Tájékoztató a FERPA Végrehajtó Bizottságának üléséről

A FERPA Végrehajtó Bizottsága 2015.október 26-27-én Brüsszelben tartotta meg soron következő ülését.

A FERPA Végrehajtó Bizottsága 2015.október 26-27-én Brüsszelben tartotta meg soron következő ülését.

A napirend elfogadása után a VB megválasztotta a FERPA elnökét, aki a francia Michel Devacht lett, valamint megválasztották a tagszervezetek által beküldött lista alapján a 14 tagú Irányító Bizottságot is. Ebben a magyar képviselő a 2016. évben az MSZOSZ jelöltje, Juhász László lett, akit 2017-ben dr. Mayer Lajos (SZEF)  vált fel.

A VB munkabizottságok létrehozásáról is döntött, az Alapszabály kidolgozására alakult bizottságba dr. Mayer Lajost is beválasztották. A bizottságnak — amely legközelebb november 12-én ül össze — a 2016. júniusában összehívandó Irányító Bizottság ülésére kell az új alapszabály tervezetet benyújtani.

Az új főtitkár, az olasz Carla Cantone az európai uniós politikai helyzetet taglaló tájékoztatójában elmondta, a szakszervezetek reménykedhetnek abban, hogy az EU új vezetése pozitívabban kezeli majd az európai szakszervezeti szövetségek érdekképviseletének figyelembe vételét, a szociális párbeszéd szükségességét. Ennek érdekében minden lehetőséget megragad, hogy képviselje az európai idősek és nyugdíjasok helyzetének megvédését, javítását. Az idei EU-s trojka figyelmen kívül hagyja a szakszervezetek figyelmeztetését és továbbra is elsőrendű fontosságúnak tartja a megszorító intézkedéseket, amelyek sajnos az un. szociális Európa lebontásának irányába hatnak, ezért a szakszervezeteknek minden esetben követelniük kell ezeknek a már bizonyítottan nem célravezető intézkedéseknek a megszüntetését és több költségvetési allokációs ráfordítást a szociális ügyekre. Nem engedhetjük meg az európai szegénység növekedését, amely elsősorban a növekvő számú idős embereket és a nyugdíjasokat érinti. 

A főtitkár ellátogat a tagszervezetekhez – eddig 5 országban járt már –, hogy személyesen is tapasztalatokat szerezzen a nyugdíjasokat és időseket érintő országos helyzetekről. Decemberig tájékoztatást a kér a nyugdíjasok, a tagszervezetek helyzetéről, a szociális védőhálóról, milyen a szociális gondozás, az idősek egészségügyi ellátása, stb. Tudni kívánja, hogy milyen megállapodások vannak e téren a kormányok és a szakszervezetek között. A főtitkár november végén szeretne Budapestre látogatni.

Ennek kapcsán a görög küldött felvetette, hogy országában most jelentős támadást érzékelnek az új görög kormány részéről, amely az uniós trojka követelésére meg akarja szüntetni az eddig a nyugdíjakból központilag levont 0,4 €-t, amelyet a mintegy 250 ezer tagú, 58 nyugdíjas szövetségeik működésére fordíthattak. Ha ez a lehetőség most megszűnik, akkor ezeket az idősügyi szervezeteket a kormány a létalapjuktól fosztja meg. Kérte, a FERPA támogassa követeléseiket, hogy továbbra is működhessenek. A belga küldött javasolta, hogy a FERPA írjon levelet az ETUC-nak amiben kéri, írjanak levelet a görög kormánynak a nyugdíjasok érdekében. Ezt a javaslatot a VB el is fogadta.

A görög ügy kapcsán a horvát S.U.H. nyugdíjasainak küldötte, Jasna Petrovic kérte, hogy a FERPA VB tagjai írásban sürgősen támogassák őket, mert október 29-én egy petíciót adnak át a horvát kormánynak, melyben felhívják a figyelmet a horvát nyugdíjasok nagyarányú elszegényedésére, mert ők az átlagfizetés 38%-át kapják csak, ami messze nem elég a megélhetésükhöz. A helyzetük javítására több javaslatot is belefoglaltak a petícióba. Cantone főtitkár kérte a VB tagokat, hogy szolidaritási, támogató levelüket mielőbb küldjék meg a horvát szervezetnek.  A SZEF nyugdíjas levelet elküldtük.

A lengyel küldött elmondta, hogy náluk is nehéz helyzet alakult ki az előző kormányzat alatt, de most választások lesznek. Bár a szakszervezetek megosztottak, de remélik, hogy az új kormány pozitívan kezeli majd a szociális kérdéseket. Elsősorban a 65-ről 67 évre emelt nyugdíjkorhatár visszaállításában reménykednek. Kérte, hogy a főtitkár Varsóba is menjen el.

A következő napirendi pontban az ETUC szociális ügyekkel – így a nyugdíjasokat képviselő FERPA-val is – foglalkozó konföderációs titkára, a spanyol Montserrat Mir Roca, röviden ismertette az ETUC szociális védelemre vonatkozó tevékenységét, amiről a nemrégiben összeült párizsi kongresszus (2015. szept. 29) óta beszámolhatott. Ez idő alatt felmérte azokat a fő szempontokat, amiket az ETUC követni fog, így elsősorban a tagállamok megtakarítási, illetve kilábolási törekvéseiket fogja kritizálni, amelyek jelentős elszegényedéshez vezettek, munkahelyek csökkentését és munkanélküliséget eredményeztek eddig. Kiemelt figyelmet fog fordítani a FERPA tevékenységének támogatására, így egyetért a FERPA kongresszuson elfogadott programmal.

Cantone főtitkár összeállított egy 9 pontos prioritási listát, amely nem teljes, de azt a fokozatosság betartásával végre lehet hajtani. Ezzel kapcsolatos hozzászólások támogatóak voltak, szóvá tették, hogy a FERPA-nak nincs megfelelő honlapja, kevés információ jelenik meg, sok európai idős és nyugdíjas nem is tudja, hogy van egyáltalán ilyen, az érdekeikért, védelmükért harcoló szervezet. A főtitkár ezzel kapcsolatban elmondta, hogy egy olasz tagszervezet már készíti a FERPA honlapját, ami éppen ezeket kívánja megtenni. Gyors tájékoztatás lesz minden eseményről, elfogadott határozatokról, dokumentumokról. Itt fog megjelenni a FERPA nyilatkozat az idősek jogainak támogatásáról, védelméről, valamint a VII., budapesti kongresszuson elfogadott politikai program megerősítése. Több hozzászóló dicsérte a budapesti kongresszust, a rendezést és a helyszínt nagyon jónak tartják.

Henri Lourdelle szakértő beszámolt a FERPA-nak az EU Bizottsághoz a hosszú távú gondozás alapjoggá történő bevezetése érdekében előzőleg sikertelenül benyújtott népi kezdeményezés (ECI) helyzetéről. A VB 2013.novemberi döntése alapján a FERPA VI., 2013-ban megrendezett kongresszusának felhatalmazása szerint az ECI-t 2013. szeptember 5.-én benyújtották, ezt a Bizottság 2013. novemberében elutasította.  2014. márciusi VB a fellebbezésről döntött, ezt 2015. januárjában benyújtották az Európai Bírósághoz. A bírósági eljárás 2017-ig is eltarthat, az első meghallgatás 2015. október 28-án lesz, ahol a FERPA-t Robert Racké előző FERPA elnök fogja képviselni Luxemburgban.  Az elutasítás a vélemények szerint politikai jellegű volt, ezért remélhetőleg az új összetételű Bizottság máshogyan fog dönteni.

A FERPA Nőbizottsága új elnököt választott, aki a spanyol Anna Martinez Lopez lett.

2015. október 30.

Dr.Mayer Lajos

SZEF Nyugdíjas Tagozat elnöke                           

FERPA VB tag                                

MEGOSZTÁS:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Nyomtatás

EZEKET OLVASTA MÁR?

Svéd delegáció fogadása

Budapestre látogatott a Saco-S, azaz a svéd központi közigazgatásban dolgozók szakszervezete. Kollégáink közel 3000 taggal, 60%-os szervezettséggel bírnak az államigazgatásban. A SZEF elnöke és irodavezetője mellett a Közszolgálati Szakszervezetek Szövetsége

SZEF workshop vezetőknek

A legkitartóbb kollégák már az 5. ciklusban járnak a SZEF oktatási programjában. Most 2 napos workshop keretében szakszervezet történelemmel, társadalomismerettel, a szociális Európa intézményvével ismerkedtek és a klíma/válságon gondolkodtak közösen.

Szeptemberi EGSZB vélemények

Sürgős intézkedéseket kell elfogadni az uniós polgárokat és fogyasztókat fenyegető energiaszegénység megelőzése és kezelése érdekében. Az EGSZB szeptemberi Plenáris ülése által elfogadott állásfoglalás és érdekesebb vélemények Az energiaszegénység kezelése és