Keresés
Close this search box.

SZEF Akadémia

Előzetes információk és felhívás

Szakszervezeti szövetségünk XI. kongresszusán a 2015 – 2019 közötti időszakra középtávú programot fogadott el. Ebben központi feladatként határoztuk meg, hogy tagszervezeteink és tagjaink, valamint a közvélemény számára egy új, perspektivikusabb Magyarország- és egy új, modernebb, hatékonyabb szakszervezet-kép kialakítása érdekében egy régi-új munkaforma keretében SZEF AKADÉMIÁT indítunk.
 
A SZEF AKADÉMIA a Szakszervezetek Együttműködési Fórumában tömörült szakszervezetek közös reakciója és válaszadási kísérlete arra a helyzetre, amely a magyar nyilvánosságban, az oktatási rendszerben és az eszmék piacán mára kialakult.
 
SZEF Akadémiánk elemezni és tudatosítani kívánja a magyar társadalom meghatározó sorskérdéseit. Ezért az előadásokon részt vevő – vezetőkből, munkahelyi bizalmikból és tagokból álló – aktíva személyes szerepvállalása, a rendszeres találkozások által erősített belső demokratikus párbeszéd és nyilvánosság, a videó-felvételek és a szöveges feldolgozások, valamint honlapjaink és közösségi fórumaink segítségével igyekszünk ezeket kijelölni és a közvélemény napirendjén tartani. Mindezzel intézményesen be kívánunk kapcsolódni a jövőnk feletti vitákba.
 
A magyar pártrendszer válsága, és ezen belül az ellenzéki pártok bizalmi katasztrófája miatt az aktuális média-napirend és a társadalmi viták tartalma túlnyomóan manipulálttá vált. Ma szinte kizárólag a fennálló kormányzati hatalom érdekei érvényesülnek a közszolgálati médiában, a hírügynökségi tevékenységben. Az érdekvédelem és a társadalmi párbeszéd témavilága szinte teljesen kiveszett az országos és a helyi nyilvánosságból. A felnövekvő generációkban is kevés felkészült és felelősen választani képes állampolgár, öntudatos munkavállaló, és pénzügyileg is tudatos fogyasztó van.
 
 A SZEF AKADÉMIA témái, előadói és hallgatói is, az erről szóló híradások és a honlapjaink is egyszerre hirdethetik majd; a mi szakszervezeti mozgalmunknak van világlátása, van értékrendszere, és tudjuk, mit rontottunk el mi, és mi romlott el Magyarországon.
 
A SZEF AKADÉMIÁT a budapesti Kossuth Klubban (1088 Múzeum u. 7.) 2015.október 10-én 10.00 órakor indítjuk, és sorozatunkra várjuk valamennyi érdeklődő szaktársunk jelentkezését. Kezdeményezésünk nyitott, a szervezésben és a közönség oldalán, a vitákban is, konföderációs hovatartozástól függetlenül várjuk a magyar szakszervezeti mozgalom vezetőit és tagjait. Akadémiánk legyen új és közös kezdeményezéseink bizonyítéka, fontos és jelentős munkaformája mozgalmunknak.
 
Boros Péterné alelnök, a SZEF Akadémia vezetője
Földiák András, a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma elnöke
 
 
A SZEF AKADÉMIA TERVEZETT TÉMÁI
 
2015 OKTÓBER
ÁLLAM ÉS TÁRSADALOM
Mi történt a Magyar Köztársaság államrendszerével, az alkotmányos alapintézményekkel?
Hogyan alakult át és változott meg kormányzati rendszerünk és államigazgatásunk? 
Miként változtak az önkormányzati igazgatás és a helyi politika lehetőségei?
Mi jellemzi ma a munkavállalók egyéni és kollektív jogait?
 
2015. DECEMBER
A KÖZSZOLGÁLTATÁSOK ÁRA; EMELKEDŐ, VAGY HANYATLÓ NEMZET?
Mi a szerepe a közszolgáltatásoknak a nemzeti, társadalmi újratermelésben?
Hogyan hatnak az igazgatási, a hatósági, a humán, a kulturális és a kommunális rendszerek a nemzet életminőségére és versenyképességére?
Hogyan dönthet újra maga a társadalom a közszolgáltatások áráról, avagy kiszabadíthatók-e a közszolgák az állami-kormányzati fogságból?
Teremthető-e közszolgálati szakszervezeti egység és új szövetség a társadalommal?
 
2016. FEBRUÁR
A NEMZET EGÉSZSÉGE
Hogyan hat előtörténetünk és a mindennapok küzdelme a társadalom egészségügyi állapotára?
Igaz lenne, hogy az egészségügyi intézményrendszer csupán 15 százalékban felelős a társadalom egészségéért és életkilátásaiért?  Mit és hogyan kell változtatnunk az intézményrendszerben?
Melyik az az ellátási modell, ami mellé a társadalom többségének támogatása megszerezhető?
 
2016. ÁPRILIS
RENDSZERNYUGDÍJ, VAGY NYUGDÍJRENDSZER
Tényleg teherviselő, hoppon maradt, reményt vesztett és nyomorba tartó milliók?
Mit engednek az európai standardok, a felosztás-kirovás, és a korfa?
Oldható-e a rendszerekből kiesettek magánya és várható nyomora?
Milyen rendszert kell választanunk és bevezetnünk?
 
2016. JÚNIUS
JÖVŐNK ZÁLOGA: AZ OKTATÁS
Hogyan alakult a magyar köz- és felsőoktatás tényleges kimenő teljesítménye az elmúlt negyedszázadban? És a költségvetési részesedése?
Mi következik 15 éven belül abból, ahogy most az oktatásunk működik?
Lehetséges nemzeti konszenzus az oktatáspolitika céljai és az intézményrendszer működése, a tandíj, a keretszámok és a bölcsődei ellátás körül?
 
2016. SZEPTEMBER
KIRE TARTOZIK ÉS MIBE KERÜL A KÖZ MŰVELŐDÉSE?
Könyvtárak, tárlatok, koncertek, kiállítások, kulturális minták, szocializációs intézmények; meddig tartható a közművelődési intézményrendszer áristomban?
Hol szerezhetők kulturális és közéleti magatartásminták, hol szabadítható fel a személyiség?
Rehabilitálható a művelődés és teljes intézményrendszere?
 
2016. NOVEMBER
TÁRSADALMI KONFLIKTUSOK, SZAKSZERVEZETEK
Hogyan hat az eltorzult magyar pártrendszer a szakszervezetek mozgásterére?
A szakszervezetek szerepe és lehetőségei a társadalmi közjó feltárásában, az európai jogállamban.
Képviselhetnek-e általános társadalmi programot a szakszervezetek?
Milyen képet formáljanak a magyar jövőről?
 
* * * * * * * * * *
 
A SZEF AKADÉMIA rendezvényein a SZEF választott vezetőinek bevezetőit követve, alkalmanként rövid tematikus előadások és prezentációk hangzanak el. Ezeket felkért szakmai hozzászólások és vita követi. Az előadókat a témák legjobbjai közül, a tudomány által elismert, pártpolitikailag független személyiségek közül választjuk ki.
A témákat előzetes híradások alapján, részletes tudósítások, felvételek formájában dolgozzuk fel és dokumentáljuk honlapjainkon: www.szef.hu, www.szefakademia.hu

MEGOSZTÁS:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Nyomtatás

EZEKET OLVASTA MÁR?

A SZEF delegáltja az ILO 112. ülésén

Új társadalmi szerződés szükségessége, veszélyes anyagok a munkahelyeken, az ápolás, mint társadalmi kérdés, az alapvető jogok érvényesülése a munkahelyeken Beszámoló az ENSZ Nemzetközi Munkaügyi Szervezete, az ILO 2024 júniusi, 112.

Új vezetőséget választott a SZEF Ifjúsági Tagozata

2024. június 10-én SZEFIT küldött közgyűlésre került sor, ahol a megjelent delegáltak új elnököt, valamint négy fő alelnököt választottak. A hivatalos részt követően egy rövid ötletelést is tartottak a megjelentek.

EUROFEDOP Minisztériumok Szakmai Tanácsának ülése Budapesten

A Közszolgálati Szakszervezeti Szövetség (KSZSZ) szervezésében megrendezett kétnapos eseményre meghívást kapott a SZEF is. A szemináriumon különböző közszolgáltatási területeken szervezkedő szakszervezetek mutatták be sikereiket, nehézségeiket és hívták fel a figyelmet