SZEF Akadémia

Előzetes információk és felhívás

Szakszervezeti szövetségünk XI. kongresszusán a 2015 – 2019 közötti időszakra középtávú programot fogadott el. Ebben központi feladatként határoztuk meg, hogy tagszervezeteink és tagjaink, valamint a közvélemény számára egy új, perspektivikusabb Magyarország- és egy új, modernebb, hatékonyabb szakszervezet-kép kialakítása érdekében egy régi-új munkaforma keretében SZEF AKADÉMIÁT indítunk.
 
A SZEF AKADÉMIA a Szakszervezetek Együttműködési Fórumában tömörült szakszervezetek közös reakciója és válaszadási kísérlete arra a helyzetre, amely a magyar nyilvánosságban, az oktatási rendszerben és az eszmék piacán mára kialakult.
 
SZEF Akadémiánk elemezni és tudatosítani kívánja a magyar társadalom meghatározó sorskérdéseit. Ezért az előadásokon részt vevő – vezetőkből, munkahelyi bizalmikból és tagokból álló – aktíva személyes szerepvállalása, a rendszeres találkozások által erősített belső demokratikus párbeszéd és nyilvánosság, a videó-felvételek és a szöveges feldolgozások, valamint honlapjaink és közösségi fórumaink segítségével igyekszünk ezeket kijelölni és a közvélemény napirendjén tartani. Mindezzel intézményesen be kívánunk kapcsolódni a jövőnk feletti vitákba.
 
A magyar pártrendszer válsága, és ezen belül az ellenzéki pártok bizalmi katasztrófája miatt az aktuális média-napirend és a társadalmi viták tartalma túlnyomóan manipulálttá vált. Ma szinte kizárólag a fennálló kormányzati hatalom érdekei érvényesülnek a közszolgálati médiában, a hírügynökségi tevékenységben. Az érdekvédelem és a társadalmi párbeszéd témavilága szinte teljesen kiveszett az országos és a helyi nyilvánosságból. A felnövekvő generációkban is kevés felkészült és felelősen választani képes állampolgár, öntudatos munkavállaló, és pénzügyileg is tudatos fogyasztó van.
 
 A SZEF AKADÉMIA témái, előadói és hallgatói is, az erről szóló híradások és a honlapjaink is egyszerre hirdethetik majd; a mi szakszervezeti mozgalmunknak van világlátása, van értékrendszere, és tudjuk, mit rontottunk el mi, és mi romlott el Magyarországon.
 
A SZEF AKADÉMIÁT a budapesti Kossuth Klubban (1088 Múzeum u. 7.) 2015.október 10-én 10.00 órakor indítjuk, és sorozatunkra várjuk valamennyi érdeklődő szaktársunk jelentkezését. Kezdeményezésünk nyitott, a szervezésben és a közönség oldalán, a vitákban is, konföderációs hovatartozástól függetlenül várjuk a magyar szakszervezeti mozgalom vezetőit és tagjait. Akadémiánk legyen új és közös kezdeményezéseink bizonyítéka, fontos és jelentős munkaformája mozgalmunknak.
 
Boros Péterné alelnök, a SZEF Akadémia vezetője
Földiák András, a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma elnöke
 
 
A SZEF AKADÉMIA TERVEZETT TÉMÁI
 
2015 OKTÓBER
ÁLLAM ÉS TÁRSADALOM
Mi történt a Magyar Köztársaság államrendszerével, az alkotmányos alapintézményekkel?
Hogyan alakult át és változott meg kormányzati rendszerünk és államigazgatásunk? 
Miként változtak az önkormányzati igazgatás és a helyi politika lehetőségei?
Mi jellemzi ma a munkavállalók egyéni és kollektív jogait?
 
2015. DECEMBER
A KÖZSZOLGÁLTATÁSOK ÁRA; EMELKEDŐ, VAGY HANYATLÓ NEMZET?
Mi a szerepe a közszolgáltatásoknak a nemzeti, társadalmi újratermelésben?
Hogyan hatnak az igazgatási, a hatósági, a humán, a kulturális és a kommunális rendszerek a nemzet életminőségére és versenyképességére?
Hogyan dönthet újra maga a társadalom a közszolgáltatások áráról, avagy kiszabadíthatók-e a közszolgák az állami-kormányzati fogságból?
Teremthető-e közszolgálati szakszervezeti egység és új szövetség a társadalommal?
 
2016. FEBRUÁR
A NEMZET EGÉSZSÉGE
Hogyan hat előtörténetünk és a mindennapok küzdelme a társadalom egészségügyi állapotára?
Igaz lenne, hogy az egészségügyi intézményrendszer csupán 15 százalékban felelős a társadalom egészségéért és életkilátásaiért?  Mit és hogyan kell változtatnunk az intézményrendszerben?
Melyik az az ellátási modell, ami mellé a társadalom többségének támogatása megszerezhető?
 
2016. ÁPRILIS
RENDSZERNYUGDÍJ, VAGY NYUGDÍJRENDSZER
Tényleg teherviselő, hoppon maradt, reményt vesztett és nyomorba tartó milliók?
Mit engednek az európai standardok, a felosztás-kirovás, és a korfa?
Oldható-e a rendszerekből kiesettek magánya és várható nyomora?
Milyen rendszert kell választanunk és bevezetnünk?
 
2016. JÚNIUS
JÖVŐNK ZÁLOGA: AZ OKTATÁS
Hogyan alakult a magyar köz- és felsőoktatás tényleges kimenő teljesítménye az elmúlt negyedszázadban? És a költségvetési részesedése?
Mi következik 15 éven belül abból, ahogy most az oktatásunk működik?
Lehetséges nemzeti konszenzus az oktatáspolitika céljai és az intézményrendszer működése, a tandíj, a keretszámok és a bölcsődei ellátás körül?
 
2016. SZEPTEMBER
KIRE TARTOZIK ÉS MIBE KERÜL A KÖZ MŰVELŐDÉSE?
Könyvtárak, tárlatok, koncertek, kiállítások, kulturális minták, szocializációs intézmények; meddig tartható a közművelődési intézményrendszer áristomban?
Hol szerezhetők kulturális és közéleti magatartásminták, hol szabadítható fel a személyiség?
Rehabilitálható a művelődés és teljes intézményrendszere?
 
2016. NOVEMBER
TÁRSADALMI KONFLIKTUSOK, SZAKSZERVEZETEK
Hogyan hat az eltorzult magyar pártrendszer a szakszervezetek mozgásterére?
A szakszervezetek szerepe és lehetőségei a társadalmi közjó feltárásában, az európai jogállamban.
Képviselhetnek-e általános társadalmi programot a szakszervezetek?
Milyen képet formáljanak a magyar jövőről?
 
* * * * * * * * * *
 
A SZEF AKADÉMIA rendezvényein a SZEF választott vezetőinek bevezetőit követve, alkalmanként rövid tematikus előadások és prezentációk hangzanak el. Ezeket felkért szakmai hozzászólások és vita követi. Az előadókat a témák legjobbjai közül, a tudomány által elismert, pártpolitikailag független személyiségek közül választjuk ki.
A témákat előzetes híradások alapján, részletes tudósítások, felvételek formájában dolgozzuk fel és dokumentáljuk honlapjainkon: www.szef.hu, www.szefakademia.hu

MEGOSZTÁS:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Nyomtatás

EZEKET OLVASTA MÁR?

Szeptemberi EGSZB vélemények

Sürgős intézkedéseket kell elfogadni az uniós polgárokat és fogyasztókat fenyegető energiaszegénység megelőzése és kezelése érdekében. Az EGSZB szeptemberi Plenáris ülése által elfogadott állásfoglalás és érdekesebb vélemények Az energiaszegénység kezelése és

SZEF Nyugdíjas Tagozatának továbbképzése

Tájékoztató   2022. november 23-án a SZEF Nyugdíjas Szervezete továbbképző konferenciát tartott a Benczúr Hotelben. A rendezvényen neves közgazdász egyetemi tanárok és szociológus tartott előadást a megjelent nyugdíjas szakszervezeti tagoknak.

Júliusi EGSZB vélemények

Az európai társadalmakat már eddig is súlyosan érintette a világjárvány, az ukrán válság pedig egy újabb hatalmas sokkhatás, amelyet leginkább társadalmaink legkiszolgáltatottabb helyzetben lévő tagjai éreznek meg. Az elkövetkező uniós