ETUC Végrehajtó Bizottsági ülés – 2015. október 28-29.

Beszámoló az Európai Szakszervezeti Szövetség – ETUC Végrehajtó Bizottságának üléséről

Az ETUC Párizsban megtartott 13. kongresszusa utáni első VB ülés ugyan a „normális” menetrend szerint került megrendezésre, azonban mindenki nagyobb várakozással tekintett az esemény elé, mint máskor, mert ezen a VB-n mutatkozott be a Párizsban megválasztott új ETUC titkárság. Ezenkívül a VB összetétele is megváltozott, mert több tagszervezet küldött a régi tagok helyett új tagokat a VB-be.

Mindez azonban nem jelenti azt, hogy változott volna az ülés szokásos menetrendje. A napirend elfogadása után az előző testületi ülések jegyzőkönyveinek jóváhagyása következett, majd a főtitkár közleményei. Ez a napirendi pont arra hivatott, hogy a főtitkár tájékoztassa a VB-t az aktualitásokról, arról, hogy mit „intézett az ETUC titkársága az előző ülések óta eltelt időben, és hogy melyik titkársági tag milyen eseményeken vett részt. Ez a napirendi pont azonban nagyon elhúzódott, mert a török KESK elnökének az ankarai robbantásos merényletről szóló beszámolója után több tagszervezet képviselői kezdték el a hazai eseményeiket ismertetni. A témák: brit demonstráció a sztrájkjog megtartásáért, horvát választások, a menekültkérdés hosszas megvitatása, stb.

A következő napirendi blokk a kongresszusi dokumentumok ismételt megtárgyalása volt, egyrészt azért, mivel a VB tagok közül többen nem voltak jelen a kongresszuson, vagy azért, mert Párizsban nem sikerült mindenben maradéktalanul megegyezni. Így ismét terítékre került a Párizsi Kiáltvány és a Cselekvési Terv, és az Alapszabály a benyújtott és a kongresszuson elfogadott módosításokkal együtt, valamint a vezető testületek kérdése, ami viszont a mi régiónk miatt nem került lezárásra, ugyanis a csehek miatt nem tudtunk időben megegyeznünk abban, hogy a cseh, a szlovák és a magyar szervezetek közül ki adja az Irányítóbizottsági tagot. Ez a kérdés már megoldódott, és szokásoknak megfelelően megmaradtunk a rotációs rendszernél, mely szerint most a szlovákok fogják képviselni a régiót az Irányítóbizottságban, majd a következő V4 ülésen megbeszéljük a rotációt. Említés szintjén ismét felsorolásra kerültek a kongresszusi sürgősségi határozatok is.

 Az ETUC szerepe külön napirendi pontként szerepelt, először az ETUC újraszervezése volt a téma, melybe beletartozott a VB és az Irányítóbizottság összetétele, majd a munkacsoportok ügye. Korábban az ETUC-nak volt 3 állandó bizottsága és 9 szakmai témájú munkacsoportja, az új rendszer szerint 15 állandó munkabizottság lesz. Ezekbe tagországonként egy-egy tagot kell küldeni, továbbá meg kell nevezni két helyettest is. A korábbi munkacsoportok kis változtatásokat kivéve megmaradnak, és alakul melléjük még 3 új bizottság is. A változtatások után a következő állandó bizottságok fognak január 1-től felállni:

 • Szociális párbeszéd bizottság és ad hoc csoport
 • Sajtó, kommunikáció és kampány bizottság
 • Gazdasági bizottság
 • Foglalkoztatási és munkaerő-piaci bizottság
 • Kollektív tárgyalások és bér koordinációs bizottság
 • Munkavállalói részvétel, vállalati és iparpolitikák bizottság
 • Munkaegészségügyi és munkabiztonsági bizottság
 • Gazdasági és szociális kohézió és regionális politikák bizottság
 • Tanulás és tréning bizottság
 • Fenntartható fejlődés, energia és klímaváltozás bizottság
 • Szociális védelem bizottság
 • Munkaügyi és egységes piaci szabályozás bizottság
 • Mobilitási, migrációs és befogadási bizottság
 • Nemzetközi ügyek, kereskedelem és nemzetközi fejlesztési bizottság
 • Standardok bizottság

Az Ifjúsági és a Nőbizottság, valamint a FERPA nem érintettek a változásokban, ezekbe a bizottságokba minden tagszervezet alanyi jogon delegál tagot. Új fejleménynek tekintendő, hogy alakul majd egy Alapszabály ad hoc bizottság is, aminek az lesz a feladata, hogy áttekintse a szervezet alapszabályát és javaslatot tegyen a szükséges változtatásokra. Ennek a munkának a két kongresszus félidejében megrendezésre kerülő középidős konferenciáig kell majd megvalósulnia.

Ehhez a napirendi ponthoz még tartozott egy határozatai javaslat is, mely az ETUC és az Európai Gazdasági Szociális Bizottság munkavállalói csoportjának együttműködéséről szól.

Ezután következtek az uniós témák, az első az európai monetáris unió megvalósítása és a gazdasági kormányzás kihívásai című volt. A témával kapcsolatban a legnagyobb kérdés, hogy szükség van-e egyáltalán a versenyképességi tanácsokra. Az ETUC szerint nincs, mert ezek veszélyesek is lehetnek, mert az eurozónában van verseny ezek nélkül is, a fő problémát a vállalatok adóságai, és nem a verseny hiánya okozza, a tanácsok pedig kiegyensúlyozatlan kormányzási rendszerhez vezethetnek. Az ETUC szerint nemzeti háromoldalú szociális tanácsokat kell létrehozni.

A következő napirendi pont az Éves Növekedési Jelentéssel kapcsolatos állásponttervezet megtárgyalása volt. Az előterjesztés lényege, hogy a gazdasági válságnak még mindig nincs teljesen vége, és egyértelmű, hogy az különbözőképpen hatott az egyes tagországokra. Az ETUC továbbra is kritikusan tekint a Bizottságnak a növekedésbarát fiskális konszolidációs politikájára és a nem kiegyenlített strukturális reformprogramjára, mely akadályozza a befektetéseket és a kilábalást a válságból.

Ezután egy határozati javaslat került elfogadásra az aktív idősödésről és a generációk közötti szolidaritásról, mely az európai szociális partnerek 2015-2017 közötti munkaprogramjának a része. A téma azért is nagyon aktuális, mert az EU- ban 87 millió nyugdíjas él. Az ETUC egyidejűleg kiemeli, hogy az európai szociális partnereknek kötelesek ezt a témát megvitatni, mert munkaerő-piaci kérdéssel is kapcsolatos témáról van szó, azok az idősek, aki egészségesek, és szeretnének dolgozni, még hasznosak lehetnek az európai munkaerő-piac számára. A tagszervezeteknek majd fel kell hatalmazniuk a titkárságot, hogy a témában kezdjék meg a tárgyalást az európai munkáltatói szervezetekkel.

A következő pont nem konkrét dokumentumok, hanem kiszivárgott információk alapján került napirendre, ugyanis kiderült, hogy az egységes piac csomag keretein belül a Bizottság újra kívánja tárgyalni a szolgáltatási irányelvet. Az elkészült dokumentum csak tájékoztató jellegű, majd a következő VB-re készül egy előterjesztés a megjelent dokumentumok alapján.

A munkavállalókat érintő témák egyik legfontosabbika volt a következő napirendi pont, az munkaegészségügyi és munkabiztonsági kérdések megerősítése az ETUC-n belül. Ezzel mindenki egyetértett, a dokumentum kis módosításokkal elfogadásra került.

Újabb fontos dolog következett, a tagdíjak ügye, ez a dokumentum hosszas előzetes tárgyalások után kerül megvitatásra, vita már nem volt a témában.

Az októberi VB-k hagyományainak megfelelően az ülés után volt az ETUI közgyűlése, ami egy puszta formalitás, ekkor hangzik el, hogy mire költötték el a forrásaikat és mik a jövő évre vonatkozó terveik.

A VB ülésen a SZEF-et Földiák András elnök, és Koller Erika nemzetközi titkár képviselték.  

MEGOSZTÁS:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Nyomtatás

EZEKET OLVASTA MÁR?

EU bővítési konzultáció

Az EU bővítési folyamatának előmozdítása címmel társadalmi konzultációt tartott civil szervezetek és szakszervezetek részvételével 2023. november 24-én az Európai Uniós Ügyek Minisztériuma és az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete Budapesten, az