Keresés
Close this search box.

Nyílt levél Lázár Jánoshoz

A Közszolgálati Szakszervezetek Szövetsége (KSZSZ) levele a Miniszterelnökség vezetőjéhez

Lázár János miniszter úr részére

Miniszterelnökség

Tisztelt Miniszter Úr!

A törvények betartása mindenkire nézve kötelező! Különösen igaz ez a magasabb állami vezetői tisztséget betöltő funkcionáriusokra.

A Miniszterelnökségen kiadott „Kinevezés módosítással kapcsolatos tájékoztatás a kormányzati szolgálati jogviszonyt érintő egyéb kérdésekről” című dokumentumot íratják alá a kormánytisztviselőkkel. Ebben olvasható, hogy: „Az irányadó munkarend: a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 91.§ (1) bekezdése szerinti hivatali munkarend: hétfőtől csütörtökig 7:30-17:30 óráig, pénteken 7:30-15:30 óráig.” Az egyoldalas iromány a továbbiakban a Bejelentési kötelezettség, az Egyéb juttatások és azok mértéke törvényi előírásara, valamint a Miniszterelnökség Közszolgálati Szabályzatára és Cafetéria Szabályzatára hivatkozik, bár ezen Kinevezés módosítással összefüggésben ezek nem változtak.

A közszolgálat tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény szabályozza a munkaidőt.

„A 89.§(1) alapján a teljes napi munkaidő napi 8 óra. A heti munkaidő heti negyven óra, hétfőtől csütörtökig 8.00-16.30 óráig, pénteken 8.00-14.00 óráig.

90.§ (1) A munkáltató a kormánytisztviselő által teljesítendő munkaidőt munkaidőkeretben is meghatározhatja.

(4) A munkaidőkeret kezdő és befejező időpontját írásban meg kell határozni és közzé kell tenni.„

A Miniszterelnökség kinevezést módosító dokumentuma nem tartalmazza az alábbi törvényi rendelkezést:

„(5) A munkaidőkeret tartama … legfeljebb négy hónap vagy tizenhat hét.

92.§ (2) A kormánytisztviselő beosztás szerinti

  a) napi munkaideje legfeljebb tizenkét óra

 b) heti munkaideje legfeljebb negyvennyolc óra lehet.”

Fentiek alapján tehát nem lehet a munkaidőt folyamatosan napi nyolc óra helyett napi tíz órában előírni! A munkavállalót védő időkorlátot egyetlen munkáltató sem lépheti túl. A munkavállalókkal aláíratott Kinevezés módosítás nem felel meg a törvény előírásainak, így annak azonnali és visszamenőleges hatályú módosítása szükséges. Felhívjuk egyúttal a figyelmet az esélyegyenlőségi törvény vonatkozó előírásainak betartására is.

Tisztelt Miniszter Úr!

Sajnos egyet kell értenünk az Ön múlt heti kijelentésével, mely szerint a Miniszterelnökség nem Családbarát Munkahely. Nem fogadható el azonban az a kijelentése, hogy „nálunk a munkaidőnek kezdete van, vége nincs.” A törvények által garantált minimális munkaügyi követelményeket minden munkáltatónak be kell tartania.

A közszolgálati tisztviselőkre több mint tizenöt többlet követelmény vonatkozik a versenyszférában dolgozókhoz képest. Ezek közül néhány: eskü, alapvizsga, szakvizsga, a bizalomvesztés és a méltatlanság azonnali hivatalvesztéssel járhat, nem lehet más kamara tagja (így a Magyar Vadászkamaráé sem…) 2008-óta nem részesültek béremelésben, megvonták tőlük a 13. havi illetményt, míg az infláció ez alatt több mint 25 %-os volt. Mindezek tükrében különösen érthetetlen és elfogadhatatlan a munkaidő törvénytelen meghosszabbítása.

Szakszervezeteink támogatják – a munkahelyi feladatokhoz igazodó – törvényes rugalmas munkaidő bevezetését, aminek a technikai hátterét az elektronikus beléptető és munkaidő nyilvántartó rendszer biztosítja. Az ésszerű távmunka bevezetése is szolgálhatja a munkaadó és a munkavállaló érdekeit is

Tisztelt Miniszter Úr!

Felszólítjuk Önt, hogy a Miniszterelnökségen bevezetett törvénytelen munkaidő szabályozást azonnal vonják vissza.

Javasoljuk, hogy az új, a hatályos jogszabályoknak megfelelő szabályozás kidolgozásába a törvényes érdekegyeztető testületeket vonják be.

Arra bíztatjuk Miniszter Urat, hogy a Miniszterelnökségen is dolgozzák ki a Családbarát Munkahely elnyerésére irányuló feladattervet, példát mutatva ezzel a többi állami, önkormányzati és a versenyszférában működő munkaadó számára.

Budapest, 2014. december 3.

Mielőbbi pozitív intézkedését és válaszát várva, tisztelettel:

Dr. Agg Géza sk.

a  KSZSZ elnöke

MEGOSZTÁS:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Nyomtatás

EZEKET OLVASTA MÁR?

1300-an csatlakoztak a munkaképesség-vizsgálatunkhoz!

A SZEF szakszervezeteinek aktivistái 4 héten keresztül papír alapú mérést folytattak a munkahelyeken, intézményekben. A kérdőívezés érintette a kulturális, művészeti, oktatási, szociális ágazatokat, illetve bekapcsolódtak kollégák a telekommunikáció, valamint a

A munkavédelem kritikus helyzete

Minden évben elkészül egy munkavédelmi jelentés, amelyet a munkavállalói oldal is írásba foglal. Idén sem volt ez másképp. A hivatalos, főosztályvezetőnek címzett levél tartalmát kivonatoltuk, amelyet Dr Dudás Katalin az