Keresés
Close this search box.

Az MKKSZ is ünnepel a helyi önkormányzatok napján

Érdemi tárgyalásokat és fizetésemelést követelünk a kormánytól! Nem csak a tagjaink, de a kistelepülési lakosság érdekében is.

Az MKKSZ is ünnepel a helyi önkormányzatok napján

 

Ez a nap, szeptember 30. 2000 óta, az akkori Országgyűlés döntése alapján lett a Helyi Önkormányzatok Napja! Eredetileg úgy volt, hogy sokunknak Ünnepnap! A helyi társadalom és a települési tisztviselők, a helyi társadalom felemelkedésének ünnepe.

 

Mert „az önszerveződő község körül érdekek, szenvedélyek, kötelességek és jogok csoportosulnak”– mondta közel háromszáz éve egy francia klasszikus (Tocqueville). A demokrácia és a társadalmi egyenlőség kérdése mindenkor itt dől el. A község a legalapvetőbb egysége a társadalomnak. A község az egyetlen egyesülés, ahol az emberek a maguk természetességével összegyűlnek, s életük terében önkormányzásra szövetkeznek…

Az ünnep -az évforduló, az emléknap, az évnap,ahogy a régiek mondták –azért jön el évente, hogy rendszeresen szembenézzünk a múló idővel.

Mi most nyolc évet látunk egyszerre

Sorstársaink, a 37 ezer önkormányzati dolgozó, éskülönösen annak a 27 ezer dolgozónak a nevében, akiknek a bére most már nyolc éve nem emelkedett,a Helyi Önkormányzatok Napján tisztelgünk a helyi lakosság velünk szolidáris tagjai előtt. Köszönjük mindazok kiállását, akik béremelési követeléseink mellé álltak.

Sztrájkjaink sikeresek voltak, de még eredménytelenek.Szakszervezetünk az önkormányzati polgármesteri hivatalok működőképességéért, az ott dolgozók megtartásáért, a térségi társadalom tagjaiért is küzd, amikor 30 % általános béremelést követel az ott dolgozó tisztviselőknek.Látható, hogy követelésünk határidejét ehhez a mai ünnephez igazítottuk! Ám a Kormány nekünk még nem adott okot az ünnepre.

Ezen a napon – minden évben szeptember 30-án – az első önkormányzati választásra emlékezünk. 1990 szeptemberében ekkor volt az önkormányzati választások első fordulója. Ekkor születtek meg a magyar nép valódi önkormányzatai, vagyonnal, saját iskolával, orvosi rendelővel, művelődési intézményekkel, adóbevételekkel, és az összes fontos jogkörrel, amelyek a helyi társadalom életviszonyait meghatározzák. Ezt ünnepelte, ezt örökítette meg a 2000-ben elrendelt ünnep.

 

Ezek természetesen olyan értékek,

amelyek megérdemlik az ünneplést

 

„A szabad község a hazafiságnak és a szabadságnak elemi iskolája mindenütt.” –foglalja össze a lényeget Szegfű Gyula!” Mert „a szabad községi rendszer az első láncszem, mely a család után az embert az államhoz köti!” – mutat rá szintén Ő.

Hisszük, amikor szeptember 30-a a Helyi Önkormányzatok Napja lett, akkor mindenki tudta; a község működésképtelen a saját tisztviselői nélkül. Mindez tizenhat éve történt.

De mára sok minden megváltozott. A vagyon, a jogkör, a bevétel erősen megfogyatkozott az önkormányzatokban, a választásokon sincs már második forduló, és a kollégáinknak nyolc éve változatlan a bére. A helyi társadalom, a lakosság legközvetlenebb ügyei és érdekei kerülnek veszélybe, ha a maradék feladataikkal működésképtelenné válnak az önkormányzatok hivatalai.

Az MKKSZ a Helyi Önkormányzatok Napján ünnepel és fizetésemelést, korrekt életpálya szabályozást követel az önkormányzati tisztségviselőknek. De nem csak rólunk van szó! Az alábbiakra is szeretnénk felhívni az ünneplők figyelmét:

Az állam felelősséget visel a szegény, a hátrányos helyzetű települések sorsáért, az ottani lakossági szolgáltatások minőségéért.

Emlékeztetnünk kell a tényre; a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájáról szóló, eredetileg 1985. október 15-én kelt nyilatkozat magyar szövegét a Magyar Köztársaság megerősítő nyilatkozatával 1994. március 21-én helyezték letétbe az Európa Tanács Főtitkáránál, s később törvényben is kihírdették.

A Charta szövege annak leszögezésével indul, hogy – „a helyi önkormányzatok minden demokratikus rendszer egyik alapintézményét képezik!”

–         továbbá;„csak tényleges feladatkörrel bíró helyi önkormányzatok biztosíthatnak egyszerre hatékony és az állampolgárokhoz közelálló igazgatást,”

–         valamint;„az állampolgárok közügyekben való részvételének joga egyike az Európa Tanács valamennyi tagállama által elfogadott demokratikus elveknek, /…/  s e jog legközvetlenebbül helyi szinten gyakorolható,”

Magasztos, és szép célok, de megvalósításukhoz erőforrások, költségvetési pénz kell:

Erről – az önkormányzatok alkotmányban garantálandó jogainak felsorolása után – akövetkezőket mondja a Helyi Önkormányzatok Európai Chartája:

„ A pénzügyileg gyengébb helyi önkormányzatok védelme szükségessé teszi olyan pénzügyi kiegyenlítési eljárások, illetőleg ezekkel egyenértékű intézkedések intézményesítését, amelyek célja a számításba jövő pénzügyi források egyenlőtlen eloszlása, valamint a teljesítendő pénzügyi terhek által okozott hatások korrekciója. /…/

…az ilyen eljárások, intézkedések nem csökkenthetik a helyi önkormányzatoknak a saját feladatkörüket illető döntési szabadságát.”

Magyarul mindez azt jelenti, hogy 2017-ben15-22 milliárd forint közötti költségvetési forrást, 30 % béremelést igénylünk, arra célra, hogy 2500 helyi települési önkormányzat működőképes maradjon.

Az MKKSZ részletes, törvényszövegből és indoklásból álló törvényjavaslatot készített az önkormányzati tisztviselők helyzetének szabályozására; a képesítésre, az előmenetelre és a javadalmazásra. Ezt már hónapokkal ezelőtt átadtuk a Kormánynak.

( Ez a törvényjavaslat olvasható http://www.mkksz.org.hu/html/main/2016/2016ktv.pdf )

Az MKKSZ nem csak érdekvédelmi, de szakmai szervezet is.

Fellépésünket ez a kettős felelősség indokolja! Érdemi tárgyalásokat és fizetésemelést követelünk a Kormánytól! Nem csak a tagjaink, de a kistelepülési lakosság érdekében is.

A mai napon legyen ez a mi ünneplésünk üzenete.

Budapest,2016. szeptember 30.                                                

Boros Péterné

elnök

MEGOSZTÁS:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Nyomtatás

EZEKET OLVASTA MÁR?

A munkavédelem kritikus helyzete

Minden évben elkészül egy munkavédelmi jelentés, amelyet a munkavállalói oldal is írásba foglal. Idén sem volt ez másképp. A hivatalos, főosztályvezetőnek címzett levél tartalmát kivonatoltuk, amelyet Dr Dudás Katalin az

Zöld átmenet a közszférában

  Új, tematikus projektet indít a SZEF, amelynek célja a klímaváltozás és annak környezeti, gazdasági és társadalmi hatásainak megértése, kezelése. A nemzetközi és hazai szakszervezeti mozgalom a dolgozók érdekében igyekszik