Szintek és színek

Messze színesebb a „szürke” munkavállalói lét, mint az a (harsány háromszínes) magyar köztudatban létezik.Elég volt abból a kormányzati magatartásból, ami semmibe veszi a szakértelmet.

Szintek és színek

 

 

2016. szeptember 9-én Bakonybélben a koordinációs testületek kihelyezett ülésén Földiák András, a SZEF elnöke tartotta az első előadást. Elemezte az érdekegyeztetés szintjeit, kitekintést adott a nemzetközi érdekvédelem kérdéseire és a hazai viszonyokra is.

Messze színesebb a „szürke” munkavállalói lét, mint az a (harsány háromszínes) magyar köztudatban létezik. Brüsszelben is sokoldalúbban szemlélik a magyar munkavállaló problémáját, mint eddig az NGTT-ben például. A közszolgálat ügye nemcsak a közszolgáé, de mindannyiunké.

 

 

 

 

Európai szint

 

Nem vagyunk egyedül. Európában, az Európai Szakszervezeti Szövetségben (ETUC) komolyan foglalkoznak mind szakmai gondokkal, mind az egyén munkavállalói helyzetével.

„Európa jövője” napirendi pont az ETUC VB-n. A menekült-ügyben is pl. pontosan érzékelik, hogy szükséghelyzet van. Téma a Brexit, a terrorizmus, az idegengyűlölet (xenofóbia) és az erősödő populizmus is. Továbbra is fennáll a gazdasági válság, magas a munkanélküliség, a szociális kirekesztettség és súlyos elégedetlenségek szabdalják a nyugati oldali demokráciákat is.

Eközben sajnos a kormányzati megbeszélések nem a szociális kérdésekről, nem a munkavállalók érdekeiről folynak. Ezért az ETUC számára cél a demokrácia hiányának a felszámolása, illetve e hiány csökkentése. Mint fogalmaznak: módot, lehetőséget kell adni az embereknek arra, hogy befolyást gyakoroljanak az eseményekre.

Magyar hozzászólásként elhangzott: a magyar munkavállalók számára is fontos, hogy ne legyen különbség az eurózónához és a nem ide tartozók megítélésében. A szociális párbeszéd megújítása során lényeges a tagállami szociális párbeszéd is, amely nálunk sem működik kifogástalanul. A szociális dömping a küldő országok számára is nagy kárt okoz – s ezt a diszfunkciót is meg kell említeni. Európa rémálommá vált a munkanélküli és kilátástalansággal szembesülő volt munkanélküliek gyerekei számára – hallhatták a magyar hozzászólásban a brüsszeli résztvevők.

Ne a neoliberálisok és a populisták határozzák meg Európa jövőjét. Ez jelentős  veszély, ez okozta a Brexitet is – fogalmazták meg többen is. Csakúgy, mint azt, hogy Európai Munkaügyi Bíróságra van szükség és szükséges lenne az európai minimálbér is.

 

Konföderációs szint

 

Talán e beszámolóban kevéssé kell hangsúlyozni, hogy szó volt az NGTT újra alakulásáról; a konföderációk közötti pillanatnyi – mindenféle kormánypártiságot tapasztalható felhang ellenére is – jónak mondható összhangról, amelyet kérdésessé tehet a Cser Ágnes-féle Hetedik Szövetség megjelenése. De reméljük, hogy továbbra is fennmarad „ a jó” együttműködés.

 

SZEF szint

 

Az alapszabály módosítás készül és némi malíciával szólva: végre vitatható.Nem népszerű programpont, de végre szervezetileg tényleg, érdemi kérdéskehez jutottunk. Elavult, nehézkesstruktúra és modern kihívás áll szemben egymással és ezt eddig nem oldottuk fel, nem oldottuk meg. Szó volt még a cafetéria-rendszer megőrzésére tett kísérleteinkről; az MNÜA vagyoni, átalakulási kérdéseiről, amely egy külön tanulmányt igényelne; az előttünk álló reprezentativiás-mérésről 2017-ben; a bértábla új, három elért soráról és a SZEF Akadémiáról, amelyről Boros Péterné bizonnyal bővebben értekezik.

 

Közszolgálati szint

 

Ha az iskoláról van szó, kérdés, képes-e a XXI század követelményeinek megfelelően, magas szinten ellátni a feladatait a közoktatás? Mert nem csak a pedagógusokról, hanem gyermekeink és az ország jövőjéről van szó.

Ha a bölcsődékről van szó, a legkisebb gyermekek szakszerű és jó ellátásáért szüntetik be ma a munkát a kisgyermeknevelő kollégáink. A nyiladozó ember értelem gondozásáról van szó.

Ha a szociális gondoskodásról van szó, akkor, arról, hogy rendkívüli mértékben csökkentett szociális ellátások, az előnytelen jogszabályi előírások között nem képesek ellátni megfelelően a feladataikat a rosszul fizetett szociális munkások. Már pedig ha nem képesek, akkor nincs szociális biztonság Magyarországon. Nem adatik meg mindenkinek, hogy az egészséges élet feltételeiről gondosodjon, vagy ehhez a szakemberektől megkapja a segítséget.

De nem csak az iskoláról a bölcsődéről és a szociális ellátásról van szó, hanem, mindezen rendkívül fontos ügyek mellett arról is, hogy elég volt abból a kormányzati magatartásból, ami semmibe veszi a szakértelmet. Átnyúlnak a fejünk felett, szakmai előkészítés, konzultáció, szakszervezeti egyeztetés, hatástanulmányok nélkül alakítanak át hatalmas, kiterjedt és bonyolult rendszereket, többnyire rosszul. Ez nem csak a közoktatásban és a szociális területen történik így, hanem minden közszolgálati területen, a közigazgatásban, a kultúrában, de még a kéményseprés területén is.

 

A munkavállalói szint

 

Van életpálya és béremelés néhány helyen. Nincs életpálya, de van bérrendezés pl. a felsőoktatásban. Nincs egyik sem, pótlékok vannak – azok is hellyel-közzel. És van olyan munkavállalói szint. ahol semmi nincs,pl a közoktatásban a „technikai segítőknél”. Ez a „sokszínűség” viszont már nyilvánvalóan tarthatatlan, rendezni kell ezt a helyzetet.

 

Frakciók

 

A meglévő jó programjainkat jobban, világosabban kell meghatározni és azokat politikailag is hatékonyabban érvényesíteni. Ennek érdekében lehetségesnek tartom felvenni a kapcsolatot pártfrakciókkal, meghívni a pártokat és előre megbeszélni, mit szeretnénk. Lehetségesnek gondolom nyiltan azt a pártot támogatni, amelyik vállalja a programunkat és szintén nyiltan szóvá tenni, amelyik nem. Estleg képviselőket bejuttatni a parlamentbe, azt sem tartom elképzelhetetlennek.

Földiák András

MEGOSZTÁS:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Nyomtatás

EZEKET OLVASTA MÁR?

Az európai szakszervezetek nemet mondanak a megszorításokra

  Az Európai Szakszervezeti Szövetség (ETUC) Gazdasági Munkabizottsága november 16-án tartotta évzáró ülését Brüsszelben. Napirendjén az európai munkavállalók szempontjából különösen időszerű és fontos kérdések szerepeltek: az EU makrogazdasági kilátásai, a