ETUC VB – 2014. december 2-3.

Beszámoló az ETUC Végrehajtó Bizottságának 2014. decemberi üléséről

NAPIREND:

 1. Az ülés megnyitása, a napirend elfogadása
 2. Változások az alapszabály szerinti testületekben
 3. Előző VB, és Irányító bizottság ülések emlékeztetőjének jóváhagyása
 4. A főtitkár szóbeli bevezetője
 5. Kongresszus előkészítés: a) Kongresszushoz kapcsolódó anyagok előkészítésének menetrendje; b) A jelölésekkel kapcsolatban működő informális csoport jelentése;
 6. Szociális párbeszéd: a) Szociális párbeszéd / az európai munkaerőpiac legfontosabb kihívásai (2007): az európai szociális partnerek közös elemzésének frissítése – negyedik köztes jelentés; b) tárgyalások a következő munkaprogramról (szociális párbeszéd 2015-2017), Helyzet két találkozó után;
 7. Az Európai Uniónak cselekednie kell a munkavédelem javítása érdekében – ESZSZ határozat
 8. ESZSZ pénzügyek: a) Pénzügyi egyenleg 2013. december 31; 2013 évi profit és veszteség egyenleg; b) 2015. évi költségvetés; c) Tagdíjak meghatározása a 2016 – 2019 időszakra;
 9. Az európai gazdasági kormányzás helyzetének áttekintése – ESZSZ álláspont
 10. Az adóelkerülés és az adóparadicsomok kérdésének kezelése – vita
 11. Az ESZSZ álláspontja és javaslatai a nemzeti kormányok és az EU felé a határ menti térségek munkavállalói mobilitását gátló akadályok felszámolását illetően – ESZSZ határozat
 12. A foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézmények tevékenységéről és felügyeletéről szóló irányelv (2003/41/EK) felülvizsgálata – ESZSZ álláspont
 13. EU 2020 szegénységi célok – ESZSZ álláspont
 14. A menedékkérőkkel kapcsolatos EU kutató és mentő műveletek a Földközi-tengeren (Mare Nostrum/Triton programok) – ESZSZ álláspont
 15. A főtitkár tájékoztatója
 16. Egyebek

A formalitások után az ETUC főtitkár szóbeli bevezetőjének lényegében egyetlen pontja volt ami megtárgyalásra került, az új Európai Bizottság elnökének, Claude Junckernak a befektetési terve. Ez azonban nagy vitát szított, sokak szerint örülni kell ennek a tervnek, mások viszont azt mondták, hogy ez a terv nem „komoly” és a benne említett összeg semmire sem elegendő. Végül megegyezés született arról, hogy az ETUC VB közzétesz egy állásfoglalást a tervvel kapcsolatban, melyben a saját befektetési tevére utal, ami sokkal ambiciózusabb, és a munkahelyteremtést tekinti a kulcskérdésnek. 

ETUC 2015. évi kongresszus előkészítéséről hallottunk beszámolót.  Ebben az előkészületek határidői szerepelnek. A következő kongresszusi előkészítő ülés időpontja január 2-7-28., az utolsóé pedig május 26. lesz.  A kongresszus 2015. szeptember 28. október 2. között Párizsban kerül megrendezésre.

Az informális csoport üléséről meghallgatott beszámoló alapján nem sok minden történt, eddig egy lehetséges jelölt van a főtitkári pozícióra, a német DGB jelöltje, Peter Scherrer, ugyanakkor úgy tűnik, hogy több olyan szervezet is van, aki Bernadette Segolt szeretné maradásra bírni, köztük mi is a V4 országok többi konföderációjával egyetértésben. A főtitkár helyettesi pozíciókra többen is jelölnek majd, de eddig a mostani titkársági tagokon kívül más név még nem került elő.

A szociális párbeszéd

a)      az európai munkaerőpiac legfontosabb kihívásai (2007): az európai szociális partnerek közös elemzésének frissítése – negyedik köztes jelentés

Az előző VB óta történtek: összesen három titkársági találkozó volt, egy 35 oldalas „Elemzések, kihívások, és ajánlások” című anyagot sikerült megbeszélni, és ezzel párhuzamosan lecsökkenteni azon pontok számát, amelyeket még tovább kell tárgyalni. Ezek pl. az adózás, a BusinessEurope az adóterhek általános csökkentését tartaná kívánatosnak, míg az ETUC a spekulációs pénzügyi tranzakciókat szeretné megadóztatni, és a vállalati adók harmonizációját szeretné elérni. Egy másik ülésen több grafikonban és ábrában sikerült megegyezniük.

Novemberben külön munkaadói és munkavállalói csoportülések voltak, a következő „kényes” témák várnak még megoldásra: munkaerő-piaci reform, ezt a munkáltatók szeretnék, öregedő társadalomból eredő problémák, munkahelyteremtés, minőségi munkahelyek

b) tárgyalások a következő munkaprogramról (szociális párbeszéd 2015-2017)

Helyzet két találkozó után

November 5-i találkozó: Az ETUC delegáció kifejtette, hogy egy ambiciózus programot szeretne látni, különösen a munkavállalói jogok és a munkakörülményekre vonatkozóan. Aztán az egyéb prioritások kerültek terítékre, az életpálya végi támogatás, az idősödő társadalom és a generációk közötti szolidaritás, egyenlő bérek, a háztartási munka, adóelkerülés, szülői szabadság, és néhány olyan téma, amit közben a Bizottság már elfogadott. A munkáltatók viszont úgy reagáltak, hogy egyensúlyt kell fenntartani az ambíciók és a valóság között.

A következő program fő témája lehetne a „szociális párbeszéd a változó világban”, melynek vezető témája továbbra is a foglalkoztatás lenne.

Az Európai Uniónak cselekednie kell a munkavédelem javítása érdekében – ESZSZ határozat

Az ETUC nagyra értékeli azt, hogy az új Bizottság felismerte, hogy az elmúlt időkben a munkaegészségügy és munkabiztonság kérdését alulértékelte az európai politika, ennek bizonyítéka pl. az okos szabályozás, a REFIT volt. Az Európai Parlament, az ETUC és a háromoldalú Munkaegészségügy és Munkabiztonsági Bizottság közösen felszólították az Európai Tanácsot, hogy dolgozzon ki egy stratégiát átláthatóbb célokkal, kötelező érvényű határidőkkel és kötelező értékelésekkel. Felhívták a figyelmet a munkaügyi felügyeletek megerősítésére is. Az ETUC egyetért vele, hogy a munkaegészségügy kérdésében nagyobb erőfeszítéseket kell kifejteni, ezért készült ez a határozattervezet. A vitában én is szót kértem a jelenlévő magyar szervezetek nevében, és az európai szabályozásban fellelhető hiányosságokra hívtam fel a figyelmet, melyet magyar munkavédelmi szakértők vetettek fel. Ilyen pl. a munkavállalók általi kézi tehermozgatás egyértelmű szabályozása.

A tagszervezetek egyhangúan támogatták az ETUC tervezetet.

ESZSZ pénzügyek:

a)      Pénzügyi egyenleg 2013. december 31; 2013 évi profit és veszteség egyenleg

b)      2015. évi költségvetés

c)      Tagdíjak meghatározása a 2016 – 2019 időszakra

Az ETUC pénzügyi beszámolóját, a 2015. évi költségvetést és a tagdíjakra vonatkozó javaslatot a VB elfogadta. A tagdíjakkal kapcsolatban a 2014. októberi VB-hez viszonyítva új információ nem hangzott el.

Az európai gazdasági kormányzás helyzetének áttekintése

Az Európai Bizottság a következő hónapban fog egy közleményt kiadni az európai gazdasági kormányzás eddigi áttekintéséről. Ezzel az anyaggal az ETUC hozzá szeretne járulni ehhez a közleményhez. Az ETUC véleménye általánosságban a következő:

 • A tagállamok gazdaságpolitikáját nagyobb mértékben kell összehangolni
 • Nem jó, hogy a gazdasági kormányzás leginkább a pénzügypolitikára fókuszál
 • Ez kedvezőtlenül hatott az euró övezet államaira, nőtt a szegénység
 • Az eddigi politikák ellentétes hatást váltottak ki, mint amit ezzel elérni szerettek volna

Az ETUC javaslatai a következők:

 • Az alapelveket felül kell vizsgálni
 • Az euróövezet országait egy egységként kell kezelni
 • A gazdasági kormányzásba be kell vonni a szociális kérdéseket is
 • Ki kell terjeszteni a bérek biztonságára vonatkozó kikötéseket
 • Jobb mutatószámokat kell elérni
 • Nagyobb szerepet kell szánni a szociális partnereknek a gazdasági kormányzásban

Az adóelkerülés és az adóparadicsomok kérdésének kezelése

Jelentős mértékű növekedés tapasztalható az adóelkerülés területén mind a törvényes adóminimalizálás, mind a törvényellenes adóelkerülés tekintetében.

A törvénytelen adóelkerülésben sajnos nemcsak bűnözők, hanem cégek és magánszemélyek is érintettek. Ezek miatt hatalmas összegtől esik el a költségvetés és ráadásul törvénytelen versenyt is teremt a cégek számára. Az európai törvénytelen adóelkerülés aránya az EU GDP 20%-át teszi ki, egyes országokban pedig sokkal magasabb. Az adócsalás főként a dél-európai és közép-és kelet-európai országokra jellemző.

Az adóoptimalizálás törvényes, és egyre több cég él is vele. Az adóparadicsomok az adóelkerülésben a globalizált világ egészében kulcsszerepet játszanak, ami nagy kiesést okoz az adott országok költségvetésébe, jelentősen rontva a gazdaság esélyeit. Az adóparadicsomok az un. “Big Four” (a négy nagy könyvvizsgáló cég – Deloitte, Ernst&Young, KPMG, PricewaterhouseCoopers) irányítása alatt állnak. Ugyan egyre több ország próbál nemzetközi szinten fellépni az adóparadicsomok ellen, de ez nem bizonyult elegendőnek. Az EU szintű adóverseny sem teremt korrekt versenyt.

Az OECD egyik bizottsága készített egy kétéves tervet az adók harmonizációjára, de ezt is sokan kritizálják.

Az ETUC szerint sajnos az adóelkerülés jelentős részben törvényes és szervezett, ezek mértéke az adócsalásokkal együtt növekszik visszavetve ezzel a gazdasági fejlődést.

Az ETUC javasolja, hogy kerüljön felállításra egy EU szintű intézmény, az EuroTax, ami széleskörű jogosítványokkal rendelkezne, és az adóügyeket vizsgálná. Az Európai Bizottságnak létre kellene hoznia egy széleskörű reprezentatív bizottságot, ami értékeléseket készítene az adóügyekről. Meg kell akadályozni az adóelkerülést.

Az anyag egyelőre csak egy vitaanyag, melyet a tagszervezetek színvonalasnak értékeltek.

Az ESZSZ álláspontja és javaslatai a nemzeti kormányok és az EU felé a határ menti térségek munkavállalói mobilitását gátló akadályok felszámolását illetően – ESZSZ határozat

Annak ellenére, hogy a határon átjáró munkavállalók száma nem jelentős az EU-n belül, csak 1,2 millió, ezek a munkavállalók mégis nagymértékben járulnak hozzá néhány EU tagország gazdaságához. Ezeknek a munkavállalóknak a mindennapokban azzal kell megküzdeni, hogy korlátozzák a munkavállalók szabad mozgását a határok között. Annak ellenére, hogy viszonylag egyszerűen meg lehet határozni a határon átjáró munkavállaló fogalmát, jogi tekintetben ezt az EU sokkal összetettebb problémaként közelíti meg kérdést, nincs erre definíció. Ezeket a munkavállalókat nem illetik meg azok a jogok, amik a többi utazó munkavállalót, ráadásul gyakran diszkriminálják őket. Négy olyan területet lehet meghatározni, ami problémás számunkra:

 • szociális biztonság és szociális kedvezmények
 • adózás és adókedvezmények
 • munkaügyi szabályok
 • a harmadik országból érkező munkavállalóknak a belépésére és tartózkodására vonatkozó szabályozások

Az ETUC meggyőződése, hogy egyforma esélyeket és bánásmódot kell biztosítani minden munkavállaló számára függetlenül a munkavállaló nemzetiségétől és a munkavégzés helyétől. Számunkra is biztosítani kell az őket illető munkavállalói jogokat, és el kell távolítani azokat az akadályokat, melyek ezt lehetetlenné teszik.

A foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézmények (IORP) tevékenységéről és felügyeletéről szóló irányelv (2003/41/EK) felülvizsgálata – ESZSZ álláspont

Az ETUC üdvözli az irányelv felülvizsgálatát, mely az átláthatóságot, a jobb kormányzást és a biztonságosabb nyugdíjak elérését tűzte ki célul.

Az ETUC támogatja, hogy a munkavállalók nyugdíjvagyonát a lehető legbiztonságosabban kezeljék, szükséges a befektetési rizikó és a várható haszon összhangba hozása. Annak ellenére azonban, hogy ezt a javaslatot az ETUC jó kiindulási pontnak tekinti, a javaslat 2. pontjával nem ért egyet, miszerint a szociális biztonság növekvő fenyegetettség alatt áll, és ezért a magánnyugdíj megtakarításokat tovább kell fejleszteni. Az ETUC ismét elmondja, hogy a szociális biztonsági rendszerekre nehezedő nyomás nem magából a jogból, hanem politikai döntésekből származtatható, a megszorításokból, melyek nem vették figyelembe az emberek szükségleteit. Ráadásul a foglalkoztatói nyugellátások kollektív szerződéseken alapulnak, és ezeknek kell az elsődlegesnek lenniük a felosztó-kirovó rendszerű nyugellátásban. Az ETUC aggódik azért, mert a direktíva tervezet túlságosan összpontosít arra, egy belső piaci rendszert szándékozik létrehozni az IORP-k és szolgáltatásaik számára. Az ETUC szerint ez önmaga nem lehet cél.

Az ETUC és tagszervezetei továbbra is aktívan részt fognak venni az irányelv felülvizsgálatának a vitájában.

EU 2020 szegénységi célok – ESZSZ álláspont

Manapság négy EU polgár közül egyet fenyeget az elszegényedés veszélye. Az EU 2020 stratégiának az a célkitűzése, hogy 20 millió embert kell a szegénységből felemelni, nem fog teljesülni, sőt, a szegények száma növekszik. A szegénység megfosztja az embereket a méltóságuktól, a növekvő szegénység pedig arra emlékeztet bennünket, hogy az ellene folyó harc állandó kötelezettségünk.

Az EU Alapszerződésének 151. cikkelye4 szerint az EU-nak és tagállamainak arra kell törekedniük, hogy az EU polgárok élet- és munkakörülményei javuljanak, és biztosított legyen a megfelelő szintű szociális védelem. Az EU alapszerződés 34. cikke elismeri és tiszteletben tartja a szociális biztonságot az anyaság, a betegség, munkahelyi baleset, függőség, öregség stb. esetén is.

A mai helyzet szerint azonban az Alapszerződésben rögzítettek már nem teljesülnek. A Bizottság bemutatta a jelenlegi társadalmi mutatókat, és azt a célt űzte ki, hogy megerősíti a foglalkoztatás és a szociálpolitika koordinálását. Az ETUC ragaszkodik hozzá, hogy a makrogazdaságot érintő politikában megtörténjenek a szükséges változtatások.

Az anyag még a következő témákat tárgyalja:

 • Szociális befektetési csomag
 • Gyerekszegénység
 • Öregkori szegénység
 • Dolgozó szegények és munkanélküli háztartások
 • A minimum megélhetési jövedelem közös európai alapelve

A munkaanyagot az ETUC elfogadta.

A menedékkérőkkel kapcsolatos EU kutató és mentő műveletek a Földközi-tengeren (Mare Nostrum/Triton programok) – ESZSZ álláspont

Az ETUC egy évvel ezelőtt hívta fel a figyelmet a menekültek és a migránsok tarthatatlan helyzetére a Földközi-tenger közelében történtek miatt és fogadta el  „A migránsok és a menekültek életének és jogainak hatékonyabb védelméért az EU határainál” című VB határozatot. Az elmúlt időkben sem javult a helyzet, mert 5 millió ember indult útnak a Közel-Keletről és Afrikából, pl. Szíriából és Irakból a politikai instabilitás miatt, akik jelentős részben menekülttáborokba kerültek Törökországban, Jordániában, Libanonban és Tunéziában. Ők könnyű célpontul szolgálnak az embercsempészeknek. Az ETUC álláspontja szerint az EU-nak politikai prioritásként kell kezelnie a menekültek ügyét és erről a leghamarabb döntést kell hozni. A tagállamok pozitívan reagáltak az EU által javasolt programra, ami örvendetes. Az ETUC egy olyan program megvalósítására hívja fel a figyelmet, mely lehetővé teszi azoknak a védelmét, akik háborúk és üldöztetés elől menekültek, és felhívja a figyelmet az alapvető emberi jogok tiszteletben tartására.

A VB-n más említésre méltó nem történt.

Az összefoglalót Koller Erika készítette. 

MEGOSZTÁS:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Nyomtatás

EZEKET OLVASTA MÁR?

EU bővítési konzultáció

Az EU bővítési folyamatának előmozdítása címmel társadalmi konzultációt tartott civil szervezetek és szakszervezetek részvételével 2023. november 24-én az Európai Uniós Ügyek Minisztériuma és az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete Budapesten, az