Keresés
Close this search box.

Az Európai Bizottság kötelezettségvállalása a fiatalok foglalkoztatásának ügyében

Az ETUC és ETUF levele Jean-Claude Juncker EB elnök részére

Jean-Claude Juncker, elnök

Európai Bizottság

Rue de la Loi / Wetstraat 200

1049 Brussels

BELGIUM

 

Marianne Thyssen, biztos

Európai Bizottság

Rue de la Loi / Wetstraat 200

1049 Brussels

BELGIUM

2015. május 12.

Re: Az Európai Bizottság kötelezettségvállalása a fiatalok foglalkoztatásának ügyében

Tisztelt Juncker Elnök Úr!

Az Európai Bizottság elnökének történő kinevezése bátorítólag hatott az Európai Szakszervezeti Szövetségre[i] (European Trade Union Confederation – ETUC) és ágazati szervezetei, az Európai Szakszervezeti Szövetségekre (European Trade Union Federations – ETUF). Különösen üdvözöltük a kinyilvánított elköteleződését az Európai Unióban jelen lévő legfőbb probléma, a munkanélküliség elleni harc iránt. Eredményes megbízatást kívánunk annak ellenére, hogy elnöksége kezdete egy tagadhatatlan és precedens nélküli szociális, gazdasági és pénzügyi válság időszakára esik. Elnöksége alatt számíthat együttműködésünkre és erős elköteleződésünkre egy sikeresebb, igazságosabb és szociálisabb Európai Unió iránt. Reméljük, hivatali ideje alatt utat mutat egy olyan Európába, ahol a dolgozóknak garantált jogaik, igazságos bérük, illetve jó minőségű munkahelyük van, továbbá ahol minden dolgozó, tekintet nélkül korára, nemére, származási helyére, szexuális beállítottságára vagy munkaszerződésére egyenlő elbánást és egyenlő lehetőségeket élvez.

Ahogy azt jelenleg is folyó kampányunk – “vissza a mi jövőnkhöz” (“back2ourfuture”[ii]) – részletezi, egész Európában riasztó mértékű a fiatalkori munkanélküliség. Azt reméljük, ennek megoldása elsőbbséget fog élvezni politikájában. Úgy hisszük, jelenleg a fiatalok fizetik a legnagyobb árat a Bizottság kudarcáért, a válság által ez idáig okozott emberi szenvedésekkel foglalkozni kell. A megszorító intézkedések megvágták a költségvetéseket, elbizonytalanították a befektetéseket és szociális nehézségeket okoztak kontinensszerte, elsősorban a fiatalokat érintve rosszul, akik kétszer nagyobb valószínűséggel munkanélküliek, mint más korcsoportok. A durván 11%-os, történelmi magasságokban lévő európai munkanélküliségnek több mint kétszerese az átlagos fiatalkori munkanélküliség az EU-ban, illetve majdnem 60% néhány országban (például 57,3% Görögországban, 56% Spanyolországban). Ha nem cselekszünk most, egy egész generáció jólléte és megélhetése kerül veszélybe.

Ezen okok miatt üdvözöljük elkötelezettségét a fiatalok foglalkoztatása irányába és azt az ígéretét, hogy további befektetéseket csatornáz be a fiatalok tisztes munkához juttatásának érdekében, kiegészítve az eddigi erőfeszítéseket, amelyek már megkezdődtek az Ifjúsági Garanciával, aminek megvalósítását fel kell gyorsítani és fokozatosan kibővíteni[iii].

Mindig is úgy ítéltük meg, hogy a szerény 6 milliárd euró, amit az Ifjúsági Garancia 7 éves periódusa alatt annak megvalósítására szánnak, elkésett és túl kevés. Egy hatékony eszköz létrehozásának évi 21 milliárd euróra becsült összege mellett, és a nemzeti szinten történő megvalósítást kikényszerítő eszközök hiánya miatt az EU ígérete messze nem alkalmas a fiatalok munkanélkülisége okozta válság leküzdésére[iv]. Azt kérjük, hogy az Európai Bizottság, együtt a tagállamokkal vizsgálja újra az Ifjúsági Garancia tervét, ahogy a hatékony megvalósításának módját is, illetve adjon prioritást a közvetlen és átlátható intézkedéseknek a fiatalkori munkanélküliség csökkentésére. Üdvözöljük a jelenlegi erőfeszítéseket, a 2015-re előrehozott 1 milliárd eurós befektetést, de kifejezzük aggodalmunkat is amiatt, hogy a tagállamok képesek lesznek-e megfelelően felhasználni ezeket a forrásokat.

Megragadjuk ezt az alkalmat, hogy közvetítsük azokat az aggodalmakat, amelyeket az ETUC/ETUI (Európai Szakszervezeti Intézet) az Ifjúsági Garancia Európában[v]című jelentésében vetettek fel, és szorgalmazzuk olyan intézkedések megtételét, amelyek ezen munka konklúzióin alapulnak: a kínálat oldali intézkedéseket (mint az Ifjúsági Garancia) ki kell egészíteni kereslet oldali intézkedésekkel, amelyek segítenek növelni a fogyasztást, és magasabb aggregált kereslethez vezetnek, miközben tárgyalópartnerként teljesen bevonja a szakszervezeteket a megvalósítási folyamatba.

Tisztában vagyunk azzal, hogy a munkahelyteremtés elsődleges fontosságú az Európai Parlament és a Bizottság számára. Hogyan biztosítja, hogy az újonnan létrehozott munkahelyek jó minőségűek és nem bizonytalan munkák lesznek? A fiatal dolgozók, különösen a nők és migránsok kórosan koncentrálódnak a bizonytalan munka területén, gyakran csapdába esve a kilátástalan, alulfizetett, határozott idejű és gyengén védett munkahelyek és gyakornoki helyek gonosz körforgásába. A munkaerőpiac effajta polarizációjának gazdasági költségei hatalmasak, aláássa a szociális védelmi rendszereket, és veszélyezteti az európai szociális modellt. Felhívjuk Önt, hogy vessen véget ennek a helyzetnek és előzze meg a munkanélküli generáció kialakulását.

Ugyanitt megragadjuk az alkalmat, hogy meghívjuk Önt és kabinetét egy találkozóra a mi ifjúságpolitikai tisztviselőinkkel, hogy lefolytassunk egy konstruktív és nyílt vitát a szörnyű valóságról, amellyel a fiatal dolgozók és munkakeresők szembesülnek. Örülnénk, ha kifejthetnénk aktuális Kampányunk céljait, amelybe bevontuk és amelyben együttműködünk az Európai Parlament valamennyi, főáramban lévő pártjának képviselőivel, illetve az európai munkaadói szervezetekkel a mindenkori társadalmi párbeszéden keresztül. Üdvözölnénk egy hasonló szintű elköteleződést az Európai Bizottság részéről, hogy biztosítsuk a hatékony együttműködést ebben a fontos ügyben. Dolgozzunk együtt, hogy megvalósítsuk a megfogalmazott alapelvét: “a gazdaságnak kell az embereket szolgálnia és nem fordítva”!

Bízunk szíves válaszában és továbbra is rendelkezésére állunk egy lehetséges találkozóra a legkorábbi, önnek megfelelő időpontban.

Tisztelettel,

Bernadette Ségol                                 Salvatore Marra

ETUC General Secretary                    ETUC Youth President

           

Sascha Ernzst                                  Byron McGinley                                  Sara Tripodi

President industriAll Youth            ETF Youth Committee Co-Chair     ETF Youth Committee Co-Chair

 

Tanja Fynbo                                     Connor McDavid                                Lee Fishwick

President EFFAT Youth                  EPSU Youth Network Coordinator  UNI Europa Youth President

 

Ulrich Eckelmann                            Eduardo Chagas                                Harald Wiedenhofer           

industriAll General Secretary        ETF General Secretary                      EFFAT General Secretary

                                                

Jan Willem Goudriaan                   Sam Haglund                                      Oliver Röthig

EPSU General Secretary               EFBWW General Secretary              UNI Europa Regional Secretary


[i]Az Európai Szakszervezeti Szövetséget (ETUC) 1973-ban alapították, jelenleg 90 szakszervezeti szövetséget képvisel 39 európai országban, emellett 10 ágazati Európai Szakszervezeti Szövetséget.

Az Európai Építő- és Faipari Szakszervezetek Szövetsége (EFBWW) az európai ipari szövetsége az építőipari, építőanyagipari, fa- és bútoripari, illetve az erdészeti ágazatnak. Az EFBWW-nek 72 tagszervezete van 31 országban és 2,4 millió tagot képvisel.

Az EFFAT, az Élelmiszeripari, Mezőgazdasági és Turisztikai Szakszervezetek Európai Szövetsége 2,6 milló tagot képvisel 35 ország 120 nemzeti szakszervezetén keresztül.

Az EPSU, a Közszolgálati Dolgozók Szakszervezeteinek Európai Szövetsége 8 millió közszolgát foglal magába 265 szakszervezeten keresztül.

Az Európai Közlekedési Dolgozók Szakszervezeteinek Szövetsége (ETF) több mint 2,5 millió dolgozót képvisel 41 ország 243 szakszervezetében, a következő szektorokban: vasút, közúti szállítás és logisztika, tengeri és belvízi szállítás, polgári légiközlekedés, kikötők és dokkok, turizmus és halászat.

Az industriAll Európai Szakszervezeti Szövetség 7,1 millió dolgozót képvisel európai szinten az ellátási láncokon átívelve a feldolgozóipar, bányászat és energia ágazatokban.

Az UNI Europa az európai szakszervezeti szövetsége 7 millió szolgáltatásban dolgozó számára olyan ágazatokban, amelyek a gerincét adják a gazdasági és társadalmi életnek Európában. Központja Brüsszel szívében van, ahol 50 ország 272 nemzeti szakszervezetének dolgozóit képviseli olyan szektorokban, mint a kereskedelem, pénzügyi szolgáltatások, szerencsejáték, grafika és csomagolás, haj- és szépségápolás, információs technológia és kommunkáció, média, szórakoztatás és művészet, postai szolgáltatások és logisztika, társadalombiztosítás, ingatlan, ipari tisztítás és biztonsági szolgáltatás, hivatásos sport és szabadidő, illetve munkaerőkölcsönzés.

MEGOSZTÁS:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Nyomtatás

EZEKET OLVASTA MÁR?

Elindult a munkaképesség-vizsgálat projektünk

2024. április 12-én elindult a SZEF Szervezkedő munkavédelem: Munkaképesség-vizsgálat projektje. A személyes megkeresésen alapuló, papíralapú mérésbe több tagszervezetünk, több mint 30 aktivistája kapcsolódott be és előreláthatólag 1000-1200 munkavállalót vonnak be

Csóti Csaba a Klubrádióban

Csóti Csaba volt a Klubrádió Szolidaritás című műsorának a vendége. A SZEF elnöke a szakszervezeti oktatásról, valamint a közszféra helyzetéről beszélgetett a műsorvezető Selmeci Jánossal. Meghallgatom a a Klubrádió Szolidarítás