormányzatok minden demokratikus rendszer egyik alapintézményét képezik!”

–         továbbá;„csak tényleges feladatkörrel bíró helyi önkormányzatok biztosíthatnak egyszerre hatékony és az állampolgárokhoz közelálló igazgatást,”

–         valamint;„az állampolgárok közügyekben való részvételének joga egyike az Európa Tanács valamennyi tagállama által elfogadott demokratikus elveknek, /…/  s e jog legközvetlenebbül helyi szinten gyakorolható,”

Magasztos, és szép célok, de megvalósításukhoz erőforrások, költségvetési pénz kell:

Erről – az önkormányzatok alkotmányban garantálandó jogainak felsorolása után – akövetkezőket mondja a Helyi Önkormányzatok Európai Chartája:

„ A pénzügyileg gyengébb helyi önkormányzatok védelme szükségessé teszi olyan pénzügyi kiegyenlítési eljárások, illetőleg ezekkel egyenértékű intézkedések intézményesítését, amelyek célja a számításba jövő pénzügyi források egyenlőtlen eloszlása, valamint a teljesítendő pénzügyi terhek által okozott hatások korrekciója. /…/

…az ilyen eljárások, intézkedések nem csökkenthetik a helyi önkormányzatoknak a saját feladatkörüket illető döntési szabadságát.”

Magyarul mindez azt jelenti, hogy 2017-ben15-22 milliárd forint közötti költségvetési forrást, 30 % béremelést igénylünk, arra célra, hogy 2500 helyi települési önkormányzat működőképes maradjon.

Az MKKSZ részletes, törvényszövegből és indoklásból álló törvényjavaslatot készített az önkormányzati tisztviselők helyzetének szabályozására; a képesítésre, az előmenetelre és a javadalmazásra. Ezt már hónapokkal ezelőtt átadtuk a Kormánynak.

( Ez a törvényjavaslat olvasható http://www.mkksz.org.hu/html/main/2016/2016ktv.pdf )

Az MKKSZ nem csak érdekvédelmi, de szakmai szervezet is.

Fellépésünket ez a kettős felelősség indokolja! Érdemi tárgyalásokat és fizetésemelést követelünk a Kormánytól! Nem csak a tagjaink, de a kistelepülési lakosság érdekében is.

A mai napon legyen ez a mi ünneplésünk üzenete.

Budapest,2016. szeptember 30.                                                

Boros Péterné

elnök

MEGOSZTÁS:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Nyomtatás

EZEKET OLVASTA MÁR?

Svéd delegáció fogadása

Budapestre látogatott a Saco-S, azaz a svéd központi közigazgatásban dolgozók szakszervezete. Kollégáink közel 3000 taggal, 60%-os szervezettséggel bírnak az államigazgatásban. A SZEF elnöke és irodavezetője mellett a Közszolgálati Szakszervezetek Szövetsége

SZEF workshop vezetőknek

A legkitartóbb kollégák már az 5. ciklusban járnak a SZEF oktatási programjában. Most 2 napos workshop keretében szakszervezet történelemmel, társadalomismerettel, a szociális Európa intézményvével ismerkedtek és a klíma/válságon gondolkodtak közösen.

Szeptemberi EGSZB vélemények

Sürgős intézkedéseket kell elfogadni az uniós polgárokat és fogyasztókat fenyegető energiaszegénység megelőzése és kezelése érdekében. Az EGSZB szeptemberi Plenáris ülése által elfogadott állásfoglalás és érdekesebb vélemények Az energiaszegénység kezelése és