MASZSZ I. Kongresszus

Sikeresen befejezte munkáját a MASZSZ 2014. november 21-én megkezdett és 2015. február 27-én folytatott I. Kongresszusa.

Program és vezetőségválasztás
Sikeresen befejezte munkáját a Magyar Szakszervezeti Szövetség I. Kongresszusa

kongresszus asztal  kongresszus

2015. február 27-én folytatta tavaly megkezdett munkáját a Magyar Szakszervezeti Szövetség I. kongresszusa. A küldöttek megtárgyalták, majd elfogadták a kongresszus ügyrendjét és napirendjét. Ennek keretében került sor a szövetség alakuló ülése óta végzett munkáról szóló beszámoló elfogadására, az Autonóm Szakszervezetek Szövetsége és a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége Magyar Szakszervezeti Szövetségbe történő beolvadásáról, az Alapszabály módosításáról. A napirend hatodik pontja szerint került sor a Magyar Szakszervezeti Szövetség Programjának ismertetésére, vitájára, majd elfogadására. Ezt követően pedig a küldöttek megválasztották a szövetség új tisztségviselőit.

elnokseg

A Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke Kordás László, alelnöke Székely Tamás lett.

vezetok

 

Újrakezdés
a Magyar Szakszervezeti Szövetség programja (2015-2019)
(Részlet)

A Magyar Szakszervezeti Szövetség megalakításával új fejezet kezdődött a hazai szakszervezeti mozgalom történetében. Ez a történelmi pillanat megadja a mozgalom számára az újrakezdés lehetőségét.

Összefogásunk olyan határozottan vállalt alapértékeken nyugszik, mint a szolidaritás, az esélyegyenlőség, a demokrácia, a hazafiság, az európaiság, a jogállamiság, a pártsemlegesség.

A Szövetség előtt álló kihívás, hogy olyan szervezetet hozzon létre, amely dinamikus, és gyors reagáló képességgel rendelkezik. Ennek érdekében a programidőszak végére a következő feladatokat kell megvalósítanunk:

  • kiemelt célnak tartjuk, hogy az ágazatokon belüli, és azok közötti együttműködéseket a szervezet keretein belül erősíteni tudjuk;
  • a Magyar Szakszervezeti Szövetség minden értelemben véve szolgáltató szakszervezetté válik, amely révén elősegíti, hogy ágazatai tagszervezetei egységes szolgáltatások nyújtására legyenek képesek, egy új információs rendszer kiépítésével közvetlenül a szakszervezeti tagokkal tudjon kapcsolatot tartani, és tudatos pénzügyi gazdálkodással megteremtse a kormányoktól független működés feltételeit;
  • a kormány által életben tartott, sokszor korlátozott jogkörű társadalmi párbeszéd fórumok mellett célunk, hogy megteremtsük az alternatív társadalmi párbeszéd rendszerét, ezáltal teremtsünk nyilvánosságot követeléseinknek, és javaslatainknak;
  • jelen leszünk az állásbörzéken, iskolai oktatásban, fiatalok rendezvényein (fesztiválokon), ahol aktív segítségnyújtással egy új szakszervezet képét kell mutatni;
  • kidolgozunk egy mentori programot, amely keretében az idősebb szakszervezeti tisztségviselők tapasztalataikat átadva támogathatják fiatal tagtársaikat;
  • kidolgozzuk a Magyar Szakszervezeti Szövetség Esélyegyenlőségi Programját, amelynek keretében meg kell azt is vizsgálni, hogy a női, és ifjúsági kvóta bevezetése hogyan valósítható meg a szervezet minél szélesebb rétegeiben;
  • szellemi műhelyeket hozunk létre, amelyek révén önálló szakmai javaslatok kidolgozására leszünk alkalmasak. A szétaprózódott szakértői bázist és a szakmai anyagok elérését egységesítjük;
  • a szakszervezeti tisztségviselői utánpótlás nevelés, valamint a meglévő tisztviselői kör képzése érdekében a Magyar Szakszervezeti Szövetség akár önállóan, vagy másokkal társulva létrehozza képzési központját.

A programidőszak során legfőbb célkitűzésünk a dolgozói szegénység felszámolása. Ez ugyanis aláássa a munkába vetett hitet, csökkenti az emberek demokrácia iránti elköteleződését, radikalizmushoz vezet, és legfőképpen növeli a lecsúszást, elszegényedést, kilátástalanságot. A belső működésben is meg kell jelennie a dolgozói szegénység elleni küzdelemnek (civil szervezetekkel való együttműködések, belső önsegélyező alapítványok, pénztárak). Példát kell mutatunk a tagság, a kormányzat és a társadalom felé.

A MASZSZ programjában megfogalmaztuk részletes szakpolitikai célkitűzéseinket, elvárásainkat. Ezek megvalósulásának figyelemmel kísérése érdekében kétévente elkészítjük ország jelentésünket, amely valós, a tényeken alapuló helyzetképet ad Magyarországról. Ezáltal fórumot teremtünk arra, hogy szembenézzünk a változásokkal, a kívánalmaink, követeléseink teljesülésével.

Budapest, 2015. február 27.

MEGOSZTÁS:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Nyomtatás

EZEKET OLVASTA MÁR?

Svéd delegáció fogadása

Budapestre látogatott a Saco-S, azaz a svéd központi közigazgatásban dolgozók szakszervezete. Kollégáink közel 3000 taggal, 60%-os szervezettséggel bírnak az államigazgatásban. A SZEF elnöke és irodavezetője mellett a Közszolgálati Szakszervezetek Szövetsége

SZEF workshop vezetőknek

A legkitartóbb kollégák már az 5. ciklusban járnak a SZEF oktatási programjában. Most 2 napos workshop keretében szakszervezet történelemmel, társadalomismerettel, a szociális Európa intézményvével ismerkedtek és a klíma/válságon gondolkodtak közösen.

Szeptemberi EGSZB vélemények

Sürgős intézkedéseket kell elfogadni az uniós polgárokat és fogyasztókat fenyegető energiaszegénység megelőzése és kezelése érdekében. Az EGSZB szeptemberi Plenáris ülése által elfogadott állásfoglalás és érdekesebb vélemények Az energiaszegénység kezelése és