Keresés
Close this search box.

A társadalmi párbeszédért felelős miniszter öt év után leült tárgyalni a közszolgákkal

MKKSZ HÍRLEVÉL 2015. július 10.

Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács (OKÉT) csütörtöki ülése minden mozzanatában visszaigazolta a Munkavállalói Oldal (MVO) május 28-i döntését. Akkor a szakszervezetek 11 pontos tárgyalási memorandumára a Kormány kilenc nemmel, egy talánnalés egy tárgytalannal válaszolt.

A munkavállalók ezért akkor megszakították a tárgyalásokat, és felálltak az asztal mellől. Megüzenték, felelős kormánytagot kérnek; velük Varga Mihály folytassa a 2016-os költségvetésről és a várható bérintézkedésekről szóló tárgyalásokat… (Bővebben)

És lőn; az OKÉT következő ülésén a Nemzetgazdasági Minisztérium – volt banképület – Pénztártermében megtört a jég; öt év után, az Orbán-kormányok teljes működési ideje óta először egy felelős miniszter leült a hétszázezer közszolgálati dolgozót képviselő konföderációk vezetőivel. Hogy milyen eredménnyel, azt még nem lehet tudni!

Az eredetileg július 9. 11.00-ra kiírt OKÉT ülés előtt az MVO reggel nyolctól egyeztetést tartott. Itt kiderült; senki nem akar engedni a 11 pontból, és főleg abból a követelésből, hogy folytassák a küzdelmet azért a közel 300 ezer munkavállalóért, akiknek élethelyzetén a Kormány semmiféle bérintézkedéssel nem kíván enyhíteni.

http://www.mkksz.org.hu/html/main/2015/2015_05_18_Adorjan_Richard.pdf

KÖSZÖNETBEN NEM VOLT HIÁNY – A TÖBBIBEN NEM VOLT SOK KÖSZÖNET

Varga Mihály közel huszonöt perc késéssel érkezett, és tényleg köszönettel kezdte. A Nemzetgazdasági Minisztérium vezetője szerint köszönet jár valamennyi közszolgálati dolgozónak, hogy a 2010-ben megoldhatatlannak látszó feladatokat mára megoldották!Varga Mihály szerint a Kormány erőfeszítéseit támogató állam- és közigazgatás, a közszolgáltatások közös sikere, hogy Magyarország növekedésben mára dobogós lett Európában.

BÉREMELÉS, ILLETMÉNYRENDSZER, KOMPENZÁCIÓK, BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK

Varga Mihály – válaszolva a 11. pontra – erre a négy kérdéskörre koncentrált.  Szavai politikai teljesítményként is értékelhetők; harmadszor adott kosarat az OKÉT másik két oldalának, az önkormányzatoknak és a szakszervezeteknek, de valahogy kevésbé fájt, és mintha tétován meghátrált is volna egy kicsit!

 BÉREMELÉSEK

„Az általános béremelés módszere nem illeszkedik a kormányzat által célzott ágazati életpálya modellek világába!” – mondotta, majd hozzátette; – Tudjuk, hogy nyolc éve nem emelkedett az illetményalap, de egy ilyen lépés nem lenne beépíthető az életpálya modellek logikájába, nem alkalmas arra, hogy a későbbi életpályaívek eleme legyen.” Szavaiból kiderült, számításuk szerint az 1. pontba foglalt követelés önmagában 115-157 milliárd forint fedezetet igényel, de azt is hozzátette; még ez sem lenne elég arra, hogy a mai kompenzációs rendszert mindenestül leváltsa. Ez valójában az évtizede felhalmozott bérhátrányok nagyságrendjének tisztességes, de rejtett beismerése volt! És nem zárta ki, hogy bérintézkedésre egy életpályamodell keretén kívül kerüljön sor.

Ezt követően Varga Mihály gyors áttekintés adott a sikerekről, áttekintette a tervezett bérintézkedések listáját. Adatai szerint 396 ezer munkavállaló lesz érintett az összesen 220.2 milliárd növekményt tartalmazó 2016-os költségvetés alapján. Ennek ágazati megoszlását külön táblában mutatjuk meg.

http://www.mkksz.org.hu/html/main/2015/mkksz_hirlevel20150710-t2.pdf

(Az adatok értelmezéséhez felidézzük, hogy 2011 – 2012 – 2013 során közel 650 milliárd forint kivonása valósult meg a közszféra bérkiadásaiból, 2014-ben se érdemi kivonás, vagy emelés nem volt, majd 2015  70 milliárd, 2016  220 milliárd növekményt ígér. )

ILLETMÉNYRENDSZER

A Kormány támogatja a felülvizsgálatot, elismeri, hogy a megnövekedett nyugdíjkorhatár miatt szükséges további három besorolási fokozat, és kész azt esetleg növekményt gyorsan pótlékok formájában átadni. Az MVO erre inkább az őszi törvénymódosítást kérte.

Az a gondolat, hogy az ágazati illetményrendszerek mindegyike a minimálbérre épüljön és ennek változása egységesen mozdítsa felfelé ezeket az illetményrendszereket, most sem került elő a Kormány javaslataként! Pedig ez az a cél, amiért a közszolgálati egységet meg kell teremtenünk! (Boros Péterné megjegyzése /

KOMPENZÁCIÓS RENDSZER

„Nem jó, hogy marad!” – mondta a miniszter, de még akkor is maradna, ha az általános 10% emelést választanánk. A megoldáshoz Varga Mihály a szakszervezetek javaslatára vár!

BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK

A Kormány e juttatások egységesítését határozta el, de újabb lépés nem várható. Egyébként intézményi szabadság van és a minisztériumok az éves keretük 1 %-át belátásuk szerint használhatják fel; akár kafetériára is – mondta Varga Mihály, aki megjegyezte; egyébként csak 225 ezer munkavállalónál van jogszabályi háttér erre az ellátási formára, a többieknél ( 450 ezer fő ), és a 25 ezer MT alá tartozóknál nincs intézményes kényszer erre.

Végezetül felhívta a figyelmet arra, hogy a reálbér folyamatosan nő, ezt szolgálják az SZJA változások is, de sajnos azt nekünk (a krónikásnak) kell hozzátenni, hogy ez az emelkedő reálbér ma éppen öt százalékkal nagyobb, mint az 1989-es reáljövedelem átlaga.

Varga Mihály szerint a Kormány hálás a közszolgák évtizedes helytállásáért, de az áldozatok eredményéből a maga választotta úton és tempóban akarja részeltetni a foglalkozási, hivatásrendi csoportokat. Az természetes, hogy a szakszervezetek erről részletes tárgyalásokat kívánnak folytatni.

FEHÉR JÓZSEF OLDALSZÓVIVŐ ÁLLÁSPONTJA

Köszöntötte az OKÉT asztalánál a társadalmi párbeszédért felelős minisztert, új kezdetet remélt, és – talán nem meglepő – folyamatos, tervezhető és rendszeres párbeszédet javasolt. Felvetette, hogy az OKÉT térjen vissza a munkabizottságok rendszerére.

Leszögezte: 400 ezer dolgozó kedvező változásokra számíthat, és ez – jóllehet nem pótolja be a lemaradásokat – örvendetes.  De 296 – vagy Varga Mihály szerint – 300 ezer dolgozó semmit nem kap. Tudomásunk van arról, és fáj, hogy a felsőoktatásban és a közművelődésben, az önkormányzatoknál, a kultúrában még ígéreteket sem kapnak a kollégák. Ezt nem fogadjuk el!

Az OKÉT Munkavállalói Oldala nem fogadja el a Kormány álláspontját és további egyeztetéseket követel, tételes tárgyalási menetrend kialakítását látja szükségesnek, és a munka folyamatos végzését, legkésőbb már az augusztusban következő OKÉT ülésen. AZ MVO nem tekinti lezártnak a költségvetést, látja a Kormányzat költségvetési mozgásterét, és fokozottan pártolja az ágazati bértáblák pontosítását. A rendszerben nem az életpályák lidércfényét kell lebegtetni a költségvetési mocsár felett, hanem pénzt kell bele tenni. Pont úgy, ahogy ezt Lázár János a minapi elszólásában oly érthetően bevallotta. Fehér József itt arra utalt, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint a köztisztviselőknek valójában 50 % általános béremelés lenne indokolt…

A KONFÖDERÁCIÓK ÁLLÁSPONTJA

A konföderációk képviselői – előzetes munkamegosztás alapján – egy-egy téma kiemelésével próbálták felépíteni az OKÉT részletes munkatervét. Szóba került a munkaügyi viták bírósági út előtti döntőbizottsági kezelése – erre később az ülést vezető Czomba Sándor államtitkár pozitívan reagált. Kimondatott, természetes elvárás, hogy félévenként a témákban felelős miniszterek, évente a miniszterelnök is egyeztessen a hétszázezer állami alkalmazott  és az önkormányzatok képviselőivel.

Az OKÉT két oldala felszólította a Kormányzati Oldalt, hogy állítsák vissza a Bér- és a Statisztikai Munkabizottság folyamatos működését. Kiemelt figyelmet követeltek a közfoglalkoztatottak helyzetének, a visszaélések megelőzésének, hogy ilyen kiszolgáltatott munkaerővel ne lehessen betörni az oktatás és a közigazgatás szabályozott viszonyaiba – Czomba Sándor államtitkár úr ez utóbbi felvetést is visszaigazolta!

Külön témavilágként merült fel a szakszervezetek kollektív jogainak reparálása, a kudarc, ami a versenyszféra területén ezen a tavaszon beállt. Válság idején, ha nem is elfogadható, de érthető, ha a munkavállalók jogait megnyirbálják, de a konszolidációban, amikor már a fennen hirdetett eredményekben való osztozkodás a kérdés, ezek a megszorítások tűrhetetlenek – hangzott el!

HA ADNI AKARSZ, NE VÉGY EL! – KÖZJÁTÉK A TEREPEN

A szociális terület dolgozóinak helyzete karakteresen mutatja a valódi tendenciákat. A 165/2015. (VI.30) jogellenesen megalkotott táblái elhibázott voltukban azt eredményezik, hogy az érintettek több mint harmadának tételesen csökkenni fog a keresete. Sajnos Banai Péter Benő államtitkár úr erről most hallott először. Egy folyamatosan dolgozó OKÉT, és az érdemien működő ágazati párbeszéd bizottságok mellett ez nem fordulhatna elő – világítottak rá többen!

http://www.mkksz.org.hu/html/main/2015/mkksz_hirlevel20150710-t1.pdf

VARGA MIHÁLY TÁRSADALMI EGYEZTETÉSÉRT FELELŐS MINISZTER VÁLASZA

Válaszában a miniszter megpróbált visszahátrálni a bérkérdésekhez, mintha ez lenne a sikeres terület. „Nem kellene most új témákat behozni, mert akkor a régiekkel se jutunk semmire.” – idézte fel vezetői tapasztalatait. „ Az OKÉT most a bérkérdések felé fordult, maradjunk ennél, és ne feledjük, a helyzet megítélésében döntő kérdés, mit választunk viszonyítási pontnak! – és csak egy kicsit görögözött, románozott és bulgarizált…

FEHÉR JÓZSEF VISZONTVÁLASZA, ÉS NYITÁS AZ INTÉZMÉNYEK VILÁGA FELÉ

„Mi is az ország javát akarjuk, mi is az ország részei vagyunk! A költségvetés még nincs kőbe vésve, és tárgyalni mindig csak a döntés előtt érdemes – mondotta. A kompenzációs rendszer betöltötte a szerepét. Amikor az egykulcsos adó miatt ez az effektív bércsökkenés ellen létre jött, talán ha öt évről volt szó. Ez letelt, vége!

Egyébként, ha fokozatos megoldás kell ajánlani, felidézem; volt nekünk 5 százalékos általános béremelési javaslatunk is azoknak, akik semmit nem kaptak eddig. A Kormánynak az sem kellett, pedig mindig az első lépés fontos egy úton!”

Megállapította: Az általános 10%-os, minimum 15 000 Ft.- os béremelés követelése, és a 11 pont egyike sem került le a napirendről, a Kormány tárgyalási készséget mutat, a tárgyalásokat folytatjuk!

„Mi itt elsősorban a munkavállalói érdekeket képviseljük, ám éppen a társadalom egészéért viselt felelősségünk miatt – hisz közszolgák vagyunk – szóvá kell tennünk; a munkahelyeink, az intézmények állapotát. Kiemelt hangsúllyal hívjuk fel a Kormány figyelmét: Az ország egész területén és minden ágazatban egyre szaporodó intézményi működési zavarok vannak! „

A problémák komplex kormányzati kezelését igényeljük. Legyen terv és ütemezés a krízis kezelésére..

Ez a nap bíztató előjeleket hozott. Köszönetet kaptunk a kormányzattól.

Akkor most jöjjön az együttműködés, a partnerség, a munka, és a pénz a bérre! ”  – zárta szavait Fehér József.

AZ UTOLSÓ PERECEK HOZADÉKA

Mivel a kiszabott 90 percből volt még hat, szót kért az MKKSZ főtitkára is. Felhívta Varga Mihály figyelmét; a kistelepüléseken felszámolódnak az önkormányzati működés feltételei. Itt egyszerre gond a köztisztviselők, a polgármesterek bére. Szemben a nagy adóerővel rendelkező pár száz nagyobb településsel, itt valamilyen intézményes kiegyenlítő mechanizmust kell alkotni. Erről is azonnal tárgyalni kell.

A FOLYTATÁSRÓL

Czomba Sándor, válaszolva az elhangzott felkérésre, ígéretet tett az augusztusi folytatásra, az OKÉT keretén belül esetleg beindítható érdemi párbeszéd tartós felvételére. Varga Mihály – miként az érkezéskor is – partnerei szemébe nézve, az asztalt körbejárva, kézfogással búcsúzott az öt éve nem látott partnerektől. Az kormányzati álláspont döntően ugyan nem változott, de a tárgyalások folytatódnak. Az OKÉT megkapta Varga Mihályt.

Budapest, 2015. július 9.                                                                                   

Boros Péterné, az MKKSZ főtitkára

MEGOSZTÁS:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Nyomtatás

EZEKET OLVASTA MÁR?

Veszélyben Európa zöld átállása?

Beszámoló a Eurofound által szervezett webinárról Habár az Európai Unió deklarált célja, hogy 2050-re teljesen klímasemleges lesz, az utóbbi időben felerősödtek azok a hangok, amik több oldalról megkérdőjelezik ezt: vannak,

A Közép-európai Szakszervezeti Hálózat (CETUN) határozata

A Közép-európai Szakszervezeti Hálózat (CETUN) határozata, amely együttműködésnek Magyarországról a SZEF és a MASZSZ a részese. A szociális Európa bővítése: Az EU konvergenciájának és bővítésének szükségszerűsége Brüsszel, 2024. június 24.