Keresés
Close this search box.

ETUC Gazdasági és Szociális Kohézió Munkacsoport ülés

Koller Erika nemzetközi titkár beszámolója

Az ülést Luca Viscentini konföderációs titkár nyitotta meg, majd azonnal átadta a szót Diego Villalbanak, a Regionális Főigazgatóság munkatársának, aki helyzetelemzést adott a jelenlegi regionális politikákról. Az alapok újabb elnevezése Európai strukturális és beruházási alapok lett (ESIF).

·         A jelenlegi szabályozások 2013-ban kerültek elfogadásra, a többi változtatás, így a hatáskör átruházásra és az Európai partnerségi magatartási kódexre vonatkozó változások pedig 2014-ben.

·         28 partnerségi megállapodást fogadtak el 2014 októberéig

·         Az Európai regionális fejlesztési és szociális alapokra vonatkozó programok 80%-át elfogadták

·         A többi programot májusban fogják elbírálni

·         A helyzetelemzés másik eleme, hogy 2014. november 1-én felállt az új Európai Bizottság, Juncker bizottsági elnöknek pedig új prioritásai vannak, nevezetesen a befektetési terv, a digitális közös piac és az energiaunió.

A regionális politikáért felelős EU biztos, Corina Cretu középidős prioritásai:

  1. A reálgazdaságba történő befektetések
  2. Az intézményi kapacitás
  3. A jövőre való felkészülés

1.      A reálgazdaságba történő befektetések:

·         A 2007- 2013. közötti befektetések befejezése

·         A Juncker-féle befektetési tervhez történő hozzájárulás az Európai strukturális és beruházási alapokból

·         A KKV-kre fordítható költségvetés megduplázása

·         Digitális közös piac és az energiaunió

·         Városfejlesztési menetrendet

·         Az EU 2020 stratégia áttekintése

2.      Az intézményi kapacitás

·        Egyszerűsítés

·        „Peer2Peer” információcsere- rendszer kezdeményezése

·        Nyílt napok

·        Technikai segítségnyújtás a tagállamoknak (a tagállami szakértők uniós forrásokra vonatkozó szabályokkal és rendeletekkel kapcsolatos képzése, valamint az alapok kezeléséhez kapcsolódó csalás elleni és korrupcióellenes intézkedésekkel kapcsolatos szemináriumok biztosítása)

·        A kohéziós politikában előforduló hibák megoldása és kiküszöbölése

3.      Jövőre való felkészülés

·         Tanulmányok készítése: előzetes feltételek, teljesítmény-keretrendszer, új rendelkezések, partnerség

·         Többéves pénzügyi keret felülvizsgálata, a kohéziós politikára szóló hátralékok kifizetése

·         Az előadás után rövid vita következett, a legtöbben arról érdeklődtek, hogy mennyire fogja érinteni a Juncker-féle befektetési terv a szociális alapokat, de erre nem kaptunk választ.

A következő előadást Christine Zolna tartott a Foglalkoztatási Főigazgatóságtól az Alapokból finanszírozott programokról.

A 2014-2020 közötti évekre vonatkozó reform legfőbb elemei:

1.      Erősebb politikai irány

·         kapcsolat az európai szemeszter és az EU gazdasági kormányzás között

·         eredmény centrikusság

·         előzetes feltételek

·         egyszerűsítések

·         Az alapok koordináltabb felhasználása

2.      Informális párbeszéd

Ez 2012 ősszel kezdődött egy Bizottsági Szolgáltatások című állásfoglalással, közben is voltak a tagállamokban találkozók, amik a hivatalos tárgyalásokig folytak.

3.      Hivatalos párbeszéd

·         A tagországok 2014. április 22-ig nyújtották be a Bizottságnak a partnerségi szerződéseket

·         A programok benyújtása a partnerségi szerződések benyújtása után 3 hónapon belül történik

·         A Bizottságnak 3 hónapja van arra, hogy észrevételeket tegyen

·         2014-ben az összes partnerségi szerződés elfogadásra került.

Az ezekre vonatkozó információk a következő oldalon érhetők el:

http://ec.europa.eu/contracts_grants/agreements/index_hu.htm

4.      A programok fő szerepe egységes stratégiát alkalmazni az adott területeken, melynek főbb elemei:

·         Kiválasztani azokat a legfontosabb befektetéseket, amik ott a legfontosabbak

·         Ehhez pénzügyi tervet kell készíteni

·         Figyelembe kell venni az ottani adottságokat

·         2015 márciusáig 187-ből 150 programot fogadtak el, 22 elfogadása folyamatban van.

Bővebben: http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=576&langId=hu

5.      Az Európai Szociális Alap prioritásai:

·         A fenntartható és minőségi foglalkoztatás és a munkavállalók mobilitása, beleértve a fiatalok foglalkoztatását is.

·         Szociális befogadás, a szegénység és a diszkrimináció elleni harc

·         Oktatás, képzés, szakképzés és az élethosszig tartó tanulás

·         Intézményi kapacitás és a közigazgatás

·         A legfontosabb elem még a mi szempontunkból a partnerség elve, ami ugyan tagországonként különböző az eltérő intézményi háttér és a politikai kultúrából eredő különbségek miatt. Most először lett kötelező minden tagállam számára a partnerség elvének betartása minden program esetében, minden szinten.

·         A szociális partnerekkel, és a civil szféra szereplőivel való együttműködés növeli a különböző programok hatékonyságát.

További információk:  http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=hu

Délután Resa Koleva tartott előadást a Foglalkoztatási Főigazgatóságról. Az előadás témája az EU ifjúsági garanciaprogram volt. Mint ismeretese, a program 2013-ban került elfogadásra, majd az EU Tanács ajánlása alapján a tagállamok készítették el saját programjukat. Az intézkedés célja, hogy segítse a fiatalokat a megfelelő képzettség megszerzésében, a munkaerő-piacra való belépésben, elkerülve ezzel a fiatalkori munkanélküliség az egyénre és a társadalomra is kiható következményeit.

Az előadó megállapította, hogy az előrelépés még mindig lassú. A javaslat az, hogy a programra fordítandó pénzeszközök előfinanszírozását növelni kell, és nagyobb rugalmasságot kell helyi szinteken engedélyezni. Azonban a kifizetések csak az ifjúsági garanciaprogramra fordíthatók, és ha az adott összeg legalább 50%-a nem kerül felhasználásra, akkor azt legkésőbb 12 hónapon belül, akkor azt vissza kell fizetni.

Bővebben: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=2173&furtherNews=yes

A beszámolót Koller Erika készítette.

MEGOSZTÁS:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Nyomtatás

EZEKET OLVASTA MÁR?

Csóti Csaba a Klubrádióban

Csóti Csaba volt a Klubrádió Szolidaritás című műsorának a vendége. A SZEF elnöke a szakszervezeti oktatásról, valamint a közszféra helyzetéről beszélgetett a műsorvezető Selmeci Jánossal. Meghallgatom a a Klubrádió Szolidarítás