FERPA ülés – 2014. szeptember 30.

Beszámoló a FERPA Igazgatási Bizottságának üléséről – 2014. szeptember 30.

Az ülésen főként a FERPA által az EU Bizottságtól kért népi kezdeményezés (European Citizens’ Initiative-ECI)* elutasítása miatt az Európai Bírósághoz (European Court of Justice-ECJ) benyújtandó perindítás  szövegét tárgyaltuk. Az írásban érkezett néhány véleményezés és szóbeli támogatás után a St.Comm. jóváhagyta a beadványt, melynek végső változatát október 7-ig elkészítik és megküldik részünkre. Az esetleges észrevételek után a kész beadványt Bruno Costantini főtitkár az október 27-28-án összeülő VB elé terjeszti, majd benyújtjuk a bíróságnak. Az ECJ a döntést várhatóan 23-30 hónap alatt hozza meg.

Elmondta, hogy a Barroso vezette előző EU Bizottság politikai hozzáállása ehhez a beadványhoz, de általában a népi kezdeményezésekhez nem volt kedvező, reméli, hogy a novemberben felálló új bizottság pozitívabban áll hozzá az ilyen európai demokratikus megnyilvánulásokhoz. Az ECI-t az ETUC támogatja, de a FERPA-ra bízza, hogyan harcolja ki az EU Bizottság beleegyezését. Addig is fontos az EU parlamenti képviselőinél a lobbyzás, amit minden St.Comm tagtól kért, hogy saját nemzeti EU parlamenti képviselőiknél kérjék ehhez a támogatást. Fontos az, hogy a FERPA tagszervezetei magukénak érezzék az ügyet és az új Bizottság lássa elszántságunkat a kezdeményezés kikényszerítésére.

Amennyiben az ECJ kedvező döntést hoz a FERPA számára, az az EU Bizottságot még nem kötelezi a regisztrációra, azonban ilyen a legritkább esetben fordult eddig elő. Ha az ECI-t az EU Bizottság regisztrálja, akkor aláírásgyűjtés indulhat a tagországokban, hogy összegyűljön 1 millió érvényes aláírás. Ezt a Lisszaboni Szerződés alapján történő polgári akarat kifejezését a Bizottság már nem hagyhatja figyelmen kívül és ezért jogszabályt kezdeményezhet, melyet majd az Európai Parlament fog megtárgyalni.  

Az ülés másik fontos napirendi pontja az ETUC (Európai Szakszervezeti Konföderáció)-FERPA  és EPSU (Európai Közszolgálati Unió) konföderációk által indított „Ki törődik?” (Who Cares?) projekt volt, amely az európai családokban élő gondozottakkal foglalkozók jövedelmi helyzetével, nyugdíj kilátásaival foglalkozik. Az állandó gondozásra szorultakat főként a családokon belül látják el és az, aki ezt vállalja, anyagi gondok elé néz jelenleg is, valamint majd nyugdíjas korában a kimaradt nyugdíj illetékek miatt. El kell érni, hogy a rászorult fogyatékosok, idősek gondozása elsősorban állami feladat legyen, és aki ezt átvállalja, az megfelelő kompenzációban részesedjen. A családon belüli gondozók túlnyomó része nő, ezért a helyzet még a nemi egyenlőség követelményét is megszegi, mert így sok nőnek van ezért sokkal kevesebb – időskori megélhetését is veszélyeztető – nyugdíja. A projekt témáját változó helyszíneken, workshopokban tárgyalják, a záró összegezés 2014. november 7-én lesz Brüsszelben. Jelenleg 3 tagországra kiterjedő felmérés készült, bár minden tagszervezet – a SZEF nyugdíjas Választmánya is – részletesen válaszolt a körbeadott kérdőívre. A felmérés eredményének összegezését a következő, október 27-28-i VB-re elkészítik. Tekintettel arra, hogy a FERPA számára igen fontos minden szociális dimenzió, ezért a főtitkár nyomatékosan kért mindenkit, hogy minél nagyobb számban vegyenek részt ezeken a kerekasztal tárgyalásokon.

Fentiekkel némileg összefügg a 2014.november 21-21-én Brüsszelben összeülő un. Szegénységi Konvenció” (Poverty Convention), amelyen a St.Comm. megbízottak fognak résztvenni. Az egyik felszólaló, a brit St.Comm. tag elmondta, hogy az Idősek Napjára kiadványt hoztak nyilvánosságra, amelynek címe: „Mi idősek nem teher vagyunk, hanem értéket képviselünk” és abban követelték vissza azokat az állami és egyéb juttatásokat, kedvezményeket, amelyeket a megszorítási intézkedések miatt az utóbbi idők folyamán elvettek tőlük, így a téli fűtéstámogatást, a 75 éven felüliek tv előfizetését, az ingyenes, korlátozás mentes utazást az autóbuszokon, ingyenes orvosi recept felírást, stb. Mindezekre akció napokat szerveznek, 2015-re a követeléseik között van a heti 175 angol font nyugdíj, amely éppen a szegénységi küszöb felett lenne, a nyugdíjak 2,5%-os emelése, az állami ingyenes egészségügyi ellátás és általában az idősek méltányos életszínvonalának megteremtése. A mintegy 50 milliós brit lakosságból 11 millió a nyugdíjas, helyzetüket mindenképpen javítani kell. Ezzel kapcsolatban a brit kolléga elmondta, 2013 telén 30.000 nyugdíjas halt meg a hideg idő következtében!Ők is követelik, hogy a brit média ne állítsa szembe hamis, vagy elferdített hírekkel, szenzáció hajhászó történetekkel a fiatalabb és az idősebb generációt.

Costantini főtitkár ismertette a 2014. június 11-12-i ETUC VB-n az EU Bizottság által 2 éve kiadott „Nyugdíjak jövője Európában” című dokumentummal kapcsolatban elfogadott állásfoglalást*­*. Az állásfoglalás kifejti, hogy a nyugdíjrendszer egy hosszú távú intézmény, melyre vonatkozó szabályozásoknak a nyugdíjasokra nézve biztonságosnak és megbízhatónak kell lennie, miután a rendszer a generációk közötti ígéreteken és szolidaritáson alapul. Az ETUC támogatja azt az EU törekvést, hogy megfelelő egyensúly legyen a munkában töltött és a nyugdíjas évek között, de ellenzi a nyugdíjkorhatár emelését. Elsősorban szükségesnek tartja a munkaképes 20-64 éves lakosság részére az általános munkalehetőségek megteremtését, mivel ebben a csoportban a foglalkoztatási ráta csak 68%, azaz kihasználatlan.

Annak ellenére, hogy az ETUC részére a nyugdíjrendszer, a nyugdíjak vásárlóértékének megtartása fontos, ez elsősorban a tagországok kormányainak kompetenciája, de annak alapja az un. első oszlop, az állami nyugdíj.  A második oszlopot a kollektív alku alakítja az aktív dolgozók részére. A harmadik, a magán nyugdíj, amit egy alacsony keresetű aktív dolgozó nem tudhat megfelelően kifizetni, azaz számára nem lehet majd elegendő az a nyugdíj kiegészítés.

Felkérésre beszéltem a MaSZSZ létrejöttéről, valamint a Nyugdíjas Tagozat szeptember 22-i megalakításáról. A St.Comm. tagjai értékelték ezt a pozitív lépést, amely eléggé ritka, hogy a széthúzás irányába mutató tendenciának ez ellenpéldája és gratuláltak hozzá.

Costantini főtitkár beszélt az ETUC 2015 szeptemberében esedékes kongresszusáról. Amennyiben Alapszabály módosítást javasolnak, úgy véleménye szerint abba bele kell vetetni a FERPA szavazati jogát, egyéb más javaslatok mellett. Ezek kidolgozására konzultatív csoportok alakulnak. A FERPA vezetőségének – az övé is – mandátuma lejár, esetleges újra jelölése nem lenne idegen tőle.

A következő St.Comm. ülés dátuma 2014. december 4, a VB pedig 2015. március 31-április 1-én ül össze.

Bruno Costantini főtitkár egy beszélgetés során említette, hogy egyeztetett időben – még az idén — szívesen ellátogatna 2-3 napra Magyarországra, hogy megismerkedjen a MaSZSZ Nyugdíjas Tagozatával és a magyar nyugdíjasok helyzetével, a Tagozat munkájával, lehetőségeivel. Tekintettel a felvetésre, javasolom, hogy a Tagozat Elnöksége hívja meg a főtitkárt egy rövid látogatásra november-december folyamán. Utazásának költségeit a FERPA fedezi, a programot a Tagozat alakítaná ki és egyeztetné vele.

2014. október 4.

Dr. Mayer Lajos

MEGOSZTÁS:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Nyomtatás

EZEKET OLVASTA MÁR?

EU bővítési konzultáció

Az EU bővítési folyamatának előmozdítása címmel társadalmi konzultációt tartott civil szervezetek és szakszervezetek részvételével 2023. november 24-én az Európai Uniós Ügyek Minisztériuma és az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete Budapesten, az