Keresés
Close this search box.

Szervezni, szervezni, szervezni

Beszámoló az ETUC Organising Ad Hoc Bizottság üléséről

Az ad hoc szervezési bizottság első ülésére egy ETUI tréning keretében került sor, hogy a hosszabb időtartamot kihasználva a résztvevők jobban megismerhessék egymást, ill. több idejük legyen a tapasztalatcserére is.

A bevezető előadásból, amelyet Thiéabut Weber ETUC konföderációs titkár tartott kiderült, hogy a párizsi kongresszuson elfogadott deklaráció értelmében az ETUC saját szervezési stratégiát igyekszik kialakítani és keresi annak a lehetőségeit, hogy hogyan tudja minél hatékonyabban támogatni tagszervezetei tagtoborzó munkáját. Jelenleg ilyen ügyekben a kijelölt kontaktszemély a kommunikációért felelős Julian Scola.

Összesen 13 főt kértek fel előadás tartására, köztük engem is. (Saját előadás mellékelve.) Ezek a prezentációk letölthetőek itt:  http://www.etui.org/user/login (username: 1652053, password: organising)

A legtöbben a szervezés nehézségeiről vagy éppen sikeres szervezési projektjeikről számoltak be, illetve arról is hallhattunk, hogy ma már a Nemzetközi Szakszervezeti Szövetség (ITUC) is igyekszik megfelelő szakemberek, szervezők és koordinátorok segítségével segíteni a nemzeti tagszervezeteik toborzó munkáját. Rendszeresen szerveznek ún. Tagtoborzó Akadémiákat, ahol a nemzeti szervezők tudnak együtt és egymástól tanulni, megosztani a tapasztalataikat.

A megbeszélés végén a bizottság kialakított egy javaslatot mind a nemzeti szakszervezetek, mind az ETUC és az európai föderációk irányába:

Nemzeti szakszervezetek

 1. Elemezniük kell a jelenlegi helyzetet, kutatniuk az okokat és a meghatározni a legfőbb kihívásokat.
 2. Ki kell alakítaniuk a saját szervezési stratégiájukat, ehhez meghatározni az elérendő célokat és ahhoz megfelelő humán és pénzügyi erőforrásokat is rendelniük kell.
 3. A toborzás során próbálják ki az új, máshol már bevált módszereket és rendszeresen ellenőrizzék az eredményeket.

Európai föderációk

 1. Segítsék elő a bilaterális partnerségeket a tagszervezeteik között és támogassák a létező tagtoborzó kampányokat.
 2. Használják a politikai befolyásukat arra, hogy ösztönözzék a szervezési kampányokat és támogassák azok finanszírozását
 3. Folyamatosan kövessék nyomon a tagszervezetek toborzó tevékenységét és szükség esetén nyújtsanak segítséget

(Ezek az ETUC-ra is vonatkoznak.)

ETUC

 1. Folytassanak le egy egész Európára kiterjedő kutatást a taglétszámfogyás tendenciáinak elemzése, okainak feltárása és a cselekvési stratégia meghatározásához szükséges adatok begyűjtése érdekében (ETUI támogatással)
 2. Működtessék a Szervezési Bizottságot. Annak legyenek meghatározott prioritásai, maradjon a tapasztalatcsere terepe, ugyanakkor legyen beleszólása a stratégia döntések meghozatalába is. Határozzák meg a cselekvés prioritási területeit.
 3. Hozzanak létre egy online felületet, amely egy fajta adatbázisként (pl. partnerségekhez), másrészt információforrásként (pl. jó gyakorlatok) is szolgálna. Ezzel párhuzamosan létrejönne a szervezők hálózata is, akik tudnák segíteni egymás munkáját, ill. pl. az ETUC hírlevelében is meg lehetne jeleníteni egy-egy jó gyakorlatot, hogy más tagszervezetek is tanulhassanak belőle.
 4. Az ETUI segítségével szervezzenek tanfolyamokat a szervezőknek, valamint speciális tapasztalatcseréket az egyes csoportok pl. migránsok, fiatalok, stb. szervezéséről. Ezen kívül alakítsanak ki egy eszköztárat a szervezőknek, amelyet szabadon tudnak használni munkájuk során.
 5. Induljon szakszervezeti Erasmus program, ahol a szervezők helyi szinten tapasztalhatják meg, hogyan dolgoznak a „terepen” külföldi kollégáik.
 6. Változtassanak a kommunikáción. Az ETUC egyszerűbb nyelvezetű, közös témákra / problémákra épülő kampányok anyagainak előkészítésével segítse a tagszervezetek ilyen irányú tevékenységét.
 7. Csoportosítsanak át megfelelő forrást a feladatok elvégzésére. Legalább 1 főnek főtevékenységszerűen a tagtoborzással kellene foglalkoznia.

A következő találkozó várhatóan 2016 novemberében lesz, addig a most kialakított javaslatokat megvitatja az ETUC belső körben és átgondolja a kivitelezhetőségüket, majd ezt követően a közösen finomított, elfogadott cselekvési tervet a Végrehajtó Bizottság elé terjeszti jóváhagyásra.

A bizottsági ülésen a SZEF képviseletében részt vett és a beszámolót készítette:

Nagy Viktória, SZEF Országos Iroda

MEGOSZTÁS:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Nyomtatás

EZEKET OLVASTA MÁR?

Veszélyben Európa zöld átállása?

Beszámoló a Eurofound által szervezett webinárról Habár az Európai Unió deklarált célja, hogy 2050-re teljesen klímasemleges lesz, az utóbbi időben felerősödtek azok a hangok, amik több oldalról megkérdőjelezik ezt: vannak,

A Közép-európai Szakszervezeti Hálózat (CETUN) határozata

A Közép-európai Szakszervezeti Hálózat (CETUN) határozata, amely együttműködésnek Magyarországról a SZEF és a MASZSZ a részese. A szociális Európa bővítése: Az EU konvergenciájának és bővítésének szükségszerűsége Brüsszel, 2024. június 24.

Munkaidő-csökkentés az igazságos átmenet érdekében

Munkaidő-csökkentés az igazságos átmenet érdekében – ETUI kurzus 2024. 05. 29-31. Bruges A litván Solidarumas és a montenegrói SSCG szakszervezeti szövetségek által szervezett képzésen litván, montenegrói, lett, olasz és spanyol