Keresés
Close this search box.

Tájékoztató a FERPA Végrehajtó Bizottságának üléséről

A FERPA Végrehajtó Bizottsága 2015.október 26-27-én Brüsszelben tartotta meg soron következő ülését.

A FERPA Végrehajtó Bizottsága 2015.október 26-27-én Brüsszelben tartotta meg soron következő ülését.

A napirend elfogadása után a VB megválasztotta a FERPA elnökét, aki a francia Michel Devacht lett, valamint megválasztották a tagszervezetek által beküldött lista alapján a 14 tagú Irányító Bizottságot is. Ebben a magyar képviselő a 2016. évben az MSZOSZ jelöltje, Juhász László lett, akit 2017-ben dr. Mayer Lajos (SZEF)  vált fel.

A VB munkabizottságok létrehozásáról is döntött, az Alapszabály kidolgozására alakult bizottságba dr. Mayer Lajost is beválasztották. A bizottságnak — amely legközelebb november 12-én ül össze — a 2016. júniusában összehívandó Irányító Bizottság ülésére kell az új alapszabály tervezetet benyújtani.

Az új főtitkár, az olasz Carla Cantone az európai uniós politikai helyzetet taglaló tájékoztatójában elmondta, a szakszervezetek reménykedhetnek abban, hogy az EU új vezetése pozitívabban kezeli majd az európai szakszervezeti szövetségek érdekképviseletének figyelembe vételét, a szociális párbeszéd szükségességét. Ennek érdekében minden lehetőséget megragad, hogy képviselje az európai idősek és nyugdíjasok helyzetének megvédését, javítását. Az idei EU-s trojka figyelmen kívül hagyja a szakszervezetek figyelmeztetését és továbbra is elsőrendű fontosságúnak tartja a megszorító intézkedéseket, amelyek sajnos az un. szociális Európa lebontásának irányába hatnak, ezért a szakszervezeteknek minden esetben követelniük kell ezeknek a már bizonyítottan nem célravezető intézkedéseknek a megszüntetését és több költségvetési allokációs ráfordítást a szociális ügyekre. Nem engedhetjük meg az európai szegénység növekedését, amely elsősorban a növekvő számú idős embereket és a nyugdíjasokat érinti. 

A főtitkár ellátogat a tagszervezetekhez – eddig 5 országban járt már –, hogy személyesen is tapasztalatokat szerezzen a nyugdíjasokat és időseket érintő országos helyzetekről. Decemberig tájékoztatást a kér a nyugdíjasok, a tagszervezetek helyzetéről, a szociális védőhálóról, milyen a szociális gondozás, az idősek egészségügyi ellátása, stb. Tudni kívánja, hogy milyen megállapodások vannak e téren a kormányok és a szakszervezetek között. A főtitkár november végén szeretne Budapestre látogatni.

Ennek kapcsán a görög küldött felvetette, hogy országában most jelentős támadást érzékelnek az új görög kormány részéről, amely az uniós trojka követelésére meg akarja szüntetni az eddig a nyugdíjakból központilag levont 0,4 €-t, amelyet a mintegy 250 ezer tagú, 58 nyugdíjas szövetségeik működésére fordíthattak. Ha ez a lehetőség most megszűnik, akkor ezeket az idősügyi szervezeteket a kormány a létalapjuktól fosztja meg. Kérte, a FERPA támogassa követeléseiket, hogy továbbra is működhessenek. A belga küldött javasolta, hogy a FERPA írjon levelet az ETUC-nak amiben kéri, írjanak levelet a görög kormánynak a nyugdíjasok érdekében. Ezt a javaslatot a VB el is fogadta.

A görög ügy kapcsán a horvát S.U.H. nyugdíjasainak küldötte, Jasna Petrovic kérte, hogy a FERPA VB tagjai írásban sürgősen támogassák őket, mert október 29-én egy petíciót adnak át a horvát kormánynak, melyben felhívják a figyelmet a horvát nyugdíjasok nagyarányú elszegényedésére, mert ők az átlagfizetés 38%-át kapják csak, ami messze nem elég a megélhetésükhöz. A helyzetük javítására több javaslatot is belefoglaltak a petícióba. Cantone főtitkár kérte a VB tagokat, hogy szolidaritási, támogató levelüket mielőbb küldjék meg a horvát szervezetnek.  A SZEF nyugdíjas levelet elküldtük.

A lengyel küldött elmondta, hogy náluk is nehéz helyzet alakult ki az előző kormányzat alatt, de most választások lesznek. Bár a szakszervezetek megosztottak, de remélik, hogy az új kormány pozitívan kezeli majd a szociális kérdéseket. Elsősorban a 65-ről 67 évre emelt nyugdíjkorhatár visszaállításában reménykednek. Kérte, hogy a főtitkár Varsóba is menjen el.

A következő napirendi pontban az ETUC szociális ügyekkel – így a nyugdíjasokat képviselő FERPA-val is – foglalkozó konföderációs titkára, a spanyol Montserrat Mir Roca, röviden ismertette az ETUC szociális védelemre vonatkozó tevékenységét, amiről a nemrégiben összeült párizsi kongresszus (2015. szept. 29) óta beszámolhatott. Ez idő alatt felmérte azokat a fő szempontokat, amiket az ETUC követni fog, így elsősorban a tagállamok megtakarítási, illetve kilábolási törekvéseiket fogja kritizálni, amelyek jelentős elszegényedéshez vezettek, munkahelyek csökkentését és munkanélküliséget eredményeztek eddig. Kiemelt figyelmet fog fordítani a FERPA tevékenységének támogatására, így egyetért a FERPA kongresszuson elfogadott programmal.

Cantone főtitkár összeállított egy 9 pontos prioritási listát, amely nem teljes, de azt a fokozatosság betartásával végre lehet hajtani. Ezzel kapcsolatos hozzászólások támogatóak voltak, szóvá tették, hogy a FERPA-nak nincs megfelelő honlapja, kevés információ jelenik meg, sok európai idős és nyugdíjas nem is tudja, hogy van egyáltalán ilyen, az érdekeikért, védelmükért harcoló szervezet. A főtitkár ezzel kapcsolatban elmondta, hogy egy olasz tagszervezet már készíti a FERPA honlapját, ami éppen ezeket kívánja megtenni. Gyors tájékoztatás lesz minden eseményről, elfogadott határozatokról, dokumentumokról. Itt fog megjelenni a FERPA nyilatkozat az idősek jogainak támogatásáról, védelméről, valamint a VII., budapesti kongresszuson elfogadott politikai program megerősítése. Több hozzászóló dicsérte a budapesti kongresszust, a rendezést és a helyszínt nagyon jónak tartják.

Henri Lourdelle szakértő beszámolt a FERPA-nak az EU Bizottsághoz a hosszú távú gondozás alapjoggá történő bevezetése érdekében előzőleg sikertelenül benyújtott népi kezdeményezés (ECI) helyzetéről. A VB 2013.novemberi döntése alapján a FERPA VI., 2013-ban megrendezett kongresszusának felhatalmazása szerint az ECI-t 2013. szeptember 5.-én benyújtották, ezt a Bizottság 2013. novemberében elutasította.  2014. márciusi VB a fellebbezésről döntött, ezt 2015. januárjában benyújtották az Európai Bírósághoz. A bírósági eljárás 2017-ig is eltarthat, az első meghallgatás 2015. október 28-án lesz, ahol a FERPA-t Robert Racké előző FERPA elnök fogja képviselni Luxemburgban.  Az elutasítás a vélemények szerint politikai jellegű volt, ezért remélhetőleg az új összetételű Bizottság máshogyan fog dönteni.

A FERPA Nőbizottsága új elnököt választott, aki a spanyol Anna Martinez Lopez lett.

2015. október 30.

Dr.Mayer Lajos

SZEF Nyugdíjas Tagozat elnöke                           

FERPA VB tag                                

MEGOSZTÁS:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Nyomtatás

EZEKET OLVASTA MÁR?

A SZEF delegáltja az ILO 112. ülésén

Új társadalmi szerződés szükségessége, veszélyes anyagok a munkahelyeken, az ápolás, mint társadalmi kérdés, az alapvető jogok érvényesülése a munkahelyeken Beszámoló az ENSZ Nemzetközi Munkaügyi Szervezete, az ILO 2024 júniusi, 112.

Új vezetőséget választott a SZEF Ifjúsági Tagozata

2024. június 10-én SZEFIT küldött közgyűlésre került sor, ahol a megjelent delegáltak új elnököt, valamint négy fő alelnököt választottak. A hivatalos részt követően egy rövid ötletelést is tartottak a megjelentek.

EUROFEDOP Minisztériumok Szakmai Tanácsának ülése Budapesten

A Közszolgálati Szakszervezeti Szövetség (KSZSZ) szervezésében megrendezett kétnapos eseményre meghívást kapott a SZEF is. A szemináriumon különböző közszolgáltatási területeken szervezkedő szakszervezetek mutatták be sikereiket, nehézségeiket és hívták fel a figyelmet