Keresés
Close this search box.

Beszámoló az ETUC Gazdasági- Foglalkoztatási Munkacsoport üléséről

Koller Erika nemzetközi titkár beszámolója

A munkacsoport ülésén Hanti Erzsébet helyett, helyettes tagként vettem részt.  A bevezetőben Józef Niemiecz, az ETUC főtitkár helyettese értékelte a Juncker-féle befektetési tervet, megállapítva, hogy az kevésbé ambiciózus, mint az ETUC befektetési terve. A tervvel kapcsolatban felmerül a kérdés, hogy milyen hatást gyakorol majd a foglalkoztatásra, azaz a tagországok foglakoztatási problémáira fog-e vajon koncentrálni?

Ha optimisták vagyunk, akkor pozitív jelként értékelendő, hogy a Bizottság egyáltalán akar valamit, bár az ETUC szerint a terv nem ad kielégítő választ a gazdasági és szociális kihívásokra. 

A 2020 stratégia célkitűzéseinek teljesítését az összes tagállam vállalta, azok még mindig érvényesek, és ezzel kapcsolatban elmondható, hogy a tagállamok teljesíti az Európa 2020 stratégiában megfogalmazott célkitűzéseket. A tagországok az uniós célok alapján nemzeti célokat határoztak meg. A gazdasági növekedést azonban csak akkor sikerülhet a kívánt mértékben előmozdítani, ha az egyes országok egyéni erőfeszítéseiket célzottan és összehangoltan hajtják végre. Ezt szolgálja az un. európai szemeszter.  Bővebben:

http://www.consilium.europa.eu/hu/policies/european-semester/

Ezután megemlítette a március 5-i magas szintű, szociális partnereknek szóló konferenciát, ami szintén pozitívumként értékelendő. Az ETUC számára az a fontos, hogy eléjük a szociális párbeszéd színvonalának javulását, és javuljanak a munkavállalók élet- és munkakörülményei. Erre vonatkozóan is vannak halvány jelek, de ez kevés. Az is jó jel, hogy a lett elnökség foglalkozik a foglalkoztatás problémakörővel.  

Számunkra azonban az a legnagyobb kihívás, hogy milyen lesz majd a 2015. évi Éves Növekedési Jelentés (AGS), amit minden évbe késő ősszel az Európai Bizottság ismertet. (Az éves növekedési jelentés meghatározza, hogy a Bizottság mit tekint az EU elsődleges céljainak a következő évben a gazdasági, költségvetési és foglalkoztatáspolitika és a növekedés és foglalkoztatás fokozására irányuló egyéb reformok tekintetében.)

Ronald Janssen az ETUC szakértőjének az előadása következett „Az ETUC és az AGS 2015”.

Az ETUC követelései a jelentéssel kapcsolatban:

 • Új irányt Európának
 • Elég volt a szegénységből, a korábbban versenyképes bérek értékvesztéséből és a bizonytalan munkahelyekből
 • növelni kell az állami befektetéseket,  
 • az ETUC befektetési terve, melyben követeli, hogy 10 évig az európai GDP 2%-át fejlesztésekre kell fordítani – még mindig érvényes
 • ez szolgáljon alapul a Junker-féle befektetési tervhez
 • Több rugalmasságot kérünk az Éves Növekedési Paktumot illetően, kivéve a szerkezeti deficitet érintő befektetéseket,
 • Az Európai Központi Bank támogassa a befektetések melyek megkönnyítésével támogatja a befektetési tervet is
 • Legyen vége azoknak a deregulációs reformoknak, amelyek lenyomják a béreket és lerontják a munkakörülményeket
 • Segítse elő a tisztességes béreket és, a kollektív szerződésekkel történő lefedettséget, a kollektív szerződések által elérhető bérplafon- és a minimálbértárgyalásokat ott, ahol ezt a szakszervezetek szükségesnek tartják
 • a szociális védelem által nyújtott juttatások megtartását
 • A munkaerő-piaci szegmentáció megoldására való törekvést azzal, hogy a határozott időre szóló munkaszereződések legyenek a kivételek

Az előadás ezen a linken tekinthető meg:

http://www.etuc.org/system/files/event/private-files/etuc_and_ags_2015.pdf

Luca Viscentini, az ETUC titkára szerint az ETUC próbálja a kollektív szerződéseket koordinálni, de kérdés, hogy hogyan tudja majd az Országajánlásokat (CSR) befolyásolni? Hogyan tudjuk elérni, hogy emelkedjenek a bérek és növekedjen a szakszervezetek ereje a kollektív szerződések megkötésére? Ezeknek a kérdéseknek a megoldása kell, hogy legyen az új stratégiánk alapjának, minden szinten koncentrálni kell az új célok elérésre. Ugyanolyan nagy kihívás a szakszervezetei jogok kérdésköre is, új utakat kell találnunk a foglalkoztatási ügyek befolyásolására.

A délutáni ülés Veronica Nilssen konföderációs titkár „Az adóelkerülés és az adóparadicsomok kérdésének kezelése” című, a VB-re készülő munkaanyagának a megvitatása, volt, amit a márciusi VB fog újratárgyalni.

A december VB-re készült munkaanyag főbb elemei a következők:

 • Jelentős mértékű növekedés tapasztalható az adóelkerülés területén mind a törvényes adóminimalizálás, mind a törvényellenes adóelkerülés tekintetében.
 • A törvénytelen adóelkerülésben sajnos nemcsak bűnözők, hanem cégek és magánszemélyek is érintettek.
 • A költségvetés hatalmas összegtől esik el és ráadásul törvénytelen versenyt is teremt a cégek számára.
 • Az adóoptimalizálás törvényes, és egyre több cég él is vele.
 • Az adóparadicsomok az adóelkerülésben a globalizált világ egészében kulcsszerepet játszanak, ami nagy kiesést okoz az adott országok költségvetésében, jelentősen rontva annak gazdaság esélyeit.
 • Az EU szintű adóverseny sem teremt korrekt versenyt
 • Az ETUC szerint sajnos az adóelkerülés jelentős részben törvényes és szervezett, ezek mértéke az adócsalásokkal együtt növekszik, visszavetve ezzel a gazdasági fejlődést.
 • Az ETUC javasolja, hogy kerüljön felállításra egy EU szintű intézmény, az EuroTax, aminek széleskörű jogosítványokkal kell rendelkezne, és az adóügyeket vizsgálná.
 • Az Európai Bizottságnak létre kellene hoznia egy széleskörű reprezentatív bizottságot, ami értékeléseket készítene az adóügyekről.
 • Meg kell akadályozni az adóelkerülést.

A hozzászólók szerint az adóügyeknek nemzeti kompetenciának kell maradnia. Az anyagba bele kell kerülnie a spekulációs alapok tranzakciós adójának (FTT) is. A társasági adónak 0-25% közé kellene esnie, a jelenlegi átlag 22%. A vállalati adók azért fontosak, mert eszközül szolgálhatnának az országok közötti különbségek kiegyenlítéséhez.

A VB elé már egy olyan előterjesztés kerül majd, amibe belekerülnek az itt elhangzott javaslatok is.

A következő napirendi pont az Európai Foglalkoztatási Stratégia volt.

Az Európai Foglalkoztatási Stratégia célja a munkahelyek számának és a foglalkoztatás színvonalának növelése az EU-ban. Kidolgozásához az Európa 2020 növekedési stratégia szolgált kiindulópontul. Az Európai Foglalkoztatási Stratégia keretet biztosít az uniós tagállamoknak az információcseréhez, illetve a foglalkoztatáspolitikáik megvitatásához és összehangolásához (ez a keret az ún. „nyitott koordinációs módszer”.

Az Európa 2020 stratégia középidős vizsgálatára még az olasz elnökség közzétett egy összefoglalót, a stratégia céljai még mindig érvényesek, melyet össze kell kapcsolni az Európai szemeszterrel, és az Európai Szociális Alapokkal.

Az ETUC szerint a Foglalkozatási Stratégiának a teljes foglalkoztatásra és a minőségi munkahelyekre kell ismét fókuszálnia, a bizonytalan munkahelyeknek és az alacsony béreknek pedig véget kell vetni. Rendezni kell a migránsokra vonatkozó szabályozást is, tekintettel az EU lakosságának elöregedésére, mert csak így lehet kiegyensúlyozni a demográfiai trendeket. A munkavállalóknak vissza kell adni a jogaikat, tisztességes béreket kell fizetni, meg kell becsülni a jól képzett munkaerőt, mert csak ők tudják előrevinni a gazdaságot egy modernebb gazdaság felé. Az ETUC el tudja fogadni a munkavégzés rugalmasságára vonatkozó koncepciót, de ennek nem szabad a munkavállalók biztonságát aláásnia.

Az ETUC-nak kell kiegyensúlyoznia a szerkezetei reformokról szólón vitát, aminek a következőkön kell alapulnia:

 • Tisztességes bérek
 • Biztos munkaszerződések és jó munkakörülmények, beleértve a munkavédelmet
 • Oktatás és képzés
 • A kollektív szerződésekhez való jog

Bővebben:

http://www.etuc.org/system/files/event/private-files/revised_text_-_pillar_i_full_employment_job_quality_30_01_15.pdf

Az ülés összes anyaga itt található:

http://www.etuc.org/events/meeting-economic-and-employment-committee-6022015

Budapest, 2015. február 13.

Koller Erika

MEGOSZTÁS:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Nyomtatás

EZEKET OLVASTA MÁR?

Veszélyben Európa zöld átállása?

Beszámoló a Eurofound által szervezett webinárról Habár az Európai Unió deklarált célja, hogy 2050-re teljesen klímasemleges lesz, az utóbbi időben felerősödtek azok a hangok, amik több oldalról megkérdőjelezik ezt: vannak,

A Közép-európai Szakszervezeti Hálózat (CETUN) határozata

A Közép-európai Szakszervezeti Hálózat (CETUN) határozata, amely együttműködésnek Magyarországról a SZEF és a MASZSZ a részese. A szociális Európa bővítése: Az EU konvergenciájának és bővítésének szükségszerűsége Brüsszel, 2024. június 24.