Keresés
Close this search box.

ETUC Munkavédelmi Bizottság 1. ülése

Beszámoló az ETUC Munkavédelmi bizottságának üléséről

ETUC Munkavédelmi Bizottság 1. ülése

2016. február 22, Brüsszel

Magyarországról részt vettek: Kovács László, konföderációk delegáltjaként; György Károly, az EU-OSHA (európai munkavédelmi ügynökség) munkavállalói oldal szóvivőjeként

Az Európai Szakszervezeti Szövetség fennállása óta első ízben került megalakításra szakmai munkabizottság a munkavédelem területén. Felállításával elismerést nyert a téma fontossága, ahogy azt a párizsi kongresszuson elfogadott határozatok és program is tükrözik.

A bizottság feladata, hogy a szövetség tagszervezeteinek képviselői rendszeresen áttekinthessék a munkavédelem uniós szintű szabályozásával, azok alkalmazásával összefüggő teendőket, platformot biztosítva a nemzeti munkavédelmi tapasztalatok megosztásának. Ez az új ESZSZ állandó bizottság koordináltan végzi tevékenységét az európai bizottság mellett működő tripartit munkavédelmi tanácsadó bizottság és a bilbaói EU munkavédelmi ügynökség irányító testületének munkavállalói oldalaival.

A február 22-i ülés napirendje szerint:

a;            Bemutatkozások; 28 EU ország képviseletében, 41 résztvevő; az új bizottság tagjainak mintegy fele vesz részt a fent említett két testület munkájában, és állandó meghívottak az Európai Szakszervezeti Kutatóintézet (ETUI) munkavédelmi részlegének szakértői.

b;            ESZSZ kampányok, fellépések; a munkavégzéssel összefüggő rákos megbetegedések kampány

A holland EU elnökség munkavédelmi programja – a rákkeltő anyagok ügye

 • Kiemelt téma a veszélyes anyagok expozíciós határértékeinek uniós szintű, kötelező érvényű meghatározása. Az európai bizottság 2016 első félévében 12, majd a második félévben további 13 anyagra vonatkozóan fog előterjesztéssel élni, s a tervek szerint 2020-ig készül el az ötvenes lista. A holland – és néhány másik – kormány egy ötven anyagot tartalmazó listát támogatna, míg a szakszervezetek az ETUI által összeállított lista napirendre vételét ösztönzik (a két lista között jelentős átfedés van). A szakszervezeti oldal elfogadhatatlannak tarja, hogy míg évente 100.000-en halnak meg munkavégzéssel összefüggő rákos megbetegedésekben, még mindig csak 5 anyagra vonatkozóan van EU-s szabályozás. Ugyanakkor amennyiben 2016 végéig elfogadásra kerül a 25-ös lista, komoly eredmény lesz.
 • Ki kell használni a féléves holland EU Tanácsának elnökséget, most lehetőség mutatkozik a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok témakörében előrelépést elérni.
 • mindezek mellett az azbesztmentesítés kérdésköre sok országban súlyos probléma.
 • A szakszervezeti oldal fellép, hogy a munkavédelmi szabályozásokat, így a rákkeltő anyagok expozíciós értékeit át kell tekinteni – frissíteni, bővíteni kell a határértékek körét.
 • A szakszervezeti, munkavállalói oldal nem fogadja el, hogy a deregulációs törekvések („jobb szabályozás”, „adminisztratív terhek csökkentése”) során a szabályozások szintje csökkenjen, vagy az uniós szabályok szerint született szociális partneri megállapodások érvénybelépését megakadályozzák (pl. fodrászok megállapodás).
 • holisztikus megközelítés szükséges, hogy jobban meg tudjuk védeni a munkavállalókat
 • KAMPÁNYOKAT kell e célból indítani, főleg a Holland elnökség idejét kihasználva (2016. január – június), info-grafikákat alkalmazva; lehetővé téve a nyelvi adaptációkat.

 

c;            A rákkeltő anyagok kampányhoz elhangzott érvek:

 • a határértékeket kell EU-szerte meghatározni, kiemelten fontos, direktívákat kell módosítani, fodrászok témaköre, 2020-ig kell közép-hosszútávú terveket is kidolgozni, de a mostani holland elnökségre is koncentrálni szükséges
 • 50+ lista karcinogén anyag-lista kiemelten fontos, májusi konferencia terve (ESZSZ website)
 • Lényeg, hogyan tudjuk menedzselni ezt a témakört,
 • Fontos kérdés, hogy melyik országban hogyan és milyen mértékben épülnek be a jogrendszerbe az egyes karcinogén anyagok határértékei. Ez változó. Probléma, hogy az orvosi vizsgálatoknál sokszor nem merül fel, hogy korábban hol dolgozott az illető, csak az életmódját kérdezik meg, holott ez egy összetettebb dolog.
 • Lobbizásra van szükség; a foglalkozási kockázatokat kell felmérni, egészségügyi szabályozásban kell megjeleníteni, kiemelten a szenzitív, reprodukciós hatású anyagokra.
 • Az info-grafikát fontos lefordítani, kiegészíteni ország specifikus dolgokkal akár, minél inkább jobban kell kommunikálni hazai vonalon, minden életkorban megfelelő munkavédelemre van szükség (2016-2017 kampány!), a figyelemfelhívásra, és a lobbizásra is oda kell figyelni. Ez odahaza nehéz, kevés partnerség van a munkavédelmi hatóságok részéről, ezen változtatnunk kell, meg kell találni a módokat, ahogy eljutunk az emberekhez, munkáltatókhoz. (Akár a stressz rákkeltő hatásán keresztül, bárhogy. Legyen ez téma.)
 • Közérthetővé kell tenni az üzeneteinket, akár videókat, kiadványokat is készíteni és terjeszteni kell.
 • Fontos: be kell vonni azokat, akik elszenvedői ezeknek a rákos megbetegedéseknek, akár konkrét daganatos embereket, akik jó eséllyel jobban felkeltik mások figyelmét is a személyes példájukon keresztül.
 • Országonként keressünk meg 10-10 tudományos szakembert, akik támogatják a szakszervezeti álláspontokat
 • Április 28-át is fel kell használni a kampányban.

A rákkeltő anyagok kampányhoz március elejéig elkészülnek (ESZSZ sajtó részleg/ ETUI) az info-grafikák, a szórólapok, rövid érvanyagok – ezeket a tagszervezetek tudják saját nyelvre adaptálni.

d;            Fontos folyamatok, melyek igénylik az ESZSZ álláspontok kidolgozását

Szabványosítás és az ESZSZ véleménye az ISO 45001-ről (ppt, leírat papír alapon) – Christophe Hauert

 • ISO és ILO együttműködés, előbbi támogatja az ILO irányelveit, draft március-május táján lesz
 • Okok, érvek az ISO 45001szakszervezeti elutasításához: a tervezett szabvány aláássa az uniós munkavédelmi szabályrendszert; a menedzsment rendszer logikája; a menedzsment rendszerek normái és a jogi szabályozás közötti ellentétek; az ILO egyezmények háttérbe szorítása.

Az ESZSZ „Szabványosítás munkacsoport” és a munkavédelmi bizottság tevékenységének összehangolása szükséges. Elengedhetetlen a hatósági tudatosság erősítése, a téma megjelenítése a szakszervezetek munkájában, akciók szervezése, az események kommentálása, a szakszervezeti nézőpontok kidolgozása.

AZ ESZSZ és az ITUC, ILO koordinált fellépésére van szükség.

 • A témáról ESZSZ határozattervezet készül, amit a VB ülést megelőzően a munkavédelmi és a szabványosítási munkabizottságok tagjai írásban véleményezhetnek.

Munkával kapcsolatos stressz okozta megbetegedések –  Fabienne Scandella (ETUI)

 • pszichoszociális megközelítés, EU-OSHA kampány volt e téren („Kezeljük a stresszt” 2014-2015)
 • elterjedt a sztressz a munkahelyeken, de nincs valójában kezelve a probléma. A jó és bevált gyakorlatokat kellene elterjeszteni. Mennyire hatékony az ajánlások országonkénti alkalmazása? Ez a valódi kérdés. Képesek vagyunk-e felmérni a valós kockázatokat?
 • Ehhez, svéd példa alapján, a társadalmat is be kell vonni, az újságokat és a közvéleményt kell megnyerni az ügynek. Törvényi szabályozást kell alkalmazni a mindennapokban! Nem történik elégséges alkalmazás országokon belül.
 • Nehéz konkretizálni a stresszt, ezért javasolt koncentrálni jelen esetben arra, mit tehetünk a konkrétan meghatározható határértékekre. De vannak szektorok, ahol viszont a stressz a fő faktor, ennek meg ugyanolyan fontos lenne a megfelelő kezelése.
 • Több száz gyereket és tanárt bevontak vizsgálatokba, eredményes, ha bevonják az embereket és a munkavállalókat, munkáltatókat az ügy érdemi megoldása, fejlesztése érdekében. (EU-OSHA weboldala)
 • Március 24-én erről szakmai vita lesz Párizsban, a mentális egészség kapcsán

EU direktíva a gépekről és a 95/16/EK irányelv módosításáról – (Stefano Boy – ETUI)

Az intézetben elkészült egy 20 oldalas magyarázó dokumentum, mely minden nyelvre lefordítható – ezt támogatja majd az ETUI (erről a közeljövőben érkezik tájékoztatás). A cél, a munkavállalók felé megvilágítani a probléma súlyát (évente 1800 halálos baleset ezzel összefüggésben), illetve tájékoztatásuk a gépekre vonatkozó munkavédelmi ajánlásokról.

ETUI NANO projekt (Doreen Ferdigo – ETUI) – hogyan hasznosíthatók az ETUI anyagai a szakszervezeti munkavédelemben?

 • nano – mm milliárdod része a mérete, prezentációt elküldik. 
 • Rengeteg helyen találkozhatunk nanoanyagokkal, infografika
 • http://www.nanodiode.eu/publication/presentations/ használjuk, fordítsuk le, terjesszük és próbáljuk a munkahelyeken terjeszteni
 • Előkészületek április 28-ára (ETUC) – erős szakszervezetek.
 • 4 fő területe van, ezek is szerepelnek a már meglévő anyagban.

Fodrászok témaköre – továbbra is napirenden kell tartania a kérdést; az európai bizottság nem „söpörheti szőnyeg alá” a szociális partneri kétoldalú megállapodást. Eddig kevés eredménnyel, kérdéses folytatással állunk szembe, holott a vegyi anyagok használata miatt valóban érintett csoportról van szó.

A következő időszak teendői:

 • munkavédelmi képviselők, munkavédelmi ellenőrzés helyzetének áttekintése a tagállami szinteken; adatbázis felállítása az ETUI közreműködésével
 • az ETUI negyedévente megjelenő munkavédelmi kiadványa – HESA MAG – következő száma a munkaügyi ellenőrzésre koncentrál
 • ESZSZ munkavédelmi bizottság – EU-OSHA – ACHS munkavállalói oldalainak szóvivői koordinációja

 

Budapest, 2016. március 7.

 

Kovács László

György Károly

MEGOSZTÁS:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Nyomtatás

EZEKET OLVASTA MÁR?

Az ILO főigazgatójával találkoztunk

2024. június 20-án Gilbert F. Houngbo, az ILO főigazgatója találkozott magyar szakszervezeti konföderációk, munkáltatói szervezetek és a kormány képviselőivel. A szakszervezeti konföderációkkal tartott egyeztetésen a SZEF-et Csóti Csaba, elnök, Szűcs

A SZEF delegáltja az ILO 112. ülésén

Új társadalmi szerződés szükségessége, veszélyes anyagok a munkahelyeken, az ápolás, mint társadalmi kérdés, az alapvető jogok érvényesülése a munkahelyeken Beszámoló az ENSZ Nemzetközi Munkaügyi Szervezete, az ILO 2024 júniusi, 112.

Új vezetőséget választott a SZEF Ifjúsági Tagozata

2024. június 10-én SZEFIT küldött közgyűlésre került sor, ahol a megjelent delegáltak új elnököt, valamint négy fő alelnököt választottak. A hivatalos részt követően egy rövid ötletelést is tartottak a megjelentek.

EUROFEDOP Minisztériumok Szakmai Tanácsának ülése Budapesten

A Közszolgálati Szakszervezeti Szövetség (KSZSZ) szervezésében megrendezett kétnapos eseményre meghívást kapott a SZEF is. A szemináriumon különböző közszolgáltatási területeken szervezkedő szakszervezetek mutatták be sikereiket, nehézségeiket és hívták fel a figyelmet