Keresés
Close this search box.

Beszámoló az ETUC Kongresszus Előkészítő Bizottság 2. üléséről

Koller Erika nemzetközi titkár beszámolója

Az ETUC következő kongresszusa 2015. szeptember 28 és október 2. között kerül megrendezésre Párizsban.  A kongresszus előkészítése megkezdődött, ennek a munkának az elvégzésére alakult meg a Kongresszus Előkészítő Bizottság, melyben a szervezetek 1-1 fővel képviseltetik magukat.

A kongresszusra összesen három anyag készül majd, egy terjedelmét tekintve rövid kiáltvány, mely az ETUC politikai állásfoglalását tartalmazza, egy hosszabb dokumentum, mely a szervezet soron következő négyéves időszakára vonatkozó munkaprogramja lesz, és egy harmadik dokumentum, mely az ETUC szerepéről szól majd. Az is elképzelhető, hogy a második és a harmadik dokumentum esetleg majd összevonásra kerül.

Ezen a bizottsági ülésen a kongresszusi kiáltványtervezet került részletes megvitatásra, ami összesen 3 oldalból és 35 pontból áll.

A címe: „Európai szakszervezeti szolidaritás a s jobb munkahelyekért, a munkavállalói jogokért, az igazságos társadalomért” Az ETUC számára a legfontosabb ügy a szociális Európa, ehhez a kiáltvány a következő témaköröket fejti ki részletesebben.

A)    Egy olyan gazdaság, mely az embereket szolgálja és nem az emberek szolgálják a gazdaságot

–          Befektetéseket követelünk a foglalkoztatásért és a munkahelyekért

–          Az alapvető szociális jogoknak elsőbbséget kell évezniük a gazdasági szabadságjogokkal szemben

–          Fenntartható fejlődést célzó politikákat követelünk a fenntartható jövő érdekében.

B)    Demokratikus értékek és demokrácia a munkában is

–          A szociális párbeszédet és a kollektív alkut egész Európában meg kell erősíteni

–          Jobb munkahelyeket és ipari demokráciát akarunk

–          Kérjük, hogy a foglalkoztatással és a szociálpolitikával kapcsolatos ügyekbe kerüljenek a szociális partnerek bevonásra minden szinten

C)    A minimális szociális normák alapja

–          Egy olyan munkaügyi és szociális jogokat érintő keretet követelünk, ami a szociális haladás elérését célozza meg  

–          A szociális dömping befejezését követeljük

–          Tisztességes és diszkrimináció nélküli bánásmódot akarunk minden munkavállaló számára

A kiáltványhoz sok módosítási javaslat érkezett, melyek a következőkre koncentrálnak:

–          A kiáltvány ne legyen hosszú

–          Meg kell várni a Juncker-féle befektetési tervet, és ennek megfelelően kell majd a kiáltványt aktualizálni

–           Ne legyen benne semmi, ami nagyon szakmai, mert az nehezen olvashatóvá és teszi a kiáltványt

–          Szerepeljen benne, hogy a minimálbér érje el a létminimumot

–          Legyen benne a munkaegészségügy központi helyen

–          Adózási kérdések

A kiáltvány újabb változata február 20-ra készül majd el.

Az ülés második napirendi pontja a 40 oldalas kongresszusi munkaanyag első változatának áttekintése volt. Ennek az anyagnak a végleges változata lesz majd az ETUC következő, 2015-2019. évekre vonatkozó munkaprogramja. A programtervezet három fő fejezetből áll, a fejezetek különböző altémákra tagozódnak és minden altémához akcióterv is kapcsolódik.

1. fejezet: Teljes foglalkoztatás és minőségi munkahelyek, EU  stratégiák és a gazdasági kormányzás

–          Az európai növekedési és foglalkoztatási stratégia és a gazdasági kormányzás

–          Az európai gazdaság megújulásának ösztönzése

–          Az EU 2020 stratégia öt éve, mely nem teremt foglalkoztatást, szegénységi kihívások

–          A fenntartható fejlődésbe történő befektetés

–          EU költségvetés, kohéziós politika és strukturális alapok

–          Közszolgáltatások

–          Teljes foglalkoztatás és a minőségi munkahelyek témakörének újbóli napirendre tűzése

–          Az európai foglalkoztatási stratégiának a minőségi munkahelyekre kell koncentrálnia

–          Képességek, oktatás és képzés: a „tanuló társadalom” fejlesztése

2. fejezet: Harc az erősebb szociális párbeszédért és az ipari demokráciáért

–          Az Európai Szociális párbeszéd

–          Több és jobb ipari demokráciát

–          Kollektív alku és bérek

3. fejezet: Alapvető szociális jogokat és minimális szociális standardokat minden munkavállalónak

–          Az EU megközelítés és az alapvető jogok kiegyenlítése

–          Igazságos verseny az EU-n belül

–          Egészség- és munkavédelem

Ezt a munkaanyagot ezen az ülésen csak ismertették velünk, de február 20-ra ennek az anyagnak is elkészül az újabb változata. A harmadik munkaanyag is ekkorra készül el. A Kongresszus Előkészítő Bizottság még kétszer ülésezik, majd a további változtatáson átment anyagok júniusban kerülnek a Végrehajtó Bizottság elé.

A találkozó fontos volt az információk megszerzése céljából is, az ETUC következő vezetőségének jelölésével kapcsolatban nem hivatalos források szerint két jelölt van a főtitkári posztra, (egy német és egy olasz) a mostani főtitkár pedig nem fogadta el az újrajelölést. A visegrádi régió érdeke az, hogy legyen egy képviselőnk továbbra is legalább a titkárságban.

Az ülésen a SZEF nevében részt vett és a beszámolót Koller Erika készítette.

MEGOSZTÁS:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Nyomtatás

EZEKET OLVASTA MÁR?

Új vezetőséget választott a SZEF Ifjúsági Tagozata

2024. június 10-én SZEFIT küldött közgyűlésre került sor, ahol a megjelent delegáltak új elnököt, valamint négy fő alelnököt választottak. A hivatalos részt követően egy rövid ötletelést is tartottak a megjelentek.

EUROFEDOP Minisztériumok Szakmai Tanácsának ülése Budapesten

A Közszolgálati Szakszervezeti Szövetség (KSZSZ) szervezésében megrendezett kétnapos eseményre meghívást kapott a SZEF is. A szemináriumon különböző közszolgáltatási területeken szervezkedő szakszervezetek mutatták be sikereiket, nehézségeiket és hívták fel a figyelmet

1300-an csatlakoztak a munkaképesség-vizsgálatunkhoz!

A SZEF szakszervezeteinek aktivistái 4 héten keresztül papír alapú mérést folytattak a munkahelyeken, intézményekben. A kérdőívezés érintette a kulturális, művészeti, oktatási, szociális ágazatokat, illetve bekapcsolódtak kollégák a telekommunikáció, valamint a