Tájékoztató a FERPA Végrehajtó Bizottságának 2014. október 27-28-i brüsszeli üléséről

Dr. Mayer Lajos beszámolója

Az ülés megkezdése előtt a VB résztvevői egyperces felállással emlékeztek meg Nusret Sunje-ról, a bosznia-hercegovinai Nyugdíjas Unió elnökéről, aki nemrégiben hunyt el.

A VB elé hozott, megtárgyalandó napirendi pontok között kiemelkedő fontossággal szerepelt az Európai Bizottság által egyszer már elutasított, un. Európai Népi Kezdeményezés (ECI), melyet a FERPA  szeretett volna megindítani az élethosszig tartó és minőségi gondoskodás európai alapjoggá való emelése érdekében. Az EU Bizottság több indokot sorolt fel az ECI regisztrációjának befogadása ellen, de főként saját illetéktelenséget említette. A FERPA ezt az elutasítást az Európai Bírósághoz (ECJ) benyújtandó panasz formájában kívánja orvosolni. A beadvány szövegét, amely hivatkozik az EU Szerződés és az EU Működési Szabályzatának 3., 6., 8., 9., 14., 153., 160. és 352. cikkeire, valamint a Szerződéshez csatolt 26. számú Jegyzőkönyvre, a VB megtárgyalta és jóváhagyta, így az vélhetően még az idén benyújtásra kerül a bírósághoz. A jogi döntés hosszú folyamat, akár 36 hónapig is eltarthat, addig nem indítható az aláírások gyűjtése.

Fenti témával szorosan függ össze az ETUC[1]-FERPA-EPSU[2]-Solidar [3]szervezetek által indított „Who Cares?” (Ki gondoskodik?) nevű projekt, amely a fogyatékosok és az idősek családon belüli gondoskodásával foglalkozik. Ez a gondoskodás zömében a gondozó családtagok részéről sok áldozatot követel meg, amely munkából kimaradást, továbbtanulási lehetőségek csökkenését és anyagi ráfordításokat követel meg. A gondozók többségében nők, akik emiatt csökkentett munkaidővel – ha egyáltalán képesek dolgozni – vannak alkalmazásban és ez hátrányos jövedelmi viszonyokkal, következésképpen alacsony nyugdíjjal jár a későbbiekben. A projekt eredményeinek összegezése és zárása november 7-én megtörténik, erről egy kiadvány készül.

Tekintettel többségében a nők által végzett gondozásra a FERPA Nőbizottsága is behatóan foglalkozik ezzel a projekttel. A gondozás a nők mentális egészségére is hatással lehet, erről Elenka Brenna, a milánói Katolikus Egyetem professzora tartott előadást. Példákat hozott fel az európai Észak-Dél különbségeiről, ez utóbbiban a gondozás főként a családra hárul, míg az északi országokban erre fejlett állami gondozási hálózat áll rendelkezésre.

Claudia Menne, az ETUC konföreációs titkára tájékoztatást adott a szervezet előző heti VB üléséről, amely szintén támogatta a FERPA bírósági beadványát és fontosnak tartotta a „Who Cares?” projekttel kapcsolatos Nőbizottsági felvetéseket a nemi egyenjogúság vonatkozásában, ahol ebben az esetben  a nők vannak hátrányban a jövedelmi viszonyokat és a későbbi nyugdíjaik mértékét tekintve, ezért a családi gondozást a tagállamok kormányainak munkaviszonynak kellene méltányolni, sőt anyagilag dotálni.

Henri Lourdelle ismertette a FERPA által kiküldött, és az európai idősek közlekedési kedvezményeiről adott válaszok összesítését. Ebből kitűnt, hogy az EU tagállamok zömében létezik ilyen utazási kedvezmény, habár eltérő mértékben és használatban. A FERPA célja – javaslatunkra – az, hogy minden EU tagállam idős állampolgárát megillessék a harmadik országokban mindazok az utazási kedvezmények, amelyben saját állampolgáraik részesülnek.

A VB-nek javasoltam, tekintettel a tagországok időseinek és nyugdíjasainak jelentős  — kb. 165 millió – számára és arra, hogy az időseknek eltérő igényeik vannak az egészségügy, gondozás, utazás, tájékoztatás, a korcsoportok szolidaritása, jövedelmi viszonyaik, közöttük meglévő szegénységi ráta magasabb voltára, hogy az ETUC-FERPA a meglévő Európai Bizottság szervezetén belül hozza létre az Idősek Biztosságát. Amennyiben ezt a jelenlegi EU Működési Szabályzat nem teszi lehetővé, akkor a Szociális Biztosságon belül alakítsanak ki egy speciálisan az idősügyekkel foglalkozó főigazgatóságot. Ennek a felvetésnek a továbbvitelére Claudia Menne ETUC konföderációs titkár ígéretet tett.

Végezetül Maurice Lecomte, a Pénzügyi Bizottság vezetője beszámolt a 2013. és 2014. évi FERPA költségvetésről, amelyet a könyvvizsgálók minden tekintetben rendben találtak. Az idei költségvetés megtakarításait a 2015. évi FERPA Kongresszus megtartására fordítják.

2014. november  1.

Dr. Mayer Lajos


[1] ETUC: Európai Szakszervezeti Konföderáció (European Trade Union Confederation)

[2] EPSU: Európai Közszolgálati Unió (European Public Service Union)

[3] Solidar: Európai NGO hálózat 60 tagszervezettel 27 országban.

  

MEGOSZTÁS:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Nyomtatás

EZEKET OLVASTA MÁR?