Beszámoló az ETUC Kongresszus Előkészítő Bizottság 2. üléséről

Koller Erika nemzetközi titkár beszámolója

Az ETUC következő kongresszusa 2015. szeptember 28 és október 2. között kerül megrendezésre Párizsban.  A kongresszus előkészítése megkezdődött, ennek a munkának az elvégzésére alakult meg a Kongresszus Előkészítő Bizottság, melyben a szervezetek 1-1 fővel képviseltetik magukat.

A kongresszusra összesen három anyag készül majd, egy terjedelmét tekintve rövid kiáltvány, mely az ETUC politikai állásfoglalását tartalmazza, egy hosszabb dokumentum, mely a szervezet soron következő négyéves időszakára vonatkozó munkaprogramja lesz, és egy harmadik dokumentum, mely az ETUC szerepéről szól majd. Az is elképzelhető, hogy a második és a harmadik dokumentum esetleg majd összevonásra kerül.

Ezen a bizottsági ülésen a kongresszusi kiáltványtervezet került részletes megvitatásra, ami összesen 3 oldalból és 35 pontból áll.

A címe: „Európai szakszervezeti szolidaritás a s jobb munkahelyekért, a munkavállalói jogokért, az igazságos társadalomért” Az ETUC számára a legfontosabb ügy a szociális Európa, ehhez a kiáltvány a következő témaköröket fejti ki részletesebben.

A)    Egy olyan gazdaság, mely az embereket szolgálja és nem az emberek szolgálják a gazdaságot

–          Befektetéseket követelünk a foglalkoztatásért és a munkahelyekért

–          Az alapvető szociális jogoknak elsőbbséget kell évezniük a gazdasági szabadságjogokkal szemben

–          Fenntartható fejlődést célzó politikákat követelünk a fenntartható jövő érdekében.

B)    Demokratikus értékek és demokrácia a munkában is

–          A szociális párbeszédet és a kollektív alkut egész Európában meg kell erősíteni

–          Jobb munkahelyeket és ipari demokráciát akarunk

–          Kérjük, hogy a foglalkoztatással és a szociálpolitikával kapcsolatos ügyekbe kerüljenek a szociális partnerek bevonásra minden szinten

C)    A minimális szociális normák alapja

–          Egy olyan munkaügyi és szociális jogokat érintő keretet követelünk, ami a szociális haladás elérését célozza meg  

–          A szociális dömping befejezését követeljük

–          Tisztességes és diszkrimináció nélküli bánásmódot akarunk minden munkavállaló számára

A kiáltványhoz sok módosítási javaslat érkezett, melyek a következőkre koncentrálnak:

–          A kiáltvány ne legyen hosszú

–          Meg kell várni a Juncker-féle befektetési tervet, és ennek megfelelően kell majd a kiáltványt aktualizálni

–           Ne legyen benne semmi, ami nagyon szakmai, mert az nehezen olvashatóvá és teszi a kiáltványt

–          Szerepeljen benne, hogy a minimálbér érje el a létminimumot

–          Legyen benne a munkaegészségügy központi helyen

–          Adózási kérdések

A kiáltvány újabb változata február 20-ra készül majd el.

Az ülés második napirendi pontja a 40 oldalas kongresszusi munkaanyag első változatának áttekintése volt. Ennek az anyagnak a végleges változata lesz majd az ETUC következő, 2015-2019. évekre vonatkozó munkaprogramja. A programtervezet három fő fejezetből áll, a fejezetek különböző altémákra tagozódnak és minden altémához akcióterv is kapcsolódik.

1. fejezet: Teljes foglalkoztatás és minőségi munkahelyek, EU  stratégiák és a gazdasági kormányzás

–          Az európai növekedési és foglalkoztatási stratégia és a gazdasági kormányzás

–          Az európai gazdaság megújulásának ösztönzése

–          Az EU 2020 stratégia öt éve, mely nem teremt foglalkoztatást, szegénységi kihívások

–          A fenntartható fejlődésbe történő befektetés

–          EU költségvetés, kohéziós politika és strukturális alapok

–          Közszolgáltatások

–          Teljes foglalkoztatás és a minőségi munkahelyek témakörének újbóli napirendre tűzése

–          Az európai foglalkoztatási stratégiának a minőségi munkahelyekre kell koncentrálnia

–          Képességek, oktatás és képzés: a „tanuló társadalom” fejlesztése

2. fejezet: Harc az erősebb szociális párbeszédért és az ipari demokráciáért

–          Az Európai Szociális párbeszéd

–          Több és jobb ipari demokráciát

–          Kollektív alku és bérek

3. fejezet: Alapvető szociális jogokat és minimális szociális standardokat minden munkavállalónak

–          Az EU megközelítés és az alapvető jogok kiegyenlítése

–          Igazságos verseny az EU-n belül

–          Egészség- és munkavédelem

Ezt a munkaanyagot ezen az ülésen csak ismertették velünk, de február 20-ra ennek az anyagnak is elkészül az újabb változata. A harmadik munkaanyag is ekkorra készül el. A Kongresszus Előkészítő Bizottság még kétszer ülésezik, majd a további változtatáson átment anyagok júniusban kerülnek a Végrehajtó Bizottság elé.

A találkozó fontos volt az információk megszerzése céljából is, az ETUC következő vezetőségének jelölésével kapcsolatban nem hivatalos források szerint két jelölt van a főtitkári posztra, (egy német és egy olasz) a mostani főtitkár pedig nem fogadta el az újrajelölést. A visegrádi régió érdeke az, hogy legyen egy képviselőnk továbbra is legalább a titkárságban.

Az ülésen a SZEF nevében részt vett és a beszámolót Koller Erika készítette.

MEGOSZTÁS:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Nyomtatás

EZEKET OLVASTA MÁR?

SZEF Oktatás 2. ciklus Pécs 2.

A pécsi helyszínen zártuk a SZEF alapszintű workshopjait. Napsütés, jó kedv, rengeteg kérdés és ötlet tarkított az egész napos eseményt.

Női szakszervezeti aktivisták a közszolgáltatásokban

Kitűnő beszélgetést szervez a Szikra Mozgalom, ahol 3 nagyon lelkes kolléganő beszélget a közszolgáltatásokban végzett aktivista tevékenységükről. A munkahelyen végzett szervező tevékenység társadalmi szerepének bemutatása egy nagyon fontos téma, amelyről

Szakmai beszélgetés Miskolcon

Miskolcon munkaügyi kerekasztalbeszélgetésre kerül sor, ahol az egyik panalebeszélgetés felkért vitaindítóját Csóti Csaba, a SZEF elnöke tartja. Az esemény a youtube-on is követhető élőben március 23-án, csütörtökön 13.00 órától.